Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Mora

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av vårdcentral och habiliteringslokal i Mora
Avser nybyggnation av lokaler för Mora vårdcentral och habilitering. Byggnationen ska även inrymma ny huvudentré, en sjukhusgemensam konferensanläggning, lokaler för Landstingsservice och tekniska anläggningar för de nya byggnaderna och för sjukhuset som helhet.
Nybyggnad av förskola i Mora
Planer finns för nybyggnad av förskola på Tuvanområdet i Mora. Det finns stora behov av nya och utökade förskolelokaler. Förslaget innebär en utökning från två avdelningar till sex.
Nybyggnad av städcentral på Mora lasarett
Avser ombyggnation av delar i hus 07 och hus 01 på Mora lasarett för att inrymma en ny städcentral samt byggnation av nya stråkets fortsättning genom hus 07. Detta för att skapa mer utrymme för godsmottagningens behov, samt tillskapa personal- och kontorsutrymmen som ska samnyttjas mellan personal inom städ och transport.
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Mora
Nybyggnad av Lidl butik
Nybyggnad av bilhall i Färnäs, Mora
Avser nybyggnad av bilhall för Mora Motorcenter vid Färnäs Kvarn i Mora.
Nybyggnad av idrottshall i Mora
Nybyggnad av idrottshall.
Ombyggnad av röntgen vid Mora Lasarett
installation av 2 st nya datortomografer på plan 4, röntgen, i hus 01 vid Mora lasarett.
Tillbyggnad av affärshus i Mora
Tillbyggnad av Mekonomenbyggnad med Sibylla drive throug.
Utvändigt underhåll av parkeringshus i Mora
Fasadändring av p-garage. Montering av cembritskivor på fasaden.
Utvändigt underhåll av skola i Mora
Montage av takskjutport.
Nybyggnad av telestation i Mora
Bygglov för nybyggnad av torn och teknikbod.
Ombyggnad av kontor i Mora
Bygglov för ändrad användning från restaurang till kontor.
Ombyggnad av restaurang i Mora
Bygglov för ändrad användning och fasadändring.
Nybyggnad av omklädningsrum i Mora
Bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av omklädningsrum.
Rivning av automatstation i Mora
Rivningslov för drivmedelsanläggning.
Nybyggnad av butik i Mora
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av skidbod/butik.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.