Aktuell nybyggnation i Karlstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av gångbro över järnvägen Karlstad
Planer för nybyggnad av gångbro över järnvägen som en förlängning av Västra Torggatan i ena änden och Stadsträdgården i andra.
Nybyggnad av flerbostadshus inom Viken, Karlstad
Planens syfte är att möjliggöra en stadsutveckling med bostäder. Förslaget omfattar ca 440 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 459 lägenheter i 8 våningar och två våningar under mark med garage.
Nybyggnad av studentbostäder i Karlstad, etapp 2
Planer för nybyggnad av 208 studentbostäder på fastigheten Munspelet 1, nära Karlstad Universitet. Detta avser en andra byggetapp av totalt 419 planerade studentbostäder i Karlstad. Etapp 1: 2031149
Nybyggnad av bostadshus/kontor på Kanikenäsbanken, Karlstad
Planer för nybyggnad av flerbostadshus vid befintliga byggnader.
Nybyggnad av äldreboende på Kronoparken, Karlstad
Planer finns för nybyggnad av äldreboende.
Nybyggnad av byggvaruhus i Karlstad
Nybyggnad av byggvaruhus på ca 13000 kvm.
Nybyggnad av bostäder vid Tingvalla, Karlstad
Projektet avser nybyggnad av 82 lägenheter i flerbostadshus, gemensamhetslokal samt källare i del av bygganden i en huskropp med fem till sju våningar ovan mark.
Nybyggnad av bostäder i Karlstad
Planer för nybyggnad av flerbostadshus, område 12 483 m2
Etablering av fjärrkyla i Karlstad
Planer finns för etablering av fjärrkyla i Karlstad och kommer innebära omfattande grävarbeten i centrala Karlstad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 119 lägenheter, Karlstad.
Nybyggnad av bilhall i Karlstad
Planer för nybyggnad av 2 bilhallar samt en tvätthall.
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Planer för nybyggnad av flerbostadshus med 68 lägenheter i fyra våningar plus vind, samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av bostäder i Karlstad, etapp 2
Planer för nybyggnad av hyres- och studentbostäder eller eventuellt äldreboende.
Nybyggnad av industri och handelslokaler i Karlstad
Planområdet ligger norr om Bergviks handelsområde, på norra sidan av E18, Exploatering Id: 2140245
Nybyggnad av flerbostadshus i Våxnäs, Karlstad
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 78 lägenheter i 8 våningar, Karlstad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Planer finns för ett punkthus i upp till 8 våningar med ca 35-40 lägenheter, eventuellt med plats för verksamheter i bottenplan.
Nybyggnad av bostäder i Karlstad
Planer för ca 50 bostäder.
Nybyggnad av bro i Karlstad
Projektet avser nybyggnad av bro
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Planer för nybyggnad av flerbostadshus med 49 lägenheter
Nybyggnad av industri, lager, mm vid Karlstad Airport, Karlstad
Avser mark för etablering av småindustri som till exempel fordonsverksamhet, lagerhotell för både gods och fryslager m.m. intill Karlstad Airport. YTA 107 000 m².
Nybyggnad av vindkraftverk, Karlstad
Planer för havsbaserad vindkraftprojekt på 100 MW. som består av 16 turbiner. Stenkalles grund,
Nybyggnad av vårdboende i Karlstad
Planer finns för nybyggnation av ett vårdboende med 60-70 platser. Vårdboendet ska ersätta Gunnerns vårdboende när det står klart.
Om- och tillbyggnad av ridhus i Karlstad
Avser nybyggnad av ridhus, stall och servicebyggnad, kommer även bli rivning av befintliga byggnader.
Nybyggnad av radhus mm i Karlstad
Planer finns för nybyggnad av radhus ca 29-36 lägenheter.
Nybyggnad av förskola i Karlstad
Avser nybyggnad av förskola i två plan för ca 108 barn med mottagningskök och personalytor, Karlstad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Planer för nybyggnad av flerbostadshus .
Exploatering av industri och handelsområde i Karlstad
Avser exploatering av industri och handelsområde, västra Eriksberg, Karlstad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Planer för nybyggnad av flerbostadshus .
Nybyggnad av flerbostadshus och förskola i Karlstad
Planer för nybyggnad av flerbostadshus samt förskola.
Nybyggnad av radhus i Karlstad
Planer för nybyggnad av 2 st. radhus , 19 lägenheter.
Nybyggnad av butik och/eller bostäder
Planer finns på nybyggnad av butik för Lidl söder om Stadsträdgården. Skepparen 6. Lidel har även tomträtt på intilliggande fastigheten Skepparen 7.
Nybyggnad av radhus och parhus i Alster, Karlstad
Avser nybyggnad av radhus och parhus i Alster, Karlstad.
Nybyggnad av bostäder i Karlstad
Utredning för hur och i vilken omfattning området kan användas för nybyggnation.
Nybyggnad av värmeverk i Karlstad
Nybyggnad av anläggning för biokolsproduktion.
Nybyggnad av industrihus i Karlstad
Avser nybyggnad av industri och kontor.
Nybyggnad av elevbostäder i Karlstad
Avser nybyggnad av elevboende med 11 lägenheter, Karlstad.
Nybyggnad av affärshus i Karlstad
Avser nybyggnad av affärshus-/kontorshus. Återuppbyggnad efter brand.
Nybyggnad av skjutbana i Karlstad
Avser nybyggnad av skjutbiograf med 6 (sex) banor 25x9 meter, Ilanda Karlstad.
Nybyggnad av parhus i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av parhus/radhus.
Nybyggnad av rackethall i Karlstad
Planer finns för nybyggnad av en rackethall intill Nobelgymnasiet.
Nybyggnad av LSS boende i Karlstad
Avser nybyggnad av LSS boende med 6 lägenheter samt förråd och miljöhus.
Nybyggnad av moské i Karlstad
Planerat projekt. Behövs en ny byggnad då den gamla i Kronoparken är för trång.
Nybyggnad av industrihus i Karlstad
Avser nybyggnad av industri efter brand.
Nybyggnad av butik och hisstorn i Karlstad
Avser rivning samt nybyggnation i Mariebergsskogen. - Nybyggnation av butikslokal med teknikutrymme, förråd, miljörum personalytor såsom kontor, pausrum och toalett samt en butiksdel. - Nybyggnation av fristående hisstorn med anslutande gångbro. - I entreprenaden ingår även diverse markarbeten kring butiken, huvudentrén samt hissen.
Nybyggnad av skola i Karlstad
Planer för nybyggnad av skola med två klassrum, förråd, skärmtak och parkering samt rivning av komplementbyggnad.
Nybyggnad av överföringsledning i Karlstad
Avser överföringsledningar, spillvatten och vatten på en sträcka av ca. 1750 meter från Alster till Välsviken, Karlstad.
Nybyggnad av grupphus i Karlstad
Planer för nybyggnad av enbostadshus. 1:129,1:128,1:178,1:139. Flyttklara hus.
Nybyggnad av lager i Karlstad
Avser nybyggnad av lagerlokaler.
Nybyggnad av bilbesiktning i Karlstad
Avser nybyggnad av industribyggnad. för bilbesiktning
Nybyggnad av torg i Karlstad
Avser anläggande av nytt torg. Ungefärlig omfattning: -Gata/gc ca 600 m -1 busshållplats -Torgyta -Belysning och kabelschakter -Damm med fontän och bevattningsanläggning -Brygga med soldäck och Sundstasoffan
Ombyggnad av gc-väg i Karlstad
Ombyggnad av gång- och cykelväg mellan Skogsstigen och nya bostadsområdet Södra Sommarro
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Uppdrag att ta fram en detaljplan för att möjligheten med bebyggelse . Finns för närvarande bebyggelse på Lammet 1,2 och 9 med kulturhistoriskt värde.
Nybyggnad av stall i Karlstad
Avser nybyggnad av mindre stall.
Nybyggnad av restaurangpaviljong i Karlstad
Detaljplaneändringen syftar till att pröva möjligheten att uppföra en paviljongsbyggnad för restaurangverksamhet inom Kanikenästorget, inom del av Viken 2:1.
Anläggande av cirkulationsplats på Skoghallsvägen vid Kartberget i Karlstad
Planer finns för att trevägskorsning ersätts med en cirkulationsplats med möjlighet till fyra anslutningar.
Nybyggnad av pumpstation för va-ledning i Karlstad
Avser nybyggnad av va-anläggning . Rivning av befintlig pumpstation kommer att upphandlas separat.
Nybyggnad av radhus i Karlstad
Förhandsbesked för nybyggnad av radhus.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).