Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Borlänge

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av lokaler för Högskolan Dalarna i Borlänge
Totalrenovering och utbyggnad för att inrymma Högskolan Dalarnas nya campus i Borlänge tillsammans med ett par övriga hyresgäster. Objektet avser ny-/tillbyggnad om ca. 4 000 m2. Ombyggnad om ca 8 500 m2. Total bruttoarea ca 12 500 m Genomförs i partnering omfattande två faser. Fas 1 omfattar samverkan för framtagande av systemhandling och kalkyl för Projektet. Fas 2 omfattar detaljprojektering och produktion av Projektet. Produktionsstart planeras till hösten 2020 med planerat färdigställande sommaren 2022.
Upprustning av vattenkraftverk i Dalälven, Borlänge
Avser förstärkning av Forshuvuds vattenkraftverk i Dalälven, Borlänge. Verket ska rustas upp och 4 dammluckor ca 8x17 meter stora ska bytas ut. Ingår gör även anläggande av fångdammar för att torrlägga ytan vid dammluckorna i samband med renoveringen.
Tillbyggnad av kontor i Borlänge
Avser tillbyggnad av kontorshus med 4 våningar varav plan 3 och 4 är nya. BTA : 2.670 m2
Tillbyggnad av lager i Borlänge
tillbyggnad av industri-/lagerbyggnad samt omklädningsrum.
Upprustning av park och gc-stråk mm. i Borlänge
Planer finns för anläggande och upprustning av befintlig Bananpark, torgbildningar och gc-stråk.
Omb av väg och gc-väg i Borlänge
Objektet avser ombyggnad av Hagavägen mellan Thenstedsgatan och Tägtvägen samt Hagarondellen till Stadshuset på en sträcka av ca 700 meter. Målet med projektet är att skapa en trafiksäker miljö med stora ytor för oskyddade trafikanter. I samband med detta kommer fjärrvärme att förnyas mellan högskolan och Tägtvägen på en sträcka av ca 500 meter. El, belysning och opto kommer att förstärkas/förnyas mellan Thenstedsgatan och Stadshuset. Punktinsatser ska utföras på VA-nätet.
Ombyggnad och hyresgästanpassning för kontor i Borlänge
Avser utveckling av lokal till ett modernt kontorskoncept för Archus.
Ramavtal för årligt underhåll och byte av rosterpanna 6 i Borlänge
Ramavtal avseende underhåll och byte av rosterpanna 6 (består av luftkylda stavar) vid kraftvärmeverk Bäckelund under revisionsperioden med start sommar 2022. Avtalstid 2022-01-01 - 2023-12-31 med möjlighet till 1 + 1 + 1 års förlängning.
Ramavtal för årligt underhåll och byte av rosterpanna 7 i Borlänge
Ramavtal avseende underhåll och byte av rosterpanna 7 ( består av vattenkylda och luftkylda stavar) vid kraftvärmeverk Bäckelund under revisionsperioden med start sommar 2022. Avtalstid 2022-01-01 - 2023-12-31 med möjlighet till 1 + 1 + 1 års förlängning.
Skruvpress för slamavvattning
Avser att byta ut befintlig slamavvattningsutrustning på Borlänge avloppsreningsverk.
Lokalanpassning vid flygplats i Borlänge
Avser lokalanpassning för Tullverkets behov.
Relining i flerbostadshus i Borlänge
Avser relining i flerbostadshus i Borlänge.
Tillbyggnad av kontor i Borlänge
tillbyggnad av kontor och personalutrymmen.
Rivning av skola i Borlänge
Rivning av skola.
Resurskonsulter till förvaltningsorganisation avseende vattenskyddsåtgärder, Borlänge
Omfattar 3 resurskonsulter med stationeringsort Borlänge. Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med maximalt 48 månader uppdelat i maximalt fyra (4) tillfällen.
Resurskonsult avseende vattenskyddsåtgärder för Trafikverket
Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med maximalt 48 månader uppdelat i maximalt fyra tillfällen.
Tillbyggnad av kontor i Borlänge
Beställning förväntas ske i januari 2022.
Ombyggnad av industrihus i Borlänge
Bygglov för fasadändring av industribyggnad, ändring i brandskydd samt utökning av lokal.
Ombyggnad av affärshus i Borlänge
Bygglov för till- och ombyggnad av affärs- och kontorshus för nya campus - högskolan dalarna.
Ombyggnad av flygterminal i Borlänge
Anmälan om installation av ventilationsanläggning.
Tillbyggnad av vårdhem i Borlänge
Bygglov för tillbyggnad av vårdlokal.
Rivning av flerbostadshus i Borlänge
Rivningslov för rivning av flerbostadshus, Rivningslov för rivning av återvinningsstation Räfsan 1.
Ombyggnad av affärshus i Borlänge
Ändring/komplettering av brandskydd i affärs- och kontorshus.
Tillbyggnad av kontor i Borlänge
tillbyggnad av skärmtak.
Rivning av telestation i Borlänge
Rivningslov för rivning av teknikbod.
Tillbyggnad av skola i Borlänge
Tidsbegränsat bygglov för skola.
Rivning av skola i Borlänge
Rivningslov för rivning av del skola.
Biträdande projektledare till projektkontor VO Underhåll
Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet med ytterligare 1 år. Stationeringsort är Trafikverkets kontor i Eskilstuna, Solna, Uppsala, Gävle eller Borlänge.
Ombyggnad av lägenhet i Borlänge
Bygglov för ändrad användning av 1 lägenhet i flerbostadshus.
Ombyggnad av tandläkarmottagning i Borlänge
Bygglov för ändrad användning av butik till tandläkarpraktik.
Ombyggnad av markanläggning i Borlänge
Marklov för ändring av marknivå gång/cykelväg.
Ombyggnad av markanläggning i Borlänge
Marklov för ändring av marknivå.
Tillbyggnad av industrihus i Borlänge
Mindre tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av affärshus i Borlänge
Anmälan om installation/byte av ventilationsaggregat.
Rivning av enbostadshus i Borlänge
Anmälan om rivning av enbostadshus.
Rivning av telestation i Borlänge
Anmälan om rivning av teknikbod.
Ombyggnad av affärshus i Borlänge
Anmälan om ändring planlösning i affärslokal.
Tillbyggnad av skärmtak i Borlänge
Bygglov för tillbyggnad av byggnad med skärmtak/förråd.
Tillbyggnad av enbostadshus i Borlänge
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av lägenhet i Borlänge
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus med 2 lägenheter.
Tillbyggnad av sophus i Borlänge
Bygglov för tillbyggnad av sophus/källsorteringshus och uppsättande av plank.
Tillbyggnad av teatrar i Borlänge
tillbyggnad av lastkaj för teaterlokal.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.