Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Hedemora

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny gång- och cykelväg utmed väg 270 i Hedemora
Ny gc-väg mellan Gussarvsrondellen och Hamre, tunnel under riksväg 70, ombyggnad busshållplatser och infarter.
Tillbyggnad av aula i Hedemora
Objektet avser tillgänglighetsanpassning av samlingssal (aula) med installation av ny hiss samt viss ombyggnad med t.ex. tillkommande nya wc-grupper och HWC och nya stolar i aula. Ytskiktsrenovering.
Underhåll av bro över Dalälven vid Grådö i Hedemora
Underhållsarbeten, lagerbyten, balkförstärkningar. BK4-åtgärd.
Ombyggnad till LSS-boende i Hedemora
Avser ombyggnad av befintlig byggnad till LSS-boende. Arbetet omfattar nya ytskikt, belysning och ventilation samt sprinkleranläggning.
Ombyggnad av yttre miljö vid Kv Hammar i Hedemora
Avser ombyggnad av mark- och landskap och elektriska installationer i yttre gårdsmiljö vid Kv Hammar. Innefattar odlingsytor, lekredskap, asfalt och plattläggning etc. Fastigheten består av totalt ca. 8 800 m2 fastighetsarea.
Ombyggnad av kontorlokaler i Hedemora, etapp 2
Avser ombyggnad kontorsytor för nya kontorsarbetsplatser, byte ventilation och elinstallationer.
Ombyggnad av äldreboende i Hedemora
Projektet avser ombyggnad av matsal till samvarolokal.
Ombyggnad av torg i Hedemora
Planer för ombyggnad av Hökartorget, ingår i en trafikplan som gjorts över Hedemora.
Rivning av badhus i Hedemora
Rivning av kallbadhus.
Ombyggnad av vårdbostad i Hedemora
Ändrad användning samt fasadändring.
Rivning av förråd i Hedemora
Rivning av skjul.
Tillbyggnad av carport i Hedemora
Tillbyggnad av industribyggnad gällande carport.
Tillbyggnad av industrihus i Hedemora
Tillbyggnad av industribyggnad.
Rivning av enbostadshus i Hedemora
Anmälan om rivning av enbostadshus.
Rivning av telestation i Hedemora
Anmälan om rivning av teknikhus.
Ombyggnad av markanläggning i Hedemora
Marklov för schaktning.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.