Aktuell nybyggnation i Torsby

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Torsby
Avser nybyggnad av 2 hus i 5 våningar + vindslägenheter. Det blir ca 22 lägenheter i varje hus.
Nybyggnad av elledning och station Torsby
Avser uppförande av elledning mellan station Lindmon och station Säterbäcken. Ledningen VL2 S6 ska utföras som 170 kV konstruktion och blir 14,1 km. Åtgärder vid station i Lindmon med portal för anslutning av nya VL2 S6, En ny ny uppsamlingsstation 170/36 kV byggas. I stort ska stationen, som benämns Säterbäcken, bestå av en 170 kV portal, ett (1) 170 kV utomhus ledningsfack, en (1) krafttransformator 140/33 kV, 63 MVA, 36 kV inomhusställverk
Nybyggnad av lager i Torsby
Avser nybyggnad av lagerbyggnad /skärmtak
Nybyggnad av fritidsanläggning i Torsby
Anläggande av discgolfbana.
Nybyggnad av enbostadshus i Torsby
Nybyggnad av enbostadshus samt förråd.
Nybyggnad av fritidshus i Torsby
Nybyggnad av fritidshus och garage.
Nybyggnad av nätstation i Torsby
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av telestation i Torsby
Nybyggnad av teknikhus/pumphus.
Nybyggnad av mur i Torsby
Uppförande av stödmur.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.