Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Ludvika

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av handelsområde i Ludvika
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utbredning av befintligt verksamhetsområde för handel och industri. Planen tillåter även bostad och område för betesmark. Dessutom planeras en ny sammanbindande gång- och cykelväg.
Ombyggnad av förskola i Ludvika
Avser ombyggnad av f.d del i industrilokal till 6 förskoleavdelningar med tillagningskök samt förskolegård. Köket skall klara av att bereda 250 portioner per dag.
Nybyggnad av varuhus i Ludvika
Nybyggnad av Byggmax.
Ombyggnad till tillagningskök i Ludvika
Avser ombyggnad av befintlig skola till matsal och tillagningskök. Arbetet omfattar nya ytskikt, belysning, ventilation och ny vattenservis och elservis. Samt ny markplacerad fettavskiljare.
Nybyggnad av reception i Ludvika
Avser nybyggnad av reception i entreplan på Folkets hus.
Ombyggnad av kontor i Ludvika
Bygglov för inredande av ytterligare lokal i kontorshus.
Nybyggnad av skola i Ludvika
Förhandsbesked för nybyggnad av skola/förskola.
Rivning av skola i Ludvika
Gammal skola skall rivas.
Rivning av kontor i Ludvika
Rivningslov för hel byggnad kontorshus.
Ombyggnad av affärshus i Ludvika
Ändrad användning affärslokaler.
Nybyggnad av garage i Ludvika
Bygglov för nybyggnad av garage/carport.
Utvändigt underhåll av affärshus i Ludvika
Fasadändring av affärshus. Utbyte av en port.
Ombyggnad av kontor i Ludvika
Anmälan om ändring eller installation av ventilation i kontorshus.
Utvändigt underhåll av kontor i Ludvika
Bygglov för fasadändring av kontorshus.
Ny solcellsanläggning på krematorium i Ludvika
Planer finns för en ny solcellsanläggning på krematoriet i Ludvika.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.