Alla aktuella industriprojekt i Stockholms län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 242 st.

Ny industrianläggning i Bro
Avser ombyggnad av befintlig industri till en produktionsanläggning för att utvinna salter ur flygaska. I den nya produktionsanläggningen kommer flygaskan att tvättas och utvinna salter som kaliumklorid, natriumklorid, kalciumklorid och ammoniaklösning. Processen gör att salterna återförs till samhället och vattnet som används renas och återanvänds.
Utbyggnad av reningsverk i Nacka
Avser utbyggnad av biolinje 2-7 i Henriksdals reningsverk.
Nybyggnad av produktionsanläggning i Farsta
Den planerade byggnaden är 32 000 kvadratmeter stor fördelad på två våningar och ska innehålla en produktions- och logistikanläggning med hög grad av automation. I projektet ingår också ett fristående parkeringshus på 9 000 kvadratmeter.
Nybyggnad av lager och logistik i Upplands-Bro
Nybyggnad av lokaler för lager och logistik.
Nybyggnad av bilvårdsanläggning i Kungsängen
Nybyggnad av bilanläggning med verkstad, rekond och showrooms samt nybyggnad av biltvätt och tankstation.
Ramavtal avseende service av brandsläckningssystem i teknikhus, Trafikverket
Avser service av brandsläckningssystem belägna i teknikhus vilka befinner sig i underhållsområdena Stockholm syd och Stockholm nord. Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2 + 1 år.
Nybyggnad av industrihus och kontor på Länna, Huddinge
Detaljplanen syftar till att justera gatu- och kvartersstruktur samt att medge en mer flexibel användning av marken i den norra delen av Länna industriområde.
Nybyggnad av bostäder i Täby etapp 3
Totalt i Näsby Slottspark planeras ca 350 lägenheter. I denna del byggs det ca 74 lägenheter.
Nybyggnad av lager och kontor i Sigtuna
Avser nybyggnad av lager och kontor.
Nybyggnad av verkstad och kontor Arlandastad Sigtuna
Nybyggnad av verkstad och kontor Arlandastad.
Ombyggnad alternativt nybyggnad av bilprovningsanläggning i Stockholm
Avser ombyggnad till bilprovningsanläggning.
Nybyggnad av Kontor i Vallentuna
Avser nybyggnad av kontor, ett kontorshus på ca 3600 kvm.
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Vallentuna
Norr om Väsbyvägen med ca 5000 kvm byggklar mark på Vargmötet 2:3 mfl
Nybyggnad av tryckstegringsstation i Huddinge
Mark och betongarbete samt tillhandahållande och installation av pumputrustning.
Nybyggnad av fastighet, Huddinge
13 500 kvm tomtareal. Byggnad på max 90 m höjd får uppföras på ca 3000 kvm av tomten.
Nybyggnad av häststall i Huddinge
Avser nybyggnad av ett häststall med plats för ca 40 hästar.
Rivning samt nybyggnad av av industrihus i Ekerö
Avser rivning samt nybyggnad av industrihus.
Nybyggnad av datorhall i Akalla
Nybyggnad av datacenter.
Nybyggnad av lager i Tyresö
Digitalt selfstorage
Nybyggnad av industriområde på Värmdö etapp 1
6 st industritomter kvar, tomterna är på cirka 1100-3350 kvm
Nybyggnad av verksamhetsområde i Nykvarn
Detaljplanen syftar till att möjliggöra utveckling av ett verksamhetsområde och föreslås tillåta lättare verksamheter, lager, logistik och fordonsservice.
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Vallentuna
Norr om Väsbyvägen med ca 50000 kvm byggklar mark på Vargmötet 2:3 mfl. Det finns 2st tomter kvar.
Rivning och nybyggnad av kontorsfastighet i Kvarnholmen
Rivning av den gamla kulturminnesmärkta Havrekvarnen och sen återuppbyggnad av en likvärdig byggnad.
Nybyggnad av industrihus i Lidingö
Planer för nybyggnad av industribyggnad.
Ny anläggning för biologisk rening (SBR) vid reningsverk i Nynäshamn
Upphandling av ny SBR-anläggning vid Nynäshamns reningsverk. Medel är säkrade och tekniska dokument uppdaterade.
Nybyggnad av verksamhetslokal i Ekerö
Bygglov för nybyggnad av verksamhetsbyggnad, hall 1, på fastigheten ekebyhov 1:41, Bygglov för uppsättande av stödmurar på fastigheten ekebyhov 1:41 Ekebyhov 1:41.
Nybyggnad av industrihus i Vallentuna
Avser nybyggnad av lager och kontor.
Ombyggnad av återvinningscentral i Tyresö kommun
Avser ombyggnad av återvinningscentral. Omfattar bl.a utökning av containerplatser pch ombyggnad av personalrum.
Nybyggnad av industrihus i Nacka
Avser nybyggnad av industrilokal.
Installation av sopsug i Barkarbystaden
Entreprenaden omfattar installation av sopsugsteknik på kvartersmark inom Barkarbystaden 2 och Barkarbystaden 3. Kvartersnäten ska kopplas på det befintliga sopsugsystemet A, som är i drift sedan 2013.
Nybyggnad av industrihus i Österåker
Nybyggnad av industribyggnad och rivning av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Norrtälje
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av småindustrier & kontor vid Väsjön, Sollentuna
Planområdet omfattar del av fastigheten med tidigare namn Törnskogen 3:2. Allmän platsmark har färdigställts under 2018 (1149694). Avser nybyggnad av verkstad/maskinhall och kontor.
Nybyggnad av slamlager i Bro
2 hektar stor anläggning.
Påbyggnad av logistikterminal i Västberga
Avser ca 2500 kvm tillbyggnad.
Nytt hotell samt om- tillbyggnad av lager till kontor i Nacka
Avser ombyggnad och tillbyggnad av kontor lager och longstay hotell.
Nytt vattenreningsverk för lakvatten/länsvatten, Norra Djurgårdsstaden
Entreprenaden omfattar ett vattenreningsverk i anslutning till projekt Norra Djurgårdsstaden. Vattenreningsverket ska främst syfta till att rena vatten från en våtsiktsanläggning som planeras vara färdig under våren 2021. Vattenreningsanläggningen ska också kunna hantera volymer av avrinningsvatten från schaktmassor som lagras i området.
Rivning av byggnader inom Slakthusområdet, Stockholm
Entreprenaden omfattar rivning av byggnader och tillhörande markkonstruktioner, plank, staket och ledningar med tillhörande schakt, sanering och återfyllningsarbeten. Rivning och schakt etc omfattar bl a 8 st byggnader (hus 50, 55, 56, 57, 58, 62, 63, del av hus 44 fd nätstation).
Nybyggnad av industrihus i Järfälla
Planer för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Österåker
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Södertälje
Nybyggnad av industrihall i plåt, med 16 portar på ca 2600 kvm, med en höjd av 7m + ca 1000 kvm i entresolplan.
Nybyggnad av industrihus i Nynäshamn
Nybyggnad industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Nykvarn
Tomtarea 12 740 kvm.
Nybyggnad av produktionslokal i Sigtuna
Avser nybyggnad av verksamhetsbyggnad.
Nybyggnad av avloppspumpstation, omläggning av VA-ledningar i Nacka
Avser arbeten med markanläggning inklusive uppförande av ny avloppspumpstation som ersättning till befintlig i Saltängen.
Nybyggnad av industrihus i Nykvarn
Avser nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industri- och kontorshus i Botkyrka
Projektet avser nybyggnad av verkstadslokaler ca 800 kvm samt kontorsdel på ca 300 kvm.
Nybyggnad av häststall i Huddinge
Stall för ca 40 hästar.
Nybyggnad av stall och personalbyggnad vid Fårdala Ridanläggning, Tyresö
Nytt stall samt personal- och elevbyggnad med betongsockel, träfasad och sadeltak. Även tillbyggnad av befintlig stallbyggnad.
Om- och tillbyggnad av lokaler för Jetpak vid Arlanda flygplats i Sigtuna
Befintlig byggnad i anslutning till Terminal 2 byggs till och anpassas för hyresgäst. Beställaren har låtit Landside sätta byggområdet men samtliga arbeten kommer inte kunna ske på Landside, utan vara Airside arbeten.
Nybyggnad av industrihus i Järfälla
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Södertälje
Ansökan om bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av bilverkstad, biltvätt samt kontor i Järfälla
Bygglov för nybyggnad av bilverkstad mm.
Installation av värmepumpar vid reningsverk i Nacka
Avser leverans, installation, deltagande i projektering, idrifttagning m.m av två värmepumpar med en sammanlagd effekt på ca 10 MW.
Tillbyggnad av bilverkstad i Södertälje
Bygglov för tillbyggnad av verksamhet.
Byte av slamskrapor vid Käppalaverket på Lidingö
Objektet avser byte av slamskrapor ES01-06, Käppalaverket. Projektet är uppdelat i fyra entreprenaddelar: E01 Byggentreprenad, E02 Maskinentreprenad, E03 Elentreprenad samt E04 Styrentreprenad.
Nybyggnad av bensinstation och tvättanläggning i Bällsta
Projektet innehåller en servicestation med pumpar, butik och tvätthall. Bällstavägen/Ulvsundavägen.
Installation av moloker m.m. i Södertälje
Projektet avser att installera 40 st moloker för hushållssopor i stadsdelen Ronna i Södertälje.
Ombyggnad av verkstad i Stockholm
Ombyggnad av bef. plåt och lackverkstad.-Nedgrävning av ny gasoltank med en brandavskiljande vägg.-Ny fläkthuv lik den befintliga.-Byta ut all el, rör och ventilation invändigt.
Ny återvinningsstation i Lindholmen, Vallentuna
Planer finns för nybyggnad av en ny återvinningsstation i Lindholmen. Vallentuna- Åby 1:174 : 1635888
Rivning av byggnader inom Slakthusområdet, Stockholm
Entreprenaden omfattar rivning av byggnader och fundament i Slakthusområdet i Stockholm. Objekten är belägna vid Hallvägen/Rökerigatan (RIV 02). Totalt skall byggnader med en yta på ca 389 590 kvm yta rivas i området. Projektet kommer att delas upp i flertalet entreprenader och kommer att utföras under åren 2020 - 2023/2024.
Marksänkning samt rivning av byggnader inom Slakthusområdet, Stockholm
Avser markarbeten och rivning av markkonstruktioner samt schakt (jord och berg), marksanering och återfyllningsarbeten. Objekten är belägna i Slakthusområdet i Stockholm Hallvägen/Rökerigatan
Ombyggnad av industrihus i Täby, etapp 1
Avser ombyggnad av industrilokal.
Ombyggnad av industrihus i Järfälla
Bygglov för ändrad planlösning samt fasadändring av industribyggnad.
Nybyggnad av pumpstation i Upplands Väsby
Ny pumpstation vid Löwenströmska parken.
Nybyggnad av tvätthall i Vällingby
Nybyggnad av 12 lång automatbiltvätt, belyst infoskylt, rivning av databod.
Ombyggnad av sopsugsterminal i Flemingsberg
Entreprenaden syftar till att byta ut sopsugsutrustningen i terminalen samt göra en kontroll av befintliga sop- och tilluftsventiler i anläggningen.
Sanering av Härsbackagruvan i Åkersberga
Härsbackagruvan är en nedlagd fältspatgruva som konverterades till oljelager i slutet av 1940-talet. Oljelagringen upphörde på 1980-talet och anläggningen är idag vattenfylld d.v.s. vattenytan ligger ca 2,5 meter under marknivå. Ytan som ska saneras är elipsformad (~15m*~40m) ca 470 m.
Renovering av klimatkammare i kyltekniska laboratoriet, KTH Stockholm
KTH ska i det kyltekniska laboratoriet hos KTH Energiteknik på totalentreprenad låta utföra ombyggnation av klimatkammare och labb där befintligt kylsystem ska ersättas med ny systemlösning. Nominellt ska ny systemlösning bestå av nytt kylsystem som betjänar klimatkammare och en köldbärartank.
Nybyggnad av pumpstation i Hölö, Södertälje
Ansökan om bygglov för nybyggnad av pumpstation och dagvattenmagasin.
Nybyggnad av avloppspumpstation på Skeppsholmen, Stockholm
Projektet avser nybyggnad av avloppspumpstation på Skeppsholmen i anslutning till byggnad 36 inklusive mark- och anläggningsarbeten. Schaktning, spontning och grundläggning av pumpstationen utgör en stor del av entreprenaden.
Ny solcellsanläggning på lagerhall i Stockholm Norvik Hamn
Projektet omfattar en nyckelfärdig solcellsanläggning, med total efterfrågad effekt på 600 kW. Takets totala yta omfattar 3 800 kvm. Projektet är uppdelat i ett fast uppdrag omfattande 400 kvm takyta med efterfrågad effekt på 60 kW. Resterande yta och effekt kan komma att avropas som optioner.
Nybyggnad av lager i Sigtuna
Nybyggnation av lager- och kontorsbyggnad. Totala BTA 1200 kvm.
Nybyggnad av lagerhall i Märsta
Nybyggnad av lager med måtten 16x 20 meter ( nockhöjd 10 m, vägghöjd 6,5 m) , betong platta
Renovering av spillvattenpumpstation i Södertälje
Avser renovering av pumpstation för spillvatten vid Nyköpingsvägen i Södertälje.
Nybyggnad av lager i Nykvarn
Bygglov för nybyggnad av lagerhall.
Tillbyggnad av lager i Solna
Bygglov för tillbyggnad, lager.
Rivning/upprustning av bryggor, byggnader och sjösättningsramper på Ulvsunda Varvsområde
Entreprenaden avser att riva, rusta upp och bygga nya bryggor och sjösättningsramper samt riva och bygga nytt mastskjul och båtställage.
Rivning av lager i Danderyd
Rivning samt nybyggnad av lagerbyggnad.
Tillbyggnad av servicehall i Stockholm
Tillbyggnad av servicehall med ca 35-40 kvm.
Ombyggnad av lager i Stockholm
Ändrad användning av garage till lagerhotell på plan 1.
Ombyggnad av lokal till bostäder i Aspudden
Ändrad användning av tvättstuga, lokal till bostad.
Ombyggnad av ventilationsanläggning i Reningsverket samt Ica Livs på Utö, Haninge kommun
Avser ombyggnad av ventilation för Reningsverket samt ICA-livs på Utö. Huvuddel 1, Reningsverket är byggt under 1980-talet. Huset är i ett plan med isolerad vind där befintligt aggregat är placerat. Huvuddel 2, ICA-livs är byggd under slutet av 1970-talet. Huset är i ett plan med kallvind där befintligt aggregat är placerat.
Nytt cykelgarage vid huvudentrén på Huddinge sjukhus
Avser nybyggnad av ett oisolerat cykelgarage om ca 75 kvadratmeter med väggar av härdat glas på en platta av betong. I uppdraget ingår elinstallationer och sanitetsinstallationer.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.