Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Ludvika

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Återstart av Blötbergsgruvan i Ludvika
Tillstånd har erhållits för att återstarta gruvan. Projektet avser anläggande av ett nytt anrikningsverk och tågterminal samt gruvinstallationer, bergarbeten, dammar, mark- och järnvägsarbeten, industribyggnader mm.
Tillbyggnad av lager i Ludvika
Syftet med planläggningen är att möjliggöra för Spendrups bryggeri att bygga till sitt lager på Skakelbacken med tillbyggnader i två etapper. Tillbyggnaderna blir i höjd något högre än nuvarande låglager. Planområdet ligger i Grängesberg på Skakelbackens industriområde, öster om Spendrups lager.
Ombyggnad av förskola i Ludvika
Avser ombyggnad av f.d del i industrilokal till 6 förskoleavdelningar med tillagningskök samt förskolegård. Köket skall klara av att bereda 250 portioner per dag.
Ombyggnad till tillagningskök i Ludvika
Avser ombyggnad av befintlig skola till matsal och tillagningskök. Arbetet omfattar nya ytskikt, belysning, ventilation och ny vattenservis och elservis. Samt ny markplacerad fettavskiljare.
Ut- och ombyggnad av kyrkogård vid Lyviken, et 2
Ut- och ombyggnad av kyrkogård.
Rivning av skola i Ludvika
Avser rivning del av Marnässkolan samt återställning av mark.
Ombyggnad av kontor i Ludvika
Bygglov för inredande av ytterligare lokal i kontorshus.
Tillbyggnad av skärmtak i Ludvika
Bygglov för tillbyggnad av skärmtak.
Ombyggnad av bensinstation i Ludvika
Anmälan om hissinstallation/ändring i annat.
Rivning av förråd i Ludvika
Anmälan om rivning annat.
Rivning av förråd i Ludvika
Anmälan om rivning.
Ombyggnad av kontor i Ludvika
Anmälan om ändring eller installation av ventilation i kontorshus.
Tillbyggnad av industrihus i Ludvika
tillbyggnad av "kur" för ventilationsaggregat.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Ludvika
Marklov för utökad P-plats tung trafik.
Ombyggnad av affärshus i Ludvika
Ändrad användning affärslokaler.
Anläggande av askgravlund i Ludvika
Anläggande av askgravlund på gamla kyrkogården i Ludvika.
Ny solcellsanläggning på krematorium i Ludvika
Planer finns för en ny solcellsanläggning på krematoriet i Ludvika.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.