Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Dalarnas län

Avesta (5)
Borlänge (27)
Falun (24)
Gagnef (1)
Hedemora (7)
Leksand (8)
Ludvika (8)
Mora (6)
Orsa (1)
Rättvik (2)
Säter (7)
Vansbro (2)
Älvdalen (6)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 120 st.

Återstart av Blötbergsgruvan i Ludvika
Tillstånd har erhållits för att återstarta gruvan. Projektet avser anläggande av ett nytt anrikningsverk och tågterminal samt gruvinstallationer, bergarbeten, dammar, mark- och järnvägsarbeten, industribyggnader mm.
Påbyggnad och ombyggnad på Falu lasarett
Den befintliga akutmottagningen ska få sex nya våningar med lokaler för högteknologisk vård så som röntgen, laboratoriemedicin, intensivvård och onkologi. Bygget omfattar 11 000 kvadratmeter nybyggnation plus ombyggnation av befintligt hus, på ca 2000 kvadratmeter.
Tillbyggnad av industrihus i Vansbro
Tillbyggnad av industrilokaler. Dagligvarubolaget Orkla gör jätteinvestering i svensk livsmedelsproduktion och investerar ca 300 msek i sitt paj- och pizzabageri i Vansbro.
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Hedemora
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år). Vägnätets totala längd för området är ca 1037 km varav grusväg ca 200 km.
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Borlänge
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år). Vägnätets totala längd för området är ca 1167 km varav grusväg ca 214 km.
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Rättvik
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år). Vägnätets totala längd för området är ca 1013 km varav grusväg ca 108 km.
Stambyte och renovering av badrum i Bojsenburg, Falun, etapp 3 mfl
Avser stambyte och badrumsrenovering i flerbostadshus i Bojsenburg, Falun. Projektet kommer att delas in i etapper. Totalt för alla etapper omfattas ca 650 lägenheter och man beräknar att utföra detta i 10-15 etapper. Etapp 1 finns på projektid: 1561108.
Ombyggnad av väg E45/väg 70 genom Mora
Ny väg genom Mora längs E45 befintliga sträckning. Ca 1,2 km ny väg med separerad gång och cykelväg, från korsningen Fridhemsgatan/Malungsvägen-E45/Rv70. Ledningsarbeten, 3 st cirkulationsplatser samt 1 byggnadsverk, GC-port under E45.
Tillbyggnad av hjälpmedelscentralen i Borlänge
Tanken med tillbyggnaden är att skapa en modern hjälpmedelscentral med höga krav på funktion och flöden, yteffektivt, god arkitektur och hållbarhet. Verksamhetslokaler för verksamheten Hjälpmedelscentralen med tillhörande arbetsområden. Utprovning av hjälpmedel, rekondering, verkstad, lager etc. Samt tillhörande kontorsyta, matsal och omklädningsytor.
Tillbyggnad av logistikanläggning i Borlänge
Avser tillbyggnad av logistikanläggning som Catena hyr ut till ICA. Tillbyggnaden blir ca 3570 kvm. Omfattar både tillbyggnad av ytterligare lagerytor och anpassningar i befintlig byggnad, däribland utökning av kylda ytor.
Halvvarm massabeläggning i Region Mitt
Entreprenaden omfattar beläggningsgrupperna: Dalarnas län: W10 och Jämtlands län: Z10, Z11, YZ12.
Varmmassabeläggning i region Mitt
Beläggningsgrupp W1 Dalarnas län och Y1 Västernorrlands län.
Hastighetshöjande och kapacitetshöjande åtgärder på Dalabanan
Förlängning av mötesspår. Samtidig infart samt planskildhet. Plankorsningen i Gustafs (Morbyvägen Plk 40971) kommer att stängas och ersättas av en gång- och cykeltunnel.
Ombyggnad av vård- och omsorgsboende i Falun
Avser ombyggnad av vård- och omsorgsboende med 77 platser och omfattar uppdatering av brandskydd, utbyte av ventilation, styrsystem och belysning. Renovering av badrum och WC/RWC och ytskikt.
Ombyggnad av röntgen-MR vid Avesta lasarett
Avser ombyggnad av röntgenavdelningen hus 01/05 vid Avesta lasarett inkl. installation av ny Magnetröntgen (MR) – kamera samt även utbyte av fönster. Detta på plan 1. Installation av ny sprinklercentral inkl. försörjning i källaren på hus 03 med tillhörande installationer. En utvändig sprinklertank kommer att förläggas utvändigt hus 03.
Utbyggnad av lager i Malung
Syftet med den nya detaljplanen är i första skedet att möjliggöra en utökning av elverkets fastighet för att öka lagerytan och skapa utrymme för en lastbil med släp. Den nya detaljplanen ska även möjliggöra för eventuell framtida byggnation av elverk och där till samhörigt ändamål, såsom ställverk etc.
Ombyggnad av högskola, Borlänge
Fastighets AB Hushagen avser att bygga om Högskolan i Borlänge till gymnasieskola. Idag bedrivs både Högskola och Komvux sin verksamhet i lokalerna. Entreprenadarbeten kommer att bedrivas med pågående verksamheten i lokalerna. Miljöbyggnad silver skall eftersträvas i projekteringen. Byggnaden har en yta på ca 15 000 kvm inkl. källare. Skolan skall anpassas för att klara dagens krav på gymnasieskola, bland annat fler våtgrupper behöver installeras för att klara kraven. Yttertak skall bytas, fasaden skall renoveras, fönster skall bytas eller ev. renoveras. Entréer skall byggas om. Solceller skall monteras på taket så många som möjligt, målet är att försörja byggnaden så långt det är möjligt. En utredning om ett tillagningskök skall installeras i byggnaden pågår. Fjärrkyla skall installeras i byggnaden.
Stam- och badrumsrenovering i Mora
Avser stam- och badrumsrenovering. Projektet omfattar rivning/demontering, färdigprojektering och ombyggnation, EL-sanering, stam- och badrumsrenovering, tamburdörrsbyte samt fönsterbyte. Objektets läge: Vasagatan 39C-D, Vasagatan 41A-B, Vasagatan 41C-D samt Hantverkaregatan 13A-C i Mora kommun.
Utbyggnad av vårdcentral i Särna, Älvdalen
Avser utbyggnad av Särna vårdcentral. Dagens 973 kvm kommer bli 1242 kvm. Det skapar utrymme för nya personal- och konferensrum, fler undersökningsrum och rum för diabetessköterska.
Fasad- och skyddsåtgärder på flerbostadshus i Herrhagen, Falun, etapp II
Avser fasad- och skyddsåtgärder på flerbostadshus. Fasaden består av tegel och trä, taket av betongpannor. I syfte av underhålls- och brandskyddsförstärkande åtgärder ska träfasaden på husen samt balkongräcken i trä bytas ut till nya fibercementskivor och balkongräcken i perforerad plåt. Tak på 12 av 14 hus ska bytas. Även balkongplattor lagas och ytskikts behandlas, nya uteplatser på markplan tillhörande lägenheter stenläggs samt ny plantering anläggs i området kring entréerna. Etapp 2 består av 14 flerbostadshus i 4 vån och byggt år 1973. Husen är belägna i sluttande terräng med källare i suterräng samt ett större underjordiskt garage som innebär begränsad framkomlighet för tunga fordon.
Byggnation av fibernätsinfrastruktur och fiberinstallation i Ludvika
Avser byggnation av fibernätsinfrastruktur samt uppkoppling av slutkunder i Ludvika.
Ombyggnad av storkök i Mora
Ombyggnad av storkök, saxnäs.
Fasadåtgärder på fastigheter längs statliga vägar i Dalarnas län, etapp 2
Fasadåtgärder som bullerskydd utmed statliga vägar inom Dalarnas län i kommunerna Leksand, Malung-Sälen och Vansbro. Nya fönster, dörrar och ventiler.
Ombyggnad av förskola i Ludvika
Avser ombyggnad av f.d del i industrilokal till 6 förskoleavdelningar med tillagningskök samt förskolegård. Köket skall klara av att bereda 250 portioner per dag.
Ombyggnad av vårdlokaler i Hedemora
Avser ny ventilation och uppdatering av brandskyddet samt tillbyggnad av sprinklercentral.
Åtgärder på förskola i Leksand
Avser åtgärder av besiktningspunkter som ej är färdigställda i den tidigare entreprenaden och omfattar är bl.a. uttorkning och uppbyggnad av betonggolv samt säkerställande av lösning för radon.
Sluttäckning grov- och byggavfallsdeponi, fas 3 Avesta
Sluttäckning fas 3 ”grov- och byggavfallsdeponin” vid Karlslunds Avfallsanläggning. Objektet omfattar en yta på ca 2,42 ha. Omfattar i huvudsak följande sluttäckningskonstruktioner: Finavjämning, Dränering (täckt ytvattendike), Tätskikt(LLDPE), Dränmatta, Skyddsskikt samt Växtskikt.
Utvändigt underhåll av kontor i Borlänge
Ombyggnad/anpassning av Bygmas lokaler.
Ombyggnad av kyrka till bostäder i Bjursås, Falun
Detaljplanens syfte är att möjliggöra för lägenheter i befintlig byggnad, en före detta missionskyrka, samt att möjliggöra boendeparkering med carportar på intilliggande fastighet. Detaljplanen möjliggör också fortsatt användning av byggnaden som religiös byggnad eller förenings-/samlingslokal
Ombyggnad till bostäder och kontor i Falun
Syftet med planen är möjliggöra så att detaljplanen medger både bostäder och kontor. Planerna är att renovera gamla Falu-Kurirens kontor och bygga om till lägenheter och kontor centralt i Falun. Totalt kan det komma att bli mellan 10-12 lägenheter.
Tillbyggnad av stugby i Malung
Tillbyggnad av 10 st fritidshus. Omfattning oklar.
Ombyggnad av lokaler för familjecentral i Malung
Planer finns för ombyggnation av lokaler för familjecentral i Malung. Tanken är den ska vara inkvarterad i det som idag benämns ”Malungs Resurscenter”, där Lärcentrum idag har sina lokaler.
Ombyggnad alternativt nybyggnad av lokaler för familjecentral i Malung
Planer finns för ombyggnation alternativt nybyggnad av lokaler för familjecentral i Sälen.
Ombyggnad av återvinningscentral i Djurås Gagnef
Projektet avser upprustning av återvinningscentralen, gjutning av betongfickor samt platta till förrådsbyggnad.
Tillbyggnad av verkstad i Borlänge
Tillbyggnad av verkstad för husbilar samt rivning av befintligt kallförråd.
Ombyggnad till tillagningskök i Ludvika
Avser ombyggnad av befintlig skola till matsal och tillagningskök. Arbetet omfattar nya ytskikt, belysning, ventilation och ny vattenservis och elservis. Samt ny markplacerad fettavskiljare.
Tillbyggnad av industrihus i Falun
Tillbyggnad av ny inlossningskaj för lastbilar samt nybyggnad av garage och förråd.
Ombyggnad av särskilt boende i Fredriksberg, Ludvika
Avser ombyggnad och upprustning av Säfsgården. Lägenheterna kommer att få nya fullvärdiga kök och egna uteplatser med altaningång. Matsalen får en egen entré, vilket ger möjlighet att erbjuda mat även till äldre som inte bor på Säfsgården.
Invändigt underhåll i flerbostadshus, Falun
Avser infordring av 31 ventilationskanaler om totalt ca 220 meter på Vasagatan 30 i Falun.
Sluttäckning av deponiyta på avfallsanläggning i Borlänge
Avser sluttäckning av IFA-deponi på Fågelmyra avfallsanläggning samt anläggande av bottenkonstruktion i slänt mot aktiv deponi. Deponiytan är ca 2,8 hektar varav ca 1,9 hektar sluttäcks med plastgeomembran och ca 0,9 hektar bottentätas med lergeomembran som täcks med krossmaterial.
Renovering av äldreboende i Vansbro, etapp 1
Objektet avser renovering, om- och tillbyggnad av vissa befintliga byggnader för Bäckaskog särskilt boende, Vansbro. I huvudsak ska yttertak på Hus 04, Hus 05 och Hus 06 rivas och byggnaderna ska förses med varsitt nytt våningsplan (plan 3). Befintliga ytor på våningsplan 1 i Hus 05 och Hus 06 ska tilldelas ny planlösning. Viss ombyggnad och renovering ska utföras på plan 2 i Hus 05 och Hus 06. Befintliga balkonger ska utökas i storlek. Installationsarbeten till fullt fungerande anläggning ska ingå. Förutom ovanstående så kommer intilliggande utrymmen och lokaler i samtliga hus att beröras i olika omfattning för installationer, kanaldragning och dylikt för försörjning till Hus 04, Hus 05 och Hus 06. Projektet ska indelas i två huvuddelar. Omfattning av respektive huvuddel framgår av A-ritning. Total tillkommande bruttoarea är ca 2 000 m2 Total berörd bruttoarea i projektet är ca 8 900 m2. Etapp 2 finns på projektid: 1085016.
Ombyggnad av entréhall och reception i Falun
Projektet avser ombyggnad av entréhall och reception.
Byte av ECO 1 på Bäckelundsverket i Borlänge
Avser ny komplett Eco 1 samt demontera befintlig och installera den nya Eco 1 i panna 7. I entreprenaden ingår nödvändiga kringarbeten som behövs.
Anpassning av lokaler till Folkhögskolan i Borlänge
Avser hyresgästanpassning till lokaler för musikundervisning på folkhögskolenivå. Ytskiktsrenovering samt tillgänglighetsanpassning för hiss.
Tak och fasadrenovering på sjukhus i Borlänge
Fasad och tak på Borlängesjukhus hus 5 har nått sin tekniska livslängd och är i behov av renovering. Entreprenaden omfattar bl.a. rivning samt byte av fasad, omläggning av takbeläggning.
Förstärkning av takkonstruktion i stål i Lokstallarna, Rättviks kommun
Avser förstärkning av befintlig bärande stomme för tak i Lokstallarna, Rättviks kommun.
Asfalteringsarbeten på Trängslets läger, Fortifikationsverket
Avser asfalteringsarbeten på Trängslets läger under 2022 och ev. med en tillkommande del under 2023 (option).
Tillbyggnad av verkstad i Mora
tillbyggnad av verkstad. Avvaktar markförvärv.
Hyresgästanpassning av ett f.d äldreboende i Tibble, Leksands kommun
Avser hyresgästanpassningen i befintliga lokaler för kommunala verksamheter, såsom dagverksamhet, HSR, administrativa lokaler för hemtjänst, nya personalrum och omklädningsrum samt anpassning av utemiljö för parkingsplatser.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Säter
Gäddan 8 - rivning av balkonger och tillbyggnad med inglasade balkonger.
Utvändigt underhåll på flerbostadshus i Sälen
Avser takomläggning på 5 st huskroppar med ca 600 kvm takyta på varje enhet. Arbetet omfattar takbeläggning av betongpanna, nytt undertak av råspont och takpapp med tegelläkt, plåtbleck, taksäkerhetsanordning, snörasskydd och avrinning. Projektet planeras att utföras i minst två deletapper under minst 2 år.
Stamrenovering i flerbostadshus i Falun
Avser stambyte och badrumsrenovering i 2 st flerbostadshus i Falun
Tillbyggnad av industrihus i Avesta
Avser tillbyggnad av industribyggnad med anläggning för biobränsleeldning samt oljeeldning inom fastigheten horndal 19:21.
Ombyggnad av stomme och tak på fastighet i Malung, etapp 3
Avser ombyggnad av stomme och tak på fastighet i Malung. Etapp 3 avser delen som återstår mot öster och kommer vara avsedd för lokaler med möjlighet för industri, verkstad, förråd etc. Etapp 1 och 2 finns på projektid: 2056625 och 2056655.
Ombyggnad av stomme och tak på fastighet i Malung, etapp 2
Avser ombyggnad av stomme och tak på fastighet i Malung. Etapp 2 avser mittersta delen av byggnaden som senare kommer innehålla idrottshall. Etapp 1 och 3 finns på projektid: 2056625 och 2056656.
Ombyggnad av äldreboende i Hedemora
Projektet avser ombyggnad av matsal till samvarolokal.
Ombyggnad av flerbostadshus i Säter
Iris 1 - ändrad användning och ombyggnad av flerbostadshus/affärsbyggnad (från lokaler till 6 lägenheter)
Ombyggnad av flerbostadshus i Säter
Planer finns på att bygga "longstay" lägenheter.
Utbyte av styrutrustning TAC Vista, i Falun
Utbyte av styrutrustning TAC Vista för undercentraler och ventilationsanläggningar.
Utvändigt underhåll av kyrka i Älvdalen
Tvättning, reparation och avfärgning av putsskador. Putsarbeten.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Ludvika
Fönsterbyte i flerbostadshus.
Ombyggnad av nöjesfält i Leksand
Ändrad användning av spelhall till foodcourt, tillbyggnad terrass, Nybyggnad samt flytt av attraktioner, Nybyggnad av tillfällig toalettbyggnad, nybyggnad av depå el-gokart Noret 54:1.
Utvändigt underhåll av industrihus i Borlänge
Ombyggnad av huvudentré samt invändig ytskiktsrenovering.
Beläggningsarbeten och förstärkning av enskild väg i Solvarbo, Säters kommun
Långhag-Solvarbo vägsamfällighet vill låta utföra beläggningsarbeten på enskild väg, samt förstärkningsarbeten på del av vägsträcka, med tillhörande arbeten.
Dränering av husgrunder mm i Falun
Avser dränering av husgrunder mm på Källtorpsvägen 7 A-C och 8 C-D i Falun. Arbetet omfattar renovering av grunder samt att dagvatten- och dräneringssystem i mark ska bytas mot nya.
Tillbyggnad av klubbhus i Säter
Mora 13:35 (mora by ip) – Entreprenaden avser tillbyggnad av två nya dusch/omklädningsrum samt undercentral.
Ombyggnad av utemiljö vid förskolan i Borlänge
Avser ombyggnad av utemiljö Förskolan Fyrklövern i Borlänge.
Utvändigt underhåll av butik i Idre
Coop ämnar byta ut trasig panel och måla fasaden i Coops konceptfärg RAL 8022. Målning påbörjas så snart vädret tillåter och färdigställs inom tre månader. Coop ämnar även att sätta LED-lister längs fasaden utmed vägen och kundparkering. Ny Coopskylt på takstativ mot kundparkering, samt en pylon vid infarten till kundparkeringen.
Rivning av skola i Borlänge
Rivning av skola.
Renovering av naturum Dalarna, Siljansnäs
Avser invändig renovering av WC, RWC, personal- och kontorsutrymmen i Narurum Dalarna, Siljansnäs.
Ombyggnad av värme i flerbostadshus i Säter
Avser byte av värme i flerbostadshus. Ett-rörsystemet ska byggas om till 2-rörssystem och befintliga radiatorer demonteras. Nya radiatorer monteras och injusteras.
Rivning av paviljong i Säter
Säters Kommun planerar att riva byggnader "fasta paviljongen" i Säter. Rivningsentreprenad av byggnader samt mur. Det ingår utvändig rivning av serviser för VA, el, tele m.m. samt återställning av markytorna efter rivning.
Ny/ombyggnad av skolor i Malung-Sälens Kommun
Om/tillbyggnation planeras att genomföras för två olika skolor: - Blomsterbäcken, Malung, F-3 - Sälens skola, Sälen, F-6 Nybyggnation planeras att genomföras för en (1) skola i Malung (Åk 4-6).
Tillbyggnad av affärshus i Hedemora
Tillbyggnad av handelsbyggnad.
Ombyggnad av stomme och tak på fastighet i Malung, etapp 1
Avser ombyggnad av stomme och tak på fastighet i Malung. Etapp 1 avser västra delen av byggnaden och innefattar takbyte ovan entré som används under terminstid för Riksidrottsgymnasiet. Etapp 2 och 3 finns på projektid: 2056655 och 2056656.
Ventilationsarbeten i serviceboende i Falun
Avser ventilationsarbeten i Serviceboende Björken i Falun.
Balkongrenovering på flerbostadshus i Borlänge
Avser renovering av balkonger på 2 st flerbostadshus vid Jakobsgårdarna. Objekten är: Norrskenet 1 Regnbågen 1 Planeten 2 Solen 7 Solen 3 Solen 5
Tillbyggnad av kontor i Mora
Avser att bygga om receptionen samt fasadändring av kontorsbyggnad och anordnande av utegym.
Byte av balkonger vid äldreboende i Hedemora
Avser byggnation av 16 st nya balkonger på befintlig fastighet. Samt justering och omläggning av 16 stycken uteplatser med plattläggning under de nya balkongerna. Objektets läge: Vintgergatan 2A och 2B.
Flytt och invändigt underhåll av förskola i Ludvika
Flytt av förskolebarack samt inredande av lokal.
Ombyggnad av flerbostadshus i Leksand
Byte av ventilationssystem, anmälan.
Rivning av restaurang i Falun
Trafikrestaurang som ska rivas på grund av brandskada.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Falun
Tillbyggnad av 2 lägenheter.
Tillbyggnad av industrihus i Falun
Uppförande av ett väderskyddstält.
Ombyggnad av flerbostadshus i Falun
Ändrad användning av flerbostadshus, från vandrarhem till lägenheter.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Falun
Byte av fönster, 530 stycken.
Delprojektledare signal till ett antal järnvägsprojekt inom Distrikt Mitt
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1 år. Placering Borlänge.
Projektledare järnväg för mindre underhållsarbeten på järnvägsbroar i Region Mitt
Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet med ytterligare 12 månader. Omfattar järnvägsbroar i Dalarna, Gävleborg, Västernorrland och Jämtlands län. Placering i Gävle, Borlänge, Sundsvall, Härnösand eller Östersund.
Utvändigt underhåll av industrihus i Borlänge
Fasadändring av industri-/lagerbyggnad. Man lägger fasadplåt med isolering bakom för energieffektivisering.
Utvändigt underhåll av industrihus i Borlänge
Fasadändring av industri-/lagerbyggnad. Man lägger fasadplåt med isolering bakom för energieffektivisering.
Utvändigt underhåll av bensinstation i Falun
Fasadändring av bensinstation. Målning.
Utvändigt underhåll av industrihus i Borlänge
Fasadändring av industri-/lagerbyggnad. Man lägger fasadplåt med isolering bakom för energieffektivisering.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Borlänge
Fasadändring av flerbostadshus, terasshus. Balkongarbeten.
Utvändigt underhåll av kontor i Borlänge
Fasadändring av kontorshus.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).