Aktuell nybyggnation i Karlstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av skola och idrottshall i Karlstad
Avser nybyggnation av F-6-skola i tre våningsplan med plats för 630 elever samt tillhörande tillagningskök samt personalytor. Särskola (för 10 elever) samt fristående idrottshall En ny utemiljö ska skapas. Förskolan Id 1587383
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Planer för nybyggnad av flerbostadshus med 49 lägenheter
Nybyggnad av bostäder vid Tingvalla, Karlstad
Projektet avser nybyggnad av 63 lägenheter i flerbostadshus, en huskropp med fem våningar ovan mark.
Nybyggnad av bostäder i Karlstad
Planer för nybyggnad av flerbostadshus, område 12 483 m2
Nybyggnad hotell och flerbostadshus i Karlstad
Planer för påbyggnad på bef parkeringshus bredvid CCC.. Detaljplan är klar för att alternativt bygga hotell, flerbostadshus, kontor eller för handel. Inget är fastslaget ännu vad som kommer att byggas på området.
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 119 lägenheter, Karlstad.
Nybyggnad av bilhall i Karlstad
Avser nybyggnad av 1 bilhallar samt en tvätthall.
Nybyggnad av vårdboende i Karlstad
Planer finns för nybyggnation av ett vårdboende med 60-70 platser. Vårdboendet ska ersätta Gunnerns vårdboende när det står klart.
Om- och tillbyggnad av ridhus i Karlstad
Avser nybyggnad av ridhus, stall och servicebyggnad, kommer även bli rivning av befintliga byggnader.
Nybyggnad av radhus mm i Karlstad
Planer finns för nybyggnad av radhus ca 29-36 lägenheter.
Nybyggnad av industrihus i Karlstad
Avser nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av logistikcenter i Karlstad
Planer för nybyggnad av logistikcenter för omlastning av fossila bränslen.
Nybyggnad av förskola i Karlstad
Avser nybyggnad av förskola i 2 plan för 144 barn, samt mottagningskök och personalytor. En ny utemiljö, förrådsbyggnader, källsorteringshus samt parkeringsyta. Entreprenaden avser även flytt av befintliga byggnader på plats. Befintlig förskoleverksamhet bedrivs på fastigheten. Avetablering av befintlig förskolebyggnad kommer ske under entreprenaden av Karlstads kommun. Entreprenaden är därför indelad i två etapper.
Exploatering av industri och handelsområde i Karlstad
Avser exploatering av industri och handelsområde, västra Eriksberg, Karlstad.
Nybyggnad av bostäder i Karlstad
Planer för nybyggnad av bostäder i området Södra Kroppkärr i Karlstad.
Nybyggnad av industrihus i Karlstad
Avser nybyggnad av industribyggnad med kontorslokal.
Nybyggnad av industrihus i Karlstad
Avser nybyggnad av industribyggnad med kontor.
Nybyggnad av elevbostäder i Karlstad
Avser nybyggnad av elevboende med 11 lägenheter, Karlstad. Även rivning av befintlig byggnad.
Nybyggnad av laddpark i Karlstad
Avser nybyggnad av laddstation med 5 st snabbladdare samt 20 st vanliga laddare
Nybyggnad av lager i Karlstad
Avser nybyggnad av lager
Nybyggnad av kontor i Karlstad
Avser nybyggnad av kontorsbyggnad i två plan.
Nybyggnad av butik och hisstorn i Karlstad
Avser rivning samt nybyggnation i Mariebergsskogen. - Nybyggnation av butikslokal med teknikutrymme, förråd, miljörum personalytor såsom kontor, pausrum och toalett samt en butiksdel. - Nybyggnation av fristående hisstorn med anslutande gångbro. - I entreprenaden ingår även diverse markarbeten kring butiken, huvudentrén samt hissen.
Nybyggnad av cirkulationsplats Gräsdalen, Karlstad
Planer för ny cirkulationsplats vid Gräsdalen. Syftet för att möjliggöra genomföra stadsutvecklingsprojekten Katrineberg, Östra Zakrisdal och Jakobsberg. Kommer att byggas tillsammans med Id 1648651
Nybyggnad av cirkulationsplats Gräsdalen, Karlstad
Planer för ny cirkulationsplats vid Gräsdalen. Syftet för att möjliggöra genomföra stadsutvecklingsprojekten Katrineberg, Östra Zakrisdal och Jakobsberg. Kommer att byggas tillsammans med Id: 2221914

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).