Aktuell nybyggnation i Kristinehamn

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Kristinehamn
Marken har gått tillbaka till kommunen, var tidigare tänkt som bostäder. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av radhus-, och villor i Kristinehamn
Avser en bostadsrättsförening med 16 radhus, och 7 fristående villor.
Nybyggnad av bostäder vid Sannakajen, Kristinehamn
Avser nybyggnad av bostäder på del av Sannakajen i Kristinehamn. Omfattning för dagen oklar.
Nybyggnad av bostäder i Kristinehamn
Syftet med planen är att tilllåta bostadsbyggen i den nedlagda folkparken. Enligt planförslaget kommer det att röra sig om ett par hundra bostäder.
Nybyggnad av centrumnära bostäder i Kristinehamn
I korsningen Spelmansgatan/Västerlånggatan finns planer på att utöka möjligheterna för centrumnära boenden.
Nybyggnad av radhus i Kristinehamn
Planer finns för nybyggnad av radhus i Mariebergsområdet vid Pilgrimsvägen, Brf Strandstråket. Kristinehamn.
Nybyggnad av bostäder Sannakajen, Kristinehamn
Avser nybyggnad av bostäder. Markområde är planlagt som kvartersmark för bostäder samt en mindre del för bostäder med handel i bottenvåning med största våningsantal två våningar. Objekt: Del av fastigheten Sköldpaddan 7 m fl, omfattar ca 5 000 kvm kvartersmark i nya stadsdelen Sannakajen, Kristinehamn.
Nybyggnad av lagerhotell i Kristinehamn
Avser nybyggnad av lagerhotell i Norra Höja. Kommer att bli 6 st fristående byggnader på vardera 250 kvm.
Nybyggnad av kanslibyggnad i Hammarö
Avsre nybyggnad av kanslibyggnad och ett förråd med tillhörande tillfartsvägar och parkeringsanläggning för Hammarö Församling.
Uppförande av ny fördelningsstation i Kristinehamn
Nybyggnad av ställverk 12kV med tillhörande kontrollutrustning. Del av entreprenaden kan komma att utföras på Mottagningsstation Stensta
Nybyggnad av industrihus i Kristinehamn
Avser nybyggnad av pannrum och verkstad.
Nybyggnad av industrihus i Kristinehamn
Avser nybyggnad av industri med kontor och personalutrymmen.
Nybyggnad av villor i Kristinehamn
Avser nybyggnad av villatomter i kv Tomten.
Nybyggnad av idrottshall i Kristinehamn
Bygglov för nybyggnad av sporthall.
Nybyggnad av toalett i Kristinehamn
Bygglov för nybyggnad av torrdass.
Nybyggnad av transformatorstation i Kristinehamn
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av lager i Kristinehamn
Bygglov för nybyggnad av tälthall.
Nybyggnad av återvinningsstation i Kristinehamn
Bygglov för nybyggnad av återvinningsstation samt uppsättande av skylt.
Nybyggnad av garage i Kristinehamn
Bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av dubbelgarage med gästdel.
Nybyggnad av förråd i Kristinehamn
Bygglov för nybyggnad av förråd Vänersvik 6:17,Dimman 1.
Nybyggnad av förråd i Kristinehamn
Bygglov för nybyggnad av förråd.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.