Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Borlänge

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av lokaler för Högskolan Dalarna i Borlänge
Totalrenovering och utbyggnad för att inrymma Högskolan Dalarnas nya campus i Borlänge tillsammans med ett par övriga hyresgäster. Objektet avser ny-/tillbyggnad om ca. 4 000 m2. Ombyggnad om ca 8 500 m2. Total bruttoarea ca 12 500 m Genomförs i partnering omfattande två faser. Fas 1 omfattar samverkan för framtagande av systemhandling och kalkyl för Projektet. Fas 2 omfattar detaljprojektering och produktion av Projektet. Produktionsstart planeras till hösten 2020 med planerat färdigställande sommaren 2022.
Nybyggnad av vårdbostäder, trygghetsbostäder, dagverksamhet och förskola i Borlänge
Avser uppförande av lokaler för särskilt omsorgsboende omfattande (SÄBO) 54 vårdplatser, lokaler för en förskola med plats för 120 barn, lokaler för dagverksamhet och hemtjänst på fastigheten. Samt 47 st lägenheter för trygghetsbostäder. Borlänge kommun kommer efter kontraktstecknande överlåta det upphandlade byggentreprenadkontraktet till beställaren, eller annat aktiebolag, som därmed blir byggherre och hyr ut lokalerna till Borlänge kommun. Miljöbyggnad silver.
Nybyggnad av polishus i Borlänge
Avser nybyggnad av polishus centralt i Borlänge som ska ersätta nuvarande polishus.
Nybyggnad av familjecentral i Borlänge, etapp 1
Avser nybyggnad av familjecentral i två till tre våningar. Innan ny byggnad kan uppföras på platsen ska befintlig byggnad rivas. Etapp 1 består av rivningsarbeten, markförstärkningsarbeten, nya lokaler för familjecentral ca 1700 LOA, inkluderade verksamheter är mödrahälsovård, barnhälsovård, öppen förskola, socialtjänstens förebyggande verksamhet.
Nybyggnad av kontor i Borlänge, etapp 1
Avser nybyggnad av totalt cirka 10 000 kvadratmeter lokalyta i två etapper innehållande service, restauranger och moderna kontorsytor.
Nybyggnad av kontor i Borlänge, etapp 2
Avser nybyggnad av totalt cirka 10 000 kvadratmeter lokalyta i två etapper innehållande service, restauranger och moderna kontorsytor. Etapp 1 finns på projektid: 1222568.
Markområde till försäljning avseende handel och kontor i Borlänge
Nytt arbetsplatsområde avsett för handel och kontor. Viss mindre tillverkningsindustri med ringa miljöpåverkan kan etableras. Tomtarea 63000 kvm.
Nybyggnad av högstadieskola i Borlänge
Planer finns på nybyggnad av högstadieskola vid Jakobsdalen i Borlänge.
Nybyggnad av affärshus i Borlänge
Projektet avser nybyggnad av tt nytt handelshus med två butiker på Norra Backa i Borlänge.
Till- och ombyggnad av gymnasieskola, Borlänge
Projektet omfattar: Etapp 1 Tillbyggnad i två plan, anpassning i befintlig byggnad vid länk mot tillbyggnad samt samtliga markarbeten. Etapp 2 Ombyggnad i befintlig byggnad omfattande bl.a. utrymmena: Utrymningsväg - 126 Korridor, 129 Vindfång, 239/143 Trapphus samt 120 Teknikrum m.fl., 102 Entréhall, 169/170A+B Café m.fl., Fönsterbyten i 157 Godsmottagning och 163B, Arbetsrum/verkstad. Etapp 3 Rivning och ombyggnad inom befintlig skolbyggnad, tidigare matsal/kök, personal m.m.
Nybyggnad av bilhall och verkstad i Borlänge
Uppförande av bilhall med tillhörande verkstad.
Nybyggnad av ridhus m.m. i Borlänge
Omfattar nybyggnad av ridanläggning i Borlänge med två ridhus, stall, foderlada, ridbana, damm med rening mm samt tillhörande markarbeten.
Tillbyggnad av kontor i Borlänge
Nybyggnad av produktionshall och kontor i Borlänge, Dalarna
Nybyggnad av kontor och lager i Borlänge
Avser nybyggnad av kontorslokaler och lager.
Takbyte på fastighet i Borlänge
Avser renovering och byte av tak på fastighet Thorkel 12, i korsningen Wallingatan /Trädgårdsgatan, Borlänge.
Tillbyggnad av skola i Borlänge
Avser en tillbyggnad av skola. Omfattning oklar.
Tillbyggnad av kontor i Borlänge
Avser tillbyggnad av kontorshus med ca 1000 kvm.
Ombyggnad av kyrka i Borlänge
Bygglov för ombyggnad och fasadändring av kyrka.
Ombyggnad av värme och ventilation i skola, Borlänge
Avser ombyggnad och modernisering av ventilationsanläggning och värmeinstallationer i skolmiljö. VS arbetena berör byte/komplettering av radiatorer, nytt takvärmesystem i gymnastikhallen samt inkoppling eftervärmningsbatterier i luftbehandlingsaggregat. I entreprenaden ingår rivning av befintliga eftervärmnings batterier i luftbehandlingssystemet.
Nybyggnad av gym/padel i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av padelhall och gym.
Invändigt underhåll av kontor i Borlänge
Omfattar byte av undertak med ny belysning och ljudanläggning i Dalarna Science Parks entréplan med tillhörande trapphus.
Rivning av kontor i Borlänge
Rivningslov för rivning av affärs- och kontorshus.
Ombyggnad av kontor i Borlänge
Bygglov för fasadändring av kontorshus anläggande av parkering samt ändring i planlösning.
Nybyggnad av telestation i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av telesite och 2 st reservkraftstationer.
Ombyggnad av skola i Borlänge
Anmälan om hissinstallation/ändring i skola.
Ombyggnad av vårdcentral i Borlänge
Anmälan om ändring i brandskydd i vårdbyggnad.
Rivning av telestation i Borlänge
Rivningslov för rivning av anläggning, databod.
Nybyggnad av barack i Borlänge
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av byggbodar och byggskylt.
Ombyggnad av skola i Borlänge
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av affärs- och kontorshus till skola.
Ombyggnad av gym i Borlänge
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av grossistförsäljning till gym/träningslokal.
Tillbyggnad av garage i Borlänge
Bygglov för tillbyggnad av garage.
Tillbyggnad av kontor i Borlänge
Bygglov för tillbyggnad av kontorshus.
Utbyte av garageportar i Borlänge
Avser utbyte av garageportar i Borlänge.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.