Aktuell nybyggnation i Karlstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder m.m. vid Stenbron, Karlstad
Projektet omfattar nybyggnad av 4 huskroppar i 6,7, 9 och 11 våningar, påbyggnad av befintlig fastighet med 2 våningar samt parkeringsdäck med 46 platser. I projektet ingår även 1500 kvm kontorslokaler.
Nybyggnad av flerbostadshus Karlstad
Avser nybyggnad av flerbostadshus med totalt 302 lägenheter som kommer att byggas i tre etapper. Husen kommer att ha 5,6,och 7 våningar. Beställaren tar över projektet när det är färdigt.
Nybyggnad av affärshus i Karlstad
Avser nybyggnad av affärsbyggnad.
Etablering av fjärrkyla i Karlstad
Planer finns för etablering av fjärrkyla i Karlstad och kommer innebära omfattande grävarbeten i centrala Karlstad.
Nybyggnad av skola och idrottshall i Karlstad
Avser nybyggnad av F-6 skola samt idrottshall. Produktionskök för 700 portioner. Ny utemiljö.
Nybyggnad av handelsområde i Karlstad
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för handel (bygghandel, hem- och fritidshandel av primärtt skrymmande karaktär, ej livsmedel) inom Månsberget. Handeln avser komplettera dagens handelsutbud i kommunen och stärka handelsnoden Bergvik. Planen syftar även till att bevara natur med höga värden. Bergvik 1:34, 1:36 och 1:37.
Nybyggnad av grupphus i Karlstad
Planer finns för nybyggnad av 37 bostäder i fyra storlekar, 65, 95, 114 och 133 kvm, Exploatering Id: 2161689
Om- och tillbyggnad av ridhus i Karlstad
Avser nybyggnad av ridhus, stall och servicebyggnad, kommer även bli rivning av befintliga byggnader.
Nybyggnad av padelhallar , Karlstad
Avser nybyggnad av padelhall med gym, relaxavdelning, kontor och konferensavdelning i Karlstad.
Nybyggnad av idrottshall i Karlstad
Avser nybyggnad av idrottshall i Skåre i anslutning till Ilandaskolan och Ilanda IP. Yta ca 1500-2000 kvm. Parkering för ca 35 bilar samt en buss.
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Avser nybyggnad med 26 lägenheter i 8-10 våningar.
Nybyggnad av förskola Karlstad
Avser nybyggnad av förskola med åtta avdelningar och mottagningskök vid området Orrholmen, Karlstad. Rivning av den befintliga förskolan. Skolan Id: 2100206
Nybyggnad av bostäder i Höje, Karlstad
Planer finns för nybyggnad av 18 st fristående hus, villatomter, förråd.
Nybyggnad av förskola i Karlstad
Avser nybyggnation av förskola med 6 avdelningar med mottagningskök samt personalytor och utemiljö. Entreprenaden avser även rivning av befintliga byggnader och anläggningar på plats.
Nybyggnad av LSS-boende i Karlstad
Avser nybyggnad av LSS-boende med 6 lägenheter med gemensamhets – och personalutrymmen. Rivning av befintlig byggnad.
Exploatering av bostadsområde, Karlstad
Avser exploatering för nytt bostadsområde. Ny GC väg ska byggas från Zakrisdals förskola mot exploateringsområde. Karlstads kommun utför exploateringen tillsammans med Göteborgsuddens fastigheter.
Nybyggnad alternativt om- och tillbyggnad av byggvaruhus i Karlstad
Tomten eller fastigheten skall vara totalt 8.000 – 10.000 kvm stor, med byggnad, eller möjlighet till byggnad, på upp till 2.500 kvm.
Om- och nybyggnad av infrastruktur inom Haga Entré i Karlstad
Avser ombyggnationer och nybyggnationer inför nya bostadsområdet Haga Entré. Arbetet omfattar bland annat flytt av tryckspill och omläggning av vatten och självfallsledningar samt nyförläggning av fjärrvärmeldeningar i Munkforsgatan . Ombyggnation av Hagaleden med ny avvattning, förlängning av Fabriksgatan med ny anslutning till Hagaleden samt ny infrastruktur för VA och fjärrvärme. Nya gång och cykelvägar och ny busshållplats på Hagaleden.
Nybyggnad av villaområde i Karlstad
Karlstad kommun planerar för att utöka dagens bostadsområde i Lungvik. Avser villatomter som kommer säljas till kommunens tomtkö.
Nybyggnad av butik och hisstorn i Karlstad
Avser rivning samt nybyggnation i Mariebergsskogen. - Nybyggnation av butikslokal med teknikutrymme, förråd, miljörum personalytor såsom kontor, pausrum och toalett samt en butiksdel. - Nybyggnation av fristående hisstorn med anslutande gångbro. - I entreprenaden ingår även diverse markarbeten kring butiken, huvudentrén samt hissen.
Nybyggnad av bilbesiktning i Karlstad
Avser nybyggnad av industribyggnad. för bilbesiktning
Nybyggnad av lagerhall i Karlstad
Avser nybyggnad av lagerhall. Bredd: 12 m Längd: 28 m Sidohöjd: 4 m
Leverans av förevisnings-/övningsmodul till Karlstadsregionens Räddningstjänstförbund
Avser tillverkning och leverans av en nyckelfärdig brandövningsmodul inklusive reningsanläggning.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).