Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Falun

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Stambyte och renovering av badrum i Bojsenburg, Falun, etapp 3 mfl
Avser stambyte och badrumsrenovering i flerbostadshus i Bojsenburg, Falun. Projektet kommer att delas in i etapper. Totalt för alla etapper omfattas ca 650 lägenheter och man beräknar att utföra detta i 10-15 etapper. Etapp 1 finns på projektid: 1561108.
Renovering av förskola i Falun
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2019-2023.
Ombyggnad av kulturhus till förskola i Falun
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2019-2023. Det tidigare kulturhuset Arenan på Elsborg kan bli förskola med sex avdelningar. Förslaget innebär också att förskolan Glashyttan flyttar till Arenan efter 28 år i tillfälliga lokaler.
Ombyggnation av befintlig kraftledning mellan Borlänge och Falun.
Avser ombyggnation av 15 km 145 kV befintlig ledning mellan Borlänge och Falun.
Stambyte och badrumsrenovering i flerbostadshus i Falun
Avser stambyte och badrumsrenovering på Hedgatan 21-31, Västeräng i Falun.
Ombyggnad av korsningen E16/Nybrogatan i Falun
Ombyggnad till ny cirkulationsplats med kompletterande gång- och cykelväg.
Nybyggnad av kraftstation, Svärdsjö vattendrag i Falun
Projektet avser rivning av 2 gamla kraftstationer samt uppförande av en ny kraftstation/regleringsdamm.
Ombyggnad av mottagning på Falu lasarett
Avser behovsanpassning av mag- och tarmmottagningen i befintliga lokaler på Falu lasarett.
Stambyte och renovering av badrum i Falun
Avser stambyte och renovering av badrum i 2 st flerbostadshus på Kopparvägen 57 (32 lägenheter i 4 trapphus) och 59 (16 lägenheter i 2 trapphus) i Falun.
Stambyte och renovering av badrum i Bojsenburg, Falun, etapp 2
Option från etapp 1. Avser stambyte och badrumsrenovering i flerbostadshus i Bojsenburg, Falun. Projektet kommer att delas in i etapper. Totalt för alla etapper omfattas ca 650 lägenheter och man beräknar att utföra detta i 10-15 etapper. Etapp 1 finns på projektid: 1561108.
Underhåll och uppgradering av tekniska system på Falu Lasarett
Omfattar ett stort underhållsarbete och uppgradering av de tekniska systemen inklusive förbättringar för att öka robusthet och redundans i hus 19 "Tallbacken" på Falu lasarett.
Stambyte och badrumsrenovering i Falun
Avser stambyte och badrumsrenovering på Apoteksvägen, Borgärdet i Falun.
Ombyggnad av kyrka till bostäder i Bjursås, Falun
Detaljplanens syfte är att möjliggöra för lägenheter i befintlig byggnad, en före detta missionskyrka, samt att möjliggöra boendeparkering med carportar på intilliggande fastighet. Detaljplanen möjliggör också fortsatt användning av byggnaden som religiös byggnad eller förenings-/samlingslokal
Stambyte och badrumsrenovering i Falun
Avser ROT-renovering på Mjölnarvägen 5 i Falun.
Ombyggnad av entréhall och reception i Falun
Projektet avser ombyggnad av entréhall och reception.
Utvändigt underhåll på flerbostadshus i Falun
Avser dränering av husgrunder mm på Källtorpsvägen 10 C-D, 22 A-B och 22 C-E i Falun.
Tillbyggnad av förskola i Falun
Handlar om en helhetsinsats då förskolan behöver bygga ut för att rymma fläktrum samt att köket behöver mer yta.
Ombyggnad av pensionärsbostad i Falun
Anmälan av hissinstallation i servicehus.
Ombyggnad av hissar i flerbostadshus, Falun
Option från projektid: 2067972. Omfattar ombyggnad av två hissar på Svärdsjögatan 18 A-B.
Rivning av förskola i Svärdsjö
Rivning av gammal förskola som inte varit i bruk på många år. På marken skall sedan ett trygghetsboende byggas id: 2074356.
Tillbyggnad av industrihus i Falun
Tillbyggnad av verkstadslokal.
Tillbyggnad av affärshus i Falun
Tillbyggnad/rivning/fasadändring av affärshus samt ändrad användning.
Rivning av affärshus i Falun
Två befintliga envåningsbyggnader rivs och ersätts med sju mindre bostadsbyggnader i två våningar. Rivning inför projekt 2073649.
Tillbyggnad av garage i Falun
Tillbyggnad av vårdcentral med garage.
Tillbyggnad av pir i Falun
Strandskyddsdispens förlängning av pir.
Tillbyggnad av skärmtak i Falun
Tillbyggnad av skärmtak.
Rivning av reningsverk i Falun
Rivning av ett litet reningsverk.
Ombyggnad av kontor i Falun
Anmälan av ingrepp i bärande konstruktion i kontorsbyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Falun
Anmälan av installation/ändring av vatten och avlopp i industribyggnad.
Rivning av enbostadshus i Falun
Anmälan av rivning av enbostadshus.
Ombyggnad av affärshus i Falun
Anmälan av ändring av brandskydd i affärslokal.
Ombyggnad av idrottshall i Falun
Anmälan av ändring av planlösning i idrottshall.
Ombyggnad av kontor i Falun
Anmälan av ändring av planlösning i kontor och butik.
Ombyggnad av markanläggning i Falun
Marklov för ändring av marknivå.
Ombyggnad av butik i Falun
Mindre tillbyggnad av butik samt insättning av fönster på övervåning.
Tillbyggnad av klubbhus i Falun
Bygglov för tillbyggnad av klubbhus och nybyggnad av personalbyggnad samt rivning av härbre.
Tillbyggnad av skärmtak i Falun
Bygglov för tillbyggnad av skärmtak.
Ombyggnad av industrihus i Falun
Bygglov för ändrad användning i industribyggnad samt nybyggnad av tank.
Ombyggnad av industrihus i Falun
Bygglov för ändrad användning i industribyggnad.
Ombyggnad av affärshus i Falun
Bygglov för ändring av planlösning i affärslokal.
Ombyggnad av flerbostadshus i Falun
Spolning av dagvattenledning.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.