Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Avesta

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utbyggnad av handelsområde i Åsbo, Avesta
12.000 hektar mark. Detta syftar till att skapa förutsättningar för utvecklingen av sällanköpshandeln inom Åsbo handelsområde.
Ombyggnad av skola i Avesta
Avser ändrad planlösning i Domarhagsskola för anpassning för vårdprogrammet. Entreprenaden omfattar rivning av befintliga lokaler samt tillskapande av ny lokalindelning, ny ventilationsanläggning till byggnaden, utvändiga arbeten för höjning av del av tak samt tilläggsisolering och ny takbeläggning.
Tillbyggnad av skolkök vid Grytnäs församlingshem/friskola i Avesta
Utökning av det befintliga skolområdet för byggnation av nytt skolkök.
Ombyggnad till kontorslokal i Koppardalen i Avesta kommun
Avser ombyggnation av restaurang- och nattklubbslokal till ny kontorslokal åt Dalarnas försäkringsbolag inom Avesta industristad AB:s byggnader i Koppardalen, Avesta.
Ombyggnad av kontor i Avesta
Ändrad användning av lagerlokal till kontor.
Ombyggnad av storkök i Avesta
Avser rivning av befintligt storkök samt återuppbyggnad. Objekt avser även nytt ventilationsaggregat och utbyggnad av fläktrum på vindsutrymme.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).