Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Borlänge

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Hastighetshöjande och kapacitetshöjande åtgärder på Dalabanan
Förlängning av mötesspår. Samtidig infart samt planskildhet. Plankorsningen i Gustafs (Morbyvägen Plk 40971) kommer att stängas och ersättas av en gång- och cykeltunnel.
Utbyte av utdelssystem i signalställverk sträckan Borlänge-Mora
Utbyte till utdelssystem, omprojektering till ATC2.
Ombyggnad av äldreboende i Borlänge
Om och tillbyggnad av äldreboende. Utökas till ca 80 platser. Stommen i tillbyggnadens bärande delar ska vara i trä, tillbyggnationen certifieras enligt Leed Gold och NollCo2.
Vägmarkering inom Dalarnas län
Objektet avser utförande av komplettering av vägmarkering och vägmarkering på nylagd underhållsbeläggning på befintliga vägar inom angivet geografiskt område, enligt vad som meddelas av beställaren under entreprenadtiden. I entreprenaden ingår också att vid behov rengöra vägbanan från punktvis spill och andra föroreningar före utförande av vägmarkeringsarbeten. Option 1+1 år.
Om- och tillbyggnad till kulturhus i Borlänge
Planer finns för att bygga om Galaxen i Borlänge till kulturhus. Nuvarande hyresgäster är Quality Hotel och 2047 Science Center. Ambitionen med kulturhuset är att det ska verka som mötesplats där samverkan skapas över generationsgränser och kulturer. Konsertsal med ca 800 sittplatser alternativt ca 25 00 stående publik. Flexibla och anpassningsbara lokaler (Blackboxar) för ca 100-300 personer. (rum som kan skapas utifrån det behov som finns).
Renovering av flerbostadshus på området Hushagen i Borlänge
Avser renovering av flerbostadshus, samt ombyggnad av lokal till bostäder.
Integrerat brounderhåll i Dalarnas län
Antal byggnadsverk med förutbestämt underhåll är 815 st. Antal byggnadsverk med tillståndsbaserat underhåll är 2 st.
Utbyggnad av fjärrvärmeledning i Borlänge - Falun
Projektet avser utbyggnation av fjärrvärmeledning i Borlänge och den totala sträckan uppgår till cirka 3 100 meter, varav cirka 300 meter kommer att förläggas i Trafikverkets bro över Dalälven. Ledningarna kommer att vara DN400 på del av sträckan och DN500 på övriga delar. Förstärkningsledningen av befintligt fjärrvärmenät är för att öka transiteringen av fjärrvärme mellan Borlänge och Falun.
Nybyggnad av bostäder i Borlänge
Planarbetet ska i tillägg till befintliga verksamheter på fastigheten (skola, vård och handel) utreda förutsättningarna för bostäder.
Ombyggnad av butik i Borlänge
Ombyggnad av butikslokaler.
Tillbyggnad av industrihus i Borlänge
Tillbyggnad av ny målerilokal och tillhörande kontor.
Ombyggnad och utvändigt underhåll av affärshus i Borlänge
Butikslokal delas upp i två ny lokaler, en ny lastkaj och entré samt en ny personaldel tillkommer.
Upprustning av trafiksignaler i centrum, Borlänge
Avser upprustning av trafiksignaler inklusive schaktarbeten längs Siljansvägen i centrum i Borlänge kommun.
Konsultuppdrag samverkans- och samarbetsledare till Banorna i Bergslagen
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 3+1+1 år.
Delprojektledare inom distrikt Mitt
Uppdraget avser heltidstjänst som delprojektledare i huvudsak för projektet E16/v70-Borlänge-Djurås men andra projekt kan bli aktuella i distrikt mitt. Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet med ytterligare 1+1+1 år.
Utvändigt underhåll av kontor i Borlänge
Takbyte över lokalen Verdandi.
Utvändigt underhåll av kontor i Borlänge
Fasadändring och skyltlov.
Utvändigt underhåll av industrihus i Borlänge
Bygglov för fasadändring av industribyggnad.
Tillbyggnad av utbildningslokal i Borlänge
Tillgänglighetsanpassning utav konferens och uteplats för rullstolsburna, samt utökad handikapp toalett.
Ombyggnad av kontor i Borlänge
Anmälan om installation av hiss.
Utvändigt underhåll av industrihus i Borlänge
Fasadändring av industribyggnad. En tillkommande yttervägg på ett befintligt väderskyddat lagerutrymme samt varmisolera. Samma fasad beklädnad som befintliga väggar.
Ombyggnad av industrihus i Borlänge
Ändrad användning från butikslokal till öppet kontorslandskap samt renovering.
Ombyggnad av kontor i Borlänge
Ombyggnad och fasadändring av kontorshus.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).