Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Falun

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Påbyggnad och ombyggnad på Falu lasarett
Den befintliga akutmottagningen ska få sex nya våningar med lokaler för högteknologisk vård så som röntgen, laboratoriemedicin, intensivvård och onkologi. Bygget omfattar 11 000 kvadratmeter nybyggnation plus ombyggnation av befintligt hus, på ca 2000 kvadratmeter.
Kontaktledningsupprustning, signalåtgärder samt växelbyte vid bangård i Falun
Byte av 5 st spårväxlar, 1 växel ska rivas och ersättas av spårspann. Kontaktledningsbyte för spår 1-2 samt 4-9. Signalåtgärder för att kunna höja hastigheten in och ut från spår 2. Upprustning av bangårdbelysning.
Ombyggnad av vård- och omsorgsboende i Falun
Avser ombyggnad av vård- och omsorgsboende med 77 platser och omfattar uppdatering av brandskydd, utbyte av ventilation, styrsystem och belysning. Renovering av badrum och WC/RWC och ytskikt.
Ombyggnad av handelshus och nybyggnad av snabbmatsrestaurang i Falun
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för livsmedelsförsäljning och med möjlighet till en ny byggnad för en snabbmatsrestaurang inom fastigheten Majoren 1. Detaljplanen tillåter idag handel med skrymmande varor vilket även den föreslagna detaljplanen fortsättningsvis kommer att tillåta.
Ombyggnad och samlokalisering av särskola i Falun
Entreprenaden för renovering och ombyggnation av Hälsinggårdsskolan har till syfte att samlokalisera särskolas verksamhet till ett och samma ställa inom Falu kommun. Entreprenaden omfattar även, utöver renovering och ombyggnation av byggnader, arbete med utemiljöer och angöringar samt omläggning av VA-ledningar.
Utbyggnad av fjärrvärmeledning i Falun - Borlänge
Projektet avser utbyggnation av fjärrvärmeledning i Falun och den totala sträckan uppgår till cirka cirka 3 200 meter. Ledningarna kommer att vara DN400. Förstärkningsledningen av befintligt fjärrvärmenät är för att öka transiteringen av fjärrvärme mellan Falun och Borlänge.
Stambyte och badrumsrenovering i Falun
Avser ROT-renovering på Mjölnarvägen 5 i Falun. - Stambyte - Utbyte av hela elanläggningen, data, fiber mm - Nya kök och badrum - Nya ytskikt i alla rum och allmänna ytor - Bovärdslokal ska byggas om till ny lägenhet - Nya teknikrum och tvättstuga - Ny värmeanläggning - Nya frånluftsfläktar - Markarbeten dränering, nya uteplatser mm
Stamrenovering i flerbostadshus i Falun
Blomstervägen 2 består av 1 trapphus med 4 lägenheter i två plan. Källare med förråd, tvättstuga och undercentral. Full evakuering kommer att ske för hyresgäster inklusive möblemang och förråd.
Tillbyggnad av hotell i Falun
Tillbyggnad av 10 hotellrum.
Utbyte av ventilationsaggregat i flerbostadshus i Falun
Avser utbyte av två ventilationsaggregat med vätskeåtervinning till nya FTX-aggregat med motströmsvärmeväxlare.
Utvändigt underhåll av industrihus i Falun
Renovering av yttertak inklusive materialändring från tegelpannor till plåttak. Solceller på sydsidan.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Falun
- Kulörbyte i samband med renovering av befintlig fasadputs. Ny kulör avser efterlikna kulör på föreningens övriga byggnader. - Förlängning av taksprång i takfot/gavlar - Installation av solceller på taken
Ombyggnad av restaurang/café i Regionkontoret i Falun
Avser ombyggnad av restaurang/café Ventilen i Regionkontoret för att tillskapa nytt diskutrymme och pentry. Diskutrymmet behöver tillgång till avlopp, vilket är något som befintligt diskrum ej haft tillgång till. Personalpentry tillskapas i tidigare konferensrum.
Installation av solcellsanläggning på flerbostadshus i Falun
Avser installation av solcellsanläggning på ett flerbostadshus på Glimmerstigen 13 i Falun.
Dränering av husgrunder mm i Falun
Avser dränering av husgrund, dagvatten mm på Källtorpsvägen 7 A-C och 18 A-C i Falun.
Ventilationsarbeten i serviceboende i Falun
Avser ventilationsarbeten i Serviceboende Björken i Falun.
Ramavtal avseende upphandlingskonsult till Högskolan Dalarna
Ramavtal avseende upphandlingskonsult till Högskolan Dalarna. Avtalstid 1 år med möjlighet till 1 + 1 + 1 års förlängning.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Falun
Tillbyggnad av 2 lägenheter.
Utvändigt underhåll på flerbostadshus i Falun
Avser utvändig målning, utbyte av viss panel samt tvättning av fasadskivor på 2st bostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Falun
Utvändig ändring av flerbostadshus (byte av 4 balkonger).
Utvändigt underhåll av ekonomibyggnad i Falun
Tillbyggnad med en ny entré till ekonomibyggnad.
Ombyggnad av kontor i Falun
Utbyte av två bef ventilationshuvar.
Utvändigt underhåll av industrihus i Falun
Byte av 3 portar samt dess kulör ändras.
Ombyggnad av kontor i Falun
Anmälan installation/ändring imkanal i kontorsbyggnad.
Ramavtal avser lås och nyckelservice, Kopparstaden AB,
Ramavtal avseende tillverkning av nycklar, omläggning av enstaka cylindrar och administrera Kopparstadens låssystem. Det kan även förekomma reparationer på plats eller omläggning av flera cylindrar i ett låssystem, exempelvis vid borttappad huvudnyckel eller vid installation av passagesystem. Avtalstid 2023-05-01 - 2025-04-30 med möjlighet till 1 + 1 års förlängning.
Byte av låssystem i Falun
Avser byte av fyra stycken låssystem på adresserna: G:a Britsarvet, Hellbergs väg 2-18 och Seminariegatan 31-45 Herrhagen, Slättavägen 2-4 och Herrhagsvägen 49-71 Järnet, Sturegatan 35-43, Kisvägen 28-30 och Gjutaregränd 3 Assessorn, Sturegatan 42, Engelbrektsgatan 5 och Berghauptmansgatan 7-9

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).