Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Falun

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av vård- och omsorgsboende i Falun
Avser ombyggnad av vård- och omsorgsboende med 77 platser och omfattar uppdatering av brandskydd, utbyte av ventilation, styrsystem och belysning. Renovering av badrum och WC/RWC och ytskikt.
Ombyggnad av barn- och ungdomsmottagningen på Falu lasarett
Avser renovering- och ombyggnad av Hus 11, barn- och ungdomsmottagningen på Falu lasarett.
Fasad- och skyddsåtgärder på flerbostadshus i Herrhagen, Falun, etapp II
Avser fasad- och skyddsåtgärder på flerbostadshus. Fasaden består av tegel och trä, taket av betongpannor. I syfte av underhålls- och brandskyddsförstärkande åtgärder ska träfasaden på husen samt balkongräcken i trä bytas ut till nya fibercementskivor och balkongräcken i perforerad plåt. Tak på 12 av 14 hus ska bytas. Även balkongplattor lagas och ytskikts behandlas, nya uteplatser på markplan tillhörande lägenheter stenläggs samt ny plantering anläggs i området kring entréerna. Etapp 2 består av 14 flerbostadshus i 4 vån och byggt år 1973. Husen är belägna i sluttande terräng med källare i suterräng samt ett större underjordiskt garage som innebär begränsad framkomlighet för tunga fordon.
Ombyggnad av kyrka till bostäder i Bjursås, Falun
Detaljplanens syfte är att möjliggöra för lägenheter i befintlig byggnad, en före detta missionskyrka, samt att möjliggöra boendeparkering med carportar på intilliggande fastighet. Detaljplanen möjliggör också fortsatt användning av byggnaden som religiös byggnad eller förenings-/samlingslokal
Tillbyggnad av industrihus i Falun
Tillbyggnad av ny inlossningskaj för lastbilar samt nybyggnad av garage och förråd.
Ombyggnad av entréhall och reception i Falun
Projektet avser ombyggnad av entréhall och reception.
Apparatunderhåll på fördelningssationer inom Falun
Aktuella arbeten innefattar funktionskontroll/översyn av brytare och transformatorer samt att upprätta protokoll för varje anläggning. Option:2025-01-01 - 2025-12-31
Stamrenovering i flerbostadshus i Falun
Avser stambyte och badrumsrenovering i 2 st flerbostadshus i Falun
Elsanering i flerbostadshus i Falun, etapp 3
Option från projektid: 1561580. Elsanering på Gamla Britsarvet i Falun. Elsanering på Gamla Britsarvet i Falun. All el inklusive mätartavlor och centraler i respektive hus ska bytas. Ny elmatning till samtliga motorvärmare, garage, komplementbyggnader, sophus och till samtliga utvändiga belysningar som tillhör husen ska utföras, inklusive nödvändiga schakt- och markarbeten. Etapp 3 avser Seminariegatan 33, 35, 39 och 43. Totalt 72 lägenheter.
Renovering av terrassbjälklag och gårdar i Falun, etapp 2
Option från projekt: . Dom inbyggda tätskikten på terrassbjälklagen är skadade, läcker och ska i detta arbete bytas ut. Befintliga innergårdar ska rivas ner för att frilägga bjälklaget och byggas upp med ny utformning. Dränering av garage och vissa delar av byggnader ska göras, så arbetet påverkar även intilliggande delar av gården och parkeringar. Belysning för gårdarna och parkeringar ska bytas ut. Detta avser etapp 2 och omfattar den nedre innergården. Planeras att utföras under 2022 men Kopparstaden ska ha möjlighet att kunna skjuta på etappen till 2023.
Ny arenabelysning på Lugnets skidstadion i Falun
Avser installation av ny arenabelysning på Lugnets skidstadion i Falun.
Dränering av husgrunder mm i Falun
Avser dränering av husgrunder mm på Källtorpsvägen 7 A-C och 8 C-D i Falun. Arbetet omfattar renovering av grunder samt att dagvatten- och dräneringssystem i mark ska bytas mot nya.
Tillbyggnad av kontor i Falun
tillbyggnad av kontorsbyggnad.
Tillbyggnad av skola i Falun
Tillbyggnad med nytt teknikrum samt miljörum och ny inlastning/Kaj för storköket.
Renovering av tak på flerbostadshus i Falun
Avser byte av pappyttertak och skivor på fasaden som ska bytas.
Ombyggnad av flerbostadshus i Falun
Ändrad användning av flerbostadshus, från vandrarhem till lägenheter.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Falun
Byte av fönster, 530 stycken.
Renovering av yttertak på bostadshus i Svärdsjö, Falu kommun
Avser byte av yttertak på 7 st bostadshus och 1 st sop-/förrådshus i Svärdsjö, Falu kommun.
Ombyggnad av lager i Falun
Anmälan ändring planlösning i lagerbyggnad (entresol) lokal nr. 2.
Tillbyggnad av industrihus i Falun
Tillbyggnad av Skärmtak för förvaring av maskiner.
Utvändigt underhåll av bensinstation i Falun
Fasadändring av bensinstation. Målning.
Ombyggnad av hissar i flerbostadshus, Falun
Option från projektid: 2067972. Omfattar ombyggnad av två hissar på Svärdsjögatan 18 A-B.
Utvändig målning på flerbostadshus i Falu kommun
Avser utvändig målning av flerbostadshus i Sundborn och Bjursås. Adress: Kyrkvägen 3 i Sundborn och Storgårdsvägen 2 i Bjursås
Tillbyggnad av industrihus i Falun
tillbyggnad av verkstadslokal.
Nybyggnad av bensinstation i Falun
Byte och montering av ovanjordisk cistern.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Falun
Man skall byta färg på plåten mellan fönstren.
Utvändigt underhåll av tryckeri i Falun
Avser ommålning av fasaden på ett bokbinderi.
Ombyggnad av industrihus i Falun
Avser ett loft i i befintlig lokal.
Ombyggnad av industrihus i Falun
Avser ett loft i i befintlig lokal.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).