Aktuell nybyggnation i Årjäng

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av simhall i Årjäng
Avser nybyggnad av simhall med gym och wellnessdel. Simhallen kommer att ha en 25 metersbassäng, en multibassäng, en barnpool samt en bubbelpool. Övriga funktioner som ska finnas är cafédel i anslutning till reception, personalutrymmen och flexibla omklädningsrum. Rivning av befintlig simhall ingår.
Nybyggnad av vindkraftverk i Årjäng
I ett område ca 5 km väster om Töcksfors i Årjängs kommun, 5 vindkraftverk med en installerad effekt på 21 MW och en uppskattad årlig produktion på 74 GWh. Totalhöjd max 200 meter.
Nybyggnad av enbostadshus (seniorbostäder) i Töcksfors
Planer för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av kanslibyggnad Årjäng
Avser nybyggnad av kanslibyggnad i ett plan innehållande kök med tillhörande ”kiosk”, kontor, samlingsrum, RWC, omklädningsrum med tillhörande WC och dusch, förråd samt teknikutrymme.
Sanering av VA-ledningsnätet i Töcksfors
Planer finns för sanering av Va-ledningsnätet i Töcksfors. Upptaget i tidig investeringsbudget.
Utbyte av pumpstation, Årjäng
Avser nybyggnad av pumpstation.
Belysning elljusspår, isbana och konstgräsplan, Årjäng
Avser ny belysning vid elljusspår, belysning vid konstgräsplanen samt belysning vid isbana. Tingevi idrottsplats, Årjäng
Nybyggnad av nätstation i Årjäng
Bygglov för kopplingskiosk.
Nybyggnad av nätstation i Årjäng
Bygglov för nybyggnad av kopplingsstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Årjäng
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.