Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Dalarnas län

Avesta (5)
Borlänge (8)
Falun (12)
Gagnef (3)
Hedemora (1)
Leksand (1)
Ludvika (5)
Mora (6)
Orsa (3)
Rättvik (0)
Säter (4)
Vansbro (0)
Älvdalen (0)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Påbyggnad och ombyggnad på Falu lasarett
Den befintliga akutmottagningen ska få sex nya våningar med lokaler för högteknologisk vård så som röntgen, laboratoriemedicin, intensivvård och onkologi. Bygget omfattar 11 000 kvadratmeter nybyggnation plus ombyggnation av befintligt hus, på ca 2000 kvadratmeter.
Nybyggnad av högstadieskola på Strandenområdet i Mora
Nybyggnad av skola för 800 högstadieelever samt lokaler för kulturskola och ungdomsgård. Skola för 800 högstadieelever med ett storkök för 1000 portioner/dag samt lokaler för kulturskola och ungdomsgård. Två idrottshallar. (med ca 45 duschar) Renovering av Rosa huset. Totalt Ca 17 000 – 18 000 m²
Om- och tillbyggnad av lokaler för Högskolan Dalarna i Borlänge
Totalrenovering och utbyggnad för att inrymma Högskolan Dalarnas nya campus i Borlänge tillsammans med ett par övriga hyresgäster. Objektet avser ny-/tillbyggnad om ca. 4 000 m2. Ombyggnad om ca 8 500 m2. Total bruttoarea ca 12 500 m Genomförs i partnering omfattande två faser. Fas 1 omfattar samverkan för framtagande av systemhandling och kalkyl för Projektet. Fas 2 omfattar detaljprojektering och produktion av Projektet.
Ombyggnad av högskola, Borlänge
Fastighets AB Hushagen avser att bygga om Högskolan i Borlänge till gymnasieskola. Idag bedrivs både Högskola och Komvux sin verksamhet i lokalerna. Entreprenadarbeten kommer att bedrivas med pågående verksamheten i lokalerna. Miljöbyggnad silver skall eftersträvas i projekteringen. Byggnaden har en yta på ca 15 000 kvm inkl. källare. Skolan skall anpassas för att klara dagens krav på gymnasieskola, bland annat fler våtgrupper behöver installeras för att klara kraven. Yttertak skall bytas, fasaden skall renoveras, fönster skall bytas eller ev. renoveras. Entréer skall byggas om. Solceller skall monteras på taket så många som möjligt, målet är att försörja byggnaden så långt det är möjligt. En utredning om ett tillagningskök skall installeras i byggnaden pågår. Fjärrkyla skall installeras i byggnaden.
Nybyggnad av grundskola och förskola i Sundborn, Falun
Befintlig skola och intilliggande förskola i Sundborn ska rivas och ersättas med en nybyggd skola och idrottshall. Den nya skolbyggnaden, i två plan, kommer att ha en total yta om cirka 7 000 kvadratmeter och inrymma 240 elever från förskoleklass till årskurs 6. Skolbyggnaden kommer innehålla undervisningsytor, tillagningskök och matsal. Byggnaden får en träfasad och en hybridstomme av limträ, stål och betong.
Nybyggnad av idrottshall i Borlänge
Avser nybyggnad av fristående idrottshall med bollhall, gymnastiksal och kampsport. BTA ca 8 000 kvm i 3 plan, nedre plan under mark.
Om- och tillbyggnad av konserthall i Falun
Avser om- och tillbyggnad av Kristinehallen med lokaler för salsmusik och evenemang, repetitionslokaler, kontor och personalutrymmen. Tillbyggnaden blir på ca 2500 kvm.
Utbyggnad av handelsområde i Åsbo, Avesta
12.000 hektar mark. Detta syftar till att skapa förutsättningar för utvecklingen av sällanköpshandeln inom Åsbo handelsområde.
Om- och tillbyggnad av skola i Smedjebacken
Tillbyggnad på hus C: Ny entré samt nya VVS-, el-, tele- och styrinstallationer. Ny dränering, dagvatten. Befintliga byggnader hus B, C och D: Ombyggnad av klassrum, wc-grupper, grupprum och personalutrymmen mm. Ny dränering, dagvatten och fjärrvärmekulvertar. Hus A ny dränering och dagvatten. Nya ytskikt, nya VVS-, el-, tele- och styrinstallationer samt nya ytskikt på tak. Solpaneler på tak
Ombyggnad av kontor i Falun
Ändrad användning av komplementbyggnad (panncentral) till kontor. På våning 1 kommer det att göras ett nytt utrymme för omklädningsrum samt fika rum. På det övre planet kommer där undercentralen är idag kommer det att gjutas ett nytt valv, och hela övre planet kommer nyttjas som styrelserum och kontor. Det planeras även byte av kulvertar, dräneras runt låghus, ombyggnation en entreer på låghus, fasad åtgärder, ny undercentral samt hissbyte i höghusen.
Nybyggnad av idrottshall i Falun
Nybyggnad av multihall. Öppen hall.
Tillbyggnad av hotell i Ludvika
Tillbyggnad av hotell. 20 st hotellrum.
Nybyggnad av bönelokal i Borlänge
Borlänges islamiska förbund har haft bönelokaler i Borlänge sedan 1988 och lokalisering av ett islamiskt center har pågått under många år. Den nuvarande lokalen på Bullermyren inte är optimal för ändamålet och kommunen har nu skrivit ett markanvisningsavtal med Islamiska förbundet för fastigheten Moroten 1, bredvid Tennishallen.
Nybyggnad av bostäder och förskola mm i Falun
Nybyggnad av flerbostadshus, hyresrätter.
Nybyggnad av bostäder i Borlänge
Planarbetet ska i tillägg till befintliga verksamheter på fastigheten (skola, vård och handel) utreda förutsättningarna för bostäder.
Till- och ombyggnad av ett fd badhus till servicelokal i Malung
Avser till- och ombyggnad av ett f.d. badhus för att nyttjas som garage, förråd och personalutrymmen för det kommunala bostadsbolaget Malungshem AB. Entreprenaden för brand och säkerhet har upphandlats på ramavtal och kommer att utföras av Granitor AB.
Renovering av skola i Gagnef
Bäsnaskolan har viss utrymmesbrist och uttjänta installationer är i behov av större åtgärder. Omfattning bestäms i utredningsskedet.
Renovering och ombyggnad av Kommunhuset i Djurås, Gagnefs kommun
Avser renovering och ombyggnad av Gagnefs kommunhus i Djurås. Projektet omfattar renovering/byte av ventilationssystem inklusive aggregat, fönsterbyte, omdränering, delvis syll- och fasadbyte, akustikåtgärder i hänseende till arbetsmiljö, värmedistribution, översyn av reservkraft, invändiga ytskikt samt invändiga verksamhetsanpassningar.
Ombyggnad av skola i Avesta
Avser ändrad planlösning i Domarhagsskola för anpassning för vårdprogrammet. Entreprenaden omfattar rivning av befintliga lokaler samt tillskapande av ny lokalindelning, ny ventilationsanläggning till byggnaden, utvändiga arbeten för höjning av del av tak samt tilläggsisolering och ny takbeläggning.
Nybyggnad av badhus i Falun
Nybyggnad av kallbadhus i två våningar. Badhuset utföres ovan vattenytan i förlängning med pir. Kallbadhuset kompletteras med trädäck på träåsar runt om samt en bastuflotte och badtunna.
Nybyggnad av affärshus i Ludvika
Nybyggnad av affärshus.
Takrenovering på kyrka i Mora
Avser takrenovering på Sollerö kyrka. Omläggning av skiffertak, målning av torn samt plåtarbeten. Byggtid beräknas till 10 månader.
Ombyggnad till kontorslokal i Koppardalen i Avesta kommun
Avser ombyggnation av restaurang- och nattklubbslokal till ny kontorslokal åt Dalarnas försäkringsbolag inom Avesta industristad AB:s byggnader i Koppardalen, Avesta.
Tillbyggnad av Jysk i Ludvika
Tillbyggnad av affärshus. Lager.
Anpassning av lokaler för Kärlkirurg och Öron Näsa Hals, Hus 05 på Falu lasarett
Projektets syfte är att iordningsställa anpassade, fristående lokaler för Kärl/Venmottagningen som idag ligger insprängd i Kirurgmottagningens lokaler. När Kärl/Venmottagningen flyttar ut från Kirurgmottagningen så blir det fler behandlingsrum och expeditioner tillgängliga för Kirurgmottagningen. Lokaler/ÖNH (Option): Tillskapa väntrum, expedition samt ett konferensrum för verksamheten samt tillskapa ett desinfektionsrum som uppfyller dagens hygienkrav med plats för all nödvändig utrustning.
Ombyggnad av butik i Borlänge
Ombyggnad av butikslokaler.
Nybyggnad av restaurang i Orsa
Nybyggnad av modulhus, snabbmatsrestaurang.
Tillbyggnad av affärshus i Orsa
Om- och tillbyggnad av handelsbyggnad.
Nybyggnad av stugby i Säter
Ulvshyttan 7:4 - nybyggnad av 8 st stugor (stugby) för uthyrning.
Ombyggnad av personallokal i Malung
Ombyggnad av personalutrymmen, kontor och manöverrum.
Renovering av matsal och storkök i Orsa
Avser renovering av matsal och tillagningskök i anslutning till skola i Orsa.
Ombyggnad av hälsovårdscentral i Hedemora
Avser ombyggnad av befintliga lokaler till kontor för hälso, sjukvård och rehab (HSR) i Hedemora.
Ombyggnad av livsmedelsaffär i Falun
Ändrad användning i församlingssal till matvarubutik.
Ombyggnad av kontor i Avesta
Ändrad användning av lagerlokal till kontor.
Nybyggnad av personallokal i Falun
Nybyggnad av servicehus för driftpersonal samt rivning av förråd.
Tillbyggnad av hiss på förvaltningshus i Sälen
Avser tillbyggnad hiss och trapp samt omslutande byggnad.
Ombyggnad av entrétak m.m på förvaltningshus i Sälen
Avser ombyggnad av entrétak, anpassning takavvattning och dagvattenledning samt omläggning av markstensyta.
Åtgärder av ytksikt i kontor i Borlänge
Projektet avser nya ytskikt i befintligt kontor som främst avser åtgärder av fuktskadat golv.
Modernisering av system för medicinska gaser på Mora lasarett, etapp 2
Avser rörentreprenad omfattande etapp 2 med åtgärder för att modernisera lasarettets centrala gassystem. Bygg och el-arbeten utförs som sidoentreprenad, men samordnas av vs. Objektet är beläget inom hus 01, 02, 03 och 06.
Tillbyggnad av församlingshus i Leksand
Tillbyggnad av lokal, 393,5 m2.
Nybyggnad av butik i Malung
Nybyggnad av sportshop på Västra Sälen 5:117. Modullösning.
Ombyggnad av kontor i Mora
Ytskiktsrenovering, nytt pentry och ny vägg.
Ombyggnad av restaurang i Mora
Väsentlig ändring av planlösning i resturanglokal.
Hyresgästanpassning av affärslokaler i Mora
Åhléns kommer tillbaka till Mora. Etableringen sker i affärshuset Kronan, där fastighetsägaren Diös utvecklar totalt 1 350 kvadratmeter till ett modernt och dynamiskt varuhus.
Ombyggnad av storkök i Avesta
Avser rivning av befintligt storkök samt återuppbyggnad. Objekt avser även nytt ventilationsaggregat och utbyggnad av fläktrum på vindsutrymme.
Om- och tillbyggnation av lekplats i Gagnef kommun.
Avser om- och tillbyggnation av lekplats i Gagnef kommun. Projektet omfattar nya vistelseytor, sittplatser, lekytor med lekutrustning, plantering av växtmaterial och tillkommande belysning med eldragning.
Ombyggnad av skola i Säter
Renovering efter vattenskada i källare i skolbyggnad (fyrken - musikskola).
Ombyggnad av kontor i Ludvika
Ändring av ventilation i kontorshus.
Ombyggnad av tandläkarmottagning i Säter
Järnmalmen 6 (tilltänkt avstyckning) - ändrad användning från kontor till tandläkarmottagning.
Ombyggnad av veterinärstation i Malung
Man skall utöka redan befintlig veterinärklink på Mobyarna 113:8, färgbrödernas nuvarande lagerutrymme.
Tillbyggnad av förskola i Ludvika
Tillbyggnad förskola. 3 st nya moduler.
Ombyggnad av kontor i Borlänge
Ombyggnad och fasadändring av kontorshus.
Utvändigt underhåll av kontor i Falun
En befintlig dörr rivs och ersätts med nytt entréparti. Byte av ventilationsaggregat.
Installation av solcellssystem på motionscentral samt skola i Säter
Avser ett solcellssystem monterat på tak på Motionscentralen och Klockarskolan i Säter. Motionscentralen är belägen på Hagavägen 50 och Klockarskolan på Nya Sjukhusvägen 4 i Säters kommun.
Utvändig målning på kontor i Falun
Avser utvändig målning av ”gamla delen” av Kopparstadens huvudkontor på Västermalmsvägen 26 i Falun.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).