Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Leksand

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Åkerö
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ett 50-tal lägenheter. 2 bensinstationer behöver rivas innan detta projekt kan komma till utförande. Rivning finns på projektid: 1542703 och 1542705.
Ombyggnad av skola till lägenheter i Leksand
Planer finns för ombyggnad av Djura skola till lägenheter. Förskolan berörs inte av planerna, utan ska bedrivas vidare i lokalen.
Hyresgästanpassning av ett f.d äldreboende i Tibble, Leksands kommun
Avser hyresgästanpassningen i befintliga lokaler för kommunala verksamheter, såsom dagverksamhet, HSR, administrativa lokaler för hemtjänst, nya personalrum och omklädningsrum samt anpassning av utemiljö för parkingsplatser.
Erosionsskyddsåtgärder vid Leksands folkhögskola
Avser erosionsskyddande åtgärder av älvkant för att förhindra framtida ras i slänten nedanför Leksands folkhögskolan.
Tillbyggnad av personallokal i Leksand
Tillbyggnad av uterum för kyrkogårdsexpedition.
Ombyggnad av markanläggning i Leksand
Utgrävning och muddring, strandskyddsdispens.
Ombyggnad av veterinärstation i Leksand
Ändrad användning från industrilokal till hunddagis.
Ombyggnad av industrihus i Leksand
Ändrad användning, från butik och lager, till såg- och packrum, utvändig ändring.
Ombyggnad av affärshus i Leksand
Ändrad planlösning affärslokal, anmälan.
Ombyggnad av kontor i Leksand
Ändrad planlösning i kontorsplanet, anmälan.
Tillbyggnad av kylanläggning i Leksand
Nybyggnad miljöstation, tillbyggnad med kyl- och fryscontainer, pergola, uppsättning skylt.
Tillbyggnad av servicebyggnad i Leksand
Nybyggnad trädäck för glampingtält och tillhörande servicehus, Tillbyggnad skärmtak vid butik, Tillbyggnad av servicehus med rum för reningsmedel för pool och vattenkana Noret 62:28.
Ombyggnad av markanläggning i Leksand
Strandskyddsdispens för muddring i båthamn.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.