Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Falun

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Påbyggnad och ombyggnad på Falu lasarett
Den befintliga akutmottagningen ska få sex nya våningar med lokaler för högteknologisk vård så som röntgen, laboratoriemedicin, intensivvård och onkologi. Bygget omfattar 11 000 kvadratmeter nybyggnation plus ombyggnation av befintligt hus, på ca 2000 kvadratmeter.
Om- och tillbyggnad av konserthall i Falun
Avser om- och tillbyggnad av Kristinehallen med lokaler för salsmusik och evenemang, repetitionslokaler, kontor och personalutrymmen. Tillbyggnaden blir på ca 2500 kvm.
Nybyggnad av idrottshall i Sundborn, Falun
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av ytterligare en idrottshall i anslutning till befintlig idrottshall vid skolområdet i Sundborn.
Nybyggnad av förskola i Falun
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2020-2024.
Ombyggnad av kulturhus till förskola i Falun
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2019-2023. Det tidigare kulturhuset Arenan på Elsborg kan bli förskola med sex avdelningar. Förslaget innebär också att förskolan Glashyttan flyttar till Arenan efter 28 år i tillfälliga lokaler.
Nybyggnad av förskola i Falun
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2019-2022.
Ombyggnad av handelshus och nybyggnad av snabbmatsrestaurang i Falun
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för livsmedelsförsäljning och med möjlighet till en ny byggnad för en snabbmatsrestaurang inom fastigheten Majoren 1. Detaljplanen tillåter idag handel med skrymmande varor vilket även den föreslagna detaljplanen fortsättningsvis kommer att tillåta.
Nybyggnad av tandvårdshus i Falun
Folktandvården Britsarvet flyttar permanent till Folktandvården Bergmästaren i väntan på nytt Tandvårdshus i Falun. Beslutet är ett första steg i den kommande byggnationen av Tandvårdshus Falun och sammanslagningen av Faluklinikerna.
Nybyggnad av stugby i Falun
Nybyggnad av fem övernattningsstugor samt rivning av befintliga byggnader.
Nybyggnad av stugby i Falun
Avser nybyggnad av 4 övernattningsstugor.
Hyresgästanpassning av kontor i Falun
Drygt 550 kvadratmeter stora servicekontoret utvecklas till en modern arbets- och mötesplats. Parallellt med kontorsutvecklingen inleder Diös ett stort energiprojekt i syfte att förbättra fastighetens totala energiprestanda. I energiprojektet kommer Diös att installera fjärrvärme, fjärrkyla samt sätta in energieffektiva ventilationsaggregat och styrsystem. Ambitionen är också att montera en solcellsanläggning på taket. Insatserna beräknas förbättra byggnadens
Nybyggnad av utbildningslokal i Falun
Nybyggnad av utbildningslokal och anläggande av parkering.
Tillbyggnad av hotell i Falun
Tillbyggnad av 10 hotellrum.
Nybyggnad av trafikrestaurang i Falun
Trafikrestaurang som ska återuppbyggas efter brand. Rivning utförs på id: 2189058
Tillbyggnad av förskola i Falun
Renovering av förskola samt tillbyggnad med cykel-/sophus.
Ombyggnad av restaurang/café i Regionkontoret i Falun
Avser ombyggnad av restaurang/café Ventilen i Regionkontoret för att tillskapa nytt diskutrymme och pentry. Diskutrymmet behöver tillgång till avlopp, vilket är något som befintligt diskrum ej haft tillgång till. Personalpentry tillskapas i tidigare konferensrum.
Nybyggnad av lekplats i Falun
Uppförande av lekplats.
Ramavtal avseende upphandlingskonsult till Högskolan Dalarna
Ramavtal avseende upphandlingskonsult till Högskolan Dalarna. Avtalstid 1 år med möjlighet till 1 + 1 + 1 års förlängning.
Tillbyggnad av kontor i Falun
Anpassar entréns vattenburna radiator efter den nya entrén layout. Platta på mark. Nya väggar likt befintlig tjocklek. Ett nytt fönster i vit kulör sätts in. Befintlig ventilation i huset.
Tillbyggnad av konserthus i Falun
Tillbyggnad av evenemangslokal.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).