Aktuell nybyggnation i Munkfors

Just nu finns inget projekt i Munkfors som matchar urvalet men eftersom databasen ständigt uppdateras dyker det troligen upp projekt när som helst.

Under tiden kan du antingen anmäla intresse till oss ändå i formuläret här bredvid eller gå vidare till övriga länets projekt där vi bara visar några exempel här nedan.

Uppförande av modul i Kristinehamn
Uppförande av modul för turistinformation.
Trafik- och mobilitetsplan för Arvika kommun
Uppdraget avser ny trafik- och mobilitetsplan för Arvika kommun. Utgångspunkten är att trafik- och mobilitetsplanen för Arvika kommun ska ligga till grund för långsiktig planering av hållbara transporter, av både människor och gods. Planen ska omfatta hela kommunen, där centralorten Arvika ska ha en större detaljeringsgrad som även går att överföra och tillämpa i de olika serviceorterna i kommunen.
Nybyggnad av bostadsrätter i villaform på Hammarö
Avser nybyggnad av 40 bostadsrätter i villaform, 2-våningshus. Försäljning kommer påbörjas i slutet av mars 2019. Projektering klar, utfört via Riksbyggen typhus.
Exploateringsarbete vid Tye Skäret, Hammarö kommun
Avser exploateringsarbeten vid Tye Skäre, mitt på Tyehalvöns västra sida. Arbetet omfattar:: - Ombyggnation av befintlig lokalgata med Asfalt - Ombyggnation av befintlig lokalgata med grusslitlager - Nybyggnation av lokalgata med grusslitlager - VA-serviser mot bef. VA ledningar - Ny dagvattenledning Förberedelse för dragning av el och fiber.
Etablering av fjärrkyla i Karlstad
Planer finns för etablering av fjärrkyla i Karlstad och kommer innebära omfattande grävarbeten i centrala Karlstad.

Se övriga projekt i Värmlands län genom att klicka här.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).