Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Dalarnas län

Avesta (4)
Borlänge (11)
Falun (15)
Gagnef (1)
Hedemora (3)
Leksand (5)
Ludvika (7)
Mora (6)
Orsa (0)
Rättvik (0)
Säter (3)
Vansbro (1)
Älvdalen (8)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av hotell, lift och bostäder m.m i Älvdalen, etapp 2 mfl
Planer finns för utveckling av Fjätervålens skidanläggning. Nya lägenheter, småhus, hotell med konferensfaciliteter, kursgård, utbyggnation av lift m.m
Påbyggnad och ombyggnad på Falu lasarett
Den befintliga akutmottagningen ska få sex nya våningar med lokaler för högteknologisk vård så som röntgen, laboratoriemedicin, intensivvård och onkologi. Bygget omfattar 11 000 kvadratmeter nybyggnation plus ombyggnation av befintligt hus, på ca 2000 kvadratmeter.
Nybyggnad av vårdcentral och habiliteringslokal i Mora
Avser nybyggnation av lokaler för Mora vårdcentral och habilitering. Byggnationen ska även inrymma ny huvudentré, en sjukhusgemensam konferensanläggning, lokaler för Landstingsservice och tekniska anläggningar för de nya byggnaderna och för sjukhuset som helhet.
Nybyggnad av gondollift samt nya nedfarter i Idre Fjäll
Avser nybyggnad av gondollift samt nya nedfarter i Idre Fjäll.
Om- och tillbyggnad av konserthall i Falun
Avser om- och tillbyggnad av Kristinehallen med lokaler för salsmusik och evenemang, repetitionslokaler, kontor och personalutrymmen. Tillbyggnaden blir på ca 2500 kvm.
Tillbyggnad av hjälpmedelscentralen i Borlänge
Tanken med tillbyggnaden är att skapa en modern hjälpmedelscentral med höga krav på funktion och flöden, yteffektivt, god arkitektur och hållbarhet. Verksamhetslokaler för verksamheten Hjälpmedelscentralen med tillhörande arbetsområden. Utprovning av hjälpmedel, rekondering, verkstad, lager etc. Samt tillhörande kontorsyta, matsal och omklädningsytor.
Utbyggnad av handelsområde i Åsbo, Avesta
12.000 hektar mark. Detta syftar till att skapa förutsättningar för utvecklingen av sällanköpshandeln inom Åsbo handelsområde.
Nybyggnad av familjecentral i Borlänge, etapp 2
Option från projektid: 2015169. Avser nya lokaler där förhandling med hyresgäster pågår. Ca 2500 kvm LOA.
Nybyggnad av handelsområde i Ludvika
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utbredning av befintligt verksamhetsområde för handel och industri. Planen tillåter även bostad och område för betesmark. Dessutom planeras en ny sammanbindande gång- och cykelväg.
Nybyggnad av förskola i Borlänge
Option på: 2078391. Nybyggnad av förskola för 150 barn.
Nybyggnad av förskola i Mora
Nybyggnad av förskola på Tuvanområdet i Mora. Det finns stora behov av nya och utökade förskolelokaler. Förslaget innebär en utökning från två avdelningar till sex. Förskolan är ett SKL koncept.
Nybyggnad av mindre handelsområde i Ludvika
Planen medger ett mindre handelsområde i den södra delen av Stora Hillsänget.
Nybyggnad av handel och kontor i Borlänge
Nytt arbetsplatsområde avsett för handel och kontor. Viss mindre tillverkningsindustri med ringa miljöpåverkan kan etableras. Tomtarea 63000 kvm.
Nybyggnad av förskola och ombyggnation av befintligt skolkök i Dala-Floda
Nyproduktion av förskola med 3 avdelningar samt ombyggnation av skolkök i intilliggande byggnad.
Nybyggnad av simhall i Malung
Avser nybyggnad simhall på sportfältet i Malung. 25 m-bassäng med 6 banor, mellanbassäng med höj- och sänkbar mellanbotten (bl.a. simundervisning, rehabilitering, vattengympa, babysim), barnbassäng för lek och plask, bubbelpool och isvak i anslutning till relaxavdelningen.
Nybyggnad av handelsplats i Idre
Projektet avser nybyggnad av handelsplats med bl a kombinerad matbutik och restaurang, boende och butiker med inriktning på inredning, skidutrustning, apotek samt kontor. Fjällbäckstorgets innetorg ska skapa en levande handelsplats för alla.
Nybyggnad av stugby i Älvdalen
Nybyggnad 45 stugor i Idre.
Ombyggnad av barn- och ungdomsmottagningen på Falu lasarett
Avser renovering- och ombyggnad av Hus 11, barn- och ungdomsmottagningen på Falu lasarett.
Nybyggnad av djursjukhus i Falun
Avser nybyggnad av djursjukhus. Omfattning oklar.
Ombyggnad av högskola, Borlänge
Fastighets AB Hushagen avser att bygga om Högskolan i Borlänge till gymnasieskola. Idag bedrivs både Högskola och Komvux sin verksamhet i lokalerna. Entreprenadarbeten kommer att bedrivas med pågående verksamheten i lokalerna. Miljöbyggnad silver skall eftersträvas i projekteringen. Byggnaden har en yta på ca 15 000 kvm inkl. källare. Skolan skall anpassas för att klara dagens krav på gymnasieskola, bland annat fler våtgrupper behöver installeras för att klara kraven. Yttertak skall bytas, fasaden skall renoveras, fönster skall bytas eller ev. renoveras. Entréer skall byggas om. Solceller skall monteras på taket så många som möjligt, målet är att försörja byggnaden så långt det är möjligt. En utredning om ett tillagningskök skall installeras i byggnaden pågår. Fjärrkyla skall installeras i byggnaden.
Nybyggnad av stugby i Malung
Nybyggnad av 17 st fritidshus (45 lgh i stugby) samt installation av braskaminer.
Nybyggnad av byggvaruhus i Sälen
Avser nybyggnad av bygghandel/butik, kall och varm lager 40 x 78,5 meter.
Nybyggnad av mottagningskök i Mora
Planer finns för nybyggnation av mottagningskök på Saxnäsområdet i Mora.
Förhyrning av moduler för arbetarbostäder, Tunabyggen Fastighets AB
Avser bostadsmoduler för byggnadsarbetare ca 40-50 rum per bostadslänga. Med gradvis upptrappning av antal moduler och sen en nedtrappning under ca. 5 år med en uppskattad topp på 1000 rum. Modulerna skall innehålla: Eget rum med dusch, wc, säng, skrivbord, möbler mm inkl. sängkläder, handdukar och lakan. Gemensamhetsutrymmen med kök (vitvaror, mikro, spis etc), matplats, tvättstuga och uppehållsrum med soffor och tv i varje länga, möblerade samt kökshusgeråd (porslin, matlagning), förbrukningsartiklar (tvål, diskmedel, papper mm). Förberett för Wifi. Frånluft i rummen, luftvärmeväxlare i gemensamma rum. Möjlighet till avfallssortering med kärl i varje länga.
Nybyggnad av kontor i Säter
Avser nybyggnad om ca 1200 m2 kontor, lagerutrymmen, förråd och carportar samt markarbeten i anslutning till byggnader. Entreprenaden omfattar samtliga arbeten till en fullt färdig och fungerande anläggning. Rivning av motell finns på id: 2087408.
Nybyggnad av tandvårdshus i Falun
Folktandvården Britsarvet flyttar permanent till Folktandvården Bergmästaren i väntan på nytt Tandvårdshus i Falun. Beslutet är ett första steg i den kommande byggnationen av Tandvårdshus Falun och sammanslagningen av Faluklinikerna.
Nybyggnad av stugby i Falun
Avser nybyggnad av 4 övernattningsstugor.
Nybyggnad av stugby i Älvdalen
Nybyggnad av 13 fritidshus samt installation av eldstad Idre 11:29,11:28,11:27,11:30,11:26,11:25,11:22,11:8,11:24,11:23,11:7.
Ombyggnad av storkök i Mora
Ombyggnad av storkök, saxnäs.
Om- och tillbyggnad samt lokalanpassningar av familjecentral i Smedjebacken
Planer finns för om- och tillbyggnad samt lokalanpassningar för Familjecentral i Smedjebacken, intill Allégården. Familjecentralen ska vara en fullt ut samlokaliserad verksamhet vars basuppdrag inkluderar följande verksamheter: Mödrahälsovård, barnhälsovård, öppen förskola, socialtjänsten förebyggande verksamheter, familjebehandlare, familjerådgivning. Ambitionen är att även kunna inhysa ungdomsmottagning och samtalsmottagning för barn och unga i Familjecentralen. Samarbete mellan Smedjebacken kommun samt Region Dalarna.
Ombyggnad av förskola i Ludvika
Avser ombyggnad av f.d del i industrilokal till 6 förskoleavdelningar med tillagningskök samt förskolegård. Köket skall klara av att bereda 250 portioner per dag.
Ombyggnad av vårdlokaler i Hedemora
Avser ny ventilation och uppdatering av brandskyddet samt tillbyggnad av sprinklercentral.
Åtgärder på förskola i Leksand
Avser åtgärder av besiktningspunkter som ej är färdigställda i den tidigare entreprenaden och omfattar är bl.a. uttorkning och uppbyggnad av betonggolv samt säkerställande av lösning för radon.
Ombyggnad alternativt nybyggnad av lokaler för familjecentral i Malung
Planer finns för ombyggnation alternativt nybyggnad av lokaler för familjecentral i Sälen.
Ombyggnad av lokaler för familjecentral i Malung
Planer finns för ombyggnation av lokaler för familjecentral i Malung. Tanken är den ska vara inkvarterad i det som idag benämns ”Malungs Resurscenter”, där Lärcentrum idag har sina lokaler.
Nybyggnad av utbildningslokal i Falun
Nybyggnad av utbildningslokal och anläggande av parkering.
Nybyggnad av skola i Ludvika
Nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av stugby i Malung
Bygglov för nybyggnad av fritidshus samt installation av eldstad samt anmälan för nybyggnad av bygglovsbefriat komplemenbostadshus på Rörbäcksnäs 28:19, 28:20, 28:21, 28:22, 28:23, 28:24.
Nybyggnad av fritidshus i Mora, etapp 1
Etapp 1 omfattar 6 fritidshus. Totalt ska på området byggas 47 fritidshus. Se även objektnummer 910918.
Nybyggnad av matvarubutik i Sälen
Nybyggnad av butikslokal.
Ombyggnad till tillagningskök i Ludvika
Avser ombyggnad av befintlig skola till matsal och tillagningskök. Arbetet omfattar nya ytskikt, belysning, ventilation och ny vattenservis och elservis. Samt ny markplacerad fettavskiljare.
Tak och fasadrenovering på sjukhus i Borlänge
Fasad och tak på Borlängesjukhus hus 5 har nått sin tekniska livslängd och är i behov av renovering. Entreprenaden omfattar bl.a. rivning samt byte av fasad, omläggning av takbeläggning.
Ombyggnad av entréhall och reception i Falun
Projektet avser ombyggnad av entréhall och reception.
Hyresgästanpassning av ett f.d äldreboende i Tibble, Leksands kommun
Avser hyresgästanpassningen i befintliga lokaler för kommunala verksamheter, såsom dagverksamhet, HSR, administrativa lokaler för hemtjänst, nya personalrum och omklädningsrum samt anpassning av utemiljö för parkingsplatser.
Ny arenabelysning på Lugnets skidstadion i Falun
Avser installation av ny arenabelysning på Lugnets skidstadion i Falun.
Utbyte av styrutrustning TAC Vista, i Falun
Utbyte av styrutrustning TAC Vista för undercentraler och ventilationsanläggningar.
Utvändigt underhåll av kyrka i Älvdalen
Tvättning, reparation och avfärgning av putsskador. Putsarbeten.
Ombyggnad av nöjesfält i Leksand
Ändrad användning av spelhall till foodcourt, tillbyggnad terrass, Nybyggnad samt flytt av attraktioner, Nybyggnad av tillfällig toalettbyggnad, nybyggnad av depå el-gokart Noret 54:1.
Tillbyggnad av affärshus i Hedemora
Tillbyggnad av handelsbyggnad.
Ny/ombyggnad av skolor i Malung-Sälens Kommun
Om/tillbyggnation planeras att genomföras för två olika skolor: - Blomsterbäcken, Malung, F-3 - Sälens skola, Sälen, F-6 Nybyggnation planeras att genomföras för en (1) skola i Malung (Åk 4-6).
Rivning av paviljong i Säter
Säters Kommun planerar att riva byggnader "fasta paviljongen" i Säter. Rivningsentreprenad av byggnader samt mur. Det ingår utvändig rivning av serviser för VA, el, tele m.m. samt återställning av markytorna efter rivning.
Rivning av skola i Borlänge
Rivning av skola.
Rivning av skola i Borlänge
Rivning av skola.
Tillbyggnad av kontor i Falun
tillbyggnad av kontorsbyggnad.
Tillbyggnad av klubbhus i Säter
Mora 13:35 (mora by ip) – Entreprenaden avser tillbyggnad av två nya dusch/omklädningsrum samt undercentral.
Utvändigt underhåll av butik i Idre
Coop ämnar byta ut trasig panel och måla fasaden i Coops konceptfärg RAL 8022. Målning påbörjas så snart vädret tillåter och färdigställs inom tre månader. Coop ämnar även att sätta LED-lister längs fasaden utmed vägen och kundparkering. Ny Coopskylt på takstativ mot kundparkering, samt en pylon vid infarten till kundparkeringen.
Renovering av naturum Dalarna, Siljansnäs
Avser invändig renovering av WC, RWC, personal- och kontorsutrymmen i Narurum Dalarna, Siljansnäs.
Ombyggnad av storkök i Avesta
Avser rivning av befintligt storkök samt återuppbyggnad. Objekt avser även nytt ventilationsaggregat och utbyggnad av fläktrum på vindsutrymme.
Tillbyggnad av skola i Falun
Tillbyggnad med nytt teknikrum samt miljörum och ny inlastning/Kaj för storköket.
Tillbyggnad av kontor i Mora
Avser att bygga om receptionen samt fasadändring av kontorsbyggnad och anordnande av utegym.
Flytt och invändigt underhåll av förskola i Ludvika
Flytt av förskolebarack samt inredande av lokal.
Rivning av restaurang i Falun
Trafikrestaurang som ska rivas på grund av brandskada.
Tillbyggnad av vårdhem i Borlänge
tillbyggnad av vårdlokal.
Tillbyggnad av förskola i Falun
Tillbyggnad av förskola samt nybyggnad av cykel-/sophus.
Nya offentlig toalett i Avesta kommun
Avser leverans av en färdig toalettbyggnad som är anpassad för offentliga miljöer.
Nybyggnad av ställplatser för camping i Malung
Anläggande av campingplats på Hole 3:8 och Hole 41:1.
Utvändigt underhåll av affärshus i Falun
Breddat en vägg och bytt från entrédörr till garageport.
Tillbyggnad av restaurang i Malung
Tillbyggnad av restaurang. Uteservering
Tillbyggnad av idrottshall i Borlänge
Tillbyggnad av idrottsanläggning.
Byte av armatur på elljusspår i Älvdalen, Mora kommun
Avser armaturbyte för Älvdalens elljusspår samt byte av 5 stolpar. Inklusive allt material.
Ombyggnad av vandrarhem i Leksand
Ändrad användning, från hvb-hem till vandrarhem.
Nybyggnad av multiarena/allaktivitetsbana vid skola i Avesta
Avser leverans och uppbyggnad utav multiarena/allaktivitetsbana till skolgården på Bergsnässkolan.
Ny solcellsanläggning på krematorium i Ludvika
Planer finns för en ny solcellsanläggning på krematoriet i Ludvika.
Utvändigt underhåll av kyrka i Äppelbo
Tjärstrykning av spåntak.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).