Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Mora

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av städcentral på Mora lasarett
Avser ombyggnation av delar i hus 07 och hus 01 på Mora lasarett för att inrymma en ny städcentral samt byggnation av nya stråkets fortsättning genom hus 07. Detta för att skapa mer utrymme för godsmottagningens behov, samt tillskapa personal- och kontorsutrymmen som ska samnyttjas mellan personal inom städ och transport.
Ombyggnad av röntgen vid Mora Lasarett
installation av 2 st nya datortomografer på plan 4, röntgen, i hus 01 vid Mora lasarett.
Markarbeten vid bostadsområde i Mora
Avser markarbeten för fastigheten Morkarlby 43:101, som är belägen på Spanskvägen 16-18 i Mora. Utöver restaurering av ytskikt och dess överbyggnader, ska parkeringar med dess tillfartsvägar flyttas i viss mån.
Ombyggnad av flerbostadshus i Mora
Ombyggnad av kontorslokaler till 4 nya hyresrätter.
VA-utbyggnad i Vålan/Sionsvägen
Avser VA-utbyggnad i Vålan/Sionsvägen.
Tillbyggnad av affärshus i Mora
Tillbyggnad av Mekonomenbyggnad med Sibylla drive throug.
Tillbyggnad av industrihus i Mora
tillbyggnad av kallförråd.
Ombyggnad av industrihus i Mora
ombyggnad av industribyggnad till 3 kontor.
Ombyggnad av flerbostadshus i Mora
Anmälan för installation av ventilation i flerbostadshus.
Ombyggnad av industrihus i Mora
Anmälan om väsentligt ändrad planlösning.
Rivning av utbildningslokal i Mora
Rivningslov för lokal.
Ombyggnad av enbostadshus i Mora
Bygglov för ombyggnad av enbostadshus.
Ombyggnad av nätstation i Mora
Bygglov för ombyggnad och ändrad användning av nätstation.
Tillbyggnad av enbostadshus i Mora
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av förråd i Mora
Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad.
Ombyggnad av kontor i Mora
Bygglov för ändrad användning från restaurang till kontor.
Ombyggnad av restaurang i Mora
Bygglov för ändrad användning och fasadändring.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.