Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Älvdalen

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Basunderhåll på allmänna vägar i driftområde Älvdalen
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år). 1183 km väg.
Utbyggnad av vårdcentral i Särna, Älvdalen
Avser utbyggnad av Särna vårdcentral. Dagens 973 kvm kommer bli 1242 kvm. Det skapar utrymme för nya personal- och konferensrum, fler undersökningsrum och rum för diabetessköterska.
Byte av armatur på elljusspår i Idre, Mora kommun
Avser rivning av befintlig belysningsanläggning samt ny montage av armatur, ledbelysning, kabelmontering av nya stålstolpar samt schakt och förläggning av ny kabel samt fundament i mark för elljusspår Idre.
Ombyggnad av va-ledning i Älvdalen
Anmälan va-anslutning.
Tillbyggnad av avloppsreningsverk i Älvdalen
Tillbyggnad avloppsreningsverk.
Tillbyggnad av fritidshus i Älvdalen
Anmälan tillbyggnad fritidshus.
Ombyggnad av förråd i Älvdalen
Flytt av befintlig skidskolebyggnad och toalettbyggnad.
Rivning av förråd i Älvdalen
Rivning av komplementbyggnad.
Rivning av enbostadshus i Älvdalen
Rivningsanmälan enbostadshus.
Byte av armatur på elljusspår i Älvdalen, Mora kommun
Avser armaturbyte för Älvdalens elljusspår samt byte av 5 stolpar. Inklusive allt material.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.