Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Falun

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Påbyggnad och ombyggnad på Falu lasarett
Den befintliga akutmottagningen ska få sex nya våningar med lokaler för högteknologisk vård så som röntgen, laboratoriemedicin, intensivvård och onkologi. Bygget omfattar 11 000 kvadratmeter nybyggnation plus ombyggnation av befintligt hus, på ca 2000 kvadratmeter.
Nybyggnad av grundskola och förskola i Sundborn, Falun
Befintlig skola och intilliggande förskola i Sundborn ska rivas och ersättas med en nybyggd skola och idrottshall. Den nya skolbyggnaden, i två plan, kommer att ha en total yta om cirka 7 000 kvadratmeter och inrymma 240 elever från förskoleklass till årskurs 6. Skolbyggnaden kommer innehålla undervisningsytor, tillagningskök och matsal. Byggnaden får en träfasad och en hybridstomme av limträ, stål och betong.
Om- och tillbyggnad av konserthall i Falun
Avser om- och tillbyggnad av Kristinehallen med lokaler för salsmusik och evenemang, repetitionslokaler, kontor och personalutrymmen. Tillbyggnaden blir på ca 2500 kvm.
Ombyggnad av kontor i Falun
Ändrad användning av komplementbyggnad (panncentral) till kontor. På våning 1 kommer det att göras ett nytt utrymme för omklädningsrum samt fika rum. På det övre planet kommer där undercentralen är idag kommer det att gjutas ett nytt valv, och hela övre planet kommer nyttjas som styrelserum och kontor. Det planeras även byte av kulvertar, dräneras runt låghus, ombyggnation en entreer på låghus, fasad åtgärder, ny undercentral samt hissbyte i höghusen.
Nybyggnad av idrottshall i Falun
Nybyggnad av multihall. Öppen hall.
Nybyggnad av bostäder och förskola mm i Falun
Nybyggnad av flerbostadshus, hyresrätter.
Nybyggnad av badhus i Falun
Nybyggnad av kallbadhus i två våningar. Badhuset utföres ovan vattenytan i förlängning med pir. Kallbadhuset kompletteras med trädäck på träåsar runt om samt en bastuflotte och badtunna.
Anpassning av lokaler för Kärlkirurg och Öron Näsa Hals, Hus 05 på Falu lasarett
Projektets syfte är att iordningsställa anpassade, fristående lokaler för Kärl/Venmottagningen som idag ligger insprängd i Kirurgmottagningens lokaler. När Kärl/Venmottagningen flyttar ut från Kirurgmottagningen så blir det fler behandlingsrum och expeditioner tillgängliga för Kirurgmottagningen. Lokaler/ÖNH (Option): Tillskapa väntrum, expedition samt ett konferensrum för verksamheten samt tillskapa ett desinfektionsrum som uppfyller dagens hygienkrav med plats för all nödvändig utrustning.
Ombyggnad av livsmedelsaffär i Falun
Ändrad användning i församlingssal till matvarubutik.
Nybyggnad av personallokal i Falun
Nybyggnad av servicehus för driftpersonal samt rivning av förråd.
Utvändigt underhåll av kontor i Falun
En befintlig dörr rivs och ersätts med nytt entréparti. Byte av ventilationsaggregat.
Utvändig målning på kontor i Falun
Avser utvändig målning av ”gamla delen” av Kopparstadens huvudkontor på Västermalmsvägen 26 i Falun.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).