Aktuell nybyggnation i Värmlands län

Arvika (5)
Eda (4)
Filipstad (7)
Forshaga (13)
Grums (4)
Hagfors (3)
Hammarö (7)
Karlstad (76)
Kil (4)
Munkfors (2)
Storfors (2)
Sunne (10)
Säffle (5)
Torsby (20)
Årjäng (10)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 176 st.

Nybyggnad av laxodling, Säffle
Avser nybyggnad Landbaserad Laxodling, Säffle, produktionskapaciteten 10 000 ton hel fisk per år.
Nybyggnad av bostäder mm i Jakobsberg i Karlstad
Projektet avser en ny stadsdel med bla radhus och flerfamiljshus på upp till fem våningar – totalt cirka 1 400 bostäder, två förskolor, matbutik, vårdboende, park och koppling till naturområden (Jakobsbergsskogen och Mariebergsskogen). Tre byggherrar finns i dagsläget inkopplade på Östra Jakobsberg, Peab (projekt nr 1427764), Wermlands invest (projekt nr 1427765) och HSB (projekt nr 1462881), Karlstad bostäder (1539914) Svenska studenthus (1350077) Förskola Karlstad Kommun ( 1600891)
Nybyggnad av kontor i Karlstad, Etapp 4-5
Avser nybyggnad av kontorslokaler och handelslokaler. Planerat projekt efter etapp 3. 1414177
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 222 lägenheter vid Tullholmen. Garage under mark. Etapp 1: 1595376
Anläggande av mötesstationer Kil-Laxå
Projektet avser anläggande av mötesstationer Kil-Laxå delen delen Väse. Denna första etapp omfattar 2 nya plattformar, förlängning av befintligt mötesspår ca 600 m, en planskild korsning vid Storgatan i Väse (Plk 24868) samt gång- och cykelbro över Storgatan, norr om mötesstationen, BEST-arbeten, gatu och va-arbeten åt kommunen.
Nybyggnad av punkthus, lokaler och butiker på Sundsta torg i Karlstad
Prepart och Karlstadshus kommer att tillsammans uppföra 3 punkthus på Sundsta torg. Omfattningen är oklar men planen är 70 % hyresrätter och 30 % bostadsrätter. Nybyggnaden kommer att inrymma bostäder, i markplan handel och restaurang, parkering i källare för c:a 130 bilar. För projektets genomförande krävs en planändring.
Nybyggnad av studentbostäder i Karlstad
Avser nybyggnad av studentbostäder i 2 huskroppar, samt komplementbyggnad med miljöhus, och tvättstuga.
Nybyggnad flerbostadshus och förskola i Karlstad,
Avser nybyggnad av förskola samt två punkthus. Bostadshusen är i 8 samt 9 våningar med översta våningen som en indragen, totalt ca 78 lägenheter. Förskola inrymd i två våningsplan med 8 avdelningar och kommer sammanbyggs med hus B. I förskolan ska personalutrymmen och mottagningskök ingå. Rivning av gamla Hagaborgs förskola . Byggnaden ska rivas i sin helhet inkl komplementbyggnader och förskolegård.
Nybyggnad av skola i Filipstad
Avser nybyggnation av en F-3 skola med storkök samt idrottshall. Ca 360 elever.
Ombyggnad av el ledning mellan Kil och Munkfors
Avser ombyggnad av 145 kV (konstruktionsspänning) luftledning VL1 S1-S2 mellan Kil och Munkfors i Värmlands län. Samt rasering av befintlig ledning. Totalt ska c:a 36 km ny ledning byggas och c:a 43 km befintlig ledning ska raseras.
Nybyggnad av flerbostadshus Jakobsberg i Karlstad
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 48 lägenheter. etapp 2.
Nybyggnad av bostäder i Jakobsberg i Karlstad
Avser nybyggnad av flerbostadshus i Östra Jakobsberg med 62 gh uppdelat i 2 punkthus. Etapp 2: 1601139
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 62 lägenheter i 10 våningar samt en under mark.
Nybyggnad av utomhusarena i Karlstad
En kombiarena för träning och tävlingar/matcher för friidrott, fotboll och amerikansk fotboll. Upphandlas med Id 1531777, Id 1531778
Nybyggnad av punkthus i Hammarö
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus med 138 lägenheter.
Nybyggnad och ombyggnad av skola i Karlstad
Avser nybyggnad samt ombyggnad av Skattkärrskolan. Ca 2200 m2 BTA nybyggnad 1 st enplansbyggnad 1400m2 + 1st tvåplansbyggnad 800m2 Ca 4000 m2 BTA påverkad ombyggnad enplansbyggnader Utbyggnad av tillagningskök med 600 portioner, samt bergvärmeanläggning ska ersätta pelletspanna. Skolgårdsrenovering ca 2000 kvm.
Nybyggnad av simhall i Årjäng
Avser nybyggnad av simhall med gym och wellnessdel. Simhallen kommer att ha en 25 metersbassäng, en multibassäng, en barnpool samt en bubbelpool. Övriga funktioner som ska finnas är cafédel i anslutning till reception, personalutrymmen och flexibla omklädningsrum. Rivning av befintlig simhall ingår.
Nybyggnad av bostäder i Karlstad
Avser nybyggnad av ca 75 bostadsrätter på stadsdelen Tullholmen. Konceptet är en U-formad tegelbyggnad som passar in i miljön med en innergård. Objektet är beläget intill Packhusallén där Coop Värmland tidigare hade huvudkontor.
Nybyggnad av bostadsrätter i villaform på Hammarö
Avser nybyggnad av 40 bostadsrätter i villaform, 2-våningshus. Försäljning kommer påbörjas i slutet av mars 2019. Projektering klar, utfört via Riksbyggen typhus.
Nybyggnad av flerbostadshus och centrumbebyggelse i Hammarö
Nybyggnad av flerbostadshus med 29 lägenheter i Lillängshamnen.
Nybyggnad av industrihus i Karlstad
Avser nybyggnad av industribyggnad med kontorslokal.
Nybyggnad av flerbostadshus på Norrstrand i Karlstad
Tidigt skede. Planer finns för för nybyggnad av flerbostadshus vid korsningen Norra Allén och Norrstrandsgatan, Karlstad.
Om- och tillbyggnad av ridhus i Karlstad
Avser nybyggnad av ridhus, stall och servicebyggnad, kommer även bli rivning av befintliga byggnader.
Nybyggnad av radhus i Karlstad
Planer finns för nybyggnad av parhus. Etapp 1 Id 1513451 Etapp 2, Id 1434029
Nybyggnad av vindkraftverk i Årjäng, etapp 2
Projektet avser 8 verk, 3,5 MW, höjd 200 meter.
Uppförande av vindkraftverk i Sunne
Planer finns för uppförande av 10-11 vindkraftverk.
Uppförande av vindkraftverk i Fryksdalshöjden, Sunne
Nybyggnad av vindkraftpark vid Fryksdalshöjden med 7 vindkraftverk, total effekt på 40 MW ska uppföras söder om Sunne i Värmland
Nybyggnad av flerbostadshus i Sunne
Området ska bebyggas med flerbostadshus eller kontor. tomten har en byggrätt på 2500 kvadratmeter.
Nybyggnad av bostads- och handelshus i Sunne
Avser nybyggnad av livsmedelsbutik och lägenheter. Livsmedelsbutiken ska ligga i markplan och ytan blir 1 870 kvadratmeter, varav 1 300 är butiksyta.
Nybyggnad av skola och idrottshall i Karlstad
Avser nybyggnad av F-6 skola samt idrottshall. Produktionskök för 700 portioner. Ny utemiljö.
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Projektet omfattar rivning av kontorsfastighet för att uppföra ett flerbostadshus i 5 våningar med ca 25 lägenheter. Avser 3 huskroppar som byggs som ett U mot om gator så att de bildar en skyddad grön innergård. Huset skall ha en aktiv och välkomnande bottenvåning med utåtvända entréer och möjlighet till någon slags centrumfunktion.
Nybyggnad av flerbostadshus Karlstad
Rivning av befintlig fastighet Bjälken för uppförande av ett 9-våningshus med 45 bostäder.
Nybyggnad av idrottshall i Karlstad
Avser nybyggnad av idrottshall i Skåre i anslutning till Ilandaskolan och Ilanda IP. Yta ca 1500-2000 kvm. Parkering för ca 35 bilar samt en buss.
Nybyggnad av verkstad i Karlstad
Avser nybyggnad av verkstad intill E18 vid Bråtebäckens industriområde.
Nybyggnad av radhus i Karlstad
Planer finns för nybyggnad av radhus, östra Jakobsberg karlstad.
Nybyggnad av bostäder i Karlstad
Nybyggnad av 4 hyresrätter. Området Älvenäs 2:2, del av tätorten Vålberg.
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Planer finns på nybyggnad av 5 flerbostadshus i två våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Planer för nybyggnad med 26 lägenheter i 8-10 våningar.
Exploatering av nytt verksamhetsområde i Södra Kroppkärr, Karlstad
Avser exploatering av nytt bostadsområde. Ny infrastruktur ska byggas med vägar, belysning och VA m.fl.
Nybyggnad av padelhall i Karlstad
Avser nybyggnad av padelhall, restaurang och bilvårdsanläggning kommer också att finnas i byggnaden.
Nybyggnad av radhus i Karlstad
Avser nybyggnad av radhus med 15 lägenheter vid Edsgatans gård, Karlstad.
Nybyggnad av radhus i Kil
Avser nybyggnad av 14 radhus samt komplementbyggnad Vikstad 3:84,3:85,3:86,3:87,3:88,3:89,3:90,3:91,3:92,3:93,3:94,3:95,3:96,3:83.
Nybyggnad av förskola i Töcksfors
Avser nybyggnad av förskola med fyra avdelningar. Förskolan skall innehåll ett tillagningskök . Det skall också finnas plats för en gårdsplan med aktivitetsytor, gårdshus, ytor för lämning- och hämtning med bil, cykel eller som gående. Kommer även bli lastzon för hämtning och lämning av varor samt parkeringsplats för personal och föräldrar.
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Karlstad
Nybyggnad av butik i Karlstad.
Utbyte av bro i Karlstad
Engholmsbron är gammal och planen är att bron ska bytas ut helt. För att förbereda området inför det arbetet har kommunen flyttat fjärrvärmeledningar i anslutning till bron Rivning av två broar kommer ingå i entreprenaden. Engholmsbron förbinder Hammaröleden, väg 236, med Lamberget med sin industri och Lambergshamnen. Bron går över Lambergskanalen som är en kanal mellan Lambergstjärnet och Vänern
Nybyggnad av enbostadshus, Södra Sommaro, etapp 4
Etapp 4 omfattar uppförande av 11 enbostadshus.
Nybyggnad av par- och kedjehus, Södra Sommaro, etapp 5
Etapp 5 omfattar uppförande av 19 par- och kedjehus på Södra Sommarro. Planerat projekt efter etapp 4, se objektnummer 1212969
Nybyggnad av affärshus i Säffle
Avser nybyggnad av affärshus vid området Smedjan 6, Säffle.
Nybyggnad av bostäder Sannakajen, Kristinehamn
Avser nybyggnad av bostäder. Markområde är planlagt som kvartersmark för bostäder samt en mindre del för bostäder med handel i bottenvåning med största våningsantal två våningar. Objekt: Del av fastigheten Sköldpaddan 7 m fl, omfattar ca 5 000 kvm kvartersmark i nya stadsdelen Sannakajen, Kristinehamn.
Nybyggnad av bostäder Karlstad
Avser nybyggnad av flerbostadshus i två plan med 12 lägenheter samt parkering.
Ny vägbro/port under järnvägen inklusive anslutningar vid Lerot
Ökad tillgänglighet och trafiksäkerhet. Vägbro samt ny anslutning väster om bandel 631 (Lerot).
Nybyggnad av flerbostadshus i Årjäng
Planer finns för ytterligare 18-20 lägenheter med option i från etapp1.
Nybyggnad av bostäder i Sunne
Avser nybyggnad av bostäder vid Tingshuset i Sunne.
Nybyggnad av padelhall i Karlstad
Avser nybyggnad av padellhall med omklädningsrum.
Nybyggnad av lagerhotell i Kristinehamn
Avser nybyggnad av lagerhotell i Norra Höja. Kommer att bli 6 st fristående byggnader på vardera 250 kvm.
Nybyggnad av industrihus i Charlottenberg
Avser nybyggnad industri och lagerbyggnad.
Nybyggnad av padelhall l i Filipstad
Avser nybyggnad padelhall. Padelhallen får åtta banor. Sex av dem blir dubbelbanor och två blir singelbanor. Den får också lounge och omklädningsrum
Exploatering av nytt bostadsområde, Herrgårdsområdet i Torsby
Avser exploatering av nytt bostadsområde, Kv Björken i Torsby.
Nybyggnad av varuhus i Kristinehamn
Planerat projekt, placering oklar.
Nybyggnad av villaområde i Karlstad
Karlstad kommun planerar för att utöka dagens bostadsområde i Lungvik. Avser villatomter som kommer säljas till kommunens tomtkö.
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Avser nybyggnad av flerbostadshus. Rivning av befintlig byggnad.
Nybyggnad av väg i Karlstad
Avser anläggande av vägar och va-ledningar för nytt bostadsområde i Karlstad. Området planeras för 12 villatomter.
Nybyggnad av padelhall i Munkfors
Avser nybyggnad av padelhall. munkfors, del av hagalund 1:11.
Nybyggnad av padelhall i Grums
Avser nybyggnad av padelhall i Grums med 3 dubbelbanor och 1 singelbana.
Nybyggnad av elledning och station Torsby
Avser uppförande av elledning mellan station Lindmon och station Säterbäcken. Ledningen VL2 S6 ska utföras som 170 kV konstruktion och blir 14,1 km. Åtgärder vid station i Lindmon med portal för anslutning av nya VL2 S6, En ny ny uppsamlingsstation 170/36 kV byggas. I stort ska stationen, som benämns Säterbäcken, bestå av en 170 kV portal, ett (1) 170 kV utomhus ledningsfack, en (1) krafttransformator 140/33 kV, 63 MVA, 36 kV inomhusställverk
Exploatering av nytt bostadsområde, Arvika
Planer för exploatering av nytt bostadsområde vid Prästänge, Arvika. Arvika kommun har beslutat att det ska byggas 12 st tomter, om ca 1000m2, på Prästängen.
Nybyggnad av kanslibyggnad i Hammarö
Avsre nybyggnad av kanslibyggnad och ett förråd med tillhörande tillfartsvägar och parkeringsanläggning för Hammarö Församling.
Nybyggnad av driftscentral/personalutrymmen i Munkfors
Avser nybyggnad kombinerad driftcentral/garage med personalutrymmen. Solceller kommer även att monteras på byggnaden. Upphandlas i option med Id 2016374
Nybyggnad av maskinhall i Sunne
Avser nybyggnad av maskinhall.
Uppförande av ny fördelningsstation i Kristinehamn
Nybyggnad av ställverk 12kV med tillhörande kontrollutrustning. Del av entreprenaden kan komma att utföras på Mottagningsstation Stensta
Nybyggnad av industrihus i Kristinehamn
Avser nybyggnad av pannrum och verkstad.
Nybyggnad av torg i Karlstad
Byggnation av Våxnäs torg som sammanbinder den nya skolbyggnaden inklusive bibliotek, sporthall och familjecentral med Våxnäs köpcentrum och vårdcentral. Utformningen ger möjlighet till angöring med renhållningsfordon och olika typer av leveranser till bibliotek och familjecentral inklusive parkeringsplats för rörelsehindrade.
Exploatering av nytt industriområde i Arvika
Industrimark som ska exploateras. Område på 11 000 kvm .
Exploatering av nytt bostadsområde, Karlstad
Exploatering av nytt bostadsområde.
Nybyggnad av kallager i Hagfors
Avser nybyggnad av lagerbyggnad, Ansökan om bygglov för nybyggnad av förrådsbyggnad Grinnemo 1:323,1:185.
Uppförande av paviljonger i Karlstad,
Avser att upphandla paviljonger för en tillfällig förskola Hagaborg . Paviljongerna ska vara ersättningslokaler för 6st avdelningar under rivning/nybyggnad av Hagaborgs förskola Option: 2025-07-21 - 2026-07-20 2026-07-21 - 2027-07-20 2027-07-21 - 2028-07-20 2028-07-21 - 2029-07-20
Exploatering av ny infrastruktur, Hammarö
Avser exploatering av infrastruktur vid Rud Dalen, Hammarö
Moduler till skolan i Charlottenberg
Avser hyra / köp av en ny, alternativt begagnad modulskola byggd i två våningar och skall uppföras vid Gunnarsbyskolan.
Ny gc-port vid Fryksdalsbanan i Torsby
Torsby kommun är medfinansiär.
Nybyggnad av industrihus i Forshaga
Avser nybyggnad industribyggnad, Forshaga kvarntorp 2:14.
Exploatering av ny infrastruktur, Hammarö
Avser exploatering av infrastruktur av Hammar 1:62, Hammarö.
Nybyggnad av kanslibyggnad Årjäng
Avser nybyggnad av kanslibyggnad i ett plan innehållande kök med tillhörande ”kiosk”, kontor, samlingsrum, RWC, omklädningsrum med tillhörande WC och dusch, förråd samt teknikutrymme.
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus samt 2 mindre parhus.
Nybyggnad av kallager i Forshaga
Avser nybyggnad av kallager.
Nybyggnad av äventyrslekplats i Karlstad
Avser nybyggnad av äventyrslekplats.
Nybyggnad av kallager i Sunne
Avser nybyggnad av kallager.
Uppförande av moduler för kontor i Kil
Avser uppförande av moduler för kontor/lunchrum (vågstation),
Fiberutbyggnad i Forshaga
Avser utbyggnad av 11 områden med ett passivt matnings och accessnät,FFAB LBP 2022
Ny rörbro över Gårdsåstjärns utlopp vid Gunnarskogs kyrka
Rivning av betongbro och uppförande av ny rörbro 100-5155-1 ca 1,7 km O Gunnarsskogs kyrka i Arvika kommun på väg 873.
Reservkraftverk i container , Filipstad
Uppskattad start och kostnad.
Nybyggnad av idrottshall i Kristinehamn
Bygglov för nybyggnad av sporthall.
Belysning elljusspår, Årjäng
Avser ny belysning vid elljusspår, belysning vid konstgräsplanen samt belysning vid isbana. Tingevi, Årjäng
Installation av laddstolpar vid flerbostadshus i Karlstad
Installation av 6 st laddstolpar vid flerbostadshus.
Nybyggnad av skola i Sunne
Bygglov nybyggnad av skola.
Nybyggnad av parhus i Torsby
Nybyggnad av 12 tvåbostadshus samt nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av stugby i Torsby
Nybyggnad av 5 fritidshus och garage Branäs 7:49,4:818, 7:51, 7:40, 7:50.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.