Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Falun

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnation av befintlig kraftledning mellan Borlänge och Falun.
Avser ombyggnation av 15 km 145 kV befintlig ledning mellan Borlänge och Falun.
Nybyggnad av kraftstation, Svärdsjö vattendrag i Falun
Projektet avser rivning av 2 gamla kraftstationer samt uppförande av en ny kraftstation/regleringsdamm.
Ombyggnad av mottagning på Falu lasarett
Avser behovsanpassning av mag- och tarmmottagningen i befintliga lokaler på Falu lasarett.
Stambyte och renovering i flerbostadshus i Falun
Avser ROT-renovering i flerbostadshus, Kopparvägen 57 och 59 i Falun.
ROT-renovering i flerbostadshus, Bojsenburg, Falun, etapp 1
ROT-arbeten på Seminariegatan 57 och 59 i Falun. Arbetena omfattar bl.a. stamrenovering med delvis ny layout i våtrum, utbyte av elsystem, ny köksinredning, nya garderober och ytskikt. Fönster/fönsterdörrar byts, nya säkerhetsdörrar. Byte av golvkonstruktion i marklägenheter. Vindslägenheter förses med balkong. Seminariegatan 59 förses med FTX-ventilation. Befintlig UC på vindsvåning byggs ut. Husens VA delas mellan husen så att de får separata anslutningar till huvudledning. Projektet kommer att delas in i etapper. Totalt för alla etapper omfattas ca 650 lägenheter.
Underhåll och uppgradering av tekniska system på Falu Lasarett
Omfattar ett stort underhållsarbete och uppgradering av de tekniska systemen inklusive förbättringar för att öka robusthet och redundans i hus 19 "Tallbacken" på Falu lasarett.
Ny kompressorcentral för andningsluft, Falu Lasarett
Avser utbyte av andningsluftskompressorer på Falu Lasarett. Leverans av 2 st. kompressorer för produktion av medicinsk luft Rörarbeten för installation av nya kompressorer. Rörarbeten för installation 2 st. adsorptionstorkar som tillhandahålls av RFD. Rörarbeten för erforderliga anpassningar i befintlig produktionsanläggning. Styrutrustning för samkörning av nya kompressorer i central hus 13 med befintliga kompressorer i central hus 10.
Miljöförbättrande åtgärder för lakvattendamm i Falun
Avser miljöförbättrande åtgärder som avser att ge en ökad volym av lakvatten i en lakvattendamm. Entreprenaden omfattar borttagning av på botten sedimenterat slam så att lakvattnet ges mer volym i dammen.
Rivning av skola i Falun
Avser rivning av gamla södra skolan samt tillhörande gamla matsalen.
Ombyggnad av hissar i flerbostadshus, Falun
Omfattar ombyggnad av två hissar på Svärdsjögatan 16 A-B. Det ska alltid finnas en fungerande hiss i byggnaden. Optioner finns på projektid: 2067976 och 2067977.
Ombyggnad av hissar i flerbostadshus, Falun
Option från projektid: 2067972. Omfattar ombyggnad av två hissar på Svärdsjögatan 18 A-B.
Ombyggnad av hissar i flerbostadshus, Falun
Option från projektid: 2067972. Omfattar ombyggnad av två hissar på Vasagatan 17 A-B.
Rivning av förskola i Svärdsjö
Rivning av gammal förskola som inte varit i bruk på många år.
Tillbyggnad av industrihus i Falun
Tillbyggnad av verkstadslokal.
Tillbyggnad av industrihus i Falun
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Falun
Avser tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av skola i Falun
Bygglov för fasadändring av skola samt ändring av planlösning.
Tillbyggnad av radhus i Falun
Bygglov för tillbyggnad av radhus (nya tak till uteplatser).
Ombyggnad av tennishall i Falun
Bygglov för ändrad användning av industribyggnad till idrottsanläggning (padelhall) samt uppsättning av skyltanordning.
Ombyggnad av lägenhet i Falun
Bygglov för ändrad användning av lokal samt fasadändring.
Ombyggnad av flerbostadshus i Falun
Bygglov för ändrad användning av vandrarhem till bostäder.
Ombyggnad av kontor i Falun
Bygglov för ändrad användning från restaurang till kontor.
Ombyggnad av markanläggning i Falun
Marklov för ändring av marknivå.
Ombyggnad av bensinstation i Falun
Anmälan av installation av oljeavskiljare i drivmedelsanläggning.
Ombyggnad av industrihus i Falun
Anmälan av installation/ändring av ventilation i industribyggnad/kontorsbyggnad.
Tillbyggnad av ekonomibyggnad i Falun
Anmälan av tillbyggnad av ekonomibyggnad.
Ombyggnad av kontor i Falun
Anmälan av underhåll av särskilt bevarandevärd byggnad kontorsbyggnad.
Ombyggnad av kontor i Falun
Anmälan av ändring av brandskydd i kontorsbyggnad.
Ombyggnad av utbildningslokal i Falun
Anmälan väsentlig ändring av brandskydd.
Rivning av förråd i Falun
Rivningslov för rivning av förråd och timmersorteringsbana inkl. hus.
Rivning av kontor i Falun
Rivningslov för rivning av kontor/förråd.
Rivning av telestation i Falun
Rivningslov för rivning av teknikbod.
Tillbyggnad av kontor i Falun
Tillbyggnad av mindre kanslibyggnad (sommar förråd).

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.