Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Borlänge

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Borlänge
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år). Vägnätets totala längd för området är ca 1167 km varav grusväg ca 214 km.
Tillbyggnad av hjälpmedelscentralen i Borlänge
Tanken med tillbyggnaden är att skapa en modern hjälpmedelscentral med höga krav på funktion och flöden, yteffektivt, god arkitektur och hållbarhet. Verksamhetslokaler för verksamheten Hjälpmedelscentralen med tillhörande arbetsområden. Utprovning av hjälpmedel, rekondering, verkstad, lager etc. Samt tillhörande kontorsyta, matsal och omklädningsytor.
Tillbyggnad av logistikanläggning i Borlänge
Avser tillbyggnad av logistikanläggning som Catena hyr ut till ICA. Tillbyggnaden blir ca 3570 kvm. Omfattar både tillbyggnad av ytterligare lagerytor och anpassningar i befintlig byggnad, däribland utökning av kylda ytor.
Hastighetshöjande och kapacitetshöjande åtgärder på Dalabanan
Förlängning av mötesspår. Samtidig infart samt planskildhet. Plankorsningen i Gustafs (Morbyvägen Plk 40971) kommer att stängas och ersättas av en gång- och cykeltunnel.
Ombyggnad av högskola, Borlänge
Fastighets AB Hushagen avser att bygga om Högskolan i Borlänge till gymnasieskola. Idag bedrivs både Högskola och Komvux sin verksamhet i lokalerna. Entreprenadarbeten kommer att bedrivas med pågående verksamheten i lokalerna. Miljöbyggnad silver skall eftersträvas i projekteringen. Byggnaden har en yta på ca 15 000 kvm inkl. källare. Skolan skall anpassas för att klara dagens krav på gymnasieskola, bland annat fler våtgrupper behöver installeras för att klara kraven. Yttertak skall bytas, fasaden skall renoveras, fönster skall bytas eller ev. renoveras. Entréer skall byggas om. Solceller skall monteras på taket så många som möjligt, målet är att försörja byggnaden så långt det är möjligt. En utredning om ett tillagningskök skall installeras i byggnaden pågår. Fjärrkyla skall installeras i byggnaden.
Renovering av flerbostadshus på området Hushagen i Borlänge
Avser renovering av flerbostadshus, samt ombyggnad av lokal till bostäder.
Utvändigt underhåll av kontor i Borlänge
Ombyggnad/anpassning av Bygmas lokaler.
Om- och tillbyggnad av skola i Borlänge, etapp 1
Projektet avser om- och tillbyggnad av befintligt kök och matsal.
Tillbyggnad av verkstad i Borlänge
Tillbyggnad av verkstad för husbilar samt rivning av befintligt kallförråd.
Sluttäckning av deponiyta på avfallsanläggning i Borlänge
Avser sluttäckning av IFA-deponi på Fågelmyra avfallsanläggning samt anläggande av bottenkonstruktion i slänt mot aktiv deponi. Deponiytan är ca 2,8 hektar varav ca 1,9 hektar sluttäcks med plastgeomembran och ca 0,9 hektar bottentätas med lergeomembran som täcks med krossmaterial.
Byte av ECO 1 på Bäckelundsverket i Borlänge
Avser ny komplett Eco 1 samt demontera befintlig och installera den nya Eco 1 i panna 7. I entreprenaden ingår nödvändiga kringarbeten som behövs.
Anpassning av lokaler till Folkhögskolan i Borlänge
Avser hyresgästanpassning till lokaler för musikundervisning på folkhögskolenivå. Ytskiktsrenovering samt tillgänglighetsanpassning för hiss.
Tak och fasadrenovering på sjukhus i Borlänge
Fasad och tak på Borlängesjukhus hus 5 har nått sin tekniska livslängd och är i behov av renovering. Entreprenaden omfattar bl.a. rivning samt byte av fasad, omläggning av takbeläggning.
Rivning av skola i Borlänge
Rivning av skola.
Rivning av skola i Borlänge
Rivning av skola.
Ombyggnad av utemiljö vid förskolan i Borlänge
Avser ombyggnad av utemiljö Förskolan Fyrklövern i Borlänge.
Projektledare järnväg för mindre underhållsarbeten på järnvägsbroar i Region Mitt
Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet med ytterligare 12 månader. Omfattar järnvägsbroar i Dalarna, Gävleborg, Västernorrland och Jämtlands län. Placering i Gävle, Borlänge, Sundsvall, Härnösand eller Östersund.
Delprojektledare signal till ett antal järnvägsprojekt inom Distrikt Mitt
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1 år. Placering Borlänge.
Rivning av flerbostadshus i Borlänge
Rivningslov för rivning av flerbostadshus, Rivningslov för rivning av återvinningsstation Räfsan 1.
Utvändigt underhåll av kontor i Borlänge
Fasadändring av kontorshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Borlänge
Fasadändring av flerbostadshus, terasshus. Balkongarbeten.
Utvändigt underhåll av industrihus i Borlänge
Fasadändring av industri-/lagerbyggnad. Man lägger fasadplåt med isolering bakom för energieffektivisering.
Utvändigt underhåll av industrihus i Borlänge
Fasadändring av industri-/lagerbyggnad. Man lägger fasadplåt med isolering bakom för energieffektivisering.
Utvändigt underhåll av industrihus i Borlänge
Fasadändring av industri-/lagerbyggnad. Man lägger fasadplåt med isolering bakom för energieffektivisering.
Utvändigt underhåll av bensinstation i Borlänge
Fasadändring av drivmedelsanläggning.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Borlänge
Byte av träräcken till stål.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).