Aktuell nybyggnation i Sunne

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny test/klimatanläggning för bilindustrin i Sunne
Tanken är att bygga en 167 hektar stor anläggning, där fordonsindustrin ska kunna testa bilar under olika klimatförhållanden i tunnlar. Finansieringen är inte löst ännu. Byggstart och kostnad är uppskattad.
Upphandling av evakueringsmoduler för Sunne kommun
Entreprenaden avser etablering respektive avetablering av hyresmoduler för tillfällig och icke-permanent uppställning. Hyresmodulerna, som utgör lös egendom som tillhör entreprenören, ska efter etablering har skett hyras av beställaren enligt villkoren i Hyreskontraktet. Vid hyrestidens utgång ska avetablering ske och entreprenören avlägsna hyresmodulerna från uppställningsplatsen. Äganderätten till hyresmodulerna överlåts inte till beställaren. Moduluppställningen avser följande: Skola och fritids. Elevantal i skola 53–55 elever, i fritids ca 25 - 30 barn. Behov av totalt fyra klassrum. Tre klassrum för skola och ett klassrum för gemensamt nyttjande skola och fritids. Förskola Barnantal ca 35 barn Behov: två avdelningar för vardera 15 – 18. Gemensamma lokaler Personal/arbetsrum för ca 10 personal. Lokal elevhälsa Behov av ett mottagningsrum för skolsköterska.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).