Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Borlänge

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av lokaler för Högskolan Dalarna i Borlänge
Totalrenovering och utbyggnad för att inrymma Högskolan Dalarnas nya campus i Borlänge tillsammans med ett par övriga hyresgäster. Objektet avser ny-/tillbyggnad om ca. 4 000 m2. Ombyggnad om ca 8 500 m2. Total bruttoarea ca 12 500 m Genomförs i partnering omfattande två faser. Fas 1 omfattar samverkan för framtagande av systemhandling och kalkyl för Projektet. Fas 2 omfattar detaljprojektering och produktion av Projektet. Produktionsstart planeras till hösten 2020 med planerat färdigställande sommaren 2022.
Upprustning av vattenkraftverk i Dalälven, Borlänge
Avser förstärkning av Forshuvuds vattenkraftverk i Dalälven, Borlänge. Verket ska rustas upp och 4 dammluckor ca 8x17 meter stora ska bytas ut. Ingår gör även anläggande av fångdammar för att torrlägga ytan vid dammluckorna i samband med renoveringen.
Tillbyggnad av hjälpmedelscentralen i Borlänge
Tanken med tillbyggnaden är att skapa en modern hjälpmedelscentral med höga krav på funktion och flöden, yteffektivt, god arkitektur och hållbarhet. Verksamhetslokaler för verksamheten Hjälpmedelscentralen med tillhörande arbetsområden. Utprovning av hjälpmedel, rekondering, verkstad, lager etc. Samt tillhörande kontorsyta, matsal och omklädningsytor.
Utbyggnad av fjärrvärmeledning i Borlänge - Falun
Avser förstärkningsledning av befintligt fjärrvärmenät. Projektets mål är att öka transiteringen av fjärrvärme mellan Borlänge och Falun.
Tillbyggnad av kontor i Borlänge
Avser tillbyggnad av kontorshus med 4 våningar varav plan 3 och 4 är nya. BTA : 2.670 m2
Tillbyggnad av lager i Borlänge
tillbyggnad av industri-/lagerbyggnad.
Tillbyggnad av förskola i Borlänge
Tillbyggnad av förskola. Ventilationsarbete samt renovering av ytskikt i kök.
Byte av överhettare på Bäckelundsverket i Borlänge
Avser att tillverka en ny komplett ÖH3, demontera befintlig ÖH3 och installera den nya ÖH3. I Anläggningen ingår nödvändiga kringarbeten som behövs.
Ombyggnad av plankorsningar/vägskyddsanläggningar längs Dalabanan
Omfattar 3 stycken vägskyddsanläggningar.
Ombyggnad av plankorsningar/vägskyddsanläggningar längs Bergslagsbanan
Omfattar 6 st vägskyddsanläggningar varav 2 på Dalabanan och 4 på Bergslagsbanan.
Skruvpress för slamavvattning
Avser att byta ut befintlig slamavvattningsutrustning på Borlänge avloppsreningsverk.
Lokalanpassning vid flygplats i Borlänge
Avser lokalanpassning för Tullverkets behov.
Rivning av kontor i Borlänge
Rivningslov för rivning av affärs- och kontorshus.
Resurskonsulter till förvaltningsorganisation avseende vattenskyddsåtgärder, Borlänge
Omfattar 3 resurskonsulter med stationeringsort Borlänge. Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med maximalt 48 månader uppdelat i maximalt fyra (4) tillfällen.
Rivning av skola i Borlänge
Rivning av skola.
Ombyggnad av affärshus i Borlänge
Ändring/komplettering av brandskydd i affärs- och kontorshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Borlänge
Tillbyggnad av flerbostadshus.
Rivning av garage i Borlänge
Rivningslov för rivning av 2 garagebyggnader.
Rivning av skola i Borlänge
Rivningslov för rivning av del skola.
Rivning av fritidshus i Borlänge
Rivningslov för rivning av fritidshus.
Rivning av förråd i Borlänge
Rivningslov för rivning av övrigt.
Ombyggnad av va-ledning i Borlänge
Anmälan om installation av va-installation/anläggning samt ändring av planlösning.
Ombyggnad av affärshus i Borlänge
Anmälan om ändring av planlösning i affärslokal.
Tillbyggnad av enbostadshus i Borlänge
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av förråd i Borlänge
Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad.
Tillbyggnad av gym i Borlänge
Bygglov för tillbyggnad av träningslokal/gym.
Ombyggnad av skola i Borlänge
Bygglov för ändrad användning av garage till skollokal.
Ombyggnad av kontor i Borlänge
Bygglov för ändrad användning av samlingslokal till kontor samt ändring av ventilationsanläggning och tillbyggnad ramp.
Ombyggnad av lager i Borlänge
Bygglov för ändrad användning/fasadändring av industri-/lagerbyggnad.
Ombyggnad av lägenhet i Borlänge
fasadändring, inredande av ytterligare bostad/lokal flerbostadshus.
Ombyggnad av markanläggning i Borlänge
Marklov och startbesked-förberedande åtgärd av mark för tillkommande lageryta av industri-/lagerbyggnad.
Utbyte av garageportar i Borlänge
Avser utbyte av garageportar i Borlänge.
Byte av lås i flerbostadshus i Borlänge
Planer finns för byte av lås på dörrar till 21 lägenheter.
Tillbyggnad av teatrar i Borlänge
tillbyggnad av lastkaj för teaterlokal.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.