Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Mora

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av operationshus vid Mora Lasarett
Planer finns för ett nytt operationshus där gamla BUP ligger idag.
Nybyggnad av förskola i Mora
Planer finns för nybyggnad av förskola på Tuvanområdet i Mora. Det finns stora behov av nya och utökade förskolelokaler. Förslaget innebär en utökning från två avdelningar till sex.
Nybyggnad av mottagningskök i Mora
Planer finns för nybyggnation av mottagningskök på Saxnäsområdet i Mora.
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Mora
Planer för nybyggnad av Lidl butik
Nybyggnad av bilhall i Färnäs, Mora
Avser nybyggnad av bilhall för Mora Motorcenter vid Färnäs Kvarn i Mora.
Nybyggnad av idrottshall i Mora
Nybyggnad av idrottshall.
Tillbyggnad av kontor i Mora
Avser b.la att bygga om receptionen samt fasadändring av kontorsbyggnad och anordnande av utegym.
Ombyggnad av kontor i Mora
Bygglov för ombyggnad/ändring av hiss.
Ombyggnad av idrottshall i Mora
Byte av uttjänat ventilationsaggregat.
Ombyggnad av ventilation i klubbhus, Mora
Byte av uttjänat ventilationsaggregat.
Nybyggnad av telestation i Mora
Bygglov för nybyggnad av torn och teknikbod.
Ombyggnad av vandrarhem i Mora
Anmälan för väsentlig ändring av brandskyddet och installation av va.
Ombyggnad av affärshus i Mora
Anmälan för ändring av planlösning, anordnande av ventilation, samt installation av fettavskiljare, Bygglov för fasadändring av handelsbyggnad Stranden 18:4.
Rivning av automatstation i Mora
Rivningslov för drivmedelsanläggning.
Rivning av förskola i Mora
Rivningslov för rivning av modulbyggnad vid förskola.
Rivning av telestation i Mora
Rivningslov för teknikbod.
Nybyggnad av barack i Mora
Tidsbegränsat bygglov för etablering av byggbodar.
Nybyggnad av förskola i Mora
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av butik i Mora
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av skidbod/butik.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.