Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Falun

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av konserthall i Falun
Avser om- och tillbyggnad av Kristinehallen med lokaler för salsmusik och evenemang, repetitionslokaler, kontor och personalutrymmen. Tillbyggnaden blir på ca 2500 kvm.
Nybyggnad av vårdboende, trygghetsboende mm i Borgärdet, Svärdsjö
Planerad ny bebyggelse som detaljplanen möjliggör är tänkt att bestå av två nya sammanlänkade bostadshus för trygghetsboende samt en påbyggnad av delar av befintlig byggnad med en våning.
Nybyggnad av djursjukhus i Falun
Avser nybyggnad av djursjukhus. Omfattning oklar.
Nybyggnad av tandvårdshus i Falun
Folktandvården Britsarvet flyttar permanent till Folktandvården Bergmästaren i väntan på nytt Tandvårdshus i Falun. Beslutet är ett första steg i den kommande byggnationen av Tandvårdshus Falun och sammanslagningen av Faluklinikerna.
Ombyggnad av mottagning på Falu lasarett
Avser behovsanpassning av mag- och tarmmottagningen i befintliga lokaler på Falu lasarett.
Nybyggnad för verksamhetsindustri i Falun
Avser planläggning för verksamheter. Omfattning oklar.
Nybyggnad av utbildningslokal i Falun
Nybyggnad av utbildningslokal och anläggande av parkering.
Underhåll och uppgradering av tekniska system på Falu Lasarett
Omfattar ett stort underhållsarbete och uppgradering av de tekniska systemen inklusive förbättringar för att öka robusthet och redundans i hus 19 "Tallbacken" på Falu lasarett.
Invändigt underhåll i skola i Falun, etapp 2
Avser ny ventilation i två byggnader med tillhörande byggåtgärder samt delvis nya ytskikt. Belysning ska uppgraderas i båda byggnaderna. Hissarna ska renoveras. Etapp 2 omfattar hus A. Etapp 1 finns på projektid: 1548346.
Nybyggnad av vänthall i Svärdsjö
Nybyggnad av vänthall och anläggande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av tennishall i Falun
Nybyggnad av padel- och träningshall.
Nybyggnad av bensinstation i Lumsheden
Nybyggnad av tankstation.
Rivning av förskola i Svärdsjö
Rivning av gammal förskola som inte varit i bruk på många år.
Rivning av telestation i Falun
Rivningslov för rivning av teknikbod.
Nybyggnad av kiosk i Falun
Tidsbegränsat bygglov för kiosk.
Ombyggnad av bensinstation i Falun
Anmälan av installation av oljeavskiljare i drivmedelsanläggning.
Ombyggnad av kontor i Falun
Anmälan av underhåll av särskilt bevarandevärd byggnad kontorsbyggnad.
Ombyggnad av kontor i Falun
Anmälan av ändring av brandskydd i kontorsbyggnad.
Ombyggnad av idrottshall i Falun
Anmälan av ändring av planlösning i idrottshall.
Ombyggnad av utbildningslokal i Falun
Anmälan väsentlig ändring av brandskydd.
Utvändigt underhåll av skola i Falun
Bygglov för fasadändring (ny dörr) av skola.
Utvändigt underhåll av affärshus i Falun
Bygglov för fasadändring av affärslokal samt uppförande av skylt.
Utvändigt underhåll av räddningscentral i Falun
Bygglov för fasadändring av räddningsstation.
Nybyggnad av telestation i Falun
Bygglov för nybyggnad av 60 meter torn och teknikbod.
Nybyggnad av carport i Falun
Bygglov för nybyggnad av carport/förråd.
Nybyggnad av kiosk i Falun
Bygglov för nybyggnad av förråd (kiosk).
Nybyggnad av garage i Falun
Bygglov för nybyggnad av förråd/garage.
Nybyggnad av kiosk i Falun
Bygglov för nybyggnad av kiosk.
Nybyggnad av telestation i Falun
Bygglov för nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av toalett i Falun
Bygglov för nybyggnad av toalettbyggnad samt rivning av sprängd toalettbyggnad.
Ombyggnad av tennishall i Falun
Bygglov för ändrad användning av industribyggnad till idrottsanläggning (padelhall) samt uppsättning av skyltanordning.
Utvändigt underhåll av skola i Falun
Det är en fasadändring i form av att man ska ändra fasadfärg på delar av skolan som är klädda med panel. De har idag en rosa nyans men nu ska det bli en mörkbrun färg liknade som finns på övriga delar av skolan.
Byte av låssystem, Kvarnberget i Falun
Avser byte av tre låssystem på Kvarnbergsvägen 1–20, Drillstigen 1–4, Ugglevägen 1 och Pelle bergsbacke 2 i Falun.
Tillbyggnad av kontor i Falun
Tillbyggnad av mindre kanslibyggnad (sommar förråd).

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.