Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Dalarnas län

Avesta (4)
Borlänge (12)
Falun (21)
Gagnef (6)
Hedemora (6)
Leksand (4)
Ludvika (6)
Mora (11)
Orsa (1)
Rättvik (2)
Säter (5)
Vansbro (1)
Älvdalen (5)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Påbyggnad och ombyggnad på Falu lasarett
Den befintliga akutmottagningen ska få sex nya våningar med lokaler för högteknologisk vård så som röntgen, laboratoriemedicin, intensivvård och onkologi. Bygget omfattar 11 000 kvadratmeter nybyggnation plus ombyggnation av befintligt hus, på ca 2000 kvadratmeter.
Nybyggnad av gondollift i Älvdalen
Nybyggnad av gondollift.
Om- och tillbyggnad av lokaler för Högskolan Dalarna i Borlänge
Totalrenovering och utbyggnad för att inrymma Högskolan Dalarnas nya campus i Borlänge tillsammans med ett par övriga hyresgäster. Objektet avser ny-/tillbyggnad om ca. 4 000 m2. Ombyggnad om ca 8 500 m2. Total bruttoarea ca 12 500 m Genomförs i partnering omfattande två faser. Fas 1 omfattar samverkan för framtagande av systemhandling och kalkyl för Projektet. Fas 2 omfattar detaljprojektering och produktion av Projektet. Produktionsstart planeras till hösten 2020 med planerat färdigställande sommaren 2022.
Nybyggnad av skola i Gagnef
Nybyggnad av skola och förskola samt rivning av skola/förskola.
Nybyggnad av grundskola och förskola i Sundborn, Falun
Befintlig skola och intilliggande förskola i Sundborn ska rivas och ersättas med en nybyggd skola med tillhörande förskola, idrottshall samt tillagningskök.
Om- och tillbyggnad av konserthall i Falun
Avser om- och tillbyggnad av Kristinehallen med lokaler för salsmusik och evenemang, repetitionslokaler, kontor och personalutrymmen. Tillbyggnaden blir på ca 2500 kvm.
Nybyggnad av idrottshall i Sundborn, Falun
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av ytterligare en idrottshall i anslutning till befintlig idrottshall vid skolområdet i Sundborn.
Nybyggnad av förskola i Borlänge
Planer finns för nybyggnad av förskola för 150 barn på ytan intill nuvarande förskola. Förskolan Anemonen drabbades av vattenskada 2017 och man bedömde att skicket på förskolan var så pass dåligt att man ansåg det som ej lönsamt att renovera utan förskolelokalerna revs och verksamheten finns idag i en tillfällig modullösning.
Rivning och nybyggnad av förskola i Borlänge
Vid Nya Hönsarvsgården så skall befintlig verksamheten evakueras till annan plats innan rivningen av befintlig förskola påbörjas.
Nybyggnad av toppstuga i Tandådalen
Detaljplanen upprättas med syftet att bygga en toppstuga på fjället Västra Kalven inom Tandådalens skidanläggning i Sälenfjällen, för att öka servicen till skidanläggningens gäster. Toppstugan är strategiskt lokaliserad till mötes­platsen på fjället mellan liftarna Parliften och Norrliften norr om Mio Express toppstation.
Nybyggnad av simhall i Malung
Avser nybyggnad simhall på sportfältet i Malung. 25 m-bassäng med 6 banor, mellanbassäng med höj- och sänkbar mellanbotten (bl.a. simundervisning, rehabilitering, vattengympa, babysim), barnbassäng för lek och plask, bubbelpool och isvak i anslutning till relaxavdelningen.
Nybyggnad av förskola i Säter
Avser nybyggnad av förskola med plats för 120 barn.
Nybyggnad av förskola och ombyggnation av befintligt skolkök i Dala-Floda
Nyproduktion av förskola med 3 avdelningar samt ombyggnation av skolkök i intilliggande byggnad.
Nybyggnad av mindre handelsområde i Ludvika
Planen medger ett mindre handelsområde i den södra delen av Stora Hillsänget.
Nybyggnad av LSS-boende i Borlänge
Nybyggnad av LSS-boende.
Ramavtal avseende fiberinstallationer, Mora kommun m.fl
Ramavtal avseende entreprenör för stam- och områdesnät i Mora-, Orsa- och Älvdalens kommun. Avtalstid 3 år med möjlighet till 2 + 1 års förlängning.
Ombyggnad av särskilt boende i Edshult, Leksand
Ombyggnad och byte av storköksutrustning.
Nybyggnad av skola i Hedemora
Nybyggnad av skola. Färdig baracklösning.
Ombyggnad av högskola, Borlänge
Fastighets AB Hushagen avser att bygga om Högskolan i Borlänge till gymnasieskola. Idag bedrivs både Högskola och Komvux sin verksamhet i lokalerna. Entreprenadarbeten kommer att bedrivas med pågående verksamheten i lokalerna. Miljöbyggnad silver skall eftersträvas i projekteringen. Byggnaden har en yta på ca 15 000 kvm inkl. källare. Skolan skall anpassas för att klara dagens krav på gymnasieskola, bland annat fler våtgrupper behöver installeras för att klara kraven. Yttertak skall bytas, fasaden skall renoveras, fönster skall bytas eller ev. renoveras. Entréer skall byggas om. Solceller skall monteras på taket så många som möjligt, målet är att försörja byggnaden så långt det är möjligt. En utredning om ett tillagningskök skall installeras i byggnaden pågår. Fjärrkyla skall installeras i byggnaden.
Ombyggnad av handelshus och nybyggnad av snabbmatsrestaurang i Falun
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för livsmedelsförsäljning och med möjlighet till en ny byggnad för en snabbmatsrestaurang inom fastigheten Majoren 1. Detaljplanen tillåter idag handel med skrymmande varor vilket även den föreslagna detaljplanen fortsättningsvis kommer att tillåta.
Ombyggnad och samlokalisering av särskola i Falun
Entreprenaden för renovering och ombyggnation av Hälsinggårdsskolan har till syfte att samlokalisera särskolas verksamhet till ett och samma ställa inom Falu kommun. Entreprenaden omfattar även, utöver renovering och ombyggnation av byggnader, arbete med utemiljöer och angöringar samt omläggning av VA-ledningar.
Nybyggnad av kontor i Säter
Avser nybyggnad om ca 1200 m2 kontor, lagerutrymmen, förråd och carportar samt markarbeten i anslutning till byggnader. Entreprenaden omfattar samtliga arbeten till en fullt färdig och fungerande anläggning. Rivning av motell finns på id: 2087408.
Till- och ombyggnad av ett fd badhus till servicelokal i Malung
Avser till- och ombyggnad av ett f.d. badhus för att nyttjas som garage, förråd och personalutrymmen för det kommunala bostadsbolaget Malungshem AB. Entreprenaden för brand och säkerhet har upphandlats på ramavtal och kommer att utföras av Granitor AB.
Nybyggnad av personalboende i Kläppen
Året- runt-personal i anslutning till skidanläggningen.
Uppförande av hall för isrink, Mora
Nybyggnad av ishall som skall inrymma isrink på 60x30 kvm.
Renovering av skola i Gagnef
Bäsnaskolan har viss utrymmesbrist och uttjänta installationer är i behov av större åtgärder. Omfattning bestäms i utredningsskedet.
Nybyggnad av föreningslokal i Borlänge
Avser nybyggnation av en byggnad i ett plan om ca 800 kvm med tillhörande komplementbyggnad (”Föreningslokalen Pranses”). Entreprenaden innefattar även mark och anläggningsarbeten av utemiljö. Föreningslokalen Pranses ska nyttjas som samlingslokal för föreningar och innehålla bl.a. omklädnings- och duschrum, toaletter, förråd, kansli m.m.
Nybyggnad av restaurang mm i Sälen
Planer finns på flyttning av infartsväg, nybyggnad av restaurang och skidshop.
Nybyggnad av tandvårdshus i Falun
Folktandvården Britsarvet flyttar permanent till Folktandvården Bergmästaren i väntan på nytt Tandvårdshus i Falun. Beslutet är ett första steg i den kommande byggnationen av Tandvårdshus Falun och sammanslagningen av Faluklinikerna.
Nybyggnad av ridhus m.m. i Borlänge
Omfattar nybyggnad av ridanläggning i Borlänge med två ridhus, stall, foderlada, ridbana, damm med rening mm samt tillhörande markarbeten.
Tillbyggnad av ishall i Säter
Rivning av ishallens omklädningsrum samt tillbyggnad av ishall med omklädningsrum och förråd.
Utbyggnad av vårdcentral i Särna, Älvdalen
Avser utbyggnad av Särna vårdcentral. Dagens 973 kvm kommer bli 1242 kvm. Det skapar utrymme för nya personal- och konferensrum, fler undersökningsrum och rum för diabetessköterska.
Nybyggnad av stugby i Falun
Nybyggnad av fem övernattningsstugor samt rivning av befintliga byggnader.
Nybyggnad av stugby i Falun
Avser nybyggnad av 4 övernattningsstugor.
Nybyggnad av hoppbacke i Falun
Nybyggnad av ungdomshoppbackar (k5, k35, k60).
Nybyggnad av stugby i Malung
Nybyggnad av 5 st. fritidshus (8 lägenheter).
Ombyggnad till dagcenter i Mora
Avser ombyggnad av Mora utbildningscenter till lokaler för daglig verksamhet (Arbete & utveckling).
Tillbyggnad av affärshus i Ludvika
Tillbyggnad av affärshus. Lager.
Ombyggnad av gymnasieskola i Mora
Objektet avser ombyggnad av tidigare Bygg- och Anläggningsprogrammets lokaler för Skidgymnasiet, ca 700 m2 + ett entresolplan, ca 350 m2, vid Mora Utbildningscentrum.
Utbyggnad av skola i Söderås, Rättviks kommun
Avser tillbyggnad till F-6 skola och utgörs av trapphus, kapprum, klassrum, grupprum och teknikrum som ansluts till befintlig skola.
Ombyggnad alternativt nybyggnad av lokaler för familjecentral i Sälen
Planer finns för ombyggnation alternativt nybyggnad av lokaler för familjecentral i Sälen.
Nybyggnad av utbildningslokal i Falun
Nybyggnad av utbildningslokal och anläggande av parkering.
Ombyggnad av lokaler för familjecentral i Malung
Planer finns för ombyggnation av lokaler för familjecentral i Malung. Tanken är den ska vara inkvarterad i det som idag benämns ”Malungs Resurscenter”, där Lärcentrum idag har sina lokaler.
Ombyggnad av mottagning i Mora
Projektet avser ombyggnad och hyresgästanpassning i befintlig byggnad i lokaler för verksamheter tillhörande ungdomshälsan i Mora, i anslutning till befintlig verksamhet Familjecentral. Ombyggnaden omfattar ca: 300 kvadratmeter i markplan i fd Kronofogdens lokaler, med befintliga verksamheter på våningen ovanför.
Nybyggnad av fritidshus i Mora, etapp 1
Etapp 1 omfattar 6 fritidshus. Totalt ska på området byggas 47 fritidshus. Se även objektnummer 910918.
Tillbyggnad av klubbhus i Säter
Mora 13:35 (mora by ip) – Entreprenaden avser tillbyggnad av två nya dusch/omklädningsrum samt undercentral.
Markarbeten vid förskolan i Hedemora
Avser ombyggnad av mark- och landskap och elektriska installationer i yttre gårdsmiljö. Innefattar odlingsytor, lekredskap, asfalt och plattläggning etc.
Nybyggnad av trafikrestaurang i Falun
Trafikrestaurang som ska återuppbyggas efter brand. Rivning utförs på id: 2189058
Nybyggnad av förskola i Gagnef
Nybyggnad av förskola. Två avdelningar, 25 platser.
Tillbyggnad av hotell i Falun
Tillbyggnad av 10 hotellrum.
Energiprojekt för Smedjehallen, Smedjebacken
Detta projekt innefattar utbyte av två stycken befintliga aggregat samt anpassningar av kanalsystem runt aggregaten. Det är 2 aggregat idag, varav det ena värmer/ventilerar hallen, det andra ventilerar övriga ytor omklädningsrum, toaletter mm. Nya luft-behandlingsdon i hall och övriga rum. VAV-styrning i rum med flöden högre än 80 l/s, installeras.
Om- och tillbyggnation av 2 lekplatser i Gagnef kommun.
Avser om- och tillbyggnation av 2 st lekplatser i Gagnef kommun. Projektet omfattar nya vistelseytor, sittplatser, lekytor med lekutrustning, plantering av växtmaterial och tillkommande belysning med eldragning.
Tillbyggnad av kontor i Avesta
Tillbyggnad av kontorsbyggnad med ytterligare kontor och personalutrymmen inom fastigheten förrådet 17, avesta kommun.
Tillbyggnad av affärshus i Ludvika
Tillbyggnad av affärshus.
Utvändigt underhåll av restaurang i Borlänge
Målning av fasad samt byte av tak och skyltar.
Invändigt underhåll av gymnastikhall i Nås, Vansbro
Avser byte av styr-och övervakningssystem för VVS-funktioner, ombyggnad och anpassning av värmesystem, samt som option byte av fläktar i befintliga luftbehandlingsaggregat inom byggnader för Nederborgs skola i Nås, Vansbro kommun.
Renovering och ombyggnation av banvaktstugan Siljansfors i Mora
Avser renovering och ombyggnation av banvaktstugan Siljansfors. Ombyggnadsyta ca 55 kvm. Objektets läge: intill Siljansfors försöksstation, Mora kommun.
Nybyggnad av annex i Malung
Nybyggnad av annex.
Nybyggnad av lekplats i Falun
Uppförande av lekplats.
Rivning av skola i Borlänge
Rivning av skola.
Installation av vattenburna radiatorer i Förskola, Hedemora
Entreprenaden omfattar installation av vatten radiatorer på svedjans förskola.
Ombyggnad av storkök i Avesta
Avser rivning av befintligt storkök samt återuppbyggnad. Objekt avser även nytt ventilationsaggregat och utbyggnad av fläktrum på vindsutrymme.
Ombyggnad av restaurang/café i Regionkontoret i Falun
Avser ombyggnad av restaurang/café Ventilen i Regionkontoret för att tillskapa nytt diskutrymme och pentry. Diskutrymmet behöver tillgång till avlopp, vilket är något som befintligt diskrum ej haft tillgång till. Personalpentry tillskapas i tidigare konferensrum.
Ramavtal avseende upphandlingskonsult till Högskolan Dalarna
Ramavtal avseende upphandlingskonsult till Högskolan Dalarna. Avtalstid 1 år med möjlighet till 1 + 1 + 1 års förlängning.
Tillbyggnad av galleria i Malung
Tillbyggnad av galleria.
Tillbyggnad av konferenslokal i Hedemora
Tillbyggnad av industribyggnad gällande matsal/konferens. nybyggnad förråd samt rivning altan och förråd.
Tillbyggnad för administration till skola, Ludvika
Avser hyra av moduler för administration till Junibackens skola. Byggnaden ska utföras i ett plan och innehålla 4st kontorsplatser fördelat på 2 till 4 kontor, utrymme för skolsköterska (elevhälsa,) kurator samt mötesrum för 4 personer och RWC. Avtalstid: 5 år
Tillbyggnad av kontor i Mora
Avser att bygga om receptionen samt fasadändring av kontorsbyggnad och anordnande av utegym.
Byte av sarg i ishall i Mora
Avser demontering av befintlig sarg och leverans och montage av ny sarg. Entreprenör är AST Ice and solar.
Ombyggnad av skola i Mora
Fasadändring och ändring av skolbyggnad.
Utvändigt underhåll av skola i Ludvika
Fasadändring av skola/förskola.
Ombyggnad av kontor i Falun
Underhåll särskilt bevarandevärde av kontorsbyggnad. Tak och plåtarbete.
Ombyggnad av kontor i Mora
Man skall ändra två fönsters storlek samt lägga till ett fönster. Det gäller två badrumsfönster på fasad mot Norr och köksfönster fasad mot söder. Fönster i badrum skall vara lika höga som befintligt endast smalare för att inte hamna i duschutrymme.
Utvändigt underhåll av lasarett i Avesta
Takbyte på lasarett (ref: 983mk hus 25) inom fastigheten lasarettet 1, avesta kommun.
Utvändigt underhåll av skola i Orsa
Sänkning av bröstning av fönster montera dörr samt ny altan till matsal.
Utvändigt underhåll av livsmedelsbutik i Älvdalen
Fönster kommer bytas ut till en automat till Bankomat AB (coop särna).
Ombyggnad av förskola i Avesta
Nytt ventilationsaggregat i förskolan rågen inom fastigheten rågen 5, avesta kommun.
Utvändigt underhåll av förskola i Leksand
Utvändig ändring av förskola. Byte av fönster till utrymningsdörr.
Nybyggnad av lekplats i Älvdalen
Nybyggnad av lekplats.
Ombyggnad av hotell i Leksand
Byte av ventilationsaggregat.
Ombyggnad av restaurang i Borlänge
Ändrad användning av kontor till restaurang. Nytt ventilationsaggregat samt ny utrymningsdörr.
Ombyggnad av restaurang i Borlänge
Ändrad användning av affärslokal till lunchrestaurang. Ny skylt på fasad, utvändig ramp.
Tillbyggnad av restaurang i Rättvik
Inglasning av uteservering.
Tillbyggnad av restaurang i Ludvika
Tillbyggnad av pergola 6x5 kvm.
Ombyggnad av kontor i Älvdalen
Förrådsdel i befintligt garage skall byggas om till konferensrum/kontor.
Ombyggnad av kontor i Hedemora
Ändrad användning från restaurang till kontor samt uppsättning av fasadskyltar och skärmtak. Pizzeria blå lagunen minskar antalet sittplatser och tar bort bardel i lokalen.
Utvändigt underhåll av affärshus i Hedemora
Utvändig ändring av affärshus gällande byte av kulör samt uppförande av staket.
Utvändigt underhåll av butik i Leksand
Utvändig ändring, byte fasadfärg.
Ombyggnad av kontor i Falun
Utbyte av två bef ventilationshuvar.
Utvändigt underhåll av affärshus i Falun
Utvändig ändring av affärsbyggnad. Ändring av kulör.
Ombyggnad av kontor i Falun
Anmälan installation/ändring imkanal i kontorsbyggnad.
Rivning av omklädningsrum i Säter
Rivning av byggnad vid slättgärdets ip (omklädningsrum).
Ombyggnad av kontor i Gagnef
Ändrad användning från affär till kontor.
Nybyggnad av affärshus i Falun
Nybyggnad av affärsbyggnad.
Rivning av del av hus vid Mora lasarett
Rivning del av hus 22 och hus 20. Rivningen ska ske selektivt och materialet ska återvinnas eller återanvändas till största möjliga mån. Därefter ska fastigheten städas.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).