Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Falun

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av konserthall i Falun
Avser om- och tillbyggnad av Kristinehallen. Total yta 2100 kvm.
Nybyggnad av förskola i Surbrunnshagen, Falun
Avser ny förskolebyggnad om ca: 2300m2 fördelat på två plan för att inrymma åtta förskoleavdelningar och tillhörande kringfunktioner. Ingår gör även en anpassad utemiljö.
Nybyggnad av djursjukhus i Falun
Avser nybyggnad av djursjukhus. Omfattning oklar.
Återställningsarbeten efter vattenskada på Falu Lasarett
Avser återställning av lokaler på Falu lasarett som förstörts av vattenskadan i Hus 05. Huvudarbetsområde är Plan 1 och 0 i Hus 5 men även andra anslutande ytor kan komma att ingå
Nybyggnad av allaktivitetshall i Falun
Avser nybyggnad av allaktivitetshall.
Nybyggnad för verksamhetsindustri i Falun
Avser planläggning för verksamheter. Omfattning oklar.
Nybyggnad av utbildningslokal i Falun
Nybyggnad av utbildningslokal och anläggande av parkering.
Underhåll och uppgradering av tekniska system på Falu Lasarett
Omfattar ett stort underhållsarbete och uppgradering av de tekniska systemen inklusive förbättringar för att öka robusthet och redundans i hus 19 "Tallbacken" på Falu lasarett.
Ny kompressorcentral för andningsluft, Falu Lasarett
Avser utbyte av andningsluftskompressorer på Falu Lasarett. Leverans av 2 st. kompressorer för produktion av medicinsk luft Rörarbeten för installation av nya kompressorer. Rörarbeten för installation 2 st. adsorptionstorkar som tillhandahålls av RFD. Rörarbeten för erforderliga anpassningar i befintlig produktionsanläggning. Styrutrustning för samkörning av nya kompressorer i central hus 13 med befintliga kompressorer i central hus 10.
Rivning av skola i Falun
Avser rivning av gamla södra skolan samt tillhörande gamla matsalen.
Invändigt underhåll i skola i Falun, etapp 2
Avser ny ventilation i två byggnader med tillhörande byggåtgärder samt delvis nya ytskikt. Belysning ska uppgraderas i båda byggnaderna. Hissarna ska renoveras. Etapp 2 omfattar hus A. Etapp 1 finns på projektid: 1548346.
Ombyggnad av skola i Falun
Avser ändrad användning i liten del i kontorsbyggnad till skolverksamhet/skolkök samt tillbyggnad av entrè (skärmtak).
Utvändigt underhåll av kontor i Falun
Bygglov för fasadändring av kontorsbyggnad samt byte av entréskyltar.
Ombyggnad av skola i Falun
Bygglov för fasadändring av skola samt ändring av planlösning.
Ombyggnad av kontor i Falun
Bygglov för ändrad användning av prästgård till kontor.
Ombyggnad av kontor i Falun
Bygglov för ändrad användning från restaurang till kontor.
Ombyggnad av kontor i Falun
Bygglov för ändrad användning i affärslokal till kontor, showroom och utrymme för montering av element till cykelbanor.
Rivning av kontor i Falun
Rivningslov för rivning av kontor/förråd.
Rivning av kontor i Falun
Rivningslov för rivning av kontorsbyggnad.
Nybyggnad av gym i Falun
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av träningscontainer.
Ombyggnad av idrottshall i Falun
Anmälan av installation/ändring av ventilation i idrottshall.
Ombyggnad av vårdbostad i Falun
Anmälan av ändring av brandskydd i flerbostadshus (vårdhem korttidsboende).
Ombyggnad av butik i Falun
Anmälan av ändring av planlösning i butikslokal.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.