Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Borlänge

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av lokaler för Högskolan Dalarna i Borlänge
Totalrenovering och utbyggnad för att inrymma Högskolan Dalarnas nya campus i Borlänge tillsammans med ett par övriga hyresgäster. Objektet avser ny-/tillbyggnad om ca. 4 000 m2. Ombyggnad om ca 8 500 m2. Total bruttoarea ca 12 500 m Genomförs i partnering omfattande två faser. Fas 1 omfattar samverkan för framtagande av systemhandling och kalkyl för Projektet. Fas 2 omfattar detaljprojektering och produktion av Projektet. Produktionsstart planeras till hösten 2020 med planerat färdigställande sommaren 2022.
Nybyggnad av vårdbostäder, trygghetsbostäder, dagverksamhet och förskola i Borlänge
Avser uppförande av lokaler för särskilt omsorgsboende omfattande (SÄBO) 54 vårdplatser, lokaler för en förskola med plats för 120 barn, lokaler för dagverksamhet och hemtjänst på fastigheten. Samt 47 st lägenheter för trygghetsbostäder. Borlänge kommun kommer efter kontraktstecknande överlåta det upphandlade byggentreprenadkontraktet till beställaren, eller annat aktiebolag, som därmed blir byggherre och hyr ut lokalerna till Borlänge kommun. Miljöbyggnad silver.
Tillbyggnad av hjälpmedelscentralen i Borlänge
Tanken med tillbyggnaden är att skapa en modern hjälpmedelscentral med höga krav på funktion och flöden, yteffektivt, god arkitektur och hållbarhet. Verksamhetslokaler för verksamheten Hjälpmedelscentralen med tillhörande arbetsområden. Utprovning av hjälpmedel, rekondering, verkstad, lager etc. Samt tillhörande kontorsyta, matsal och omklädningsytor.
Nybyggnad av familjecentral i Borlänge, etapp 2
Option från projektid: 2015169. Avser nya lokaler där förhandling med hyresgäster pågår. Ca 2500 kvm LOA.
Nybyggnad av kontor i Borlänge, etapp 1
Avser nybyggnad av totalt cirka 10 000 kvadratmeter lokalyta i två etapper innehållande service, restauranger och moderna kontorsytor.
Markområde till försäljning avseende handel och kontor i Borlänge
Nytt arbetsplatsområde avsett för handel och kontor. Viss mindre tillverkningsindustri med ringa miljöpåverkan kan etableras. Tomtarea 63000 kvm.
Om- och tillbyggnad till kulturhus i Borlänge
Planer finns för att bygga om Galaxen i Borlänge till kulturhus. Nuvarande hyresgäster är Quality Hotel och 2047 Science Center. Ambitionen med kulturhuset är att det ska verka som mötesplats där samverkan skapas över generationsgränser och kulturer. Konsertsal med ca 800 sittplatser alternativt ca 25 00 stående publik. Flexibla och anpassningsbara lokaler (Blackboxar) för ca 100-300 personer. (rum som kan skapas utifrån det behov som finns).
Nybyggnad av förskola i Borlänge
Planer finns för nybyggnad av förskola för 150 barn på ytan intill nuvarande förskola. Förskolan Anemonen drabbades av vattenskada 2017 och man bedömde att skicket på förskolan var så pass dåligt att man ansåg det som ej lönsamt att renovera utan förskolelokalerna revs och verksamheten finns idag i en tillfällig modullösning.
Nybyggnad av högstadieskola i Borlänge
Planer finns på nybyggnad av högstadieskola vid Jakobsdalen i Borlänge.
Renovering av kyrka i Borlänge
Renovering av befintlig q-märkt byggnad avseende kontor, entré, läktare mm samt rivning av befintlig hiss och uppförande av ny hiss inomhus. Entreprena-den består av bygg, mark, el/tele/hiss/brandlarm, värme och sanitet, styr och övervakning samt luftbehandling.
Tillbyggnad av kontor i Borlänge
Avser tillbyggnad av kontorshus med 4 våningar varav plan 3 och 4 är nya. BTA : 2.670 m2
Nybyggnad av ridhus m.m. i Borlänge
Omfattar nybyggnad av ridanläggning i Borlänge med två ridhus, stall, foderlada, ridbana, damm med rening mm samt tillhörande markarbeten.
Rivning och nybyggnad av förskola i Borlänge
Vid Nya Hönsarvsgården så skall befintlig verksamheten evakueras till annan plats innan rivningen av befintlig förskola påbörjas.
Ombyggnad och hyresgästanpassning för kontor i Borlänge
Avser utveckling av lokal till ett modernt kontorskoncept för Archus.
Tillbyggnad av förskola i Borlänge
Tillbyggnad av förskola. Ventilationsarbete samt renovering av ytskikt i kök.
Tillbyggnad av kontor i Borlänge
tillbyggnad av kontor och personalutrymmen.
Nybyggnad av gym/padel i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av padelhall och gym.
Lokalanpassning vid flygplats i Borlänge
Avser lokalanpassning för Tullverkets behov.
Rivning av skola i Borlänge
Rivning av skola.
Rivning av kontor i Borlänge
Rivningslov för rivning av affärs- och kontorshus.
Utvändigt underhåll av affärshus i Borlänge
Bygglov för fasadändring av affärslokal mm.
Ombyggnad av affärshus i Borlänge
Ändring/komplettering av brandskydd i affärs- och kontorshus.
Utvändigt underhåll av cafeteria i Borlänge
Bygglov för fasadändring av affärslokal/café.
Nybyggnad av garage i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av carport och varmgarage samt marklov.
Tillbyggnad av gym i Borlänge
Bygglov för tillbyggnad av träningslokal/gym.
Ombyggnad av skola i Borlänge
Bygglov för ändrad användning av garage till skollokal.
Ombyggnad av kontor i Borlänge
Bygglov för ändrad användning av samlingslokal till kontor samt ändring av ventilationsanläggning och tillbyggnad ramp.
Ombyggnad av affärshus i Borlänge
Anmälan om installation/byte av ventilationsaggregat.
Rivning av telestation i Borlänge
Anmälan om rivning av teknikbod.
Ombyggnad av affärshus i Borlänge
Anmälan om ändring av planlösning i affärslokal.
Ombyggnad av affärshus i Borlänge
Anmälan om ändring planlösning i affärslokal.
Rivning av skola i Borlänge
Rivningslov för rivning av del skola.
Nybyggnad av barack i Borlänge
Tidsbegränsat bygglov för bodetablering.
Nybyggnad av barack i Borlänge
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av byggbodar.
Nybyggnad av kontor i Borlänge
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av kontorslokaler.
Tillbyggnad av skola i Borlänge
Tidsbegränsat bygglov för skola.
Nybyggnad av personallokal i Borlänge
Förhandsbesked för nybyggnad av ligghallar för kor samt personalutrymmen.
Nybyggnad av restaurangkök i Borlänge
Nybyggnad av restaurangkök till padelhall. Dala Storkök som köksentreprenör.
Utbyte av garageportar i Borlänge
Avser utbyte av garageportar i Borlänge.
Tillbyggnad av teatrar i Borlänge
tillbyggnad av lastkaj för teaterlokal.
Utvändigt underhåll av museum i Borlänge
fasadändring av geologiska museet. Utrymningsdörr.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.