Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Dalarnas län

Avesta (10)
Borlänge (34)
Falun (23)
Gagnef (6)
Hedemora (5)
Leksand (7)
Ludvika (18)
Mora (19)
Orsa (4)
Rättvik (14)
Säter (5)
Vansbro (3)
Älvdalen (7)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 166 st.

Nybyggnad av vårdbostäder, trygghetsbostäder, dagverksamhet och förskola i Borlänge
Avser uppförande av lokaler för särskilt omsorgsboende omfattande (SÄBO) 54 vårdplatser, lokaler för en förskola med plats för 120 barn, lokaler för dagverksamhet och hemtjänst på fastigheten. Samt 47 st lägenheter för trygghetsbostäder. Borlänge kommun kommer efter kontraktstecknande överlåta det upphandlade byggentreprenadkontraktet till beställaren, eller annat aktiebolag, som därmed blir byggherre och hyr ut lokalerna till Borlänge kommun. Miljöbyggnad silver.
Om- och tillbyggnad av konserthall i Falun
Avser om- och tillbyggnad av Kristinehallen. Total yta 2100 kvm.
Nybyggnad av familjecentral i Borlänge, etapp 1
Avser nybyggnad av familjecentral i två till tre våningar. Innan ny byggnad kan uppföras på platsen ska befintlig byggnad rivas. Etapp 1 består av rivningsarbeten, markförstärkningsarbeten, nya lokaler för familjecentral ca 1700 LOA, inkluderade verksamheter är mödrahälsovård, barnhälsovård, öppen förskola, socialtjänstens förebyggande verksamhet.
Nybyggnad av familjecentral i Borlänge, etapp 2
Option från projektid: 2015169. Avser nya lokaler där förhandling med hyresgäster pågår. Ca 2500 kvm LOA.
Nybyggnad av handelsområde i Ludvika
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utbredning av befintligt verksamhetsområde för handel och industri. Planen tillåter även bostad och område för betesmark. Dessutom planeras en ny sammanbindande gång- och cykelväg.
Nybyggnad av polishus i Sälen
Syftet med detaljplanen är att tillskapa arbetsplatser för fler poliser i kommunen. Befintliga lokaler vilka polisen arbetar från idag är inte tillräckliga för framtida utveckling av verksamheten. Detaljplanen möjliggör för utvecklingen av polisverksamheten samt byggnation av en ny polisstation i Sälens by.
Nybyggnad av skola i Avesta
Nybyggnad av skola med samlokalisering av storkök och matsal samt entré på nedre plan och undervisningslokaler på övre plan. BTA ca 2100 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Åkerö
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ett 50-tal lägenheter. 2 bensinstationer behöver rivas innan detta projekt kan komma till utförande. Rivning finns på projektid: 1542703 och 1542705.
Nybyggnad av förskola i Säter
Avser nybyggnad av förskola med plats för 120 barn.
Nybyggnad av förskola i Surbrunnshagen, Falun
Avser ny förskolebyggnad om ca: 2300m2 fördelat på två plan för att inrymma åtta förskoleavdelningar och tillhörande kringfunktioner. Ingår gör även en anpassad utemiljö.
Nybyggnad av simhall i Malung
Avser nybyggnad simhall på sportfältet i Malung. 25 m-bassäng med 6 banor, mellanbassäng med höj- och sänkbar mellanbotten (bl.a. simundervisning, rehabilitering, vattengympa, babysim), barnbassäng för lek och plask, bubbelpool och isvak i anslutning till relaxavdelningen.
Tillbyggnad av lasarett i Mora
Planer finns för utökning av hus 33 med ett våningsplan för barn- och ungdomspsykiatri/BUP.
Utbyggnad av hotell i Stöten, Sälen
Avser utbyggnad av hotellet med 24 rum samt SPA-anläggning.
Nybyggnad av handelsplats i Idre
Projektet avser nybyggnad av handelsplats med bl a kombinerad matbutik och restaurang, boende och butiker med inriktning på inredning, skidutrustning, apotek samt kontor. Fjällbäckstorgets innetorg ska skapa en levande handelsplats för alla.
Nybyggnad av affärshus i Borlänge
Projektet avser nybyggnad av tt nytt handelshus med två butiker på Norra Backa i Borlänge.
Nybyggnad av städcentral på Mora lasarett
Avser ombyggnation av delar i hus 07 och hus 01 på Mora lasarett för att inrymma en ny städcentral samt byggnation av nya stråkets fortsättning genom hus 07. Detta för att skapa mer utrymme för godsmottagningens behov, samt tillskapa personal- och kontorsutrymmen som ska samnyttjas mellan personal inom städ och transport.
Nybyggnad av djursjukhus i Falun
Avser nybyggnad av djursjukhus. Omfattning oklar.
Till- och ombyggnad av gymnasieskola, Borlänge
Projektet omfattar: Etapp 1 Tillbyggnad i två plan, anpassning i befintlig byggnad vid länk mot tillbyggnad samt samtliga markarbeten. Etapp 2 Ombyggnad i befintlig byggnad omfattande bl.a. utrymmena: Utrymningsväg - 126 Korridor, 129 Vindfång, 239/143 Trapphus samt 120 Teknikrum m.fl., 102 Entréhall, 169/170A+B Café m.fl., Fönsterbyten i 157 Godsmottagning och 163B, Arbetsrum/verkstad. Etapp 3 Rivning och ombyggnad inom befintlig skolbyggnad, tidigare matsal/kök, personal m.m.
Nybyggnad av arena i Rättvik, etapp 2
Avser nybyggnad av arena för kultur och sport. Hela byggnaden är på 6698 m² och ska byggas ihop med en befintlig inomhusbandyhall. Den nya byggnaden kommer innehålla restaurang, bollplan för handboll och innebandy med en läktare på en sida. Bollplan blir även en plats för konserter etc. Etapp 1 finns på projektid: 1600808.
Nybyggnad av bilhall och verkstad i Borlänge
Uppförande av bilhall med tillhörande verkstad.
Ombyggnad av hotell i Sälen
Avser ombyggnad av befintliga lokaler. Omfattar SPA-bad, konferens samt restaurang fördelade på 3 våningar.
Återställningsarbeten efter vattenskada på Falu Lasarett
Avser återställning av lokaler på Falu lasarett som förstörts av vattenskadan i Hus 05. Huvudarbetsområde är Plan 1 och 0 i Hus 5 men även andra anslutande ytor kan komma att ingå
Nybyggnad av ridhus m.m. i Borlänge
Omfattar nybyggnad av ridanläggning i Borlänge med två ridhus, stall, foderlada, ridbana, damm med rening mm samt tillhörande markarbeten.
Nybyggnad av butik i Leksand
Nybyggnad butik.
Nybyggnad för verksamhetsindustri i Falun
Avser planläggning för verksamheter. Omfattning oklar.
Nybyggnad av allaktivitetshall i Falun
Avser nybyggnad av allaktivitetshall.
Tillbyggnad av kontor i Borlänge
Nybyggnad av produktionshall och kontor i Borlänge, Dalarna
Nybyggnad av kontor och lager i Borlänge
Avser nybyggnad av kontorslokaler och lager.
Ombyggnad av förskola i Ludvika
Avser ombyggnad av f.d del i industrilokal till 6 förskoleavdelningar med tillagningskök samt förskolegård. Köket skall klara av att bereda 250 portioner per dag.
Tillgänglighetsanpassning mm i Grangärde kyrka
Avser tillgänglighetsanpassning samt åtgärda skador på golvet i kyrkan efter fuktskador, ny värmepump.
Nybyggnad av padelhall i Leksand
Planer finns för nybyggnad av 3 dubbelbanor och en singelbana.
Anpassning av avdelning på Mora Lasarett
Ortopedmottagningen har hittills delat lokal med kirurgmottagningen som finns i den parallella korridoren på plan 3 i hus 04. Med hjälp av den utökade ytan, tillskapas framförallt undersökningsrum i form av gipsrum, ortosrum, mottagningsrum för läkarbesök och expeditioner för telefonrådgivning och annat administrativt arbete i den omfattning att verksamheten kan bedriva den vård som uppdraget kräver. Upphandlas tillsammans med projektid: 1650428.
Takbyte på fastighet i Borlänge
Avser renovering och byte av tak på fastighet Thorkel 12, i korsningen Wallingatan /Trädgårdsgatan, Borlänge.
Tillbyggnad av skola i Borlänge
Avser en tillbyggnad av skola. Omfattning oklar.
Nybyggnad av padelhall i Mora
Avser nybyggnation av 6 padelbanor.
Tillbyggnad av kontor i Borlänge
Avser tillbyggnad av kontorshus med ca 1000 kvm.
Ombyggnad av kontor i Malung
Omfattar ombyggnad av Malungs Elnäts kontor på fastigheten Kittarna 4:1.
Ombyggnad av kyrka i Borlänge
Ombyggnad och fasadändring av kyrka.
Underhåll och uppgradering av tekniska system på Falu Lasarett
Omfattar ett stort underhållsarbete och uppgradering av de tekniska systemen inklusive förbättringar för att öka robusthet och redundans i hus 19 "Tallbacken" på Falu lasarett.
Nybyggnad av utbildningslokal i Falun
Nybyggnad av utbildningslokal och anläggande av parkering.
Nybyggnad av bensinstation i Malung
Förhandsbesked för anläggande av drivmedelsstation med tillhörande anläggning för biltvätt.
Anpassning av avdelning på Mora Lasarett
Ombyggnad och förbättring av befintliga endoskopirum samt tillskapande av ytterligare ett endoskopirum, samtliga med nya takhängda pendlar. Nytt desinfektionsrum tillskapas med en ren och en oren del. Förbättrad ventilation och ny el på stora delar av avdelningen. De mest omfattande åtgärderna berör desinfektionsrum och skopirum, men anpassningar och ändringar förekommer även i ett flertal andra rum. Upphandlas tillsammans med projektid: 1650430.
Nybyggnad av padelhall i Smedjebacken
Avser ny padelhall i Smedjebacken.
Uppförande av moduler för skola i Ludvika
Avser hyra av moduler för grundskola F-3. Byggnad ska utföras i två plan med 8 st klassrum och 8 st grupprum. Byggnad ska även inrymma personalutrymmen med 5 kontor, 1 st konferensrum, WC och RWC samt personalutrymme och rum för skolsköterska.
Uppförande av moduler för skola i Ludvika
Avser hyra av moduler för grundskola F-5. Byggnad ska utföras i ett plan med 3 st klassrum för max 30 personer/klassrum och 3 st grupprum. Byggnad ska även inrymma WC och RWC.
Nybyggnad av maskinhall i Rättvik
Planer finns på nybyggnad av en maskinhall, kontor och personalutrymmen.
Ombyggnad av kontorlokaler i Hedemora, etapp 2
Avser ombyggnad kontorsytor för nya kontorsarbetsplatser, byte ventilation och elinstallationer.
Uppbyggnad av ny tömningscentraler för medicinska gaser på Mora lasarett, etapp 1
Avser utförande av ny gascentral inom hus 07 innehållande tömningscentraler för oxygen, lustgas och medicinsk koldioxid. Utförande av nytt centralt distributionssystem för medicinsk koldioxid. Förstärkning och utbyggnad av distributionssystem för instrumentluft. Etablering av ny gasstam i hus 05 med försörjning av endoskopienhet som ombyggs i annan entreprenad. Utbyten av många gamla ventiler som tjänat ut i ledningsnäten.
Ny kompressorcentral för andningsluft, Falu Lasarett
Avser utbyte av andningsluftskompressorer på Falu Lasarett. Leverans av 2 st. kompressorer för produktion av medicinsk luft Rörarbeten för installation av nya kompressorer. Rörarbeten för installation 2 st. adsorptionstorkar som tillhandahålls av RFD. Rörarbeten för erforderliga anpassningar i befintlig produktionsanläggning. Styrutrustning för samkörning av nya kompressorer i central hus 13 med befintliga kompressorer i central hus 10.
Tillbyggnad av rackethall i Ludvika
Avser tillbyggnad av förråd samt tillbyggnad av befintligt fläktrum. Rackethallen innefattar en tennishall, en badmintonhall och lokaler mellan hallarna (omklädningsrum etc) i lågdel av byggnaden. Ventilationen i badmintonhallen ska anpassas för att även kunna nyttjas som gymnastiksal för 35 personer. Entreprenaden omfattar byte av luftbehandlingsaggregat samt anpassning av ventilationssystemet till den förändrade verksamheten.
Ombyggnad av värme och ventilation i skola, Borlänge
Avser ombyggnad och modernisering av ventilationsanläggning och värmeinstallationer i skolmiljö. VS arbetena berör byte/komplettering av radiatorer, nytt takvärmesystem i gymnastikhallen samt inkoppling eftervärmningsbatterier i luftbehandlingsaggregat. I entreprenaden ingår rivning av befintliga eftervärmnings batterier i luftbehandlingssystemet.
Ombyggnad av lokal för filmförvaring i Grängesberg
Avser ombyggnation av befintliga lokaler för filmförvaring. Ny ventilation, igensättning av fönster.
Ombyggnad av stomme och tak på fastighet i Malung, etapp 1
Avser ombyggnad av stomme och tak på fastighet i Malung. Etapp 1 avser västra delen av byggnaden och innefattar takbyte ovan entré som används under terminstid för Riksidrottsgymnasiet. Etapp 2 och 3 finns på projektid: 2056655 och 2056656.
Invändigt underhåll i skola i Falun, etapp 2
Avser ny ventilation i två byggnader med tillhörande byggåtgärder samt delvis nya ytskikt. Belysning ska uppgraderas i båda byggnaderna. Hissarna ska renoveras. Etapp 2 omfattar hus A. Etapp 1 finns på projektid: 1548346.
Nybyggnad av reception i Ludvika
Avser nybyggnad av reception i entreplan på Folkets hus.
Byte av värmepumpar vid Naturum Fulufjället i Särna
Avser komplett leverans, ombyggnad och byte av värmepumpar samt nedmontering och borttransport av befintlig värmepumpsanläggning vid Naturum Fulufjället.
Ombyggnad av ventilationsaggregat i Lindberghallen i Gagnef
Avser ombyggnation av ventilationsaggregat TA1 (Ica Supermarket) och TA10 (Systembolaget) för Lindberghallen, Djurås. Ventilationskanaler (till- och frånluft) från TA2 som betjänar delar av ICA butiken skall kopplas/dras om och dimensioneras för luftbehandlingsaggregat TA1.
Rivning av förskola i Hedemora, etapp 1
Avser rivning av förskola inför kommande nybyggnation av äldreboende. Nybyggnationen av äldreboende finns på projektid: 1295188
Rivning av skola i Falun
Avser rivning av gamla södra skolan samt tillhörande gamla matsalen.
Nybyggnad av gym/padel i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av padelhall och gym.
Installation av solcellsanläggning vid skola i Avesta
Omfattar installation av solcellsanläggning på Åvestadalsskolan till fullt färdig och driftsatt anläggning.
Invändigt underhåll av kontor i Borlänge
Omfattar byte av undertak med ny belysning och ljudanläggning i Dalarna Science Parks entréplan med tillhörande trapphus.
Rivning av skola i Ludvika
Avser rivning del av Vasaskolan samt återställning av mark för uppställning av moduler. Uppställning av moduler kommer att ske i ett senare skede.
Ombyggnad av skola i Falun
Avser ändrad användning i liten del i kontorsbyggnad till skolverksamhet/skolkök samt tillbyggnad av entrè (skärmtak).
Rivning av kontor i Borlänge
Rivningslov för rivning av affärs- och kontorshus.
Byte av golv i idrottshall, Malung
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2019-2022.
Ombyggnad av kontor i Avesta
Ändrad användning av produktionslokal till kontor.
Tillbyggnad av aula i Hedemora
Tillbyggnad av aula.
Nybyggnad av varuhus i Ludvika
Bygglov för nybyggnad av varuhus.
Nybyggnad av sjukhus i Ludvika
Bygglov för nybyggnad av moduler med förbindelsegång.
Ombyggnad av kontor i Borlänge
Bygglov för fasadändring av kontorshus anläggande av parkering samt ändring i planlösning.
Nybyggnad av restaurang i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av restaurang.
Tillbyggnad av affärshus i Vansbro
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av affärslokaler.
Nybyggnad av idrottshall i Mora
Bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av idrottshall.
Tillbyggnad av förskola i Gagnef
Bygglov för tillbyggnad av förskolebyggnad.
Nybyggnad av butik i Malung
Nybyggnad av sportbutik.
Nybyggnad av restaurang i Malung
Nybyggnad av restauranglokal.
Nybyggnad av butik i Malung
Nybyggnad av butikslokal.
Nybyggnad av telestation i Älvdalen
Nybyggnad av fackverkstorn samt teknikbod.
Nybyggnad av garage i Malung
Nybyggnad av garage.
Nybyggnad av utbildningslokal i Hedemora
Nybyggnad av uteklassrum.
Nybyggnad av telestation i Leksand
Nybyggnad mobilmast, 60 m, och teknikbod.
Nybyggnad av automatstation i Rättvik
Nybyggnad tankstation för båtar.
Nybyggnad av telestation i Rättvik
Nybyggnad teknikbyggnad Arvet 12:32,15:65,7:10.
Nybyggnad av telestation i Rättvik
Nybyggnad teknikbyggnad Boda 8:21,10:16.
Nybyggnad av telestation i Rättvik
Nybyggnad teknikbyggnad Dalbyn 118:1,132:1,120:2.
Nybyggnad av telestation i Rättvik
Nybyggnad teknikbyggnad Kärvsåsen 59:1 Kärvsåsen 59:1,66:2.
Nybyggnad av telestation i Rättvik
Nybyggnad teknikbyggnad Änderåsen 33:1,39:1.
Nybyggnad av telestation i Rättvik
Nybyggnad teknikbyggnad.
Tillbyggnad av hotell i Orsa
Bygglov för tillbyggnad av hotell.
Tillbyggnad av restaurang i Ludvika
Bygglov för tillbyggnad av restaurang.
Ombyggnad av affärshus i Avesta
Bygglov för utvändig ändring samt ändrad användning av industribyggnad till handel inom fastigheten städet 3, avesta kommun.
Ombyggnad av skola i Borlänge
Bygglov för ändrad användning av industribyggnad till skola och industribyggnad.
Ombyggnad av kontor i Mora
Bygglov för ändrad användning av kontorslokal.
Ombyggnad av kontor i Falun
Bygglov för ändrad användning av prästgård till kontor.
Ombyggnad av kontor i Falun
Bygglov för ändrad användning från restaurang till kontor.
Ombyggnad av kontor i Falun
Bygglov för ändrad användning i affärslokal till kontor, showroom och utrymme för montering av element till cykelbanor.
Nybyggnad av servicebyggnad i Mora
Bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av servicebyggnad.
Ombyggnad av kontor i Gagnef
Bygglov ombyggnad affärs/kontorshus.
Nybyggnad av carport i Säter
Cedern 7 - förhandsbesked för nybyggnad av carport.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.