Aktuell nybyggnation i Torsby

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Torsby
Avser nybyggnad av 2 hus i 5 våningar + vindslägenheter. Det blir ca 22 lägenheter i varje hus.
Nytt bostadsområde på Herrgårdsområdet i Torsby, etapp 2
Planer finns för fortsatt utbyggnad av det nya bostadsområdet i kv Björken. Etapp 1 finns på projektid: 1494908. Etapp 2. 2089331 Exploatering: Id 2070958
Nytt bostadsområde på Herrgårdsområdet i Torsby, etapp 2
Planer finns för fortsatt utbyggnad av det nya bostadsområdet i kv Björken. Etapp 1 finns på projektid: 1494908. Etapp 3 2109038 Exploatering: Id 2070958
Nytt bostadsområde på Herrgårdsområdet i Torsby, etapp 1
Avser nybyggnation av 25 lägenheter i 2 och en halv plans-hus i etapp 1.
Exploatering av nytt bostadsområde, Herrgårdsområdet i Torsby
Projektet avser grundläggning, en tillfällig kulvert för dagvattenhantering ska anläggas genom området och anslutas vid Svartmogatan samt planeras en ny väganslutning mellan Svarmogatan och Östmarksvägen. Exploateringen avser för området Etapp 2 och Etapp 3. Id 2089331, Id 2109038
Nybyggnad av parhus i Torsby
Avser nybyggnad av parhus Branäs 4:854,4:855.
Nybyggnad av lager i Torsby
Avser nybyggnad av lagerbyggnad /skärmtak
Nybyggnad av cistern i Torsby
Bygglov för bränslecistern, Anordnande av lekplats Branäs 4:22.
Nybyggnad av bastu i Torsby
Nybyggnad av bastustuga Branäs 4:892,4:893.
Nybyggnad av förråd i Torsby
Nybyggnad av container samt förråd.
Nybyggnad av automatstation i Torsby
Nybyggnad av drivmedelsstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Torsby
Nybyggnad av enbostadshus samt förråd.
Nybyggnad av enbostadshus i Torsby
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av fritidshus i Torsby
Nybyggnad av fritidshus, Nybyggnad av garage Branäs 4:765,4:747.
Nybyggnad av fritidshus i Torsby
Nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av kiosk i Torsby
Nybyggnad av kiosk samt scen.
Nybyggnad av soprum i Torsby
Nybyggnad av soprum.
Nybyggnad av telestation i Torsby
Nybyggnad av teknikhus/pumphus.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Torsby
Anläggande av discgolfbana.
Nybyggnad av mur i Torsby
Uppförande av stödmur.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.