Aktuell nybyggnation i Värmlands län

Arvika (5)
Eda (1)
Filipstad (2)
Forshaga (5)
Grums (1)
Hagfors (4)
Hammarö (1)
Karlstad (38)
Kil (1)
Munkfors (1)
Storfors (1)
Sunne (1)
Säffle (3)
Torsby (4)
Årjäng (2)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder mm i Jakobsberg i Karlstad
Projektet avser en ny stadsdel med bla radhus och flerfamiljshus på upp till fem våningar – totalt cirka 1 400 bostäder, två förskolor, matbutik, vårdboende, park och koppling till naturområden (Jakobsbergsskogen och Mariebergsskogen). Tre byggherrar finns i dagsläget inkopplade på Östra Jakobsberg, , Wermlands invest (projekt nr 1427765) och HSB (projekt nr 1462881), Karlstad bostäder (1539914) Svenska studenthus (1350077) Förskola Karlstad Kommun ( 1600891)
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Omfattar att bygget kommer att ske på ett område på cirka 45 000 kvadratmeter längs Klarälven. De 110 garage som finns där i dag kommer att rivas för att ge plats åt de nya bostäderna på ca 125 bostadsrätter som HSB Värmland Lägenhetshusen är planerade för 4-7 våningar. På området har även Fastighets AB LE Lundberg planer på att bygga hyresrätter ID 1243987
Nybyggnad av flerbostadshus i inre hamnen, Karlstad
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 69 lägenheter, 7 våningar och 1 under mark med garage och förråd. Miljöcertificeras enlig Svanen.
Nybyggnad av skollokaler i Hagfors
Avser nybyggnad av skola, sk Teknikhuset vid Älvstranden Bildningscentrum i Hagfors. De som kommer att finnas i teknikhuset är elprogrammet, byggprogrammet, industriprogrammet och fordonsprogrammet, samt SFI, introduktionsprogrammen och vuxenutbildningen. Ca 200 elever.
Nybyggnad av fiskodling i Storfors
Planer finns för nybyggnad av konceptfabrik för fiskproduktion.
Nybyggnad av flerbostadshus i stadsdelen Rud, Karlstad
Avser nybyggnad av 118 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder vid Tingvalla, Karlstad
Projektet avser nybyggnad av 82 lägenheter i flerbostadshus, gemensamhetslokal samt källare i del av bygganden i en huskropp med fem till sju våningar ovan mark.
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 119 lägenheter, Karlstad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Torsby
Nybyggnad av fyra flerbostadshus.
Nybyggnad av fabrik i Torsby
Planer finns för nybyggnad av ytterligare en fabrik för elektroniktillverkaren NOTE. Fabriken byggs intill NOTE's nuvarande fabrik
Nybyggnad av flerbostadshus och förskola på Tullholmen i Karlstad
Planer för nybyggnad av flerbostadshus med 60 lägenheter samt förskola med 6 avd för ca 72 barn. Huset kommer att bli 8 våningar och källare under mark med skyddsrum. I källaren ska skyddsrum finnas för 90 personer. På bakgården ska förskolans utemiljö anläggas tillsammans med förrådsbyggnader och nedgrävda avfallsbehållare. Byggnaden ska certifieras enligt Miljöbyggnad 4.0 nivå Silver.
Nybyggnad av markanläggning i Filipstad
Anläggande av solcellspark.
Nybyggnad av industri och handelslokaler i Karlstad
Planområdet ligger norr om Bergviks handelsområde, på norra sidan av E18, Exploatering Id: 2140245
Nybyggnad av bostäder i Sunne
En marknadsundersökning är utförd och HSB ser för närvarande på vilken sorts bostäder dom vill bygga. HSB har för avsikt att under närmaste året få till en säljstart av bostäder på dessa tomter och med planer på hus i bostadsrättsform. Hur många och hur stora bostäderna blir är för tidigt att svara på.
Nybyggnad av bostäder i Väse, Karlstad
Syftet med planläggningen är att möjliggöra för ca 50 småhus. Det finns även behov av radhus och kedjehus.
Nybyggnad av bostäder i Karlstad
Planer finns för nybyggnation av bostäder i ett vackert läge i anslutning till Klarälven. Kvarteret är i dag bebyggt med industribyggnader.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sunne
Nybyggnad av flerbostadshus samt butik i bottenplan.
Om- och tillbyggnad av ridhus i Karlstad
Avser nybyggnad av ridhus, stall och servicebyggnad, kommer även bli rivning av befintliga byggnader.
Utbyggnad av industriområde i Säffle
Syftet med planen är att möjliggöra mark för industriändamål i anslutning till befintligt industriområde. Planområdet ligger i nordöstra delen av Säffle stad och omfattar del av fastigheterna Säffle 5:17, Säffle 5:16 och Säffle 5:37. Säffle 5:16 och 5:17 som ägs av Säffle kommun, Säffle 5:37 är privatägd.
Nybyggnad av handelshus i Karlstad
Planer finns för nybyggnad av livsmedelshandel. Detaljplan för handel vid Ullebergsleden.
Nybyggnad av industrihus i Karlstad
Avser nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Projektet avser nybyggnad av 34 lägenheter i 5 flerbostadshus i två våningar.
Nybyggnad av radhus mm i Karlstad
Planer finns för nybyggnad av radhus 30 lägenheter.
Nybyggnad av vårdboende m.m. i Vålberg
Stadsbyggnadsnämnden kommer att upprätta en detaljplan. Den aktuella platsen har bedömts som lämplig för byggande av villor och seniorboende med närhet till vårdcentralen.
Nybyggnad av bostäder i Väse, Karlstad
Marken har pekats ut som lämplig för bostäder i byggvision för Väse. Området bedöms vara lämpligt för småhus.
Nybyggnad av varuhus i Säffle
Planer finns för etablering av Biltema-varuhus om ca 7500 kvm väster om Guttane. Detaljplan för Guttane Västra, del av Guttane 1:2 m.fl.
Nybyggnad av kontor i Karlstad
Avser nybyggnad av kontor . Rivning Id: 2249744
Nybyggnad av flerbostadshus i Forshaga
Nybyggnad av två flerbostadshus samt tre gårdshus samt anläggande av parkeringsplats, forshaga grossbol 1:498.
Nybyggnad av förskola i Karlstad
Avser nybyggnad av förskola i 2 plan för 144 barn, samt mottagningskök och personalytor. En ny utemiljö, förrådsbyggnader, källsorteringshus samt parkeringsyta. Entreprenaden avser även flytt av befintliga byggnader på plats. Befintlig förskoleverksamhet bedrivs på fastigheten. Avetablering av befintlig förskolebyggnad kommer ske under entreprenaden av Karlstads kommun. Entreprenaden är därför indelad i två etapper.
Nybyggnad av förskola i Karlstad
Avser nybyggnad av förskola i två plan för ca 108 barn med mottagningskök och personalytor, Karlstad.
Ev nybyggnad av livsmedelsbutik i Arvika
Planer finns för nyetablering av Willys-butik i Arvika. Plats är ej fastställd.
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Planer för nybyggnad av flerbostadshus .
Nybyggnad av bostäder i Karlstad
Planer finns på nybyggnad av ca 30 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus och förskola i Karlstad
Planer för nybyggnad av flerbostadshus samt förskola.
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Planer för nybyggnad av flerbostadshus .
Nybyggnad av flerbostadshus i Torsby
Nybyggnad av flerbostadshus samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av restaurang Karlstad
Markområde Välsvikens handelsområde Karlstad, beläget i östra Karlstadel, Välsviken 2:1 och 2:2 areal om ca 7800 m .
Nybyggnad av bensinstation Karlstad
Markområde Välsvikens handelsområde Karlstad, beläget i östra Karlstadel, Välsviken 2:1 och 2:2 areal om ca 7800 m .
Nybyggnad av industri- och företagshotell i Arvika
Planer finns för nybyggnation av ett industri- och företagshotell i Arvika.
Nybyggnad av butik och/eller bostäder
Planer finns på nybyggnad av butik för Lidl söder om Stadsträdgården. Skepparen 6. Lidel har även tomträtt på intilliggande fastigheten Skepparen 7.
Nybyggnad av bostäder i Säffle
Avser nybyggnad 4 st radhuslängor med totalt 17 st lägenheter i ett plan på Ladugårdsgatan i Säffle. Fastighetsbtkn: Herrgårdshagen 1 och Ladugårdshagen 1
Nybyggnad av brandstation i Grums
Avser nybyggnad av brandstation i Grums. Stationen placeras på fastighet Östermalm 1:4, med lätt framkomlighet till E18.
Upprustning av bangårdsbelysning i Värmland
Huvuddel 1: Arvika, Charlottenberg. Huvuddel 2: Säffle, Åmål. Huvuddel 3: Kristinehamn. Huvuddel 4: Kil.
Nybyggnad av industri i Arvika
Planer för nybyggnad av industri, norra infart, vid verksamhetsområdet Rosendal/Myråsen Arvika Marken ägs av privata aktörer. Exploatering av området: Id 2124588
Nybyggnad av industrihus i Karlstad
Avser nybyggnad av industribyggnad med kontor.
Nybyggnad av industrihus i Hagfors
Planer för nybyggnad av industribyggnad för produktion.
Nybyggnad av småhus på Stodene, Karlstad
Området ligger mellan Skårevägen och Klarälven. Området är tänkt för villatomter. Byggstart kan ej anges. Kostnad okänd.
Nybyggnad av restaurang i Årjäng
Nybyggnad av snabbmatsrestaurang.
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Töcksfors, Årjäng
Nybyggnad av matvarubutik samt förråd.
Nybyggnad av industrihus i Munkfors
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av moské i Karlstad
Avser nybyggnad av moské vid gamla Rudsrondellen, Karlstad.
Nybyggnad småbåtshamn i Karlstad Etapp 2
Etapp 2 avser nybyggnad av båthamn med ca 450 båtplatser, sjöbodar samt parkering.
Byte av bro över Framsjöns utlopp vid Gustavsfors
Rivning av befintlig bro, byggnation av ny samverkansbro.
Exploatering av nytt bostadsområde i Filipstad
Avser exploatering av bostadsområde. Nybyggnad av området finns på Id:1781078
Nytt ställverk till Yttre hamnen KVV i Karlstad
Avser nytt ställverk 11kV till Yttre hamnen KVV i Karlstad.
Nybyggnad av grupphus i Forshaga
Planer finns för nybyggnad av 8 st enbostadshus, forshaga öjenäs 1:19.
Nybyggnad av industrihus i Kil
Nybyggnad av industribyggnad för produktion.
Exploatering av industriområde, Arvika
Exploatering av verksamhetsområdet Norra infarten Rosendal/Myråsen Arvika Nybyggnad av området: Id 2124586
Nybyggnad av industrihus i Karlstad
Nybyggnad av industri.
Nybyggnad av stugby i Torsby
Nybyggnad av 6 st fritidshus (för uthyrning).
Nybyggnad av flerbostadshus, Charlottenberg
Nybyggnad av flerbostadshus med 5 lägenheter i två plan. Återuppbyggnad efter brand.
Nybyggnad av industrihus i Arvika
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Charlottenberg
Nybyggnad av industri/lager. Lagertält.
Nybyggnad av ställverk och tranformator i Forshaga
Avser utbyggnad av Dejefors station med ett nytt 36kV-ställverk och en ny transformator.
Uppställning av asfaltverk i Karlstad
uppställning av asfaltverk.
Ny rörbro över Viksälven vid Långvak
Utrivning av befintlig valvbro av betong, ersätts med ny rörbro. Nytt bronr 17-1388-1.
Nybyggnad av skola i Hagfors
Nybyggnad av skola och komplementbyggnader.
Ny bro över bäck vid Mölnbacka
Bro över bäck (träränna).
Nybyggnad av förråd i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av förråd

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).