Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Dalarnas län

Avesta (21)
Borlänge (40)
Falun (37)
Gagnef (4)
Hedemora (13)
Leksand (12)
Ludvika (20)
Mora (17)
Orsa (8)
Rättvik (6)
Säter (13)
Vansbro (5)
Älvdalen (5)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 208 st.

Om- och tillbyggnad av lokaler för Högskolan Dalarna i Borlänge
Totalrenovering och utbyggnad för att inrymma Högskolan Dalarnas nya campus i Borlänge tillsammans med ett par övriga hyresgäster. Objektet avser ny-/tillbyggnad om ca. 4 000 m2. Ombyggnad om ca 8 500 m2. Total bruttoarea ca 12 500 m Genomförs i partnering omfattande två faser. Fas 1 omfattar samverkan för framtagande av systemhandling och kalkyl för Projektet. Fas 2 omfattar detaljprojektering och produktion av Projektet. Produktionsstart planeras till hösten 2020 med planerat färdigställande sommaren 2022.
Basunderhåll på allmänna vägar i driftområde Älvdalen
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Tillbyggnad av hjälpmedelscentralen i Borlänge
Tanken med tillbyggnaden är att skapa en modern hjälpmedelscentral med höga krav på funktion och flöden, yteffektivt, god arkitektur och hållbarhet. Verksamhetslokaler för verksamheten Hjälpmedelscentralen med tillhörande arbetsområden. Utprovning av hjälpmedel, rekondering, verkstad, lager etc. Samt tillhörande kontorsyta, matsal och omklädningsytor.
Utbyggnad av fjärrvärmeledning i Borlänge - Falun
Avser förstärkningsledning av befintligt fjärrvärmenät. Projektets mål är att öka transiteringen av fjärrvärme mellan Borlänge och Falun.
Utbyggnad av hotell i Stöten, Sälen
Avser utbyggnad av hotellet med 24 rum samt SPA-anläggning.
Halvvarm massabeläggning i Dalarnas län
Beläggningsgrupp W10. 2-årigt kontrakt.
Nybyggnad av städcentral på Mora lasarett
Avser ombyggnation av delar i hus 07 och hus 01 på Mora lasarett för att inrymma en ny städcentral samt byggnation av nya stråkets fortsättning genom hus 07. Detta för att skapa mer utrymme för godsmottagningens behov, samt tillskapa personal- och kontorsutrymmen som ska samnyttjas mellan personal inom städ och transport.
Tillbyggnad av kontor i Borlänge
Avser tillbyggnad av kontorshus med 4 våningar varav plan 3 och 4 är nya. BTA : 2.670 m2
Ombyggnation av befintlig kraftledning mellan Borlänge och Falun.
Avser ombyggnation av 15 km 145 kV befintlig ledning mellan Borlänge och Falun.
Renovering av skola i Gagnef
Bäsnaskolan har viss utrymmesbrist och uttjänta installationer är i behov av större åtgärder. Omfattning bestäms i utredningsskedet.
Renovering av skola i Gagnef
Djuråsskolan har utrymmesbrist och innemiljöproblem är i behov av större åtgärder. Omfattning bestäms i utredningsskedet.
Renovering av skola i Gagnef
Kyrkskolan har viss utrymmesbrist och uttjänta installationer är i behov av större åtgärder. Omfattning bestäms i utredningsskedet.
Varmmassabeläggning i region Mitt, Dalarnas län
Entreprenaden omfattar beläggningsgrupp: Dalarnas län: W1.
Nybyggnad av kraftstation, Svärdsjö vattendrag i Falun
Projektet avser rivning av 2 gamla kraftstationer samt uppförande av en ny kraftstation/regleringsdamm.
Totalrenovering av grundskola i Smedjebacken
Objektet avser om- och tillbyggnad i befintlig skolbyggnad, Röda Berga hus F. Arbeten kommer även att ske i hus D och G. Tillbyggnad på hus F: Ny entré och nya klassrum, wc grupper, grupprum, ny hiss samt nya VVS-, el- och styrinstallationer. Ny dränering och dagvatten. Befintlig byggnad hus F: Ombyggnad av klassrum, wc-grupper, grupprum och personalutrymmen. Ny dränering och dagvatten. Nya ytskikt, nya VVS-, el- och styrinstallationer samt nytt ytskikt på tak. Solpaneler på tak
Om- och tillbyggnad av förskola i Orsa
Avser nybyggnad av förskola intill befintlig förskola som idag omfattar 2 avdelningar. Visionen för den nya skolan är att den nu ska inrymma 4 avdelningar och att utemiljön ska bli betydligt större.
Ombyggnad av mottagning på Falu lasarett
Avser behovsanpassning av mag- och tarmmottagningen i befintliga lokaler på Falu lasarett.
Ombyggnad av förskola i Ludvika
Avser ombyggnad av f.d del i industrilokal till 6 förskoleavdelningar med tillagningskök samt förskolegård. Köket skall klara av att bereda 250 portioner per dag.
Stambyte och renovering av badrum i Falun
Avser stambyte och renovering av badrum i 2 st flerbostadshus på Kopparvägen 57 (32 lägenheter i 4 trapphus) och 59 (16 lägenheter i 2 trapphus) i Falun.
Om- och tillbyggnad av vattenverk i Avesta
Avser tillbyggnad och ombyggnad av Brunnbäck vattenverk. Tillbyggnaden görs i direkt anslutning till befintligt vattenverk i källarplan och ska innehålla ny maskinutrustning. Ombyggnation avser ny elutrustning i befintligt vattenverk.
Tillbyggnad av hotell, Masesgården, i Leksand
Planer finns på en tillbyggnad av hotellet med nya rum, nytt gym, behandlingsrum m.m. Ev kommer projektet att etappindelas.
Tillbyggnad av skola i Borlänge
Avser en tillbyggnad av skola. Omfattning oklar.
Ombyggnad och anpassning av vs-system i Ludvika, etapp 3
Avser ombyggnad & anpassning av befintliga VS-system inom byggnader genom att anpassa och renodla funktioner för direktanslutning mot VB-Energis fjärrvärmenät med syfte att avsevärt förbättra avkylningen, samt minska värmeförlusterna i områdets egna primärvärmenät.
Stambyte och badrumsrenovering i Falun
Avser stambyte och badrumsrenovering på Apoteksvägen, Borgärdet i Falun.
Ombyggnad till cirkulationsplats i Avesta
Ny cirkulationsplats med kompletterande gång- och cykelväg.
Underhåll och uppgradering av tekniska system på Falu Lasarett
Omfattar ett stort underhållsarbete och uppgradering av de tekniska systemen inklusive förbättringar för att öka robusthet och redundans i hus 19 "Tallbacken" på Falu lasarett.
Ombyggnad av kontor i Malung
Omfattar ombyggnad av Malungs Elnäts kontor på fastigheten Kittarna 4:1.
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Orsa, etapp 1
Reningsverket är gammalt och slitet och i behov av upprustning. I etapp 2 som finns på projektid: 1550960 och utförs först rustar man upp bioreningen som är i sämst skick. Detta avser etapp 1, upprustning av resterande reningsverk.
Tillbyggnad av aula i Hedemora
Objektet avser tillgänglighetsanpassning av samlingssal (aula) med installation av ny hiss samt viss ombyggnad med t.ex. tillkommande nya wc-grupper och HWC och nya stolar i aula. Ytskiktsrenovering.
Lagerbyte på bro över Dalälven i Avesta
Lagerbyte och reparation.
Underhåll av bro över Dalälven vid Grådö i Hedemora
Underhållsarbeten, lagerbyten, balkförstärkningar. BK4-åtgärd.
Tillbyggnad av lager i Borlänge
tillbyggnad av industri-/lagerbyggnad.
Ombyggnad av särskilt boende i Fredriksberg, Ludvika
Avser ombyggnad och upprustning av Säfsgården. Lägenheterna kommer att få nya fullvärdiga kök och egna uteplatser med altaningång. Matsalen får en egen entré, vilket ger möjlighet att erbjuda mat även till äldre som inte bor på Säfsgården.
Renovering av äldreboende i Vansbro, etapp 1
Avser renovering av våningsplan 2 á 600 kvm på Bäckaskogs äldreboende Hus 06 samt ombyggnad av plan ett . Etapp 2 finns på projektid: 1085016.
Byte av UPS:er på Avesta Lasarett
Ombyggnad av elanläggningar för UPS-försörjning som utgör en del av planerande åtgärder för att utöka och säkerställa UPS-försörjningen vid Avesta lasarett.
Ombyggnad av yttre miljö vid Kv Hammar i Hedemora
Avser ombyggnad av mark- och landskap och elektriska installationer i yttre gårdsmiljö vid Kv Hammar. Innefattar odlingsytor, lekredskap, asfalt och plattläggning etc. Fastigheten består av totalt ca. 8 800 m2 fastighetsarea.
Ombyggnad av kontorlokaler i Hedemora, etapp 2
Avser ombyggnad kontorsytor för nya kontorsarbetsplatser, byte ventilation och elinstallationer.
Rivning av pappersbruk i Fredriksberg, Ludvika
Rivning av ett f.d. pappersmassabruk i Fredriksberg i Ludvika kommun. Ca 20 st byggnader av varierande storlek och skick, samt utomhusinstallationer (cisterner, ledningar mm) samt en ca 60 m hög murad skorsten.
Utförande av mark- och kanalisationsarbete, fiberinstallation i Ludvika
Entreprenadarbetena omfattar bland annat schakt och förläggning av kanalisation, sambyggnation, förläggning av sjökabel/kanalisation, blåsning av fiberkabel, fiberinstallationer i kopplingsskåp och slutkundsinstallationer.
Byte av träöverbyggnad på bro över Hulån samt vid Sälenstugan skidväg
Bro 20-1066-1 över Hulån väg 536 Vansbro samt bro 20-1131-1 (skidbro) vid Sälenstugan skidväg.
Ombyggnad av äldreboende i Hedemora
Projektet avser ombyggnad av matsal till samvarolokal.
Ombyggnad av röntgen vid Mora Lasarett
installation av 2 st nya datortomografer på plan 4, röntgen, i hus 01 vid Mora lasarett.
Tillbyggnad av rackethall i Ludvika
Avser tillbyggnad av förråd samt tillbyggnad av befintligt fläktrum. Rackethallen innefattar en tennishall, en badmintonhall och lokaler mellan hallarna (omklädningsrum etc) i lågdel av byggnaden. Ventilationen i badmintonhallen ska anpassas för att även kunna nyttjas som gymnastiksal för 35 personer. Entreprenaden omfattar byte av luftbehandlingsaggregat samt anpassning av ventilationssystemet till den förändrade verksamheten.
Markarbeten vid bostadsområde i Mora
Avser markarbeten för fastigheten Morkarlby 43:101, som är belägen på Spanskvägen 16-18 i Mora. Utöver restaurering av ytskikt och dess överbyggnader, ska parkeringar med dess tillfartsvägar flyttas i viss mån.
Byte av överhettare på Bäckelundsverket i Borlänge
Avser att tillverka en ny komplett ÖH3, demontera befintlig ÖH3 och installera den nya ÖH3. I Anläggningen ingår nödvändiga kringarbeten som behövs.
Tillbyggnad av förskola i Borlänge
Tillbyggnad av förskola. Ventilationsarbete samt renovering av ytskikt i kök.
Ombyggnad av lokal för filmförvaring i Grängesberg
Avser ombyggnation av befintliga lokaler för filmförvaring. Ny ventilation, igensättning av fönster.
Miljöförbättrande åtgärder för lakvattendamm i Falun
Avser miljöförbättrande åtgärder som avser att ge en ökad volym av lakvatten i en lakvattendamm. Entreprenaden omfattar borttagning av på botten sedimenterat slam så att lakvattnet ges mer volym i dammen.
VA-utbyggnad i Vålan/Sionsvägen
Avser VA-utbyggnad i Vålan/Sionsvägen.
Tillbyggnad av affärshus i Mora
Tillbyggnad av Mekonomenbyggnad med Sibylla drive throug.
Byte av armatur på elljusspår i Idre, Mora kommun
Avser rivning av befintlig belysningsanläggning samt ny montage av armatur, ledbelysning, kabelmontering av nya stålstolpar samt schakt och förläggning av ny kabel samt fundament i mark för elljusspår Idre.
Ombyggnad av gårdsmiljö i Säter
Avser ombyggnad av gårdsmiljö Kv. Siggebo 1 i Säter.
Ombyggnad Storgatan/Köpmangatan
Avser åtgärder för bättre framkomlighet genom att öppna upp befintlig gågata för trafik.
Tillbyggnad av industrihus i Ludvika
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Malung
Ombyggnad av industrihus. Man skall skapa ett arkiv i befintliga lokaler.
Tillbyggnad av bilverkstad i Mora
tillbyggnad av industribyggnad.
Rivning av kontor i Borlänge
Rivningslov för rivning av affärs- och kontorshus.
Utredningar vid Gårdmyrens sandmagasin - Stollbergs gruvområde
SGU efterfråga geokemiska och hydrogeologiska utredningar vid Gårdmyrens sandmagasin på Stollbergs gruvfält i Smedjebackens kommun. Utredningarna syftar till att upprätta en hydrogeologisk modell för magasinet och en geokemisk mobiliseringsmodell och framtidsprognos.
Ombyggnad av hissar i flerbostadshus, Falun
Omfattar ombyggnad av två hissar på Svärdsjögatan 16 A-B. Det ska alltid finnas en fungerande hiss i byggnaden. Optioner finns på projektid: 2067976 och 2067977.
Ny frånluftsvärmepump i flerbostadshus i Säter
Avser installation av en frånluftsvärmepump och befintlig frånluftsfläkt skall bytas. Entreprenör är Södra Dalarnas vvs installatörer.
Resurskonsulter till förvaltningsorganisation avseende vattenskyddsåtgärder, Borlänge
Omfattar 3 resurskonsulter med stationeringsort Borlänge. Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med maximalt 48 månader uppdelat i maximalt fyra (4) tillfällen.
Rivning av förskola i Svärdsjö
Rivning av gammal förskola som inte varit i bruk på många år.
Rivning av badhus i Hedemora
Rivning av kallbadhus.
Tillbyggnad av industrihus i Falun
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av teatrar i Borlänge
Bygglov för tillbyggnad av teaterlokal.
Tillbyggnad av industrihus i Säter
Bergbacken 1- tillbyggnad av industribyggnad.
Förstärkningsarbeten på enskild väg i Säters kommun
Avser förstärkningsarbeten och ombyggnad av väg till grusväg. Objektet avser Ljusterbrovägen och omfattar ca 2160m väg.
Rivning av ett motell i Säter
Avser rivning av ett före detta motell i Säter.
Tillbyggnad av lager i Malung
Avser tillbyggnad av lager på ca 160 kvm.
Ombyggnad av pensionärsbostad i Falun
Anmälan av hissinstallation i servicehus.
Rivning av kontor i Ludvika
Rivningslov för hel byggnad kontorshus.
Rivning av skola i Ludvika
Rivningslov för hel byggnad skola/förskola.
Tillbyggnad av industrihus i Hedemora
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av magasin i Vansbro
tillbyggnad av industrilokaler.
Tillbyggnad av industrihus i Mora
tillbyggnad av kallförråd.
Tillbyggnad av hotell i Malung
Tillbyggnad av hotell.
Tillbyggnad av industrihus i Falun
Tillbyggnad av verkstadslokal.
Ombyggnad av skola i Avesta
Ändrad användning fordonsverkstad till skolundervisning inom fastigheten nordanö 1:77, avesta kommun.
Tillbyggnad av industrihus i Falun
Avser tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av bensinstation i Falun
Anmälan av installation av oljeavskiljare i drivmedelsanläggning.
Rivning av enbostadshus i Falun
Anmälan av rivning av enbostadshus.
Tillbyggnad av ekonomibyggnad i Falun
Anmälan av tillbyggnad av ekonomibyggnad.
Ombyggnad av kontor i Falun
Anmälan av underhåll av särskilt bevarandevärd byggnad kontorsbyggnad.
Ombyggnad av kontor i Falun
Anmälan av ändring av brandskydd i kontorsbyggnad.
Ombyggnad av idrottshall i Falun
Anmälan av ändring av planlösning i idrottshall.
Ombyggnad av va-ledning i Orsa
Anmälan för installation av avlopp.
Ombyggnad av panncentral i Orsa
Anmälan för installation av fettavskiljare.
Ombyggnad av flerbostadshus i Mora
Anmälan för installation av ventilation i flerbostadshus.
Ombyggnad av pensionärsbostad i Avesta
Anmälan för installation av ventilation på äldreboende inom fastigheten västanfors 4:87, avesta kommun.
Rivning av enbostadshus i Orsa
Anmälan för rivning av enbostadshus.
Rivning av telestation i Orsa
Anmälan för rivning av tekninkhus.
Ombyggnad av enbostadshus i Ludvika
Anmälan om att inrätta ytterligare bostad enbostadshus.
Ombyggnad av skola i Avesta
Anmälan om byte av ventilationssystem i karlbo skola inom fastigheten karlbo 13:1, avesta kommun.
Ombyggnad av skola i Avesta
Anmälan om byte ventilation i skogsbo skola inom fastigheten skogsbo 29:2, avesta kommun.
Rivning av enbostadshus i Hedemora
Anmälan om rivning av enbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.