Aktuell nybyggnation i Filipstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostadsbebyggelse i Filipstad
Avser att möjliggöra för ytterligare bostadsbebyggelse med ett attraktivt sjönära läge inom området Finnshyttan. Omfattning oklar. Exploatering av området finns på Id:2021706
Planer för nybyggnad av simhall i Filipstad
Upphandlingen avser en Partnering för att ta fram olika förslag. Partneringen ska ge underlag till politiken för beslut om simhallens framtid. Entreprenaden består av tre (3) faser, översiktligt förklarat: Utredningsfas, Fas 1 framtagande av handlingar för politiskt beslut och Fas 2 produktion Rivning av befintligt badhus.
Exploatering av nytt bostadsområde i Filipstad
Avser exploatering av bostadsområde. Nybyggnad av området finns på Id:1781078
Nybyggnad av lager i Filipstad
Avser två lagertält på 1200 kvm vardera.
Utbyggnad av fibernät i Filipstad
Avser utbyggnad av fibernät. Arbetet omfattar schakt och förläggning samt fiberarbete.
Nybyggnad av förråd i Filipstad
Bygglov nybyggnad komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Filipstad
Bygglov nybyggnad komplementbyggnader.
Nybyggnad av skärmtak i Filipstad
Bygglov nybyggnad sol-vindskydd.
Nybyggnad av telestation i Filipstad
Bygglov nybyggnad teknikbod.
Nybyggnad av toalett i Filipstad
Bygglov nybyggnad toalettbyggnad.
Nybyggnad av parkeringsplats i Filipstad
Bygglov parkeringsplats.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.