Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Falun

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av hotell i Falun
Ombyggnad och upprustning av hotell. 153 rum ska rustas och tillbyggnad av 12 rum.
Kontaktledningsupprustning, signalåtgärder samt växelbyte vid bangård i Falun
Byte av 5 st spårväxlar, 1 växel ska rivas och ersättas av spårspann. Kontaktledningsbyte för spår 1-2 samt 4-9. Signalåtgärder för att kunna höja hastigheten in och ut från spår 2. Upprustning av bangårdbelysning.
Ombyggnad av kulturhus till förskola i Falun
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2019-2023. Det tidigare kulturhuset Arenan på Elsborg kan bli förskola med sex avdelningar. Förslaget innebär också att förskolan Glashyttan flyttar till Arenan efter 28 år i tillfälliga lokaler.
Ombyggnad av Främby reningsverk i Falun
Avser ombyggnad av Främby reningsverk för att säkerställa driften av reningsverket sett ur ett långsiktigt perspektiv. Det gäller både teknisk drift och miljötillstånd för verksamheten, Ombyggnationen är planerat att genomföras som en utförandeentreprenad.
Ombyggnad av handelshus och nybyggnad av snabbmatsrestaurang i Falun
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för livsmedelsförsäljning och med möjlighet till en ny byggnad för en snabbmatsrestaurang inom fastigheten Majoren 1. Detaljplanen tillåter idag handel med skrymmande varor vilket även den föreslagna detaljplanen fortsättningsvis kommer att tillåta.
Hyresgästanpassning av kontor i Falun
Drygt 550 kvadratmeter stora servicekontoret utvecklas till en modern arbets- och mötesplats. Parallellt med kontorsutvecklingen inleder Diös ett stort energiprojekt i syfte att förbättra fastighetens totala energiprestanda. I energiprojektet kommer Diös att installera fjärrvärme, fjärrkyla samt sätta in energieffektiva ventilationsaggregat och styrsystem. Ambitionen är också att montera en solcellsanläggning på taket. Insatserna beräknas förbättra byggnadens
Installation av FTX-ventilation i flerbostadshus i Falun
Vasagatan 30 A i Falun består av tre våningar och källare med totalt 18 lägenheter, en lokal, en undercentral, tvättstuga och förråd Denna entreprenad omfattar delvis rivning av befintlig ventilationsanläggning samt installation av ny ventilationsanläggning och kanaler med mekanisk från- och tilluft (FTX). Källarvåningen ska även fortsättningsvis ventileras med nya och befintliga kanaler samt fläkt.
Ombyggnad av kyrka till bostäder i Bjursås, Falun
Detaljplanens syfte är att möjliggöra för lägenheter i befintlig byggnad, en före detta missionskyrka, samt att möjliggöra boendeparkering med carportar på intilliggande fastighet. Detaljplanen möjliggör också fortsatt användning av byggnaden som religiös byggnad eller förenings-/samlingslokal
Stambyte och badrumsrenovering i Falun
Avser ROT-renovering på Mjölnarvägen 5 i Falun.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Falun
- Kulörbyte i samband med renovering av befintlig fasadputs. Ny kulör avser efterlikna kulör på föreningens övriga byggnader. - Förlängning av taksprång i takfot/gavlar - Installation av solceller på taken
Ventilationsarbeten i serviceboende i Falun
Avser ventilationsarbeten i Serviceboende Björken i Falun.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Falun
Tillbyggnad av 2 lägenheter.
Tillbyggnad av kontor i Falun
Anpassar entréns vattenburna radiator efter den nya entrén layout. Platta på mark. Nya väggar likt befintlig tjocklek. Ett nytt fönster i vit kulör sätts in. Befintlig ventilation i huset.
Ombyggnad av hissar i flerbostadshus, Falun
Option från projektid: 2067972. Omfattar ombyggnad av två hissar på Vasagatan 17 A-B.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Falun
Byte av takbeklädnad till en mörkare röd bandtäckt plåt.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Falun
Fasadändring av flerbostadshus.
Byte av låssystem i Falun
Avser byte av fyra stycken låssystem på adresserna: G:a Britsarvet, Hellbergs väg 2-18 och Seminariegatan 31-45 Herrhagen, Slättavägen 2-4 och Herrhagsvägen 49-71 Järnet, Sturegatan 35-43, Kisvägen 28-30 och Gjutaregränd 3 Assessorn, Sturegatan 42, Engelbrektsgatan 5 och Berghauptmansgatan 7-9
Tillbyggnad av konserthus i Falun
Tillbyggnad av evenemangslokal.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).