Aktuell nybyggnation i Värmlands län

Arvika (6)
Eda (2)
Filipstad (1)
Forshaga (5)
Grums (1)
Hagfors (2)
Hammarö (3)
Karlstad (57)
Kil (4)
Munkfors (1)
Storfors (2)
Sunne (6)
Säffle (6)
Torsby (3)
Årjäng (1)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 111 st.

Ny test/klimatanläggning för bilindustrin i Sunne
Tanken är att bygga en 167 hektar stor anläggning, där fordonsindustrin ska kunna testa bilar under olika klimatförhållanden i tunnlar. Finansieringen är inte löst ännu. Byggstart och kostnad är uppskattad.
Nybyggnad av laxodling, Säffle
Avser nybyggnad Landbaserad Laxodling, Säffle, produktionskapaciteten 10 000 ton hel fisk per år.
Nybyggnad av gångbro över järnvägen Karlstad
Planer för nybyggnad av gångbro över järnvägen som en förlängning av Västra Torggatan i ena änden och Stadsträdgården i andra.
Nybyggnad av flerbostadshus inom Viken, Karlstad
Planens syfte är att möjliggöra en stadsutveckling med bostäder. Förslaget omfattar ca 440 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 459 lägenheter i 8 våningar och två våningar under mark med garage.
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Omfattar att bygget kommer att ske på ett område på cirka 45 000 kvadratmeter längs Klarälven. De 110 garage som finns där i dag kommer att rivas för att ge plats åt de nya bostäderna på ca 125 bostadsrätter som HSB Värmland Lägenhetshusen är planerade för 4-7 våningar. På området har även Fastighets AB LE Lundberg planer på att bygga hyresrätter ID 1243987
Nybyggnad av flerbostadshus, Karlstad
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus med ca 133 lägenheter i 5 våningar i suterräng. Lokaler för ev kontor eller butiker.
Nybyggnad av bostadshus/kontor på Kanikenäsbanken, Karlstad
Planer för nybyggnad av flerbostadshus vid befintliga byggnader.
Nybyggnad av äldreboende på Kronoparken, Karlstad
Planer finns för nybyggnad av äldreboende.
Nybyggnad av högstadieskola i Hammarö
Planer för nybyggnad av Hammarlunden skola 7-9 för ca 525 elever
Nybyggnad av särskiltboende i Kil
Planer för nybyggnad av äldreboende om 80 platser inkl storkök och restaurangdel samt en ombyggnad. Rivning del av av befintlig byggnad och skyddsrum. Ev återuppbyggnad av skyddsrum.
Nybyggnad av fiskodling i Storfors
Planer finns för nybyggnad av konceptfabrik för fiskproduktion.
Nybyggnad av bostäder i Karlstad
Planer för nybyggnad av flerbostadshus, område 12 483 m2
Nybyggnad av bostads- och handelshus i Sunne
Avser nybyggnad av livsmedelsbutik och lägenheter. Livsmedelsbutiken ska ligga i markplan och ytan blir 1 870 kvadratmeter/ våning, varav 1 300 är butiksyta.
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 119 lägenheter, Karlstad.
Etablering av fjärrkyla i Karlstad
Planer finns för etablering av fjärrkyla i Karlstad och kommer innebära omfattande grävarbeten i centrala Karlstad.
Nybyggnad av bilhall i Karlstad
Planer för nybyggnad av 2 bilhallar samt en tvätthall.
Nybyggnad av bostäder i Karlstad, etapp 2
Planer för nybyggnad av hyres- och studentbostäder eller eventuellt äldreboende.
Nybyggnad av punkthus i Kil
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnad av två punkthus med 8 våningar och ca 80 lägenheter eller flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Forshaga
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 43 lägenheter på del av Åsmyren hus B och C i Forshaga.
Nybyggnad av hotell, kontor och gym vid Löfsbergs Arena, Karlstad
Byggnaden kommer bestå av fem våningar och på plan två till fyra kommer det att finnas 66 hotellrum. Vidare kommer det att vara kontor på plan fem, ett gym på plan två samt serviceytor på entréplan.
Nybyggnad av bostäder i Karlstad
Planer för ca 50 bostäder.
Nybyggnad av bro i Karlstad
Projektet avser nybyggnad av bro
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Planer för nybyggnad av flerbostadshus med 49 lägenheter
Nybyggnad av skola i Årjäng
Planer för nybyggnad av F-3 skola. Rivning av befintlig skola på Id: 2226438
Utbyggnad av skidområde med fritidshus och uthyrningsstugor/skilodge i Sunne
Planläggningen syftar till att bekräfta befintlig bebyggelse men syftar även till utveckling av skidområdet med ytterligare byggrätter för fritidshus och uthyrningsstugor/skilodge, samt möjlighet till förändring av anläggningens servicebyggnader och parkeringsområden. Planområdet omfattar ca 13 hektar, mellan skidbackarna fram till vägen mot Gräsmark-Rottneros.
Utbyggnad av skidområde med fritidshus och uthyrningsstugor/skilodge i Sunne
Syftet med detaljplan -del 2 är att möjliggöra en utveckling vid skidanläggningen Ski Sunne, med bebyggelse av fritidshus och uthyrningslägenheter/Ski Lodges intill skidbacken. Planområdet omfattar ca 6 hektar och omfattar toppen av skidbackarna.
Nybyggnad av bostäder och utveckling av rekreation i Körselviken, Arvika
Syftet med planläggningen är att öka byggrätterna för de befintliga bostadsfastigheterna samt att ge möjlighet till att komplettera bostadsbebyggelsen med nya byggrätter. Vidare är syftet att utveckla och bevara rekreationsmöjligheterna inom området såsom gångstråk och området kring Körselvikens badplats Villatomter.
Nybyggnad av polisstation i Eda
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för offentlig verksamhet på riksgränsen mellan Norge-Sverige och mellan kommunerna Eidskog-Eda för att kunna bygga en ny gemensam polisstatio
Nybyggnad av vindkraftverk, Karlstad
Planer för havsbaserad vindkraftprojekt på 100 MW. som består av 16 turbiner. Stenkalles grund,
Om- ny- och tillbyggnad v skola i Charlottenberg
Avser Om- ny- och tillbyggnad av Gunnarsbyskolan F-9 i Charlottenberg, Skolan kommer att byggas i . Skolan kommer att byggas från 2-parallellig till 3-parallellig (från knappt 500 elever till 750) samt komplettera med ett nytt centralkök med en planerad kapacitet för 1000 portioner/dygn, men som är dimensionerad för det dubbla.
Nybyggnad av vårdboende i Karlstad
Planer finns för nybyggnation av ett vårdboende med 60-70 platser. Vårdboendet ska ersätta Gunnerns vårdboende när det står klart.
Om- och tillbyggnad av ridhus i Karlstad
Avser nybyggnad av ridhus, stall och servicebyggnad, kommer även bli rivning av befintliga byggnader.
Nybyggnad av flerbostadshus i Arvika
Område för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av radhus-, och villor i Kristinehamn
Avser en bostadsrättsförening med 17 radhus, och 7 fristående villor. Norra Sörkastet
Nybyggnad av radhus mm i Karlstad
Planer finns för nybyggnad av radhus ca 29-36 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Projektet avser nybyggnad av 34 lägenheter i 5 flerbostadshus i två våningar.
Nybyggnad av bostäder i Kristinehamn
Syftet med planen är att tilllåta bostadsbyggen i den nedlagda folkparken. Enligt planförslaget kommer det att röra sig om ett par hundra bostäder.
Nybyggnad av idrottshall i Kristinehamn
Avser nybyggnad av hall för truppgymnastik med hoppgrop som ger möjlighet att träna avancerade övningar. Upptagen i investeringsbudget.
Nybyggnad av flerbostadshus i Forshaga
Nybyggnad av två flerbostadshus samt tre gårdshus samt anläggande av parkeringsplats, forshaga grossbol 1:498.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kristinehamn
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 50 lägenheter i 4 våningar.
Nybyggnad av förskola i Karlstad
Avser nybyggnad av förskola i två plan för ca 108 barn med mottagningskök och personalytor, Karlstad.
Mordernisering av elnätet i Munkfors, Kyrkheden och Mölnbacka, Ellevio AB
Avser mordernisering av lokalnät, 04-12kV, inom nätområde Munkfors, Kyrkheden och Mölnbacka. Arbetet omfattar bland annat kabelförläggning, schakt, plöjning, nätstationsarbeten, luftledningsarbeten, raseringsarbeten och tillhörande elarbeten. Ex. på komponenter som identifierats för ombyggnad är: · Oisolerad luftledning (både låg och mellanspänning) · Hängkablar av typerna AKKD, EKKD, ALUS (lågspänning) · Stolpstationer/markstationer
Nybyggnad av radhus i Kristinehamn
Avser nybyggnad av radhus med 24 lägenheter.
Nybyggnad av industri i Kristinehamn
Marken ligger på Varnumsleden längs med riksväg 26, Marken är totalt ca 92 000 kvm stor och tillåter många olika typer av industriverksamheter Tilldelat från markanvisning. Exploatering av området: Id 2122676
Nybyggnad av butik och/eller bostäder
Planer finns på nybyggnad av butik för Lidl söder om Stadsträdgården. Skepparen 6. Lidel har även tomträtt på intilliggande fastigheten Skepparen 7.
Nybyggnad av kontor i Karlstad
Avser nybyggnad av kontor . Rivning Id: 2249744
Nybyggnad av centrumnära bostäder i Kristinehamn
I korsningen Spelmansgatan/Västerlånggatan finns planer på att utöka möjligheterna för centrumnära boenden. Rivning: 2120932
Nybyggnad av affärshus i Torsby
Planer för nybyggnad av affärshus.
Nybyggnad av bostäder i Karlstad
Utredning för hur och i vilken omfattning området kan användas för nybyggnation.
Nybyggnad av industrihus i Karlstad
Avser nybyggnad av industribyggnad med kontorslokal.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hammarö
Planer finns att bygga ett nytt boende intill en befintlig fastighet.
Nybyggnad av värmeverk i Karlstad
Nybyggnad av anläggning för biokolsproduktion.
Nybyggnation av funktionsstödsboende i Forshaga
Avser nybyggnad av funktionsstödsboende med 11 lägenheter totalt. I tre av huskropparna kommer det bli 3 lägenheter i varje, samt ett servicehus med kontor och två lägenheter.
Nybyggnad av livsmedelsaffär i Säffle
Nybyggnad av livsmedelsaffär.
Nybyggnad av industri i Arvika
Planer för byggnation av industri. Område på 11 000 kvm Exploatering av området på Id: 2017604
Nybyggnad av industri i Arvika
Planer för byggnation av industri. Område på 11 000 kvm Exploatering av området på Id: 2017604
Nybyggnad av industrihus i Karlstad
Avser nybyggnad av industribyggnad med kontor.
Utbyggnad av infrastruktur i Östra Dingelsundet, Karlstad, etapp 1
Området på Dingelsundet ska byggas om och anpassas för nytt bostadsområde. Projektet omfattas av: -Gata -VA-ledningar -Belysning och kabelschakter -Diken och dagvattenfördröjning
Nybyggnad av lager i Säffle
Avser nybyggnad av två lagerbyggnader , 800 kvm st.
Nybyggnad av skjutbana i Karlstad
Avser nybyggnad av skjutbiograf med 6 (sex) banor 25x9 meter, Ilanda Karlstad.
Nybyggnad av industri i Sunne
Planer finns för nybyggnad av industrimark i Sunne intill E45. Detta handlat om drygt 3.2 hektar med byggrätt på 9700 kvm.
Nybyggnad av rackethall i Karlstad
Planer finns för nybyggnad av en rackethall intill Nobelgymnasiet.
Nybyggnad av byggvaruhus på Kajsheden, Torsby
Avser nybyggnad av Jem & Fix byggvaruhus i Torsby. Varuhuset kommer att ligga på Kajsheden och får en 1 100 kvadratmeter stor butikslokal samt en utegård.
Nybyggnad av parhus i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av parhus/radhus.
Nybyggnad av padelhall i Säffle
Planer finns för uppförande av padelhall med 4 till 6 banor.
Nybyggnad av LSS boende i Karlstad
Avser nybyggnad av LSS boende med 6 lägenheter samt förråd och miljöhus.
Nybyggnad av moské i Karlstad
Planerat projekt. Behövs en ny byggnad då den gamla i Kronoparken är för trång.
Nybyggnad av förvaringstält i Hagfors
Avser nybyggnad av förvaringstält i Hagfors.
Nybyggnad småbåtshamn i Karlstad Etapp 1
Etapp 1 avser nybyggnad av båthamn med 100 sjöbodar med tillhörande båtplatser, restaurang samt en brygga med ett 50-tal båtplatser.
Nybyggnad av industrihus i Karlstad
Avser nybyggnad av industri efter brand.
Nybyggnad av butik och hisstorn i Karlstad
Avser rivning samt nybyggnation i Mariebergsskogen. - Nybyggnation av butikslokal med teknikutrymme, förråd, miljörum personalytor såsom kontor, pausrum och toalett samt en butiksdel. - Nybyggnation av fristående hisstorn med anslutande gångbro. - I entreprenaden ingår även diverse markarbeten kring butiken, huvudentrén samt hissen.
Nybyggnad av torg i Karlstad
Avser anläggande av nytt torg. Ungefärlig omfattning: -Gata/gc ca 600 m -1 busshållplats -Torgyta -Belysning och kabelschakter -Damm med fontän och bevattningsanläggning -Brygga med soldäck och Sundstasoffan
Bergarbeten inför nytt handelsområde i Torsby
Projektet avser bergsschakt vid Östmarkskullen för att möjliggöra handelsetablering, parkering och infartsvägar. Området är beläget öster om E45, norr om Östmarksvägen och väster om Lasarettsvägen och ytan består idag av avtäckt berg. Arbetena avser bergsschakt, krossning och bortschaktning av bergsmassorna.
Nybyggnad av överföringsledning i Karlstad
Avser överföringsledningar, spillvatten och vatten på en sträcka av ca. 1750 meter från Alster till Välsviken, Karlstad.
Nybyggnad av skola i Karlstad
Planer för nybyggnad av skola med två klassrum, förråd, skärmtak och parkering samt rivning av komplementbyggnad.
Framtagande av industrimark i Kil
Syftet med planen är att skapa möjlighet att uppföra byggnader och anläggningar för industriändamål.
Nybyggnad av grupphus i Karlstad
Planer för nybyggnad av enbostadshus. 1:129,1:128,1:178,1:139. Flyttklara hus.
Nybyggnad av industrihus i Forshaga
Avser nybyggnad av garage som kommer vara indelad i 16 garagedelar på 60 kvm vardera. Varje del kommer att ha vatten/avlopp, el och egen port.
Nybyggnation av spillvattenpumpstation i Karlstad
Avser nybyggnation av spillvattenpumpstation på ca 20 kvm i nyttjande yta. Samt ca 10 kvm för reservkraftaggregat.
Nybyggnad av lager i Karlstad
Avser nybyggnad av lagerlokaler.
Nybyggnad av friidrottsanläggning i Säffle
Planer finns för nybyggnad av friidrottsanläggning. Säffle.
Ombyggnad av bilbesiktning i Karlstad
Avser ombyggnad av industribyggnad. för bilbesiktning från padelhall.
Nybyggnad av bostäder i Arvika
Planer finns för utveckling av fastigheter på området omkring Glava Glasbruk.
Nybyggnad av industrihus i Karlstad
Planer för nybyggnad av industribyggnad som kommer vara indelad i sju avdelningar som sedan kommer att hyras ut var för sig.
Leverans och montering av bulkhall, Kils Energi AB
Annan omfattning. Avser leverans och montering av 1 st bulkhalllar (tälthallar) för Kils Energi AB.
Nybyggnad av uteservering i Karlstad
Avser nybyggnad av uteservering.
Ombyggnad av gc-väg i Karlstad
Ombyggnad av gång- och cykelväg mellan Skogsstigen och nya bostadsområdet Södra Sommarro
Nybyggnad av lager i Hagfors
Avser nybyggnad av lagerhall.
Nybyggnad av stall i Karlstad
Avser nybyggnad av mindre stall.
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Uppdrag att ta fram en detaljplan för att möjligheten med bebyggelse . Finns för närvarande bebyggelse på Lammet 1,2 och 9 med kulturhistoriskt värde.
Anläggande av cirkulationsplats på Skoghallsvägen vid Kartberget i Karlstad
Planer finns för att trevägskorsning ersätts med en cirkulationsplats med möjlighet till fyra anslutningar.
Nybyggnad av restaurangpaviljong i Karlstad
Detaljplaneändringen syftar till att pröva möjligheten att uppföra en paviljongsbyggnad för restaurangverksamhet inom Kanikenästorget, inom del av Viken 2:1.
Ny rörbro över Viksälven vid Långvak
Utrivning av befintlig valvbro av betong, ersätts med ny rörbro. Nytt bronr 17-1388-1.
Nybyggnad av industrihus i Kristinehamn
Avser nybyggnad av tre industribyggnader för tillverkning knutade trähus.
Anläggande av cykelbana, Forshaga
Planer att göra en cykelväg som gör en sammankoppling mellan Forshaga och Karlstad.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).