Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Malung-Sälen

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av spillvattensverk i Malung-Sälens kommun
Avser om- och tillbyggnad av spillvattenreningsverket Sälfjället mfl och omfattar: -Sälfjället SRV nybyggnation av kretsloppsbyggnad (ca 560m2 BYA, ca 20m högt), om- och tillbyggnad av externslam samt garage/ förrådsbyggnad. -Tandådalens f.d. SRV ska ersättas med pillvattenpumpstation med tillhörande utjämningsbassäng och grovrening. -Lima SRV ska ersättas med pillvattenpumpstation med tillhörande utjämningsbassäng och grovrening. Samt överföringsledning mellan Lima och Kläppen (utförs i en annan entreprenad och planeras preliminärt att utföras tidigast under 2024). -Rörbäcksnäs SRV ersättas pillvattenpumpstation(er) med tillhörande utjämningsbassäng och grovrening. Samt överföringsledning mellan Rörbäcksnäs och Scandinavian Mountains Airport (utförs i en annan entreprenad och planeras preliminärt att utföras tidigast under 2024). Sörsjön SRV- Renovering
Om- och tillbyggnad av spillvattensverk i Malung-Sälens kommun
Tandådalens spillvattenreningsverk som tagits ur drift (tidigare dimensionerat till 9000 pe) skall ersättas med en spillvattenpumpstation med tillhörande utjämningsbassäng och grovrening.
Om- och tillbyggnad av spillvattensverk i Malung-Sälens kommun
Sörsjön SRV dimensionerat för 800 pe byggt 1983 behöver en helrenovering, omfattning behöver utredas i entreprenaden.
Om- och tillbyggnad av spillvattensverk i Malung-Sälens kommun
Limas spillvattenreningsverk (nu dimensionerat för 700 pe) skall ersättas med en spillvattenpumpstation med tillhörande utjämningsbassäng och grovrening samt att ytterligare pumpstationer skall anläggas efter överföringsledningen mellan Lima och Kläppen. Intentionen är att använda samma princip och upplägg som för Tandådalens spillvattenreningsverk. Innan byggarbetena kan påbörjas behöver det läggas en överföringsledning mellan Lima och Kläppen, dessa arbeten kommer dock att utföras i en annan entreprenad och planeras preliminärt att utföras tidigast under 2024.
Utbyggnad av lager i Malung
Syftet med den nya detaljplanen är i första skedet att möjliggöra en utökning av elverkets fastighet för att öka lagerytan och skapa utrymme för en lastbil med släp. Den nya detaljplanen ska även möjliggöra för eventuell framtida byggnation av elverk och där till samhörigt ändamål, såsom ställverk etc.
Ombyggnad av skola till daglig verksamhet i Malung
Ombyggnad av del av skola till daglig verksamhet. Upptaget i kommunens investeringsbudget.
Om och tillbyggnad av skola i Malung-Sälens Kommun
Om/tillbyggnation planeras att genomföras för skolan.
Ombyggnad av skola i Malung
Ombyggnad av skola. Nybyggnad av carport/förråd samt fasadändring av befintlig byggnad på Pälsen 18.
Tillbyggnad av hiss på förvaltningshus i Sälen
Avser tillbyggnad hiss och trapp samt omslutande byggnad.
Ombyggnad av entrétak m.m på förvaltningshus i Sälen
Avser ombyggnad av entrétak, anpassning takavvattning och dagvattenledning samt omläggning av markstensyta.
Uppförande av solcellsanläggning på vattenverk i Risätra
Avser utförande av solcellsanläggning på vattenverket i Risätra, Malung-Sälens kommun.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).