Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Borlänge

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny- och ombyggnad av skola samt nybyggnad av idrottshall i Borlänge
Skolan består av ett antal huskroppar spridda på ett större område. Avser även nybyggnad av idrottshall.
Om- och tillbyggnad av lokaler för Högskolan Dalarna i Borlänge
Totalrenovering och utbyggnad för att inrymma Högskolan Dalarnas nya campus i Borlänge tillsammans med ett par övriga hyresgäster. Objektet avser ny-/tillbyggnad om ca. 4 000 m2. Ombyggnad om ca 8 500 m2. Total bruttoarea ca 12 500 m Genomförs i partnering omfattande två faser. Fas 1 omfattar samverkan för framtagande av systemhandling och kalkyl för Projektet. Fas 2 omfattar detaljprojektering och produktion av Projektet. Produktionsstart planeras till hösten 2020 med planerat färdigställande sommaren 2022.
Nybyggnad av vårdbostäder, trygghetsbostäder, dagverksamhet och förskola i Borlänge
Avser uppförande av lokaler för särskilt omsorgsboende omfattande (SÄBO) 54 vårdplatser, lokaler för en förskola med plats för 120 barn, lokaler för dagverksamhet och hemtjänst på fastigheten. Samt 47 st lägenheter för trygghetsbostäder. Borlänge kommun kommer efter kontraktstecknande överlåta det upphandlade byggentreprenadkontraktet till beställaren, eller annat aktiebolag, som därmed blir byggherre och hyr ut lokalerna till Borlänge kommun. Miljöbyggnad silver.
Tillbyggnad av hjälpmedelscentralen i Borlänge
Tanken med tillbyggnaden är att skapa en modern hjälpmedelscentral med höga krav på funktion och flöden, yteffektivt, god arkitektur och hållbarhet. Verksamhetslokaler för verksamheten Hjälpmedelscentralen med tillhörande arbetsområden. Utprovning av hjälpmedel, rekondering, verkstad, lager etc. Samt tillhörande kontorsyta, matsal och omklädningsytor.
Nybyggnad av familjecentral i Borlänge, etapp 1
Avser nybyggnad av familjecentral i två till tre våningar. Innan ny byggnad kan uppföras på platsen ska befintlig byggnad rivas. Etapp 1 består av rivningsarbeten, markförstärkningsarbeten, nya lokaler för familjecentral ca 1700 LOA, inkluderade verksamheter är mödrahälsovård, barnhälsovård, öppen förskola, socialtjänstens förebyggande verksamhet.
Nybyggnad av familjecentral i Borlänge, etapp 2
Option från projektid: 2015169. Avser nya lokaler där förhandling med hyresgäster pågår. Ca 2500 kvm LOA.
Nybyggnad av kontor i Borlänge, etapp 1
Avser nybyggnad av totalt cirka 10 000 kvadratmeter lokalyta i två etapper innehållande service, restauranger och moderna kontorsytor.
Markområde till försäljning avseende handel och kontor i Borlänge
Nytt arbetsplatsområde avsett för handel och kontor. Viss mindre tillverkningsindustri med ringa miljöpåverkan kan etableras. Tomtarea 63000 kvm.
Nybyggnad av förskola i Borlänge
Planer finns för nybyggnad av förskola för 150 barn på ytan intill nuvarande förskola. Förskolan Anemonen drabbades av vattenskada 2017 och man bedömde att skicket på förskolan var så pass dåligt att man ansåg det som ej lönsamt att renovera utan förskolelokalerna revs och verksamheten finns idag i en tillfällig modullösning.
Nybyggnad av affärshus i Borlänge
Projektet avser nybyggnad av tt nytt handelshus med två butiker på Norra Backa i Borlänge. Portar: Opening Mälardalen AB, Fågelgatan 1, 641 33 Katrineholm, tel 0150-20000, Mikael Andersson.
Renovering av kyrka i Borlänge
Ombyggnad och fasadändring av kyrka.
Tillbyggnad av kontor i Borlänge
Avser tillbyggnad av kontorshus med 4 våningar varav plan 3 och 4 är nya. BTA : 2.670 m2
Nybyggnad av bilhall och verkstad i Borlänge
Uppförande av bilhall med tillhörande verkstad.
Nybyggnad av ridhus m.m. i Borlänge
Omfattar nybyggnad av ridanläggning i Borlänge med två ridhus, stall, foderlada, ridbana, damm med rening mm samt tillhörande markarbeten.
Rivning och nybyggnad av förskola i Borlänge
Vid Nya Hönsarvsgården så skall befintlig verksamheten evakueras till annan plats innan rivningen av befintlig förskola påbörjas.
Tillbyggnad av kontor i Borlänge
Nybyggnad av produktionshall och kontor i Borlänge, Dalarna
Nybyggnad av kontor och lager i Borlänge
Avser nybyggnad av kontorslokaler och lager.
Takbyte på fastighet i Borlänge
Avser renovering och byte av tak på fastighet Thorkel 12, i korsningen Wallingatan /Trädgårdsgatan, Borlänge.
Tillbyggnad av skola i Borlänge
Avser en tillbyggnad av skola. Omfattning oklar.
Nybyggnad av restaurang i Borlänge
Nybyggnad av restaurang.
Tillbyggnad av förskola i Borlänge
Tillbyggnad av förskola. Ventilationsarbete samt renovering av ytskikt i kök.
Ombyggnad av värme och ventilation i skola, Borlänge
Avser ombyggnad och modernisering av ventilationsanläggning och värmeinstallationer i skolmiljö. VS arbetena berör byte/komplettering av radiatorer, nytt takvärmesystem i gymnastikhallen samt inkoppling eftervärmningsbatterier i luftbehandlingsaggregat. I entreprenaden ingår rivning av befintliga eftervärmnings batterier i luftbehandlingssystemet.
Nybyggnad av gym/padel i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av padelhall och gym.
Rivning av kontor i Borlänge
Rivningslov för rivning av affärs- och kontorshus.
Tillbyggnad av teatrar i Borlänge
Bygglov för tillbyggnad av teaterlokal.
Utvändigt underhåll av affärshus i Borlänge
Bygglov för fasadändring av affärshus.
Utvändigt underhåll av affärshus i Borlänge
Avser fasadändring av affärslokal.
Ombyggnad av utbildningslokal i Borlänge
Anmälan om underhåll av byggnad med bevarandevärde ventilationsanläggning.
Ombyggnad av kontor i Borlänge
Anmälan om ändring av ventilation i kontorslokaler.
Utvändigt underhåll av kontor i Borlänge
Bygglov för fasadändring av kontorshus.
Nybyggnad av båthus i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av båthus.
Nybyggnad av carport i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av carport.
Nybyggnad av carport i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av carport/garage.
Utvändigt underhåll av affärshus i Borlänge
Bygglov för uppsättande av ljusanordning.
Ombyggnad av affärshus i Borlänge
Bygglov för ändrad användning av affärslokal.
Ombyggnad av kontor i Borlänge
Bygglov för ändrad användning av dansstudio till kontor.
Ombyggnad av skola i Borlänge
Bygglov för ändrad användning av industribyggnad till skola och industribyggnad.
Tillbyggnad av affärshus i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av pantstation.
Rivning av kontor i Borlänge
Rivningslov och marklov för rivning av kontorshus.
Rivning av garage i Borlänge
Rivningslov för rivning av 2 garagebyggnader.
Utvändigt underhåll av kontor i Borlänge
Bygglov för fasadändring av affärs- och kontorshus och nya skyltar.
Nybyggnad av barack i Borlänge
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av bodetablering.
Nybyggnad av barack i Borlänge
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av byggbodar.
Nybyggnad av barack i Borlänge
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av manskapsbodar samt en tillfällig personalparkering.
Nybyggnad av barack i Borlänge
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av manskapsbodar.
Tillbyggnad av restaurang i Borlänge
Tidsbegränsat bygglov för tillbyggnad av restaurang.
Ombyggnad av cafeteria i Borlänge
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av byggnad till cafe.
Utbyte av garageportar i Borlänge
Avser utbyte av garageportar i Borlänge.
Nybyggnad av personallös butiksmodul i Borlänge
Förhandsbesked för nybyggnad av personallös butiksmodul.
Tillbyggnad av affärshus i Borlänge
Tillbyggnad av affärshus (markis)

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.