Aktuell nybyggnation i Säffle

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av laxodling, Säffle
Avser nybyggnad Landbaserad Laxodling, Säffle, produktionskapaciteten 10 000 ton hel fisk per år.
Nybyggnad av verkstad och kontor i Säffle
Avser nybyggnad av maskinverkstad samt kontor.
Nytt av exploateringsområde för näringsverksamhet, längs E45, Säffle
Säffle kommun har identifierat ett behov av planlagd mark för näringsverksamheter i goda skyltlägen. Kommunen har uttryckt en ambition att öka beredskapen för möjliga näringsetableringar i goda skyltlägen, främst längs E45 inom Säffle stad. Området kring Rotvägen utgör ett potentiellt attraktivt verksamhetsområde med närhet till E45. Det fi nns idag inga konkreta etableringsplaner här, men genom att planlägga marken inleds arbete för att öka kommunens långsiktiga beredskap.
Nybyggnad av affärshus i Säffle
Bygglov för nybyggnad av affär.
Nybyggnad av barack i Säffle
Tidsbegränsat lov för uppställning av arbetsbodar.
Nybyggnad av turistcenter i Säffle
Bygglov för anläggande av turistanläggning.
Upphandling av Byggsats, bygglovsbefriad komplementbyggnad, med loft i Säffle
Avser 2 st byggsats, bygglovsbefriad komplementbyggnad med loft.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.