Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Mora

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av städcentral på Mora lasarett
Avser ombyggnation av delar i hus 07 och hus 01 på Mora lasarett för att inrymma en ny städcentral samt byggnation av nya stråkets fortsättning genom hus 07. Detta för att skapa mer utrymme för godsmottagningens behov, samt tillskapa personal- och kontorsutrymmen som ska samnyttjas mellan personal inom städ och transport.
Anpassning av avdelning på Mora Lasarett
Ortopedmottagningen har hittills delat lokal med kirurgmottagningen som finns i den parallella korridoren på plan 3 i hus 04. Med hjälp av den utökade ytan, tillskapas framförallt undersökningsrum i form av gipsrum, ortosrum, mottagningsrum för läkarbesök och expeditioner för telefonrådgivning och annat administrativt arbete i den omfattning att verksamheten kan bedriva den vård som uppdraget kräver. Upphandlas tillsammans med projektid: 1650428.
Anpassning av avdelning på Mora Lasarett
Ombyggnad och förbättring av befintliga endoskopirum samt tillskapande av ytterligare ett endoskopirum, samtliga med nya takhängda pendlar. Nytt desinfektionsrum tillskapas med en ren och en oren del. Förbättrad ventilation och ny el på stora delar av avdelningen. De mest omfattande åtgärderna berör desinfektionsrum och skopirum, men anpassningar och ändringar förekommer även i ett flertal andra rum. Upphandlas tillsammans med projektid: 1650430.
Ombyggnation av lokaler till bostäder i Mora
Avser rivning/demontering, färdigprojektering och ombyggnation av lokaler till 4 bostadslägenheter samt förrådsutrymme på vind åt Morastrand AB samt utvändiga markarbeten. Befintliga takpannor med underliggande läkt och underlagspapp ska rivas ersättas med nytt bandtäkt plåttak. Fasaden inkl fönster ska rivas och ersättas med nytt.
Markarbeten vid bostadsområde i Mora
Avser markarbeten för fastigheten Morkarlby 43:101, som är belägen på Spanskvägen 16-18 i Mora. Utöver restaurering av ytskikt och dess överbyggnader, ska parkeringar med dess tillfartsvägar flyttas i viss mån.
Ombyggnad av röntgen vid Mora Lasarett
installation av 2 st nya datortomografer på plan 4, röntgen, i hus 01 vid Mora lasarett.
Ombyggnad av flerbostadshus i Mora
Ombyggnad av kontorslokaler till 4 nya hyresrätter.
VA-utbyggnad i Vålan/Sionsvägen
Avser VA-utbyggnad i Vålan/Sionsvägen.
Tillbyggnad av industrihus i Mora
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av lager i Mora
Bygglov för tillbyggnad och fasadändring av lagerlokal.
Ombyggnad av kontor i Mora
Bygglov för ändrad användning av kontorslokal.
Tillbyggnad av enbostadshus i Mora
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av fritidshus i Mora
Bygglov för tillbyggnad av fritidshus.
Tillbyggnad av förråd i Mora
Bygglov för tillbyggnad av förråd.
Tillbyggnad av enbostadshus i Mora
Anmälan för tillbyggnad av enbostadshus.
Ombyggnad av restaurang i Mora
Anmälan för väsentligt ändring av brandskydd.
Ombyggnad av dagcenter i Mora
Anmälan om väsentlig ändring av ventilation.
Ombyggnad av förskola i Mora
Anmälan om väsentlig ändring av ventilation.
Rivning av taxistation i Mora
Rivningslov för rivning av byggnad (mora taxi).
Ombyggnad av markanläggning i Mora
Strandskyddsdispens för väganslutning till upplagsplan.
Rivning av bostadshus i Mora
Avser rivning av Lejonvillan i Mora.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.