Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Mora

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Uppförande av hall för isrink, Mora
Nybyggnad av ishall som skall inrymma isrink på 60x30 kvm.
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Mora
Planer för nybyggnad av Lidl butik
Nybyggnad av idrottshall i Mora
Nybyggnad av idrottshall.
Ombyggnad till dagcenter i Mora
Avser ombyggnad av Mora utbildningscenter till lokaler för daglig verksamhet (Arbete & utveckling).
Nybyggnad av fritidshus i Mora, etapp 1
Etapp 1 omfattar 6 fritidshus. Totalt ska på området byggas 47 fritidshus. Se även objektnummer 910918.
Nybyggnad av fritidshus i Mora
Syftet med planen är att möjliggöra för ca 21 fastigheter för bostadsändamål av "enklare fritidshuskaraktär" utan anslutning till el, vatten och avlopp. Det är viktigt att området får behålla sin vildmarkskaraktär och att bebyggelsen anpassas efter de markförhållanden som råder på platsen. Den nya bebyggelsen ska samspela med de befintliga husen i området.
Renovering och ombyggnation av banvaktstugan Siljansfors i Mora
Avser renovering och ombyggnation av banvaktstugan Siljansfors. Ombyggnadsyta ca 55 kvm. Objektets läge: intill Siljansfors försöksstation, Mora kommun.
Tillbyggnad av kontor i Mora
Avser att bygga om receptionen samt fasadändring av kontorsbyggnad och anordnande av utegym.
Tillbyggnad av byggbod i Mora
Bygglov för att ställa dit totalt 8 byggbodar på Peabs egna arbetsområde.
Nybyggnad av butik i Mora
24/7 obemannad livsmedelsbutik.
Tillbyggnad av kontor i Mora
Tillbyggnad av kontorsbyggnad.
Utvändig ändring av vattentorn i Mora
Ändrad användning av annan byggnad. Ny utrymningstrapp.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).