Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Falun

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Påbyggnad och ombyggnad på Falu lasarett
Den befintliga akutmottagningen ska få sex nya våningar med lokaler för högteknologisk vård så som röntgen, laboratoriemedicin, intensivvård och onkologi. Bygget omfattar 11 000 kvadratmeter nybyggnation plus ombyggnation av befintligt hus, på ca 2000 kvadratmeter.
Tillbyggnad av datorhall i Falun
Tillbyggnad av datacenter (länk mellan cdc och ddc).
Om- och tillbyggnad av konserthall i Falun
Avser om- och tillbyggnad av Kristinehallen med lokaler för salsmusik och evenemang, repetitionslokaler, kontor och personalutrymmen. Tillbyggnaden blir på ca 2500 kvm.
Ombyggnad av vård- och omsorgsboende i Falun
Avser ombyggnad av vård- och omsorgsboende med 77 platser och omfattar uppdatering av brandskydd, utbyte av ventilation, styrsystem och belysning. Renovering av badrum och WC/RWC och ytskikt.
Ombyggnad av kontor i Falun
Ändrad användning av komplementbyggnad (panncentral) till kontor. På våning 1 kommer det att göras ett nytt utrymme för omklädningsrum samt fika rum. På det övre planet kommer där undercentralen är idag kommer det att gjutas ett nytt valv, och hela övre planet kommer nyttjas som styrelserum och kontor. Det planeras även byte av kulvertar, dräneras runt låghus, ombyggnation en entreer på låghus, fasad åtgärder, ny undercentral samt hissbyte i höghusen.
Elektrifiering av Region Dalarnas bussdepåer i Falun och Borlänge, Etapp 1
Avser iordningställande av en infrastruktur som medger laddning av ca 50 elbussar på respektive bussdepå i Falun och Borlänge. Utöver infrastrukturen för laddning kommer även depåerna förses med sprinkler och en del mindre moderniseringar av fastigheterna kommer att göras.
Fasad- och skyddsåtgärder på flerbostadshus i Falun
Området Herrhagen Etapp II är beläget på Slättavägen 2-4 och Herrhagsvägen 49-71 i Falun. Etapp II är byggt år 1973 och består av 14 flerbostadshus i 4 våningar. Husen är belägna i sluttande terräng med källare i suterräng samt ett större underjordiskt garage som innebär begränsad framkomlighet för tunga fordon. Fasaden består av tegel och trä, taket av betongpannor. I syfte av underhålls- och brandskyddsförstärkande åtgärder ska träfasaden på husen samt balkongräcken i trä bytas ut till nya fibercementskivor och balkongräcken i perforerad plåt. Tak på 12 av 14 hus ska bytas. Även balkongplattor lagas och ytskikts behandlas, nya uteplatser på markplan tillhörande lägenheter stenläggs samt ny plantering anläggs i området kring entréerna. I en tidigare och avbruten entreprenad så har 5 st hus till största delen färdigställts, Herrhagsvägen 63, 65, 67, 69 och 71. Det som återstår är utvändiga arbeten och el.
Ombyggnad av plankorsningar/vägskyddsanläggningar längs Bergslagsbanan/Falun
Ombyggnad/utbyte av 5 st vägskyddsanläggningar till ALEX-teknik. Hälsinggårdsvägen, Nyrelius väg, Sturegatan, Timmervägen och Tiskbergsvägen. Bandel 322, 323 km 88 - 90, km 0 - 2.
Tillbyggnad av industrihus i Falun
Utbyggnad av befintliga kontrollrum och personalutrymmen för pappersmaskiner.
Stambyte och badrumsrenovering i Falun
Avser ROT-renovering på Mjölnarvägen 5 i Falun. - Stambyte - Utbyte av hela elanläggningen, data, fiber mm - Nya kök och badrum - Nya ytskikt i alla rum och allmänna ytor - Bovärdslokal ska byggas om till ny lägenhet - Nya teknikrum och tvättstuga - Ny värmeanläggning - Nya frånluftsfläktar - Markarbeten dränering, nya uteplatser mm
Anpassning av lokaler för Kärlkirurg och Öron Näsa Hals, Hus 05 på Falu lasarett
Projektets syfte är att iordningsställa anpassade, fristående lokaler för Kärl/Venmottagningen som idag ligger insprängd i Kirurgmottagningens lokaler. När Kärl/Venmottagningen flyttar ut från Kirurgmottagningen så blir det fler behandlingsrum och expeditioner tillgängliga för Kirurgmottagningen. Lokaler/ÖNH (Option): Tillskapa väntrum, expedition samt ett konferensrum för verksamheten samt tillskapa ett desinfektionsrum som uppfyller dagens hygienkrav med plats för all nödvändig utrustning.
Rivning av kraftstation i Yttertänger Falun
Projektet omfattar rivning av 3 kraftstationer inför nybyggnad av kraftstation. Nybyggnad finns på projektid: 1298528.
Ombyggnad av livsmedelsaffär i Falun
Ändrad användning i församlingssal till matvarubutik.
Reparation av järnvägsbro vid Korsnäsån
Reparation av stöd. Km 86+364, bandel 322 Storvik-Falun.
Dränering av husgrunder mm i Falun
Avser dränering av husgrunder, dagvatten mm på Källtorpsvägen 4 C-D samt 6 A-B i Falun.
Utvändigt underhåll av kontor i Falun
En befintlig dörr rivs och ersätts med nytt entréparti. Byte av ventilationsaggregat.
Utvändigt underhåll av industrihus i Falun
Man skall byta ut garageportar.
Utvändig målning på kontor i Falun
Avser utvändig målning av ”gamla delen” av Kopparstadens huvudkontor på Västermalmsvägen 26 i Falun.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).