Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Mora

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Tillbyggnad av lasarett i Mora
Planer finns för utökning av hus 33 med ett våningsplan för barn- och ungdomspsykiatri/BUP.
Nybyggnad av städcentral på Mora lasarett
Avser ombyggnation av delar i hus 07 och hus 01 på Mora lasarett för att inrymma en ny städcentral samt byggnation av nya stråkets fortsättning genom hus 07. Detta för att skapa mer utrymme för godsmottagningens behov, samt tillskapa personal- och kontorsutrymmen som ska samnyttjas mellan personal inom städ och transport.
Anpassning av avdelning på Mora Lasarett
Ortopedmottagningen har hittills delat lokal med kirurgmottagningen som finns i den parallella korridoren på plan 3 i hus 04. Med hjälp av den utökade ytan, tillskapas framförallt undersökningsrum i form av gipsrum, ortosrum, mottagningsrum för läkarbesök och expeditioner för telefonrådgivning och annat administrativt arbete i den omfattning att verksamheten kan bedriva den vård som uppdraget kräver. Upphandlas tillsammans med projektid: 1650428.
Nybyggnad av padelhall i Mora
Avser nybyggnation av 6 padelbanor.
Anpassning av avdelning på Mora Lasarett
Ombyggnad och förbättring av befintliga endoskopirum samt tillskapande av ytterligare ett endoskopirum, samtliga med nya takhängda pendlar. Nytt desinfektionsrum tillskapas med en ren och en oren del. Förbättrad ventilation och ny el på stora delar av avdelningen. De mest omfattande åtgärderna berör desinfektionsrum och skopirum, men anpassningar och ändringar förekommer även i ett flertal andra rum. Upphandlas tillsammans med projektid: 1650430.
Uppbyggnad av ny tömningscentraler för medicinska gaser på Mora lasarett, etapp 1
Avser utförande av ny gascentral inom hus 07 innehållande tömningscentraler för oxygen, lustgas och medicinsk koldioxid. Utförande av nytt centralt distributionssystem för medicinsk koldioxid. Förstärkning och utbyggnad av distributionssystem för instrumentluft. Etablering av ny gasstam i hus 05 med försörjning av endoskopienhet som ombyggs i annan entreprenad. Utbyten av många gamla ventiler som tjänat ut i ledningsnäten.
Nybyggnad av idrottshall i Mora
Bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av idrottshall.
Nybyggnad av servicebyggnad i Mora
Bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av servicebyggnad.
Ombyggnad av restaurang i Mora
Anmälan för väsentligt ändring av brandskydd.
Ombyggnad av dagcenter i Mora
Anmälan om väsentlig ändring av ventilation.
Ombyggnad av förskola i Mora
Anmälan om väsentlig ändring av ventilation.
Nybyggnad av båthus i Mora
Bygglov för nybyggnad av byggnad för kyrkbåt.
Nybyggnad av telestation i Mora
Bygglov för nybyggnad av torn och teknikbod.
Ombyggnad av kontor i Mora
Bygglov för ändrad användning av kontorslokal.
Rivning av taxistation i Mora
Rivningslov för rivning av byggnad (mora taxi).
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Mora
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av livsmedelsbutik.
Nybyggnad av idrottshall i Mora
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av sporthall.
Nybyggnad av kontor i Mora
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av tre kontorsmoduler.
Nybyggnad av barack i Mora
Tidsbegränsat bygglov för tillfällig byggetablering.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.