Aktuell nybyggnation i Kristinehamn

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Kristinehamn
Marken har gått tillbaka till kommunen, var tidigare tänkt som bostäder. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av industrihus i Kristinehamn
Avser nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av bostäder Sannakajen, Kristinehamn
Avser nybyggnad av bostäder. Markområde är planlagt som kvartersmark för bostäder samt en mindre del för bostäder med handel i bottenvåning med största våningsantal två våningar. Objekt: Del av fastigheten Sköldpaddan 7 m fl, omfattar ca 5 000 kvm kvartersmark i nya stadsdelen Sannakajen, Kristinehamn.
Nybyggnad av varuhus i Kristinehamn
Planerat projekt, placering oklar.
Uppförande av ny fördelningsstation i Kristinehamn
Nybyggnad av ställverk 12kV med tillhörande kontrollutrustning. Del av entreprenaden kan komma att utföras på Mottagningsstation Stensta
Nybyggnad av industrihus i Kristinehamn
Avser nybyggnad av pannrum och verkstad.
Ny bro över kommunal gata vid Kristinehamns station
1,3 km so Kristinehamns station, km 288+563.
Nybyggnad av idrottshall i Kristinehamn
Bygglov för nybyggnad av sporthall.
Nybyggnad av transformatorstation i Kristinehamn
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Kristinehamn
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av kiosk i Kristinehamn
Anläggande av parkeringsyta, nybyggnad av trädäck och lottkiosker.
Nybyggnad av förråd i Kristinehamn
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad, förråd.
Nybyggnad av barack i Kristinehamn
Nybyggnad av barack och förrådskontainer.
Nybyggnad av telestation i Kristinehamn
Nybyggnad av fackverkstorn.
Nybyggnad av förråd i Kristinehamn
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av lager i Kristinehamn
Nybyggnad av lagerbyggnad, tidsbegränsat t o m 2030-10-23.
Nybyggnad av elverk i Kristinehamn
Nybyggnad av reservkraftstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.