Aktuell nybyggnation i Kristinehamn

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Kristinehamn
Marken har gått tillbaka till kommunen, var tidigare tänkt som bostäder. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av radhus-, och villor i Kristinehamn
Avser en bostadsrättsförening med 16 radhus, och 7 fristående villor. Norra Sörkastet
Nybyggnad av bostäder vid Sannakajen, Kristinehamn
Avser nybyggnad av bostäder på del av Sannakajen i Kristinehamn. Omfattning för dagen oklar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kristinehamn
Planens syfte är att är att ge kvarteret en mer flexibel användning som tillåter exempelvis bostäder, centrumändamål och kontor.
Nybyggnad av centrumnära bostäder i Kristinehamn
I korsningen Spelmansgatan/Västerlånggatan finns planer på att utöka möjligheterna för centrumnära boenden.
Nybyggnad av varuhus i Kristinehamn
Planerat projekt, placering oklar.
Nybyggnad av gruppbostad i Kristinehamn
Planer finns för nybyggnad av lss-boende för barn och ungdomar. Kommer att bli 6 st boenderum, en huskropp i vinkel.
Nybyggnad av affärshus i Kristinehamn
Avser nybyggnad av affärshus.
Uppförande av ny fördelningsstation i Kristinehamn
Nybyggnad av ställverk 12kV med tillhörande kontrollutrustning. Del av entreprenaden kan komma att utföras på Mottagningsstation Stensta
Nybyggnad av villor i Kristinehamn
Avser nybyggnad av villatomter i kv Tomten.
Anläggande av våtmarker i Kristinehamns kommun
Avser anläggande av dammar för fosforreduktion i Östervik och Gustavsvik med utlopp i Varumsviken i Kristinehamns kommun. Planerad yta ca 3,5 ha.
Nybyggnad av gc-väg i Kristinehamn
Avser anläggning av gator, dagvattenmagasin, va-anläggningar samt schakt och fyllning för gatubelysning.
Nybyggnad av industrihus i Kristinehamn
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av restaurang i Kristinehamn
Bygglov för nybyggnad av restaurang och gästhamn.
Nybyggnad av transformatorstation i Kristinehamn
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av skärmtak i Kristinehamn
Bygglov för nybyggnad av två fristående tak.
Nybyggnad av lager i Kristinehamn
Bygglov för nybyggnad av tälthall.
Nybyggnad av växthus i Kristinehamn
Bygglov för nybyggnad av växthus.
Nybyggnad av mast i Kristinehamn
Bygglov för nybyggnad av mast och teknikbodar.
Nybyggnad av motorstadion i Kristinehamn
Bygglov för anläggande av endurobana.
Nybyggnad av enbostadshus i Kristinehamn
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus nbk.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.