Aktuell nybyggnation i Karlstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder vid Tingvalla, Karlstad
Projektet avser nybyggnad av 82 lägenheter i flerbostadshus, gemensamhetslokal samt källare i del av bygganden i en huskropp med fem till sju våningar ovan mark.
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 119 lägenheter, Karlstad.
Nybyggnad av skola, förskola och idrottshall Karlstad
Avser nybyggnation av skola, förskola och idrottshall Vallargärdets skolan Alster Karlstad Byggnaden byggs i 2 plan med skola på plan 2 och förskola, kök , idrott mm på plan 1. Plan 1 har två nivåer. Rivning av befintliga byggnader och anläggningar på plats ingår. Miljöbyggnad nivå silver, version 4.0
Nybyggnad av bilhall i Karlstad
Avser nybyggnad av 1 bilhallar samt en tvätthall.
Nybyggnad av flerbostadshus och förskola på Tullholmen i Karlstad
Planer för nybyggnad av flerbostadshus med 54 lägenheter samt förskola med 6 avd för ca 72 barn. Huset kommer att bli 8 våningar och källare under mark med skyddsrum. I källaren ska skyddsrum finnas för 90 personer. På bakgården ska förskolans utemiljö anläggas tillsammans med förrådsbyggnader och nedgrävda avfallsbehållare. Byggnaden ska certifieras enligt Miljöbyggnad 4.0 nivå Silver.
Nybyggnad av bensinstation och restaurang Karlstad
Planer för nybyggnad av station för förnybar drivmedel, restaurang i Välsviken Karlstad. ca 7800 m .
Nybyggnad av LSS boende i Karlstad
Nybyggnad av LSS boende samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Planer för nybyggnad av flerbostadshus .
Nybyggnad av restaurang Karlstad
Markområde Välsvikens handelsområde Karlstad, beläget i östra Karlstadel, Välsviken 2:1 och 2:2 areal om ca 7800 m .
Nybyggnad av bensinstation Karlstad
Markområde Välsvikens handelsområde Karlstad, beläget i östra Karlstadel, Välsviken 2:1 och 2:2 areal om ca 7800 m .
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Planer för nybyggnad av flerbostadshus .
Nybyggnad av industrihus i Karlstad
Avser nybyggnad av industribyggnad med kontorslokal.
Nybyggnad av gruppbostad i Karlstad
Avser nybyggnation av gruppboende på fastigheten Gruvlyckan 1 i Karlstad, 3 kilometer från stadens centrum. Varje lägenhet får en uteplats i direkt anslutning till lägenheten. Vid sidan av huset uppförs en vinterträdgård med belysning och infravärme.
Utbyggnad av infrastruktur i Östra Dingelsundet, Karlstad, etapp 2
Området på Dingelsundet ska byggas om och anpassas för nytt bostadsområde. Ny gång- och cykelbana byggs utmed Skoghallsvägen för att knyta ihop sträckan vid Knappstad. Projektet omfattas av: Gata, Gång- och cykelbanor, Belysning och kabelschakter samt Diken och dagvattenhantering.
Nytt ställverk till Yttre hamnen KVV i Karlstad
Avser nytt ställverk 11kV till Yttre hamnen KVV i Karlstad.
Installation av laddstolpar i Karlstad
Installation av 10-12 st laddstolpar.
Nybyggnad av församlingsgård Karlstad
Avser nybyggnad av församlingsgård samt rivning av befintlig.
Uppställning av asfaltverk i Karlstad
uppställning av asfaltverk.
Projektledare inom väg med placering i Karlstad
Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet med ytterligare 1+1 år.
Nybyggnad av växthus vid vårdboende i Karlstad
Avser nybyggnad av växthus vid vårdboende.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).