Aktuell nybyggnation i Värmlands län

Arvika (4)
Eda (0)
Filipstad (2)
Forshaga (2)
Grums (2)
Hagfors (0)
Hammarö (5)
Karlstad (22)
Kil (0)
Munkfors (0)
Storfors (1)
Sunne (4)
Säffle (3)
Torsby (7)
Årjäng (2)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder m.m. vid Stenbron, Karlstad
Projektet omfattar nybyggnad av 4 huskroppar i 6,7, 9 och 11 våningar, påbyggnad av befintlig fastighet med 2 våningar samt parkeringsdäck med 46 platser. I projektet ingår även 1500 kvm kontorslokaler.
Nybyggnad av flerbostadshus Karlstad
Avser nybyggnad av flerbostadshus med totalt 302 lägenheter som kommer att byggas i tre etapper. Husen kommer att ha 5,6,och 7 våningar. Beställaren tar över projektet när det är färdigt.
Nybyggnad av simhall i Filipstad
Avser nybyggnad av simhall med en 25-meters bassäng med sex banor, en multibassäng för simundervisning och rehab, ett familjebad och en avdelning med bastu och varmpool. I entrédelen blir café, reception och omklädningsrum. Entreprenaden består av tre (3) faser, översiktligt förklarat: Utredningsfas, Fas 1 framtagande av handlingar för politiskt beslut och Fas 2 produktion Rivning av befintligt badhus.
Nybyggnad av affärshus i Karlstad
Avser nybyggnad av affärsbyggnad.
Nybyggnad av simhall i Årjäng
Avser nybyggnad av simhall med gym och wellnessdel. Simhallen kommer att ha en 25 metersbassäng, en multibassäng, en barnpool samt en bubbelpool. Övriga funktioner som ska finnas är cafédel i anslutning till reception, personalutrymmen och flexibla omklädningsrum. Rivning av befintlig simhall ingår.
Etablering av fjärrkyla i Karlstad
Planer finns för etablering av fjärrkyla i Karlstad och kommer innebära omfattande grävarbeten i centrala Karlstad.
Nybyggnad av simhall, Deje Forshaga
Avser nybyggnation av en simhall innehållande en 25 meters bassäng med sex banor och en multibassäng. I multibassängen kan vattendjupet varieras vilket skapar möjligheter för babysim, simundervisning, vattengympa, rehab och lek. Badet är tillgänglighetsanpassat och förutom de två bassängerna finns även en bubbelpool utomhus, bastu, kafé och en separat plask- och lekdel för de små barnen
Nybyggnad av skola och idrottshall i Karlstad
Avser nybyggnad av F-6 skola samt idrottshall. Produktionskök för 700 portioner. Ny utemiljö.
Nybyggnad av punkthus i Hammarö
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 138 lägenheter i sju våningar, miljöhus.
Nybyggnad av handelsområde i Karlstad
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för handel (bygghandel, hem- och fritidshandel av primärtt skrymmande karaktär, ej livsmedel) inom Månsberget. Handeln avser komplettera dagens handelsutbud i kommunen och stärka handelsnoden Bergvik. Planen syftar även till att bevara natur med höga värden. Bergvik 1:34, 1:36 och 1:37.
Nybyggnad av flerbostadshus, radhus och centrumfunktioner i Kristinehamn
Avser nybyggnad av bostäder i flerbostadshus och radhus. I flerbostadshuset som kallas Kristinas terrasser kommer det att bli 28 bostadsrätter. Radhusen kallas Frödinghusen och omfattar 10 bostäder. Det kommer även att byggas en centrumbyggnad som kallas Picassos salonger. Där blir det kontor på övervåningen med plats för 40 arbetsplatser och på bottenvåningen blir det varuintag, restaurang och en butik.
Nybyggnad av flerbostadshus och centrumbebyggelse i Hammarö
Nybyggnad av flerbostadshus med 20 lägenheter. Ett hus kommer vara i tre våningar samt källare, hus två kommer att vara i 5 våningar.
Nybyggnad av grupphus i Karlstad
Planer finns för nybyggnad av 37 bostäder i fyra storlekar, 65, 95, 114 och 133 kvm, Exploatering Id: 2161689
Om- och tillbyggnad av ridhus i Karlstad
Avser nybyggnad av ridhus, stall och servicebyggnad, kommer även bli rivning av befintliga byggnader.
Nybyggnad av biogasanläggning i Filipstad
Avser nybyggnation av biogasanläggning i anslutning till avloppsreningsverket i Filipstad
Nybyggnad av padelhallar , Karlstad
Avser nybyggnad av padelhall med gym, relaxavdelning, kontor och konferensavdelning i Karlstad.
Nybyggnad av skola i Grums
Avser nybyggnation av F-3 skola samt fritidsverksamhet. Tidigare byggnad eldhärjades och en nybyggnation uppförs nu. I uppdraget ingår även markentreprenad/åtgärder i nära anslutning till byggnaden.
Nybyggnad av idrottshall i Karlstad
Avser nybyggnad av idrottshall i Skåre i anslutning till Ilandaskolan och Ilanda IP. Yta ca 1500-2000 kvm. Parkering för ca 35 bilar samt en buss.
Nybyggnad av förskola Karlstad
Avser nybyggnad av förskola med åtta avdelningar och mottagningskök vid området Orrholmen, Karlstad. Rivning av den befintliga förskolan. Skolan Id: 2100206
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Avser nybyggnad med 26 lägenheter i 8-10 våningar.
Nybyggnad av bostadsrätter i Kristinehamn
Avser nybyggnad av 26 lägenheter vid Sannakajen 3,Kristinehamn
Nybyggnad av bostäder i Höje, Karlstad
Planer finns för nybyggnad av 18 st fristående hus, villatomter, förråd.
Nybyggnad av förskola i Karlstad
Avser nybyggnation av förskola med 6 avdelningar med mottagningskök samt personalytor och utemiljö. Entreprenaden avser även rivning av befintliga byggnader och anläggningar på plats.
Nybyggnad av LSS-boende i Karlstad
Avser nybyggnad av LSS-boende med 6 lägenheter med gemensamhets – och personalutrymmen. Rivning av befintlig byggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Torsby
Planer för nybyggnad av flerbostadshus samt anordnande av parkering.
Nybyggnad av industrihus i Grums
Avser nybyggnad av industribyggnad med kontor och personalutrymmen.
Nybyggnad av skola i Säffle
Avser nybyggnad av skola.
Nybyggnad av livsmedelsaffär i Säffle
Nybyggnad av livsmedelsaffär.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hammarö
Planens syfte är att möjliggöra bostäder på befintlig fastighet.
Exploatering av bostadsområde, Karlstad
Avser exploatering för nytt bostadsområde. Ny GC väg ska byggas från Zakrisdals förskola mot exploateringsområde. Karlstads kommun utför exploateringen tillsammans med Göteborgsuddens fastigheter.
Nybyggnad av byggvaruhus i Sunne
Avser nybyggnad av affärshus, Sunne.
Nybyggnad alternativt om- och tillbyggnad av byggvaruhus i Karlstad
Tomten eller fastigheten skall vara totalt 8.000 – 10.000 kvm stor, med byggnad, eller möjlighet till byggnad, på upp till 2.500 kvm.
Nybyggnad av veterinärklinik i Kristinehamn
Avser nybyggnad av veterinärstation , Kristinehamn.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sunne
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 9 lägenheter i två plan. tomten har en byggrätt på 2500 kvadratmeter.
Nybyggnad av elledning och station Torsby
Avser uppförande av elledning mellan station Lindmon och station Säterbäcken. Ledningen VL2 S6 ska utföras som 170 kV konstruktion och blir 14,1 km. Åtgärder vid station i Lindmon med portal för anslutning av nya VL2 S6, En ny ny uppsamlingsstation 170/36 kV byggas. I stort ska stationen, som benämns Säterbäcken, bestå av en 170 kV portal, ett (1) 170 kV utomhus ledningsfack, en (1) krafttransformator 140/33 kV, 63 MVA, 36 kV inomhusställverk
Nybyggnad av byggvaruhus på Kajsheden, Torsby
Avser nybyggnad av Jem & Fix byggvaruhus i Torsby. Varuhuset kommer att ligga på Kajsheden och får en 1 100 kvadratmeter stor butikslokal samt en utegård.
Nybyggnad av villaområde i Karlstad
Karlstad kommun planerar för att utöka dagens bostadsområde i Lungvik. Avser villatomter som kommer säljas till kommunens tomtkö.
Om- och nybyggnad av infrastruktur inom Haga Entré i Karlstad
Avser ombyggnationer och nybyggnationer inför nya bostadsområdet Haga Entré. Arbetet omfattar bland annat flytt av tryckspill och omläggning av vatten och självfallsledningar samt nyförläggning av fjärrvärmeldeningar i Munkforsgatan . Ombyggnation av Hagaleden med ny avvattning, förlängning av Fabriksgatan med ny anslutning till Hagaleden samt ny infrastruktur för VA och fjärrvärme. Nya gång och cykelvägar och ny busshållplats på Hagaleden.
Nybyggnad av butik och hisstorn i Karlstad
Avser rivning samt nybyggnation i Mariebergsskogen. - Nybyggnation av butikslokal med teknikutrymme, förråd, miljörum personalytor såsom kontor, pausrum och toalett samt en butiksdel. - Nybyggnation av fristående hisstorn med anslutande gångbro. - I entreprenaden ingår även diverse markarbeten kring butiken, huvudentrén samt hissen.
Nybyggnad av solcellspark i Sunne
Planer finns för nybyggnation av en solcellspark i Sunne. Platsen är belägen norr om Sunne tätorts reningsverk.
Nybyggnad av parhus i Torsby
Avser nybyggnad av parhus Branäs 4:854,4:855.
Exploatering av nytt industriområde i Kristinehamn
Avser exploatering av nytt industriområde Norra Höja i Kristinehamn. Marken är totalt ca 92 000 kvm stor och tillåter många olika typer av industriverksamhet. omfattar ca 450 meter gata, ca 650 meter VA-ledning, dagvattenmagasin Nybyggnad Id: 2122689
Nybyggnad av gata, gc-väg m.m i Säffle
Avser byggnation av ny gata ca 350m, nya GC-vägar, ca 300m samt övergångställe. Ny bilparkering med ca 30 platser, belysning av gator, gc-vägar och parkering. VA-ledningar ca 600m VA-schakt. Objektets läge: Arbetsområdet är i södra delen av Säffle tätort. Avgränsas av Tuvagatan i norr och området kring Knuseunds herrgård i söder.
Nybyggnad av bilbesiktning i Karlstad
Avser nybyggnad av industribyggnad. för bilbesiktning
Nybyggnad av industrihus i Forshaga
Avser nybyggnad industribyggnad, Forshaga kvarntorp 2:14.
Exploatering av nytt bostadsområde, Herrgårdsområdet i Torsby
Projektet avser grundläggning, en tillfällig kulvert för dagvattenhantering ska anläggas genom området och anslutas vid Svartmogatan samt planeras en ny väganslutning mellan Svarmogatan och Östmarksvägen. Exploateringen avser för området Etapp 2 och Etapp 3. Id 2089331, Id 2109038
Exploatering av ny infrastruktur, Hammarö
Avser exploatering av infrastruktur av Hammar 1:62, Hammarö. Nybyggnad av lokalgator, GC-väg, va-ledningar, belysning, schakt- och fyllnadsarbeten för kablar och fjärrvärme.
Nybyggnad av lagerhall i Karlstad
Avser nybyggnad av lagerhall. Bredd: 12 m Längd: 28 m Sidohöjd: 4 m
Leverans av förevisnings-/övningsmodul till Karlstadsregionens Räddningstjänstförbund
Avser tillverkning och leverans av en nyckelfärdig brandövningsmodul inklusive reningsanläggning.
Exploateringsarbete vid Tye Skäret, Hammarö kommun
Avser exploateringsarbeten vid Tye Skäre, mitt på Tyehalvöns västra sida. Arbetet omfattar:: - Ombyggnation av befintlig lokalgata med Asfalt - Ombyggnation av befintlig lokalgata med grusslitlager - Nybyggnation av lokalgata med grusslitlager - VA-serviser mot bef. VA ledningar - Ny dagvattenledning Förberedelse för dragning av el och fiber.
Utbyggnad av fibernät i Arvika
Avser anläggande av fiberstamnät mellan Sulvik och Örsjön i Arvika kommun.
Nybyggnad av campingplats i Årjäng
Avser utökning av camping etapp 2.
Uppförande av modul i Kristinehamn
Uppförande av modul för turistinformation.
Trafik- och mobilitetsplan för Arvika kommun
Uppdraget avser ny trafik- och mobilitetsplan för Arvika kommun. Utgångspunkten är att trafik- och mobilitetsplanen för Arvika kommun ska ligga till grund för långsiktig planering av hållbara transporter, av både människor och gods. Planen ska omfatta hela kommunen, där centralorten Arvika ska ha en större detaljeringsgrad som även går att överföra och tillämpa i de olika serviceorterna i kommunen.
Nybyggnad av gärdsgård inom naturreservatet Tiskaretjärn
Avser nybyggnad av 210 m gärdsgård inom naturreservatets norra del. Gärdsgården ska byggas i traditionell utformning d.v.s. långlagd där varje slana ska passera mellan 6 och 8 störpar. Avståndet mellan störparen ska vara mellan 90 och 110 cm. På varje störpar ska sitta tre band.
Konsultjänst avseende handelsutredning för Arvikas tätort
Avser handelsutredning för Arvikas tätort. Syftet med uppdraget är att förse kommunen med planeringsunderlag för pågående arbete med en ny översiktsplan (ÖP) för Arvika tätort.
Nybyggnad av gångstråk i Torsby
Avser rivning av garage samt marklov för ny gångväg.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).