Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Säter

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av gårdsmiljö i Säter
Avser ombyggnad av gårdsmiljö Kv. Siggebo 1 i Säter.
Ny frånluftsvärmepump i flerbostadshus i Säter
Avser installation av en frånluftsvärmepump och befintlig frånluftsfläkt skall bytas. Entreprenör är Södra Dalarnas vvs installatörer.
Förstärkningsarbeten på enskild väg i Säters kommun
Avser förstärkningsarbeten och ombyggnad av väg till grusväg. Objektet avser Ljusterbrovägen och omfattar ca 2160m väg.
Rivning av ett motell i Säter
Avser rivning av ett före detta motell i Säter.
Rivning av industrihus i Säter
Dalsbyn 2:18 och säter 2:1 - rivning av industribyggnad (verkstad med förråd).
Ombyggnad av kontor i Säter
Idun 1 - ombyggnad av kontorsbyggnad (inre ändring av entrén).
Tillbyggnad av brygga i Säter
Jönshyttan 1:1 - strandskyddsdispens för tillbyggnad (förlängning) av befintlig brygga.
Ombyggnad av museum i Säter
Knutsbo 10:10 - underhåll av lokal för utställning/museum - ej bygglovpliktig åtgärd.
Ombyggnad av bastu i Säter
Skenshyttan s:12 - nybyggnad av utegym, ändrad användning av tvättstuga till bastu, anläggande av brygga samt strandskyddsdispens.
Tillbyggnad av carport i Säter
Storhaga 16:1 - tillbyggnad av affärsbyggnad (lastkaj, källarförråd och carport).
Ombyggnad av bensinstation i Säter
Storhaga 7:3 - installation av oljeavskiljare i drivmedelsanläggning - ej bygglovpliktig åtgärd.
Tillbyggnad av industrihus i Säter
Övre heden 21:9 - tillbyggnad av industribyggnader (skärmtak respektive kallförråd).
Ombyggnad av ateljé i Säter
Övre stubbersbo 11:4 - tidsbegränsat bygglov t.o.m. 2026-08-31 för ändrad användning (från gäststuga till ateljé och butik).
Tillbyggnad av industrihus i Säter
Bergbacken 1- tillbyggnad av industribyggnad.
Rivning av telestation i Säter
Bodarne 14:4 - rivning av byggnad (teknikbod).

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.