Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Mora

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av väg E45/väg 70 genom Mora
Ny väg genom Mora längs E45 befintliga sträckning. Ca 1,2 km ny väg med separerad gång och cykelväg, från korsningen Fridhemsgatan/Malungsvägen-E45/Rv70. Ledningsarbeten, 3 st cirkulationsplatser samt 1 byggnadsverk, GC-port under E45.
VA-utbyggnad i Vålan/Sionsvägen
Avser VA-utbyggnad i Vålan/Sionsvägen. Uppdraget omfattar utbyggnad av VA-huvudledningar för ca 40 st småhus i Nusnäs och Färnäs samt utbyggnad av överföringsledningar
Markarbeten vid bostadsområde i Mora
Avser markarbeten för fastigheten Morkarlby 43:101, som är belägen på Spanskvägen 16-18 i Mora. Utöver restaurering av ytskikt och dess överbyggnader, ska parkeringar med dess tillfartsvägar flyttas i viss mån.
Ombyggnad av flerbostadshus i Mora
Ombyggnad av kontorslokaler till 4 nya hyresrätter.
Ombyggnad av industrihus i Mora
ombyggnad av industribyggnad till 3 kontor.
Rivning av förråd i Mora
Rivningslov för rivning av förskola och förråd.
Tillbyggnad av verkstad i Mora
tillbyggnad av verkstad.
Tillbyggnad av kontor i Mora
Bygglov för om- och tillbyggnad samt fasadändring av kontorsbyggnad och anordnande av utegym.
Ombyggnad av kontor i Mora
Bygglov för ombyggnad/ändring av hiss.
Tillbyggnad av förråd i Mora
Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad.
Ombyggnad av idrottshall i Mora
Byte av uttjänat ventilationsaggregat.
Ombyggnad av ventilation i klubbhus, Mora
Byte av uttjänat ventilationsaggregat.
Ombyggnad av vandrarhem i Mora
Anmälan för väsentlig ändring av brandskyddet och installation av va.
Ombyggnad av affärshus i Mora
Anmälan för ändring av planlösning, anordnande av ventilation, samt installation av fettavskiljare, Bygglov för fasadändring av handelsbyggnad Stranden 18:4.
Rivning av förskola i Mora
Rivningslov för rivning av modulbyggnad vid förskola.
Rivning av telestation i Mora
Rivningslov för teknikbod.
Rivning av automatstation i Mora
Rivningslov för drivmedelsanläggning.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.