Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Falun

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Stambyte och renovering av badrum i Bojsenburg, Falun, etapp 3 mfl
Avser stambyte och badrumsrenovering i flerbostadshus i Bojsenburg, Falun. Projektet kommer att delas in i etapper. Totalt för alla etapper omfattas ca 650 lägenheter och man beräknar att utföra detta i 10-15 etapper. Etapp 1 finns på projektid: 1561108.
Nybyggnad av kraftstation och dammar i Svärdsjö vattendrag i Falun
Projektet avser nybyggnad av en kraftstation samt 5 dammar samt broarbeten.
Stambyte och renovering i flerbostadshus i Falun
Avser ROT-renovering i flerbostadshus, Kopparvägen 57 och 59 i Falun.
Stambyte och renovering av badrum i Bojsenburg, Falun, etapp 2
Option från etapp 1. Avser stambyte och badrumsrenovering i flerbostadshus i Bojsenburg, Falun. Projektet kommer att delas in i etapper. Totalt för alla etapper omfattas ca 650 lägenheter och man beräknar att utföra detta i 10-15 etapper. Etapp 1 finns på projektid: 1561108.
ROT-renovering i flerbostadshus, Bojsenburg, Falun, etapp 1
ROT-arbeten på Seminariegatan 57 och 59 i Falun. Arbetena omfattar bl.a. stamrenovering med delvis ny layout i våtrum, utbyte av elsystem, ny köksinredning, nya garderober och ytskikt. Fönster/fönsterdörrar byts, nya säkerhetsdörrar. Byte av golvkonstruktion i marklägenheter. Vindslägenheter förses med balkong. Seminariegatan 59 förses med FTX-ventilation. Befintlig UC på vindsvåning byggs ut. Husens VA delas mellan husen så att de får separata anslutningar till huvudledning. Projektet kommer att delas in i etapper. Totalt för alla etapper omfattas ca 650 lägenheter.
Underhåll av rötkammare på avloppsreningsverk i Falun
Omfattar arbete, tjänster och material för tömning, rengöring, inspektion, reparation och förbättringsåtgärder i båda rötkammarna. Entreprenaden delas upp i två huvuddelar där varje rötkammare avser en huvuddel.
Ombyggnad av ställverk i Falun
Avser utbyte av all kontrollutrustning inklusive kontrollkablage för 130 och 50kV ställverk samt 10kV nollpunkter. För 10kV ställverket byts kontrollkablaget som går till/från ställverket, inga interna kablar eller kontrollutrustning i 10kV ställverket byts ut. Nya kontrollskåp och fördelningar för kraftförsörjning placeras på ny plats i befintlig byggnad.
Stambyte och badrumsrenovering i Falun
Avser ROT-renovering på Mjölnarvägen 5 i Falun.
Upprustning/iordningsställande av markområde i Falun
Projektet avser en försköning av området för att göra Faluns stadskärna attraktivare. Bl.a. kommer det att skapas större gångytor/fria ytor, utökning av parkeringsplatser. Denna del av etapp 2 består av upprustning av gator, mark etc. Entreprenör kommer anlitas från ett samverkansavtal som kommunen kommer utlysa. Det finns på projektid: 1614215.
Byte av elmätare i Falu kommun
Uppdraget avser byte av elmätare kategori 1 och ska vara slutfört 2023-12-31. Uppdraget omfattar byte av cirka 24 400 elmätare.
Ny kompressorcentral för andningsluft, Falu Lasarett
Avser utbyte av andningsluftskompressorer på Falu Lasarett. Leverans av 2 st. kompressorer för produktion av medicinsk luft Rörarbeten för installation av nya kompressorer. Rörarbeten för installation 2 st. adsorptionstorkar som tillhandahålls av RFD. Rörarbeten för erforderliga anpassningar i befintlig produktionsanläggning. Styrutrustning för samkörning av nya kompressorer i central hus 13 med befintliga kompressorer i central hus 10.
Upprustning av område i Falun
Anläggning av ny parkeringsplats, busshållplats samt naturstigar. Entreprenör anlitas från ett samverkansavtal som kommunen utlyst. Det finns på projektid: 1614215.
Miljöförbättrande åtgärder för lakvattendamm i Falun
Avser miljöförbättrande åtgärder som avser att ge en ökad volym av lakvatten i en lakvattendamm. Entreprenaden omfattar borttagning av på botten sedimenterat slam så att lakvattnet ges mer volym i dammen.
Rivning av skola i Falun
Avser rivning av gamla södra skolan samt tillhörande gamla matsalen.
Ombyggnad av skola i Falun
Avser ändrad användning i liten del i kontorsbyggnad till skolverksamhet/skolkök samt tillbyggnad av entrè (skärmtak).
Ombyggnad av skola i Falun
Bygglov för fasadändring av skola samt ändring av planlösning.
Tillbyggnad av industrihus i Falun
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av klubbhus i Falun
Bygglov för tillbyggnad av klubbstuga.
Tillbyggnad av omklädningsrum i Falun
Bygglov för tillbyggnad av omklädningsrum.
Tillbyggnad av restaurang i Falun
Bygglov för tillbyggnad restaurang med av skärmtak och plank (villa herdin).
Ombyggnad av kontor i Falun
Bygglov för ändrad användning av prästgård till kontor.
Ombyggnad av kontor i Falun
Bygglov för ändrad användning från restaurang till kontor.
Ombyggnad av kontor i Falun
Bygglov för ändrad användning i affärslokal till kontor, showroom och utrymme för montering av element till cykelbanor.
Ombyggnad av kontor i Falun
Bygglov för ändrad användning och planlösning i kontorsbyggnad.
Ombyggnad av idrottshall i Falun
Anmälan av installation/ändring av ventilation i idrottshall.
Ombyggnad av industrihus i Falun
Anmälan av installation/ändring av ventilation i industribyggnad/kontorsbyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Falun
Anmälan av underhåll av särskilt bevarandevärd byggnad flerbostadshus.
Ombyggnad av vårdbostad i Falun
Anmälan av ändring av brandskydd i flerbostadshus (vårdhem korttidsboende).
Ombyggnad av butik i Falun
Anmälan av ändring av planlösning i butikslokal.
Ombyggnad av flerbostadshus i Falun
Anmälan byte av ventilationsystem i flerbostadshus.
Rivning av förråd i Falun
Rivningslov för rivning av förråd.
Rivning av kontor i Falun
Rivningslov för rivning av kontor/förråd.
Rivning av kontor i Falun
Rivningslov för rivning av kontorsbyggnad.
Rivning av skola i Falun
Rivningslov för rivning av skola.
Ombyggnad av flerbostadshus i Falun
Spolning av dagvattenledning.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.