Aktuell nybyggnation i Kristinehamn

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder Sannakajen, Kristinehamn
Avser nybyggnad av bostäder. Markområde är planlagt som kvartersmark för bostäder samt en mindre del för bostäder med handel i bottenvåning med största våningsantal två våningar. Objekt: Del av fastigheten Sköldpaddan 7 m fl, omfattar ca 5 000 kvm kvartersmark i nya stadsdelen Sannakajen, Kristinehamn.
Nybyggnad av lagerhotell i Kristinehamn
Avser nybyggnad av lagerhotell i Norra Höja. Kommer att bli 6 st fristående byggnader på vardera 250 kvm.
Nybyggnad av varuhus i Kristinehamn
Planerat projekt, placering oklar.
Nybyggnad av kanslibyggnad i Hammarö
Avsre nybyggnad av kanslibyggnad och ett förråd med tillhörande tillfartsvägar och parkeringsanläggning för Hammarö Församling.
Uppförande av ny fördelningsstation i Kristinehamn
Nybyggnad av ställverk 12kV med tillhörande kontrollutrustning. Del av entreprenaden kan komma att utföras på Mottagningsstation Stensta
Nybyggnad av industrihus i Kristinehamn
Avser nybyggnad av pannrum och verkstad.
Nybyggnad av idrottshall i Kristinehamn
Bygglov för nybyggnad av sporthall.
Nybyggnad av toalett i Kristinehamn
Bygglov för nybyggnad av torrdass.
Nybyggnad av transformatorstation i Kristinehamn
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av återvinningsstation i Kristinehamn
Bygglov för nybyggnad av återvinningsstation samt uppsättande av skylt.
Nybyggnad av garage i Kristinehamn
Bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av dubbelgarage med gästdel.
Nybyggnad av förråd i Kristinehamn
Bygglov för nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av transformatorstation i Kristinehamn
Nybyggnad av transformatorstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.