Aktuell nybyggnation i Hammarö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Exploateringsarbeten vid Tye Skäret, Hammarö kommun
Avser anläggande av villagator, gång- cykelvägar med belysning, VA-ledningar och fiberkanalisation på Tye Skäret, nordvästra Tye.
Ny- och ombyggnad av bostäder i Hammarö
Planer för ny- och ombyggnad av lägenheter.
Utbyggnad av infrastruktur vid Kaptensvägen och Gråbergsvägen, Hammarö
Avser byggnation av infrastruktur för detaljplan Kaptensvägen, Gråbergsvägen på Bärstad. Detta innefattar ombyggnation av befintliga grusvägar till asfalterade gator, nybyggnation av lokalgata med asfalt, nybyggnation av GC-väg med asfalt och nytt VA-ledningsnät inklusive serviser.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).