Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Falun

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av vårdbostäder i Hästberg, Falun
Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att bedriva förskola och bygga vårdbostäder i området. Planområdet ligger i Falu tätort i stadsdelen Hästberg vid Blomstervägen.
Nybyggnad av idrottshall i Sundborn, Falun
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av ytterligare en idrottshall i anslutning till befintlig idrottshall vid skolområdet i Sundborn.
Nybyggnad av bandyhall i Falun
Planer finns för nybyggnation av bandyhall på Lugnet i Falun.
Renovering av förskola i Falun
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2019-2023.
Nybyggnad av förskola i Falun
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2020-2024.
Ombyggnad av kulturhus till förskola i Falun
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2019-2023. Det tidigare kulturhuset Arenan på Elsborg kan bli förskola med sex avdelningar. Förslaget innebär också att förskolan Glashyttan flyttar till Arenan efter 28 år i tillfälliga lokaler.
Nybyggnad av förskola i Falun
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2019-2022.
Nybyggnad av fotbollshall i Falun
Planer finns för fullstor fotbollshall för träning året runt.
Nybyggnad av bostäder och förskola mm i Falun
En ny detaljplan har upprättats för undervisning mm vid Astrid Fredrikssons väg/Valborg Olanders väg. Syftet med detaljplanen är att också möjliggöra för förskola på området som sedan tidigare är planlagt enbart för bostäder. Planen ska också justera placeringen av planerade gator för att bättre anpassa dem till marklutningen på området. Detaljplanen gör det möjligt att bygga flerbostadshus, villor/radhus samt en förskola, skola eller en gruppbostad inom planområdet.
Ombyggnad av mottagning på Falu lasarett
Avser behovsanpassning av mag- och tarmmottagningen i befintliga lokaler på Falu lasarett.
Nybyggnad av utbildningslokal i Falun
Nybyggnad av utbildningslokal och anläggande av parkering.
Underhåll och uppgradering av tekniska system på Falu Lasarett
Omfattar ett stort underhållsarbete och uppgradering av de tekniska systemen inklusive förbättringar för att öka robusthet och redundans i hus 19 "Tallbacken" på Falu lasarett.
Ombyggnad av entréhall och reception i Falun
Projektet avser ombyggnad av entréhall och reception.
Nybyggnad av garage i Falun
Nybyggnad av garage och verkstadsdel samt rivning av befintlig verkstads- och garagedel och anläggning av parkeringsplats.
Tillbyggnad av förskola i Falun
Handlar om en helhetsinsats då förskolan behöver bygga ut för att rymma fläktrum samt att köket behöver mer yta.
Nybyggnad av bensinstation i Lumsheden
Nybyggnad av tankstation.
Rivning av förskola i Svärdsjö
Rivning av gammal förskola som inte varit i bruk på många år. På marken skall sedan ett trygghetsboende byggas id: 2074356.
Tillbyggnad av affärshus i Falun
Tillbyggnad/rivning/fasadändring av affärshus samt ändrad användning.
Rivning av affärshus i Falun
Två befintliga envåningsbyggnader rivs och ersätts med sju mindre bostadsbyggnader i två våningar. Rivning inför projekt 2073649.
Tillbyggnad av kontor i Falun
Bygglov för tillbyggnad av kontorsbyggnad.
Utvändigt underhåll av affärshus i Falun
Bygglov för fasadändring av affärslokal samt installation av hiss.
Nybyggnad av telestation i Falun
Bygglov för nybyggnad av reservkraftstation/teknikbyggnad.
Nybyggnad av automatstation i Falun
Bygglov för nybyggnad av tankstation.
Tillbyggnad av affärshus i Falun
Bygglov för tillbyggnad av affärslokal med nytt ventilationsaggregat.
Tillbyggnad av klubbhus i Falun
Bygglov för tillbyggnad av klubbhus och nybyggnad av personalbyggnad samt rivning av härbre.
Ombyggnad av kontor i Falun
Anmälan av ingrepp i bärande konstruktion i kontorsbyggnad.
Ombyggnad av kontor i Falun
Anmälan av väsentlig ändring av planlösning i kontorsbyggnad.
Ombyggnad av affärshus i Falun
Anmälan av ändring av brandskydd i affärslokal.
Ombyggnad av kontor i Falun
Anmälan av ändring av planlösning i kontor och butik.
Utvändigt underhåll av affärshus i Falun
Bygglov för utvändig ändring av affärslokal.
Ombyggnad av kontor i Falun
Bygglov för ändrad användning från skola till kontor.
Ombyggnad av läkarcentral i Falun
Bygglov för ändrad användning i kontorsbyggnad till ungdomsmottagning.
Ombyggnad av affärshus i Falun
Bygglov för ändring av planlösning i affärslokal.
Utvändigt underhåll av affärshus i Falun
Fasadändring av affärslokal.
Utvändigt underhåll av kontor i Falun
Fasadändring av kontorsbyggnad. Del av kontoret har fått ny kulör.
Nybyggnad av sjukhus i Falun
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av modulbyggnad för sprututbytesverksamhet.
Nybyggnad av sjukhus i Falun
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av modulbyggnad.
Tillbyggnad av garage i Falun
Tillbyggnad av vårdcentral med garage.
Utvändigt underhåll av skola i Falun
Insättning av ny utrymningsdörr.
Ombyggnad av butik i Falun
Mindre tillbyggnad av butik samt insättning av fönster på övervåning.
Byte av låssystem, Kvarnberget i Falun
Avser byte av tre låssystem på Kvarnbergsvägen 1–20, Drillstigen 1–4, Ugglevägen 1 och Pelle bergsbacke 2 i Falun.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.