Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Ludvika

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av handelsområde i Ludvika
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utbredning av befintligt verksamhetsområde för handel och industri. Planen tillåter även bostad och område för betesmark. Dessutom planeras en ny sammanbindande gång- och cykelväg.
Ombyggnad av förskola i Ludvika
Avser ombyggnad av f.d del i industrilokal till 6 förskoleavdelningar med tillagningskök samt förskolegård. Köket skall klara av att bereda 250 portioner per dag.
Tillgänglighetsanpassning mm i Grangärde kyrka
Avser tillgänglighetsanpassning samt åtgärda skador på golvet i kyrkan efter fuktskador, ny värmepump.
Uppförande av moduler för skola i Ludvika
Avser hyra av moduler för grundskola F-3. Byggnad ska utföras i två plan med 8 st klassrum och 8 st grupprum. Byggnad ska även inrymma personalutrymmen med 5 kontor, 1 st konferensrum, WC och RWC samt personalutrymme och rum för skolsköterska.
Uppförande av moduler för skola i Ludvika
Avser hyra av moduler för grundskola F-5. Byggnad ska utföras i ett plan med 3 st klassrum för max 30 personer/klassrum och 3 st grupprum. Byggnad ska även inrymma WC och RWC.
Tillbyggnad av rackethall i Ludvika
Avser tillbyggnad av förråd samt tillbyggnad av befintligt fläktrum. Rackethallen innefattar en tennishall, en badmintonhall och lokaler mellan hallarna (omklädningsrum etc) i lågdel av byggnaden. Ventilationen i badmintonhallen ska anpassas för att även kunna nyttjas som gymnastiksal för 35 personer. Entreprenaden omfattar byte av luftbehandlingsaggregat samt anpassning av ventilationssystemet till den förändrade verksamheten.
Ombyggnad av lokal för filmförvaring i Grängesberg
Avser ombyggnation av befintliga lokaler för filmförvaring. Ny ventilation, igensättning av fönster.
Nybyggnad av reception i Ludvika
Avser nybyggnad av reception i entreplan på Folkets hus.
Rivning av skola i Ludvika
Avser rivning del av Vasaskolan samt återställning av mark för uppställning av moduler. Uppställning av moduler kommer att ske i ett senare skede.
Nybyggnad av sjukhus i Ludvika
Bygglov för nybyggnad av moduler med förbindelsegång.
Nybyggnad av varuhus i Ludvika
Bygglov för nybyggnad av varuhus.
Ombyggnad av folkets hus i Ludvika
Bygglov för ombyggnad för ändrad användning.
Tillbyggnad av kontor i Ludvika
Bygglov för tillbyggnad av affärs/kontorshus.
Tillbyggnad av restaurang i Ludvika
Bygglov för tillbyggnad av restaurang.
Nybyggnad av telestation i Ludvika
Bygglov för nybyggnad av teknikskåp.
Ombyggnad av kontor i Ludvika
Anmälan om utbyte av befintlig ventilationsanläggning i affärs- /kontorshus.
Utvändigt underhåll av affärshus i Ludvika
Bygglov för fasadändring av affärshus.
Ny solcellsanläggning på krematorium i Ludvika
Planer finns för en ny solcellsanläggning på krematoriet i Ludvika.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.