Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Borlänge

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av lokaler för Högskolan Dalarna i Borlänge
Totalrenovering och utbyggnad för att inrymma Högskolan Dalarnas nya campus i Borlänge tillsammans med ett par övriga hyresgäster. Objektet avser ny-/tillbyggnad om ca. 4 000 m2. Ombyggnad om ca 8 500 m2. Total bruttoarea ca 12 500 m Genomförs i partnering omfattande två faser. Fas 1 omfattar samverkan för framtagande av systemhandling och kalkyl för Projektet. Fas 2 omfattar detaljprojektering och produktion av Projektet. Produktionsstart planeras till hösten 2020 med planerat färdigställande sommaren 2022.
Utveckling av Sportfältet i Borlänge
Olika alternativ finns för utveckling av Sportfältet i Borlänge. Visionen är att utveckla Sportfältet till en lockande mötesplats för olika åldrar och intressen med fokus på folkhälsa och ekologi.
Tillbyggnad av kontor i Borlänge
Nybyggnad av produktionshall och kontor i Borlänge, Dalarna
Tillbyggnad av skola i Borlänge
Avser en tillbyggnad av skola. Omfattning oklar.
Tillbyggnad av kontor i Borlänge
Avser tillbyggnad av kontorshus med ca 1000 kvm.
Ombyggnad av kyrka i Borlänge
Bygglov för ombyggnad och fasadändring av kyrka.
Upprustning av park och gc-stråk mm. i Borlänge
Planer finns för anläggande och upprustning av befintlig Bananpark, torgbildningar och gc-stråk.
Ombyggnad av väg och rondell i Borlänge, etapp 3
Avser ombyggnad av Hagavägen på sträckan Röda vägen - Masergatan, samt ombyggnad av Röda vägen på sträckan 30 m norr Hagavägen till 20 m söder Tägtvägen. Objektet inkluderar ombyggnad av Hagarondellen.
Byte av elmätare i Borlänge kommun
Uppdraget avser byte av elmätare kategori 1 och ska vara slutfört 2024-02-29. Mätarbyten kommer ske inom hela Beställarens elnät. Elnätet består till största del av Borlänge kommun.
Åtgärder vid järnvägen i Ornäs
BEST-Signal. Utbyggnad och förlängning av spår, möjliggöra tågmöten på Ornäs driftplats.
Relining i flerbostadshus i Borlänge
Avser relining i flerbostadshus i Borlänge.
Lokalanpassning till konditori i Borlänge
Två lokaler i bottenplan ska sammanslås till en lokal och bli ett konditori med bageridel. Tidigare användning av lokalerna har varit skobutik samt secondhandbutik.
Rivning av kontor i Borlänge
Rivningslov för rivning av affärs- och kontorshus.
Ombyggnad av kontor i Borlänge
Bygglov för fasadändring av kontorshus anläggande av parkering samt ändring i planlösning.
Ombyggnad av lägenhet i Borlänge
Bygglov för inredande av ytterligare bostad/lokal kontorshus.
Ombyggnad av skola i Borlänge
Anmälan om hissinstallation/ändring i skola.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borlänge
Anmälan om installation byte av hiss.
Ombyggnad av vårdcentral i Borlänge
Anmälan om ändring i brandskydd i vårdbyggnad.
Rivning av telestation i Borlänge
Rivningslov för rivning av anläggning, databod.
Rivning av enbostadshus i Borlänge
Rivningslov för rivning av enbostadshus.
Ombyggnad av skola i Borlänge
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av affärs- och kontorshus till skola.
Ombyggnad av gym i Borlänge
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av grossistförsäljning till gym/träningslokal.
Tillbyggnad av skärmtak i Borlänge
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus, skärmtak .
Tillbyggnad av garage i Borlänge
Bygglov för tillbyggnad av garage.
Tillbyggnad av kontor i Borlänge
Bygglov för tillbyggnad av kontorshus.
Tillbyggnad av elverk i Borlänge
Bygglov för tillbyggnad av reservelverk på befintlig byggnad.
Ombyggnad av lägenhet i Borlänge
Bygglov för ändrad användning av kontor/förråd till lägenhet.
Byte av lås i flerbostadshus i Borlänge
Planer finns för byte av lås på dörrar till 21 lägenheter.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Borlänge
Avser fönsterbyte i 21 lägenheter.
Utbyte av garageportar i Borlänge
Avser utbyte av garageportar i Borlänge.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.