Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Dalarnas län

Avesta (5)
Borlänge (17)
Falun (12)
Gagnef (2)
Hedemora (1)
Leksand (1)
Ludvika (7)
Mora (12)
Orsa (0)
Rättvik (3)
Säter (3)
Vansbro (0)
Älvdalen (2)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Påbyggnad och ombyggnad på Falu lasarett
Den befintliga akutmottagningen ska få sex nya våningar med lokaler för högteknologisk vård så som röntgen, laboratoriemedicin, intensivvård och onkologi. Bygget omfattar 11 000 kvadratmeter nybyggnation plus ombyggnation av befintligt hus, på ca 2000 kvadratmeter.
Om- och tillbyggnad av lokaler för Högskolan Dalarna i Borlänge
Totalrenovering och utbyggnad för att inrymma Högskolan Dalarnas nya campus i Borlänge tillsammans med ett par övriga hyresgäster. Objektet avser ny-/tillbyggnad om ca. 4 000 m2. Ombyggnad om ca 8 500 m2. Total bruttoarea ca 12 500 m Genomförs i partnering omfattande två faser. Fas 1 omfattar samverkan för framtagande av systemhandling och kalkyl för Projektet. Fas 2 omfattar detaljprojektering och produktion av Projektet. Produktionsstart planeras till hösten 2020 med planerat färdigställande sommaren 2022.
Rivning och nybyggnad av sjukhus i Avesta
Ny vårdbyggnad på ca 9000 kvm. Rivning av befintligt hus (hus 2) kommer ske innan detta kommer till utförande. Rivning finns på projektid: 1327397.
Nybyggnad av stugby i Lindvallen
Bostadsrätterna kommer att uppföras i mindre flerfamiljshus med sex-åtta lägenheter per hus. Bostäderna är i varierande storlekar, gemensamt för alla är att de har en egen bastu samt en rejäl terrass alternativt balkong. På området kommer även en padelbana samt en uppvärmd utomhuspool att uppföras.
Nybyggnad av grundskola och förskola i Sundborn, Falun
Befintlig skola och intilliggande förskola i Sundborn ska rivas och ersättas med en nybyggd skola med tillhörande förskola, idrottshall samt tillagningskök.
Om- och tillbyggnad av konserthall i Falun
Avser om- och tillbyggnad av Kristinehallen med lokaler för salsmusik och evenemang, repetitionslokaler, kontor och personalutrymmen. Tillbyggnaden blir på ca 2500 kvm.
Ombyggnad av hotell i Falun
Ombyggnad och upprustning av hotell. 153 rum ska rustas och tillbyggnad av 12 rum.
Nybyggnad av familjecentral i Borlänge, etapp 1
Avser nybyggnad av familjecentral i två till tre våningar. Innan ny byggnad kan uppföras på platsen ska befintlig byggnad rivas. Etapp 1 består av rivningsarbeten, markförstärkningsarbeten, nya lokaler för familjecentral ca 1700 LOA, inkluderade verksamheter är mödrahälsovård, barnhälsovård, öppen förskola, socialtjänstens förebyggande verksamhet.
Nybyggnad av förskola i Borlänge
Option på: 2078391. Nybyggnad av förskola för 150 barn med solpaneler på taket.
Rivning och nybyggnad av förskola i Borlänge
Vid Nya Hönsarvsgården så skall befintlig verksamheten evakueras till annan plats innan rivningen av befintlig förskola påbörjas.
Ombyggnad av vårdcentral i Borlänge
Projektet avser upprustning/ombyggnad/modernisering av vårdcentralen.
Nybyggnad av förskola i Mora
Nybyggnad av förskola på Tuvanområdet i Mora. Det finns stora behov av nya och utökade förskolelokaler. Förslaget innebär en utökning från två avdelningar till sex. Förskolan är ett SKL koncept.
Nybyggnad av simhall i Malung
Avser nybyggnad simhall på sportfältet i Malung. 25 m-bassäng med 6 banor, mellanbassäng med höj- och sänkbar mellanbotten (bl.a. simundervisning, rehabilitering, vattengympa, babysim), barnbassäng för lek och plask, bubbelpool och isvak i anslutning till relaxavdelningen.
Nybyggnad av förskola och ombyggnation av befintligt skolkök i Dala-Floda
Nyproduktion av förskola med 3 avdelningar samt ombyggnation av skolkök i intilliggande byggnad.
Nybyggnad av förskola i Falun
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2020-2024.
Om- och tillbyggnad av skola i Borlänge, etapp 2
Projektet avser om- och tillbyggnad för anpassning till andra årkurser.
Ombyggnad av kulturhus till förskola i Falun
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2019-2023. Det tidigare kulturhuset Arenan på Elsborg kan bli förskola med sex avdelningar. Förslaget innebär också att förskolan Glashyttan flyttar till Arenan efter 28 år i tillfälliga lokaler.
Nybyggnad av förskola i Falun
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2019-2022.
Nybyggnad av stugby i Malung
Nybyggnad av 17 st fritidshus (45 lgh i stugby) samt installation av braskaminer.
Nybyggnad av matvarubutik i Sälen
Nybyggnad av butikslokal.
Nybyggnad av bönelokal i Borlänge
Borlänges islamiska förbund har haft bönelokaler i Borlänge sedan 1988 och lokalisering av ett islamiskt center har pågått under många år. Den nuvarande lokalen på Bullermyren inte är optimal för ändamålet och kommunen har nu skrivit ett markanvisningsavtal med Islamiska förbundet för fastigheten Moroten 1, bredvid Tennishallen.
Nybyggnad av kontor i Säter
Avser nybyggnad om ca 1200 m2 kontor, lagerutrymmen, förråd och carportar samt markarbeten i anslutning till byggnader. Entreprenaden omfattar samtliga arbeten till en fullt färdig och fungerande anläggning. Rivning av motell finns på id: 2087408.
Nybyggnad av temporär ishall för träning i Mora
Avser nybyggnad av en temporär ishall samt markarbeten i anslutning till denna.
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Mora
Planer för nybyggnad av Lidl butik
Nybyggnad av mottagningskök i Mora
Planer finns för nybyggnation av mottagningskök på Saxnäsområdet i Mora.
Nybyggnad av handelsområde i Ludvika
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utbredning av befintligt verksamhetsområde för handel och industri. Planen tillåter även bostad och område för betesmark. Dessutom planeras en ny sammanbindande gång- och cykelväg.
Nybyggnad av ridhus m.m. i Borlänge
Omfattar nybyggnad av ridanläggning i Borlänge med två ridhus, stall, foderlada, ridbana, damm med rening mm samt tillhörande markarbeten.
Nybyggnad av idrottshall i Mora
Nybyggnad av idrottshall.
Utbyggnad av vårdcentral i Särna, Älvdalen
Avser utbyggnad av Särna vårdcentral. Dagens 973 kvm kommer bli 1242 kvm. Det skapar utrymme för nya personal- och konferensrum, fler undersökningsrum och rum för diabetessköterska.
Tillbyggnad av förskola i Hedemora
Avser tillbyggnad av förskola och kök i Hedemora.
Nybyggnad av stugby i Malung
Nybyggnad av 5 st. fritidshus (8 lägenheter).
Ombyggnad av förskola i Ludvika
Avser ombyggnad av f.d del i industrilokal till 6 förskoleavdelningar med tillagningskök samt förskolegård. Köket skall klara av att bereda 250 portioner per dag.
Nybyggnad av förskola i Gagnef
Nybyggnad av förskola. Två avdelningar, 25 platser.
Nybyggnad av stugby i Malung
Nybyggnad av fritidshus på Västra Sälen 5:687, 5:688, 5:689 och 5:690.
Utvändigt underhåll av kontor i Borlänge
Ombyggnad/anpassning av Bygmas lokaler.
Nybyggnad av förskola i Ludvika
Nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av utbildningslokal i Falun
Nybyggnad av utbildningslokal och anläggande av parkering.
Utbyggnad av förskola i Borlänge
Planuppdrag gavs år 2020 till plan- och markkontoret att utreda förutsättningarna för utbyggnad av förskola på Varpan 1.
Om- och tillbyggnad av skola i Borlänge, etapp 1
Projektet avser om- och tillbyggnad av befintligt kök och matsal.
Ombyggnad av mottagning i Mora
Projektet avser ombyggnad och hyresgästanpassning i befintlig byggnad i lokaler för verksamheter tillhörande ungdomshälsan i Mora, i anslutning till befintlig verksamhet Familjecentral. Ombyggnaden omfattar ca: 300 kvadratmeter i markplan i fd Kronofogdens lokaler, med befintliga verksamheter på våningen ovanför.
Ombyggnad till tillagningskök i Ludvika
Avser ombyggnad av befintlig skola till matsal och tillagningskök. Arbetet omfattar nya ytskikt, belysning, ventilation och ny vattenservis och elservis. Samt ny markplacerad fettavskiljare.
Anpassning av lokaler till Folkhögskolan i Borlänge
Avser hyresgästanpassning till lokaler för musikundervisning på folkhögskolenivå. Ytskiktsrenovering samt tillgänglighetsanpassning för hiss.
Nybyggnad av stugby i Malung
Nybyggnad av 4 st fritidshus på Transtrands Kronopark 1:429 samt 3 st fritidshus på Transtrands Kronopark 1:431.
Ombyggnad och anpassning av vårdcentral i Ludvika
Entreprenaden avser och omfattar ombyggnad , och anpassning av VVS-installationer inom vårdcentral, och äldreboende inom Säfsgården i Fredriksberg.
Nybyggnad av trafikrestaurang i Falun
Trafikrestaurang som ska återuppbyggas efter brand. Rivning utförs på id: 2189058
Nybyggnad av tvätthall i Avesta
Nybyggnad av bilanläggning inom fastigheten bulten 3, avesta kommun.
Upphandling av moduler för LSS-boende i Ludvika
Objektet avser hyra av moduler för LSS. Byggnad ska utföras i ett plan med 6 st lägenheter, allmänna ytor och drift/personalytor.
Ombyggnad av tingshus i Borlänge
Ombyggnad och fasadändring av tingshuset.
Nybyggnad av fritidshus i Mora
Syftet med planen är att möjliggöra för ca 21 fastigheter för bostadsändamål av "enklare fritidshuskaraktär" utan anslutning till el, vatten och avlopp. Det är viktigt att området får behålla sin vildmarkskaraktär och att bebyggelsen anpassas efter de markförhållanden som råder på platsen. Den nya bebyggelsen ska samspela med de befintliga husen i området.
Nybyggnad av utomhusarena för multisport i Säter
Avser nybyggnad av en multisportarena vid Säters IP för bland annat fotboll, tennis, handboll med mera.
Rivning av skola i Borlänge
Rivning av skola.
Tillbyggnad av klubbhus i Säter
Mora 13:35 (mora by ip) – Entreprenaden avser tillbyggnad av två nya dusch/omklädningsrum samt undercentral.
Renovering av naturum Dalarna, Siljansnäs
Avser invändig renovering av WC, RWC, personal- och kontorsutrymmen i Narurum Dalarna, Siljansnäs.
Rivning av byggnader Avesta
Projektet avser rivning av hus inför uppförande av den nya vårdbyggnaden som finns på projektid: 1166034.
Ombyggnad av storkök i Avesta
Avser rivning av befintligt storkök samt återuppbyggnad. Objekt avser även nytt ventilationsaggregat och utbyggnad av fläktrum på vindsutrymme.
Nybyggnad av idrottsplats i sundborn, Falun
Nybyggnad av temporär fotbollsplan. Man har ansökt om en fotbollsplan som i huvudsak ska används under tiden ombyggnad av skolan i Sundborn.
Flytt och invändigt underhåll av förskola i Ludvika
Flytt av förskolebarack samt inredande av lokal.
Tillbyggnad av kontor i Mora
Avser att bygga om receptionen samt fasadändring av kontorsbyggnad och anordnande av utegym.
Nybyggnad av butik i Mora
24/7 obemannad livsmedelsbutik.
Tillbyggnad av byggbod i Mora
Bygglov för att ställa dit totalt 8 byggbodar på Peabs egna arbetsområde.
Nybyggnad av personalbyggnad i Rättvik
Nybyggnad av personalbyggnad/förråd.
Nybyggnad av idrottsplats i Falun
Nybyggnad av idrottsplats.
Tillbyggnad av kontor i Mora
Tillbyggnad av kontorsbyggnad.
Ombyggnad av kontor i Borlänge
Ändring av ventilationsanläggning.
Utvändig ändring av vattentorn i Mora
Ändrad användning av annan byggnad. Ny utrymningstrapp.
Utvändigt underhåll av livsmedelsbutik i Mora
Fasadändring. Man kan komma att plåta in fasaden.
Ombyggnad av butik i Borlänge
Ändrad användning av butikslokal till konferens.
Tillbyggnad av hotell i Rättvik
Fasadförändring, ny kulör.
Modulbyggnad till Idre, Tullverket
Avser ny modulbyggnad för klareringsexpeditionen i Malmö och omfattar komplett leverans av fullfunktionell modulbyggnad med kompletta installationer för kraft, belysning, tele, VA, och luft. Byggnaden ska monteras på en grusad yta i första hand på fastighet Idre 13:115, Byvägen 34 –grusplanen mot älven. Och som andrahandsalternativ på fastigheten Idre 23:9, Ljunghemsvägen 26
Nybyggnad av kapell i Avesta
Nybyggnad av barnkapell (vagn på hjul) fastigheten by prostgård 1:1, avesta kommun. Försenat bygglov.
Ombyggnad av väntsal i Rättvik
Ändring av användning av befintlig taxilokal till restaurang.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).