Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Ludvika

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av handelsområde i Ludvika
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utbredning av befintligt verksamhetsområde för handel och industri. Planen tillåter även bostad och område för betesmark. Dessutom planeras en ny sammanbindande gång- och cykelväg.
Nybyggnad av multihall i Ludvika
Den stora hallen byggs i ett plan och intilliggande ytor blir i två plan. Byggnaden möjliggör en gemensam entré tillsammans med ishallen.
Nybyggnad av padelhall i Ludvika
Avser ny padelhall i Östansbo, Ludvika. Hallen består av 3 dubbelbanor samt 1 singelbana.
Ombyggnad av lokal för filmförvaring i Grängesberg
Avser ombyggnation av befintliga lokaler för filmförvaring. Ny ventilation, igensättning av fönster.
Ombyggnad & modernisering av lasarett i Ludvika
Upptaget i investeringsbudgeten.
Rivning av skola i Ludvika
Avser rivning del av Vasaskolan samt återställning av mark för uppställning av moduler. Uppställning av moduler kommer att ske i ett senare skede.
Nybyggnad av varuhus i Ludvika
Bygglov för nybyggnad av varuhus.
Ombyggnad av butik i Ludvika
Bygglov för ändrad användning till lager, logistik med butikslokal.
Ombyggnad av restaurang i Ludvika
Bygglov för ändrad användning till restaurang.
Ombyggnad av skola i Ludvika
Anmälan om ändring eller installation av ventilation i skola/förskola.
Ombyggnad av pizzeria i Ludvika
Anmälan om ändring eller installation av ventilation.
Ombyggnad av skola i Ludvika
Anmälan om ändring eller installation av ventilation.
Utvändigt underhåll av kontor i Ludvika
Bygglov för fasadändring av affärs-/ kontorshus.
Utvändigt underhåll av kontor i Ludvika
Bygglov för fasadändring av affärs-/kontorshus.
Nybyggnad av padelhall i Ludvika
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad /padelhall.
Rivning av telestation i Ludvika
Rivningslov för teknikbyggnad.
Ny solcellsanläggning på krematorium i Ludvika
Planer finns för en ny solcellsanläggning på krematoriet i Ludvika.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.