Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Dalarnas län

Avesta (7)
Borlänge (37)
Falun (39)
Gagnef (4)
Hedemora (5)
Leksand (12)
Ludvika (13)
Mora (13)
Orsa (6)
Rättvik (5)
Säter (7)
Vansbro (3)
Älvdalen (5)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 165 st.

Ny- och ombyggnad av skola samt nybyggnad av idrottshall i Borlänge
Skolan består av ett antal huskroppar spridda på ett större område. Avser även nybyggnad av idrottshall.
Påbyggnad och ombyggnad på Falu lasarett
Den befintliga akutmottagningen ska få sex nya våningar med lokaler för högteknologisk vård så som röntgen, laboratoriemedicin, intensivvård och onkologi. Bygget omfattar 11 000 kvadratmeter nybyggnation plus ombyggnation av befintligt hus, på ca 2000 kvadratmeter.
Nybyggnad av vårdcentral och habiliteringslokal i Mora
Avser nybyggnation av lokaler för Mora vårdcentral och habilitering. Byggnationen ska även inrymma ny huvudentré, en sjukhusgemensam konferensanläggning, lokaler för Landstingsservice och tekniska anläggningar för de nya byggnaderna och för sjukhuset som helhet.
Om- och tillbyggnad av lokaler för Högskolan Dalarna i Borlänge
Totalrenovering och utbyggnad för att inrymma Högskolan Dalarnas nya campus i Borlänge tillsammans med ett par övriga hyresgäster. Objektet avser ny-/tillbyggnad om ca. 4 000 m2. Ombyggnad om ca 8 500 m2. Total bruttoarea ca 12 500 m Genomförs i partnering omfattande två faser. Fas 1 omfattar samverkan för framtagande av systemhandling och kalkyl för Projektet. Fas 2 omfattar detaljprojektering och produktion av Projektet. Produktionsstart planeras till hösten 2020 med planerat färdigställande sommaren 2022.
Nybyggnad av hotell i Idre, Älvdalen
Idre Activity Lodge är den nya mittpunkten i Idre med ideal placering mellan Idre by, Idre fjäll, Himmelfjäll och golfbanan.
Nybyggnad av vårdbostäder i Hästberg, Falun
Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att bedriva förskola och bygga vårdbostäder i området. Planområdet ligger i Falu tätort i stadsdelen Hästberg vid Blomstervägen.
Utbyggnad av handelsområde i Åsbo, Avesta
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för framtida användningar som till exempel handel med skrymmande varor inom området. Detta syftar till att skapa förutsättningar för utvecklingen av sällanköpshandeln inom Åsbo handelsområde.
Nybyggnad av familjecentral i Borlänge, etapp 2
Option från projektid: 2015169. Avser nya lokaler där förhandling med hyresgäster pågår. Ca 2500 kvm LOA.
Nybyggnad av ambulansstation i Sälen
Nybyggnation av ambulansstation i Sälen och separat tvätthallsbyggnad med 2 optioner om solcellsinstallation. Entréplan = 814 kvm, entresolbjälklag = 117kvm, tvätthall = 179 kvm.
Nybyggnad av handel, verksamhetsområde och lager i Lindvallen
Planförslaget syftar till att möjliggöra en handels -och verksamhetsetablering ca 100 meter norr om Fjällvägeni Lindvallen. Tillfart till området är tänkt att ske från Färdsjövägen som ansluter till cirkulationsplatsen på Fjällvägen. Föreslagen användning är handel, verksamhetsområde och lager.
Nybyggnad av idrottshall i Sundborn, Falun
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av ytterligare en idrottshall i anslutning till befintlig idrottshall vid skolområdet i Sundborn.
Nybyggnad av kontor i Borlänge, etapp 1
Avser nybyggnad av totalt cirka 10 000 kvadratmeter lokalyta i två etapper innehållande service, restauranger och moderna kontorsytor.
Nybyggnad av flerbostadshus i Åkerö
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ett 50-tal lägenheter. 2 bensinstationer behöver rivas innan detta projekt kan komma till utförande. Rivning finns på projektid: 1542703 och 1542705.
Nybyggnad av förskola i Säter
Avser nybyggnad av förskola med plats för 120 barn.
Nybyggnad av förskola och ombyggnation av befintligt skolkök i Dala-Floda
Nyproduktion av förskola med 3 avdelningar samt ombyggnation av skolkök i intilliggande byggnad.
Nybyggnad av förskola i Falun
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2020-2024.
Renovering av förskola i Falun
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2019-2023.
Ombyggnad av kulturhus till förskola i Falun
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2019-2023. Det tidigare kulturhuset Arenan på Elsborg kan bli förskola med sex avdelningar. Förslaget innebär också att förskolan Glashyttan flyttar till Arenan efter 28 år i tillfälliga lokaler.
Nybyggnad av förskola i Falun
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2019-2022.
Nybyggnad av högstadieskola i Borlänge
Planer finns på nybyggnad av högstadieskola vid Jakobsdalen i Borlänge.
Renovering eller eventuellt nybyggnad av simhall i Hedemora
Planer finns för eventuell nybyggnad av mindre badhus i Hedemora.
Ombyggnad av röntgen-MR vid Avesta lasarett
Avser ombyggnad av röntgenavdelningen hus 01/05 vid Avesta lasarett inkl. installation av ny Magnetröntgen (MR) – kamera samt även utbyte av fönster. Detta på plan 1. Installation av ny sprinklercentral inkl. försörjning i källaren på hus 03 med tillhörande installationer. En utvändig sprinklertank kommer att förläggas utvändigt hus 03.
Nybyggnad av bönelokal i Borlänge
Borlänges islamiska förbund har haft bönelokaler i Borlänge sedan 1988 och lokalisering av ett islamiskt center har pågått under många år. Den nuvarande lokalen på Bullermyren inte är optimal för ändamålet och kommunen har nu skrivit ett markanvisningsavtal med Islamiska förbundet för fastigheten Moroten 1, bredvid Tennishallen.
Renovering av kyrka i Borlänge
Renovering av befintlig q-märkt byggnad avseende kontor, entré, läktare mm samt rivning av befintlig hiss och uppförande av ny hiss inomhus. Entreprena-den består av bygg, mark, el/tele/hiss/brandlarm, värme och sanitet, styr och övervakning samt luftbehandling.
Nybyggnad av fotbollshall i Falun
Planer finns för fullstor fotbollshall för träning året runt.
Nybyggnad av ridhus m.m. i Borlänge
Omfattar nybyggnad av ridanläggning i Borlänge med två ridhus, stall, foderlada, ridbana, damm med rening mm samt tillhörande markarbeten.
Nybyggnad av bostäder och förskola mm i Falun
En ny detaljplan har upprättats för undervisning mm vid Astrid Fredrikssons väg/Valborg Olanders väg. Syftet med detaljplanen är att också möjliggöra för förskola på området som sedan tidigare är planlagt enbart för bostäder. Planen ska också justera placeringen av planerade gator för att bättre anpassa dem till marklutningen på området. Detaljplanen gör det möjligt att bygga flerbostadshus, villor/radhus samt en förskola, skola eller en gruppbostad inom planområdet.
Tillbyggnad av kontor i Borlänge
Avser tillbyggnad av kontorshus med 4 våningar varav plan 3 och 4 är nya. BTA : 2.670 m2
Evakueringslägenheter Bullermyren i Borlänge
Avser tillfälliga lägenheter på två platser inom området Bullermyren och adress Masergatan och Skördegatan. Efter genomfört stambyte ska de flyttas och ställas upp permanent på en tomt inom Borlänge stad samt kompletteras med balkonger, sadeltak (klätt med betongpannor), farstukvistar och loftgångar. Huvuddel 2 (flytt): preliminär igångsättningstid 2028 vecka 8. Option Huvuddel 3: Permanent uppställning av ytterligare lägenheter och finns på projekt ID 2120042.
Renovering av skola i Gagnef
Djuråsskolan har utrymmesbrist och innemiljöproblem är i behov av större åtgärder. Omfattning bestäms i utredningsskedet.
Renovering av skola i Gagnef
Bäsnaskolan har viss utrymmesbrist och uttjänta installationer är i behov av större åtgärder. Omfattning bestäms i utredningsskedet.
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Mora
Planer för nybyggnad av Lidl butik
Renovering av skola i Gagnef
Kyrkskolan har viss utrymmesbrist och uttjänta installationer är i behov av större åtgärder. Omfattning bestäms i utredningsskedet.
Nybyggnad av resecentrum i Leksand
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2019-2022.
Nybyggnad av förskola i Borlänge
Option på: 2078391. Beroende på mark- och miljööverdomstolens beslut så avgör det om optionen ska avropas eller inte.
Utbyggnad av vårdcentral i Särna, Älvdalen
Avser utbyggnad av Särna vårdcentral. Dagens 973 kvm kommer bli 1242 kvm. Det skapar utrymme för nya personal- och konferensrum, fler undersökningsrum och rum för diabetessköterska.
Om- och tillbyggnad av förskola i Orsa
Avser nybyggnad av förskola intill befintlig förskola som idag omfattar 2 avdelningar. Visionen för den nya skolan är att den nu ska inrymma 4 avdelningar och att utemiljön ska bli betydligt större.
Nybyggnad av bilhall i Färnäs, Mora
Avser nybyggnad av bilhall för Mora Motorcenter vid Färnäs Kvarn i Mora.
Totalrenovering av grundskola i Smedjebacken
Objektet avser om- och tillbyggnad i befintlig skolbyggnad, Röda Berga hus F. Arbeten kommer även att ske i hus D och G. Tillbyggnad på hus F: Ny entré och nya klassrum, wc grupper, grupprum, ny hiss samt nya VVS-, el- och styrinstallationer. Ny dränering och dagvatten. Befintlig byggnad hus F: Ombyggnad av klassrum, wc-grupper, grupprum och personalutrymmen. Ny dränering och dagvatten. Nya ytskikt, nya VVS-, el- och styrinstallationer samt nytt ytskikt på tak. Solpaneler på tak
Nybyggnad av idrottshall i Mora
Nybyggnad av idrottshall.
Ombyggnad av förskola i Ludvika
Avser ombyggnad av f.d del i industrilokal till 6 förskoleavdelningar med tillagningskök samt förskolegård. Köket skall klara av att bereda 250 portioner per dag.
Nybyggnad av padelhall i Leksand
Planer finns för nybyggnad av 3 dubbelbanor och en singelbana.
Utvändigt underhåll av kontor i Borlänge
Ombyggnad/anpassning av Bygmas lokaler.
Underhåll och uppgradering av tekniska system på Falu Lasarett
Omfattar ett stort underhållsarbete och uppgradering av de tekniska systemen inklusive förbättringar för att öka robusthet och redundans i hus 19 "Tallbacken" på Falu lasarett.
Nybyggnad av varuhus i Ludvika
Nybyggnad av Byggmax.
Nybyggnad av utbildningslokal i Falun
Nybyggnad av utbildningslokal och anläggande av parkering.
Utbyggnad av förskola i Borlänge
Planuppdrag gavs år 2020 till plan- och markkontoret att utreda förutsättningarna för utbyggnad av förskola på Varpan 1.
Nybyggnad av bensinstation i Malung
Förhandsbesked för anläggande av drivmedelsstation med tillhörande anläggning för biltvätt.
Ombyggnad till tillagningskök i Ludvika
Avser ombyggnad av befintlig skola till matsal och tillagningskök. Arbetet omfattar nya ytskikt, belysning, ventilation och ny vattenservis och elservis. Samt ny markplacerad fettavskiljare.
Nybyggnad av maskinhall i Rättvik
Planer finns på nybyggnad av en maskinhall, kontor och personalutrymmen.
Ombyggnad av entréhall och reception i Falun
Projektet avser ombyggnad av entréhall och reception.
Ombyggnad och hyresgästanpassning för kontor i Borlänge
Avser utveckling av lokal till ett modernt kontorskoncept för Archus.
Hyresgästanpassning av ett f.d äldreboende i Tibble, Leksands kommun
Avser hyresgästanpassningen i befintliga lokaler för kommunala verksamheter, såsom dagverksamhet, HSR, administrativa lokaler för hemtjänst, nya personalrum och omklädningsrum samt anpassning av utemiljö för parkingsplatser.
Ombyggnad av röntgen vid Mora Lasarett
installation av 2 st nya datortomografer på plan 4, röntgen, i hus 01 vid Mora lasarett.
Nybyggnad av garage i Falun
Nybyggnad av garage och verkstadsdel samt rivning av befintlig verkstads- och garagedel och anläggning av parkeringsplats.
Nybyggnad av kontor i Säter
Övre heden 21:8 - nybyggnad av industribyggnad (garage och kontor).
Tillbyggnad av kontor i Borlänge
tillbyggnad av kontor och personalutrymmen.
Rivning av skola i Borlänge
Rivning av skola.
Tillbyggnad av förskola i Falun
Handlar om en helhetsinsats då förskolan behöver bygga ut för att rymma fläktrum samt att köket behöver mer yta.
Lokalanpassning vid flygplats i Borlänge
Avser lokalanpassning för Tullverkets behov.
Nybyggnad av reception i Ludvika
Avser nybyggnad av reception i entreplan på Folkets hus.
Rivning av skola i Ludvika
Avser rivning del av Marnässkolan samt återställning av mark.
Tillbyggnad av personallokal i Leksand
Tillbyggnad av kyrkogårdsexpedition.
Rivning av kontor i Borlänge
Rivningslov för rivning av affärs- och kontorshus.
Rivning av förskola i Svärdsjö
Rivning av gammal förskola som inte varit i bruk på många år. På marken skall sedan ett trygghetsboende byggas id: 2074356.
Rivning av badhus i Hedemora
Rivning av kallbadhus.
Rivning av affärshus i Falun
Två befintliga envåningsbyggnader rivs och ersätts med sju mindre bostadsbyggnader i två våningar. Rivning inför projekt 2073649.
Tillbyggnad av affärshus i Falun
Tillbyggnad/rivning/fasadändring av affärshus samt ändrad användning.
Nybyggnad av industrihus i Älvdalen
Nybyggnad av förråd och carport.
Invändigt underhåll av kyrka i Malung
Montering av styrsystem i kyrkan.
Utvändigt underhåll av förskola i Säter
Myran 4 - utvändig ändring av förskola (fönsterbyte).
Utvändigt underhåll av skola i Orsa
Avser renovering av fasad på Orsaskolan.
Rivning av ett motell i Säter
Avser rivning av ett före detta motell i Säter.
Utvändigt underhåll av skola i Säter
Kungsgården 1 - utvändig ändring av skola (byte av tak).
Nybyggnad av skola i Ludvika
Förhandsbesked för nybyggnad av skola/förskola.
Tillbyggnad av kontor i Falun
Bygglov för tillbyggnad av kontorsbyggnad.
Tillbyggnad av vårdhem i Borlänge
Bygglov för tillbyggnad av vårdlokal.
Utvändigt underhåll av affärshus i Borlänge
Bygglov för fasadändring av affärslokal mm.
Utvändigt underhåll av affärshus i Falun
Bygglov för fasadändring av affärslokal samt installation av hiss.
Utvändigt underhåll av kontor i Borlänge
Bygglov för fasadändring av kontorsbyggnad.
Ombyggnad av kontor i Ludvika
Bygglov för inredande av ytterligare lokal i kontorshus.
Ombyggnad av affärshus i Borlänge
Ändring/komplettering av brandskydd i affärs- och kontorshus.
Utvändigt underhåll av kontor i Hedemora
Väsentlig ändring av lokal gällande utrymmningsväg efter brand.
Ombyggnad av affärshus i Ludvika
Ändrad användning affärslokaler.
Ombyggnad av veterinärstation i Leksand
Ändrad användning från industrilokal till hunddagis.
Ombyggnad av affärshus i Leksand
Ändrad planlösning affärslokal, anmälan.
Ombyggnad av kontor i Leksand
Ändrad planlösning i kontorsplanet, anmälan.
Nybyggnad av carport i Ludvika
Bygglov för nybyggnad av carport.
Nybyggnad av barack i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av container.
Nybyggnad av garage i Ludvika
Bygglov för nybyggnad av garage/carport.
Nybyggnad av omklädningsrum i Avesta
Bygglov för nybyggnad av omklädningsrum vid gymnasiekola inom fastigheten nordanö 1:77, avesta kommun.
Nybyggnad av telestation i Falun
Bygglov för nybyggnad av reservkraftstation/teknikbyggnad.
Nybyggnad av automatstation i Falun
Bygglov för nybyggnad av tankstation.
Nybyggnad av telestation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av teknikhus inom fastigheten pumpen 1, avesta kommun.
Nybyggnad av telestation i Mora
Bygglov för nybyggnad av torn och teknikbod.
Nybyggnad av telestation i Orsa
Bygglov för nybyggnad av torn och teknikbod.
Tillbyggnad av affärshus i Falun
Bygglov för tillbyggnad av affärslokal med nytt ventilationsaggregat.
Tillbyggnad av klubbhus i Falun
Bygglov för tillbyggnad av klubbhus och nybyggnad av personalbyggnad samt rivning av härbre.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.