Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Borlänge

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av lokaler för Högskolan Dalarna i Borlänge
Totalrenovering och utbyggnad för att inrymma Högskolan Dalarnas nya campus i Borlänge tillsammans med ett par övriga hyresgäster. Objektet avser ny-/tillbyggnad om ca. 4 000 m2. Ombyggnad om ca 8 500 m2. Total bruttoarea ca 12 500 m Genomförs i partnering omfattande två faser. Fas 1 omfattar samverkan för framtagande av systemhandling och kalkyl för Projektet. Fas 2 omfattar detaljprojektering och produktion av Projektet. Produktionsstart planeras till hösten 2020 med planerat färdigställande sommaren 2022.
Upprustning av vattenkraftverk i Dalälven, Borlänge
Avser förstärkning av Forshuvuds vattenkraftverk i Dalälven, Borlänge. Verket ska rustas upp och 4 dammluckor ca 8x17 meter stora ska bytas ut. Ingår gör även anläggande av fångdammar för att torrlägga ytan vid dammluckorna i samband med renoveringen.
Utbyggnad av fjärrvärmeledning i Borlänge - Falun
Avser förstärkningsledning av befintligt fjärrvärmenät. Projektets mål är att öka transiteringen av fjärrvärme mellan Borlänge och Falun.
Åtgärder vid järnvägen i Ornäs
BEST-Signal. Utbyggnad och förlängning av spår, möjliggöra tågmöten på Ornäs driftplats.
Hastighetshöjande och kapacitetshöjande åtgärder längs Dalabanan
Förlängning av mötesspår, ny bredare stationsperrong (tillgänglighetsanpassad). Samtidig infart och planskildhet.
Hastighetshöjande och kapacitetshöjande åtgärder på Dalabanan
Förlängning av mötesspår. Samtidig infart samt planskildhet.
Anläggande/utveckling mötesplats i Borlänge
Planer finns på att utveckla Folkets park till en öppen park för små och stora evenemang och till en attraktiv mötesplats.
Tillbyggnad av kontor i Borlänge
Avser tillbyggnad av kontorshus med 4 våningar varav plan 3 och 4 är nya. BTA : 2.670 m2
Varmmassabeläggning i region Mitt, Dalarnas län
Entreprenaden omfattar beläggningsgrupp: Dalarnas län: W1.
Tillbyggnad av kontor i Borlänge
Nybyggnad av produktionshall och kontor i Borlänge, Dalarna
Tillbyggnad av skola i Borlänge
Avser en tillbyggnad av skola. Omfattning oklar.
Ombyggnad av väg och rondell i Borlänge, etapp 3
Avser ombyggnad av Hagavägen på sträckan Röda vägen - Masergatan, samt ombyggnad av Röda vägen på sträckan 30 m norr Hagavägen till 20 m söder Tägtvägen. Objektet inkluderar ombyggnad av Hagarondellen.
Byte av överhettare på Bäckelundsverket i Borlänge
Avser att tillverka en ny komplett ÖH3, demontera befintlig ÖH3 och installera den nya ÖH3. I Anläggningen ingår nödvändiga kringarbeten som behövs.
Ramavtal för årligt underhåll och byte av rosterpanna 6 i Borlänge
Ramavtal avseende underhåll och byte av rosterpanna 6 (består av luftkylda stavar) vid kraftvärmeverk Bäckelund under revisionsperioden med start sommar 2022. Avtalstid 2022-01-01 - 2023-12-31 med möjlighet till 1 + 1 + 1 års förlängning.
Ramavtal för årligt underhåll och byte av rosterpanna 7 i Borlänge
Ramavtal avseende underhåll och byte av rosterpanna 7 ( består av vattenkylda och luftkylda stavar) vid kraftvärmeverk Bäckelund under revisionsperioden med start sommar 2022. Avtalstid 2022-01-01 - 2023-12-31 med möjlighet till 1 + 1 + 1 års förlängning.
Ombyggnad av plankorsningar/vägskyddsanläggningar längs Bergslags- och Dalabanan
Omfattar 6 st vägskyddsanläggningar varav 2 på Dalabanan och 4 på Bergslagsbanan.
Ombyggnad av plankorsningar/vägskyddsanläggningar längs Dalabanan
Omfattar 8 stycken vägskyddsanläggningar varav 5 på Dalabanan samt 3 på Norra stambanan.
Lokalanpassning till konditori i Borlänge
Två lokaler i bottenplan ska sammanslås till en lokal och bli ett konditori med bageridel. Tidigare användning av lokalerna har varit skobutik samt secondhandbutik.
Rivning av kontor i Borlänge
Rivningslov för rivning av affärs- och kontorshus.
Tillbyggnad av förskola i Borlänge
Bygglov för tillbyggnad av förskola.
Tillbyggnad av lager i Borlänge
Bygglov för tillbyggnad av industri-/lagerbyggnad.
Tillbyggnad av affärshus i Borlänge
Bygglov för tillbyggnad av affärshus.
Tillbyggnad av enbostadshus i Borlänge
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus samt installation av eldstad.
Ombyggnad av lägenhet i Borlänge
Bygglov för inredande av ytterligare bostad/lokal flerbostadshus.
Tillbyggnad av affärshus i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av pantstation.
Ombyggnad av utbildningslokal i Borlänge
Anmälan om underhåll av byggnad med bevarandevärde ventilationsanläggning.
Ombyggnad av kontor i Borlänge
Anmälan om ändring av ventilation i kontorslokaler.
Ombyggnad av industrihus i Borlänge
Anmälan om ändring planlösning i industribyggnad.
Tillbyggnad av lager i Borlänge
Bygglov för tillbyggnad av industri-/lagerlokal.
Tillbyggnad av elverk i Borlänge
Bygglov för tillbyggnad av reservelverk på befintlig byggnad.
Ombyggnad av affärshus i Borlänge
Bygglov för ändrad användning av affärslokal.
Ombyggnad av kontor i Borlänge
Bygglov för ändrad användning av dansstudio till kontor.
Ombyggnad av skola i Borlänge
Bygglov för ändrad användning av industribyggnad till skola och industribyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Borlänge
Bygglov för ändrad användning av skrotficka till värmeisolerat utrymme.
Rivning av telestation i Borlänge
Rivningslov för rivning av anläggning, databod.
Rivning av förråd i Borlänge
Rivningslov för rivning av byggnad och marklov för schaktning.
Rivning av kontor i Borlänge
Rivningslov och marklov för rivning av kontorshus.
Tillbyggnad av restaurang i Borlänge
Tidsbegränsat bygglov för tillbyggnad av restaurang.
Ombyggnad av cafeteria i Borlänge
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av byggnad till cafe.
Ombyggnad av gym i Borlänge
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av grossistförsäljning till gym/träningslokal.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Borlänge
Avser fönsterbyte i 21 lägenheter.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.