Alla aktuella industriprojekt i Stockholms län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 104 st.

Nybyggnad av logistikhallar i Södertälje
Nybyggnad av två logistikhallar och uppförande av stödmurar samt anläggning av parkering.
Tillbyggnad av industrihus i Södertälje
Avser tillbyggnad för ventilation samt teknikrum.
Nybyggnad av ventilationstorn på Lovön
8 stycken till- och frånluftstorn på Lovön i massivt tegel ovan luftutbytesschakt. Fundament av betong. Serviceväg runt tornen. Tornen har en oktagonal form med en diameter på ca 10 meter, höjden varierar mellan 7 och 12 meter.
Nybyggnad av bageri i Arlandastad
Avser nybyggnad av bageri.
Nybyggnad av datacenter i Arlandastad
Planer för nybyggnad av fastighet på två trevåningstorn med gemensam markvåning. Byggnaden har vid färdigställande en yta om cirka 3 400 kvadratmeter BTA och byggnation sker under 2024.
Nybyggnad av lättindustri i Kungsängen
Nybyggnad av lättindustri, 2 byggnader en på 2500 kvm och en på 4000 kvm.
Nybyggnad av industrihus i Stockholm
Uppförande av lager/lättindustrihall om tre våningsplan.
Nybyggnad av logistik i Upplands-Bro
Logistikbyggnad på ca 5200 kvm
Nybyggnad av industri, kontor eller hotell i Haninge
Fastigheten lämpar sig för industri, kontor eller hotell. Ca 21 000 kvm mark
Nybyggnad av industri i Nacka
Två tomter med en sammanlagd markareal om cirka 13 000 kvadratmeter. Igelboda 2:18 och 2:19.
Nybyggnad av industri i Södertälje
Etablering av industri.
Nybyggnad av lager i Bro, etapp 1
Nybyggnad av lager.
Rivning av fastigheter i Årsta, Stockholm
Avser fastigheten Postgården 2 & 4 som ligger väster om Årstafältet och gränsar till Åbyvägen och Ersta gårdsväg. Byggnaden på Postgården 2 är idag en lager- ,restaurang- padelhall och kontorsbyggnad med en totalyta av ca 26 000 kvm. Byggnaden på Postgården 4 är idag en lager- och kontorsbyggnad med en totalyta på ca 2 600 kvm. Byggnaden på Postgården 4(gamla 5) är idag lager- och kontorsbyggnad med en totalyta på ca 8 000 kvm.
Nybyggnad av industrihus i Täby
Bygglov för nybyggnad av industrilokal/industribyggnad.
Nybyggnad av industri/lagerhus i Vallentuna
Uppförande av 2 st industri/Lagerlokaler á 600m2 samt 1800m2.
Nybyggnad av industrihus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av produktionslokal i Sigtuna
Verksamhetslokaler, hallbyggnad i 2 plan. Kontor, verkstad, gym och tvätthall.
Nybyggnad av produktionslokal i Sigtuna
Avser nybyggnation av verksamhetsbyggnad.
Nybyggnad av kontor & industrilokaler i Sollentuna
Verksamhetsområde avsedd för lättare industri.
Nybyggnad av kontor & industrilokaler vid Väsjön, Sollentuna
Ett verksamhetsområde avsedd för bland annat kontor, lättare industri och bilservice i Väsjön.
Rivning samt nybyggnad av av industrihus i Ekerö
Avser rivning samt nybyggnad av industrihus.
Nybyggnad av industri i Täby
Möjliggöra en ny industri- och kontorsfastighet söder om Antennvägen i Arninge. Planen syftar också till att möjliggöra en ny lokalisering för befintlig gång- och cykelväg samt förbättra entré- och parkeringssituationen till Rönninge by-Skavlötens naturreservat.
Nybyggnad av industri och logistikverksamhet i Almnäs, del 2a
Nybyggnad av industribyggnad. Detaljplanen syftar till att ändra naturmark (två diken) till kvartersmark för industri.
Nybyggnad av betongfabrik i Järfälla
Nybyggnad av betongfabrik med tillhörande kontor.
Byggnation för driftverksamhet i Södertälje
Planarbetet för området Åkerkullan, intill bussdepån och Hovsjö arbetsområde, dit man vill flytta den kommunala driftverksamheten.
Nybyggnad av kontor och verkstadshall i Högbybruk
Ny verkstad/kontorshall i Högbytorp.
Nybyggnad av verkstad och kontor i Botkyrka
Nybyggnad av verkstadsbyggnad, kontor samt rivning.
Ombyggnad av återvinningscentral i Tyresö kommun
Avser ombyggnad av återvinningscentral. Omfattar bl.a utökning av containerplatser och ombyggnad av personalrum.
Nybyggnad av verkstad, lager å kontor i Södertälje
Ansökan om bygglov för nybyggnad av däckverstad/lagerbyggnad, uppförande av mur och uppsättande av skyltar samt anläggande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av industrihus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av verksamhetsbyggnader med 48 lokaler.
Nybyggnad av industrihall i Ekerö
Nybyggnad av industrihall.
Nybyggnad av verkstad till asfaltverket i Upplands Väsby
Nybyggnad av verkstad till Asfaltverket.
Nybyggnad av industrihus i Österåker
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad samt installation av eldstad.
Nybyggnad av orangeri och bageri i Enskede Gård, Stockholm
Ny byggnad för bageri och servering som delvis utformas som orangeri, en ny förrådsbyggnad och en ny miljöstuga för avfall.
Tillbyggnad av industrihus i Huddinge
Bygglov för tillbyggnad av industri- och verkstadsbyggnad.
Nybyggnad av lagerhall i Botkyrka
Nybyggnad av lagerhall.
Tillbyggnad av industrihus i Upplands Väsby
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Haninge
Tillbyggnad av industri.
Nybyggnad av lager i Norrtälje
Avser nybyggnad av garage och lagerbyggnad samt personalbyggnad.
Ombyggnad av lager i Stockholm
Ombyggnad av befintlig padelhall till grossist verksamhet med höglager och personalutrymmen.
Rivning och nybyggnad av industri i Huddinge
Bygglov för nybyggnad samt rivning av befintlig byggnad.
Nybyggnad av industrihus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av lager i Solna
Bygglov för tillbyggnad, lager och ny skylt.
Nybyggnad av verkstad i Kungsängen
Avser nybyggnad av plåtverkstad.
Nybyggnad av magasin i Österåker
Planer finns för att bygga ett nytt magasin.
Nybyggnad av cistern i Södertälje
Detaljplanen syftar en planändring av maximalhöjder samt prickmark. Avsikten med planen är att möjliggöra byggnation av cementcistern på 42 meter samt underlätta för utvecklingen av hamnverksamheten inom området.
Tillbyggnad av lager i Stockholm
Tillbyggnad lager med 333 kvm.
Nybyggnad av bilhall i Sigtuna
Rivning och nybyggnad av verksamhetsbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Nacka
Bygglov för tillbyggnad och utvändig ändring av industrilokal och nybyggnad av murar.
Nybyggnad av lagerhall i Märsta
Nybyggnad av lager med måtten 16x 20 meter ( nockhöjd 10 m, vägghöjd 6,5 m) , betong platta
Tillbyggnad av laboratorium i Solna
Bygglov för tillbyggnad, samt rivning av befintligt fläktrum, laboratorium/kontor byggnad 95:32.
Tillbyggnad av verkstad i Nacka
Bygglov för tillbyggnad av verkstadsbyggnad.
Nybyggnad av ladugård i Österåker
Tillbyggnad av ladugård med kostall för mjölkproduktion.
Ombyggnad av yttertak av industrihus i Stockholm
Ansökan berör rivning av befintligt tak för att sedan återskapa det befintliga taket.
Fasadändring mm på industrihus i Solna
Bygglov för fasadändring av industribyggnad (ny entrédörr) samt anmälan för ombyggnad (installation av nytt trapphus och hiss).
Ombyggnad av industrihus i Huddinge
Anmälan om ändring av hissinstallation i industri och verkstadsbyggnad.
Nybyggnad av återvinningsstation mm i Ekerö
Bygglov för gångbana, återvinningsstation och p-platser på fastigheten träkvista 3:283.
Kringåtgärder vid Bodalshallen på Lidingö
Följande kringåtgärder, i stora drag, ingår i denna entreprenad: Ett sophus för den nya hallens sopkärl byggs i anslutning till Bodalsskolans sophus på fastigheten Matrosen 1. Hallen behöver kompletteras med en ny brandpost, där ledning utgår från Bodalsvägen och brandposten placeras norr om fastigheten 8:30. En stentrappa från Bodalsskolan, som har tagits bort ska återbyggas i nytt läge. Gångvägar runt hallen samt breddning av gångväg på hallens norra sida, ska iordningställas. Cykelparkering, parkeringsplatser för rörelsehindrade, åsnetrappa, plantering på norra sidan av hallen, samt en bom ska uppföras.
Utvändigt underhåll av industrihus i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för fasadändring av industribyggnad.
Upphandling gällande köp av kassun för Polismyndigheten i Stockholm
Avser köp av en kassun för leverans, etablering samt installation. Kassunen ska vara av armerad betong för utomhus klimat, demonterbar, flyttbar och utbyggbar. Truck ska kunna köras på magnetslinga i golv inne i kassunen.
Nybyggnad av industrihus i Vallentuna
Bygglovet avser återställande av den del av fastigheten som brandskadats. Halva byggnaden har klarat sig utan större skada, den andra halvan skall nu återuppbyggas.
Byte av tak på industrihus i Järfälla
Bygglov för fasadändring av industribyggnad (nytt tak).
Ombyggnad av matavfallsomlastning vid Hagby Återvinningsanläggning, Täby
Ombyggnationen omfattar rivningsarbeten, stålarbeten, betongarbeten, flytt av motor och växellåda, elarbeten, styr- och reglerarbeten, installation av nya portar, målning och VA-arbeten. Befintliga containervågar ska behållas.
Ombyggnad av industrihus i Järfälla
Avser stomkomplettering av övervåning av industrihus i Järfälla.
Nybyggnad av kallförråd i Täby
Bygglov för tillbyggnad av kallförråd.
Nybyggnad av industrihus i Norrtälje
Avser nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av stall i Norrtälje
Nybyggnad av stall.
Ombyggnad av industrihus i Vallentuna
Ansökan om bygglov för ändrad användning av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Nacka
Bygglov för utvändig ändring av industrilokal.
Utvändigt underhåll av industrihus i Upplands Väsby
Bygglov för fasadändring av industribyggnad.
Nybyggnad av snickeri i Vallentuna
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av snickeri.
Utvändigt underhåll av industrihus i Stockholm
Yttre ändring av kommersiell byggnad från fasadändring till befintligt.
Ombyggnad av industrihus i Södertälje
Ansökan om bygglov för ändrad användning av industribyggnad.
Hyresgästanpassning av industrihus i Täby
Hyresgästanpassning av industrilokal/industribyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Södertälje
Anmälan för inre ändringar i industribyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Järfälla
Bygglov för fasadändring och ändrad användning av industribyggnad (hunddagis).
Ommålning av fasad på industrihus i Botkyrka
Bygglov för fasadändring av byggnad (omfärgning).
Tillbyggnad av industrihus i Nacka
Bygglov för tillbyggnad av industrilokal.
Byte av fasad på produktionslokal i Nykvarn
Byte av fasad och flytt av fönster på verksamhetslokal.
Ombyggnad av industrihus i Vallentuna
Anmälan om ändring av en byggnads planlösning.
Uppförande av sprinklertank i Kungsängen
Bygglov för uppförande av sprinklertank samt fasadändring och tillbyggnad av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av produktionslokal i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för fasadändring av verksamhetsbyggnad.
Utvändigt underhåll av produktionslokal i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för fasadändring, verksamhetslokal.
Rivning av industrihus i Södertälje
Anmälan för rivning av industri/lagerbyggnad.
Ventilationsarbeten i industrihus i Nacka
Anmälan av ändring av ventilation i industrilokal.
Ombyggnad av lager i Järfälla
Ansökan om fasadändring, ändring av/i planlösning samt uppförande av entresolplan i lagerbyggnad.
Tak och fasadarbeten på Ryssfängelset, Utö
Avser komplett omläggning av yttertak. Varsam demontering & återmontering av taktegel, omläggning undertak samt ny strö & bärläkt samt omläggning verandatak.
Nybyggnad av silo Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av cistern Rimbo-vallby 5:78.
Installation av solceller på industrihus i Täby
Avser installation av solceller på industrihus (968 kvm).
Rivning av verksamhetsbyggnad i Järfälla
Rivningslov för rivning av del av byggnad och återuppbyggnad.
Fasadändring på industrihus i Nacka
Mindre fasadändring av industrilokal.
Tillbyggnad av vinterträdgård i Sollentuna
Nybyggnad av vinterträdgård.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).