Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Säter

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av förskola i Säter
Avser nybyggnad av förskola med plats för 120 barn.
Nybyggnad av kontor i Säter
Planer finns för nybyggnation av kontor för att samla Säterbostäder, kommunens fastighetskontor samt drifttekniska delen under samma tak. Först måste rivning av motell rivas på tomten. Det projektet finns på id: 2087408.
Utvändigt underhåll av skola i Säter
Kungsgården 1 - utvändig ändring av skola (byte av tak).
Utvändigt underhåll av förskola i Säter
Myran 4 - utvändig ändring av förskola (fönsterbyte).
Rivning av ett motell i Säter
Avser rivning av ett före detta motell i Säter.
Nybyggnad av kontor i Säter
Övre heden 21:8 - nybyggnad av industribyggnad (garage och kontor).
Ombyggnad av ateljé i Säter
Övre stubbersbo 11:4 - tidsbegränsat bygglov t.o.m. 2026-08-31 för ändrad användning (från gäststuga till ateljé och butik).
Rivning av telestation i Säter
Bodarne 14:4 - rivning av byggnad (teknikbod).
Ombyggnad av museum i Säter
Knutsbo 10:10 - underhåll av lokal för utställning/museum - ej bygglovpliktig åtgärd.
Ombyggnad av bastu i Säter
Skenshyttan s:12 - nybyggnad av utegym, ändrad användning av tvättstuga till bastu, anläggande av brygga samt strandskyddsdispens.
Tillbyggnad av carport i Säter
Storhaga 16:1 - tillbyggnad av affärsbyggnad (lastkaj, källarförråd och carport).

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.