Aktuell nybyggnation i Hammarö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av punkthus i Hammarö
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 138 lägenheter i sju våningar, miljöhus.
Nybyggnad av flerbostadshus och centrumbebyggelse i Hammarö
Nybyggnad av flerbostadshus med 20 lägenheter. Ett hus kommer vara i tre våningar samt källare, hus två kommer att vara i 5 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hammarö
Planens syfte är att möjliggöra bostäder på befintlig fastighet.
Exploatering av ny infrastruktur, Hammarö
Avser exploatering av infrastruktur av Hammar 1:62, Hammarö. Nybyggnad av lokalgator, GC-väg, va-ledningar, belysning, schakt- och fyllnadsarbeten för kablar och fjärrvärme.
Exploateringsarbete vid Tye Skäret, Hammarö kommun
Avser exploateringsarbeten vid Tye Skäre, mitt på Tyehalvöns västra sida. Arbetet omfattar:: - Ombyggnation av befintlig lokalgata med Asfalt - Ombyggnation av befintlig lokalgata med grusslitlager - Nybyggnation av lokalgata med grusslitlager - VA-serviser mot bef. VA ledningar - Ny dagvattenledning Förberedelse för dragning av el och fiber.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).