Alla aktuella industriprojekt i Stockholms län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 281 st.

Nybyggnad av produktionscenter (NPC) och logistikcenter (NLC) för Operan och Dramaten i Flemingsberg
Kungliga Operan AB och Kungliga Dramatiska Teatern AB har nu tecknat avtal med Fabege för uppförande av nytt produktions- och logistikcenter. Byggnaden kommer att uppföras i kvarteret Regulatorn 1 i Flemingsberg.
Nybyggnad av avloppsreningsverk i Åkersberga
Utbyggnaden av Margretelunds ARV kommer att handlas upp som en total-entreprenad med upphandlingsformen generalentreprenad i samverkan (partnering). Entreprenaden omfattar process-, maskin- och styrsystem med tillhörande montage samt entreprenadarbeten avseende mark, bygg, VVS och el.
Utbyggnad/nybyggnad vid Görvälnverket, Järfälla
Inom ramen för projektet Norrvattens framtida vattenproduktion (NFVP) planerar Norrvatten för en etappvis utbyggnad av vattenverkets kapacitet och rening. Norrvatten planerar bl a att bygga en kompletterande anläggning, intill dagens vattenverk.
Ombyggnad av laboratorielokaler för Karolinska Institutet i Solna
Retzius ska nu utvecklas från en till flera hyresgäster inklusive gemensamma funktioner och skall därefter hyras ut till kontor- och laboratorieverksamhet till kunder som med sin verksamhet stödjer områdets utveckling. Alla åtgärder som genomförs sker enligt Miljöbyggnad silver.
Utbyggnad av Ältaberg industriområde i Nacka
Nacka kommun vill bygga ut industriområdet i Ältaberg genom att förvandla 7 500 kvadratmeter naturmark till industritomt.
Nybyggnad av testanläggning i Nykvarn
Avser nybyggnad av en testanläggning för eldrivna fordon.
Nybyggnad av lager och logistik i Upplands-Bro
Nybyggnad av lokaler för lager och logistik. Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av bilvårdsanläggning i Kungsängen
Nybyggnad av bilanläggning med verkstad, rekond och showrooms samt nybyggnad av biltvätt och tankstation.
Nybyggnad av verksamhetslokal i Haninge
Avser nybyggnad av verksamhetslokal anpassad för beredning, förädling och förpackning av kött och vegetabiliska livsmedel.
Nybyggnad av industrihus och kontor på Länna, Huddinge
Detaljplanen syftar till att justera gatu- och kvartersstruktur samt att medge en mer flexibel användning av marken i den norra delen av Länna industriområde.
Nytt industriområde i Nykvarn, etapp 5
Exploatering på 1220574.
Ombyggnad av industrihus i Solna
Bygglov för nytt tak, ombyggnad av gavelfasad och delvis rivning, industri.
Tillbyggnad av lager i Sigtuna
Tillbyggnad av lagerbyggnad.
Renovering av vattenverk i Lovö
Avser renovering/ombyggnad av Lovös Vattenverk. Rivning av befintliga snabbfilterbassänger och bjälklag samt uppbyggnad av nya snabbfilter.
Nybyggnad av lager och kontor i Sigtuna
Avser nybyggnad av lager och kontor.
Nybyggnad av lättare industri i Gustavsberg
Avser nybyggnad av småindustri.
Nybyggnad av verkstad och kontor Arlandastad Sigtuna
Nybyggnad av verkstad och kontor Arlandastad.
Nybyggnad av energiproduktionsanläggning i Energihamnen
Markanvisningen avser fastigheterna Alexandria 3 och 4, Ladugårdsgärdet 1:9 och 1:40, Port Said 1 samt Singapore 3.
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Vallentuna
Norr om Väsbyvägen med ca 5000 kvm byggklar mark på Vargmötet 2:3 mfl
Nybyggnad av industrihus i Norrtälje
Förhandsbesked och strandskyddsdispens för nybyggnad av industribyggnad.
Utbyggnad av Marina i Järfälla
Planens syfte är att möjliggöra för en ökad byggrätt inom fastigheten. Planområdet är lokaliserat strax norr om Uddnäs, i Stäket.
Tillbyggnad av industrihus i Danderyd
Tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av lager i Tyresö
Digitalt selfstorage
Rivning samt nybyggnad av av industrihus i Ekerö
Avser rivning samt nybyggnad av industrihus.
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Rimbo
Avser ombyggnad av rötkammare samt ny extern slammottagning vid Rimbo avloppsreningsverk.
Ombyggnad av lab och kontorslokaler på KTH Kemi i Stockholm
Hus 43:15 i Kemikvarteret, hyrs idag av KTH för laboratorie- och kontorsverksamhet. Ombyggnation för 2MILab planeras i de tomställda kontorsytorna på plan 5 i den västra flygeln. Efter färdigställande av 2MILab kommer frigjorda laboratorier och kontor på plan 4, 6 och 7 renoveras och byggas om enligt rumsfunktionsprogram från KTH. Totalt berörs ca 4000 m² av ombyggnaden + övriga ytor pga installationsförändringar.
Nybyggnad av industri, handel och kontor i Norrtälje
Mark för nybyggnad av industri, handel och kontor
Nybyggnad av industriområde på Värmdö - dp Magneberg och dp Älvsby ängar
Totalt är det 11 st industritomter kvar i området. Tomtstorlek ca 2100-4800 kvm.
Rivning och nybyggnad av kontorsfastighet i Kvarnholmen
Rivning av den gamla kulturminnesmärkta Havrekvarnen och sen återuppbyggnad av en likvärdig byggnad.
Nybyggnad av verksamhetsområde på Gladö, Huddinge
Planer för utökning av industrimarken i området med nya verksamheter på fastigheten del av Gladö 76:5 m.fl. inom kommundelen Sundby.
Nybyggnad av bilhall i Sigtuna
Avser nybyggnad av bilhall.
Nybyggnad av industrihus i Vallentuna
Avser nybyggnad av lager och kontor.
Nybyggnad av verksamhetslokal i Ekerö
Bygglov för nybyggnad av verksamhetsbyggnad, hall 1, på fastigheten ekebyhov 1:41, Bygglov för uppsättande av stödmurar på fastigheten ekebyhov 1:41 Ekebyhov 1:41.
Nybyggnad av lokaler i Järfälla
Fastigheten är under nyproduktion och lokalen får en yta om 2 665 kvadratmeter.
Nybyggnad av industrihus i Södertälje
Markarbete, tomt 6000m2 Pålning Grund 2800m2 Stålhall, 62x44m, bygghöjd=13m, 2800m2, entresol 300m2, 3 portar FTX ventilation Fjärrvärme 400m2 ska inredas: 2 omklädningsrum, 6 duschar, 4 wc, 1 bastu, 3 rum, innertak, belysning, el, vent, vvs.
Ombyggnad av processlinje 1-6 vid Käppalaverket på Lidingö
Denna entreprenad omfattar ombyggnad av processlinje 1-6 och ingår i Käppalaförbundets projekt K900k. Projekt Käppala 900k omfattar ombyggnation av Käppalas reningsverk för att anpassa reningsverket till ökad belastning med de villkor som är fastställda i det nya miljötillståndet.
Installation av sopsug i Barkarbystaden, Kv III och IV
Entreprenaderna omfattar kvartersnät samt byggnation av terminalbyggnad/sopsugsteknik för Norra Barkarbystaden 3 samt Barkarbystaden 4.
Nybyggnad av industrihus i Nacka
Avser nybyggnad av industrilokal.
Nybyggnad av industrihus i Järfälla
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av kontor och verkstad i Täby
Bygglov för uppförande av industrilokal/industribyggnad.
Ny terminal för betong i Södertälje
Planer finns på tre silos på 44–48 meter som i framtiden kan bli en ny terminal för cementhantering i Södertälje hamn.
Rivning av byggnader inom Slakthusområdet, Stockholm
Entreprenaden omfattar rivning av byggnader och tillhörande markkonstruktioner, plank, staket och ledningar med tillhörande schakt, sanering och återfyllningsarbeten. Rivning och schakt etc omfattar bl a 8 st byggnader (hus 50, 55, 56, 57, 58, 62, 63, del av hus 44 fd nätstation).
Nytt vattenreningsverk för lakvatten/länsvatten, Norra Djurgårdsstaden
Entreprenaden omfattar ett vattenreningsverk i anslutning till projekt Norra Djurgårdsstaden. Vattenreningsverket ska främst syfta till att rena vatten från en våtsiktsanläggning som planeras vara färdig under våren 2021. Vattenreningsanläggningen ska också kunna hantera volymer av avrinningsvatten från schaktmassor som lagras i området.
Nybyggnad av kontor & industrilokaler vid Väsjön, Sollentuna
Markområdet är avsett för kontorsverksamt alt ej störande industri.
Nybyggnad av kontor & industrilokaler vid Väsjön, Sollentuna
Markområdets omfattning är 5047 m². Avsett för kontorsverksamt alt ej störande industri, bilservice mm.
Nybyggnad av industrihus i Norrtälje
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av kontor & industrilokaler vid Väsjön, Sollentuna
Avsett för kontorsverksamt alt ej störande industri, bilservice mm.
Nybyggnad av lager och kontor i Sigtuna
Avser nybyggnation av ca 10000 kvm lager och 1000 kvm kontor.
Nybyggnad av industrihus i Södertälje
Ansökan om bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av varv i Lidingö
Avser uppförande av två varvs-/småindustribyggnader samt rivning av tre varvs-/småindustribyggnader. Samt tillbyggnad av varvsbyggnad samt rivning + uppförande av paviljong samt mur Stensätra 1,2.
Nybyggnad av industrihus i Norrtälje
EgenLokal presenterar ett unikt koncept med friköpta industriradhus där du som företagare eller privatperson har möjlighet att köpa en eller flera kostnadseffektiva lokaler i Karshöjden, Norrtäljes mest expansiva område med ett mycket strategiskt läge nära Norrtälje centrum. I området finns redan ett stort antal företag etablerade med allt från restauranger och detaljhandel till industriverksamheter. Ute vid Karlshöjdens industriområde kommer EGENLOKAL.se att uppföra 24 lokaler om ca 6×12 golvyta + tillhörande entresolplan. Totala ytan blir ca 105 kvm. Varje lokal är en friköpt fastighet som du själv äger.
Nybyggnad av industri- och kontorshus i Botkyrka
Projektet avser nybyggnad av verkstadslokaler ca 800 kvm samt kontorsdel på ca 300 kvm.
Nybyggnad av stall och personalbyggnad vid Fårdala Ridanläggning, Tyresö
Nytt stall samt personal- och elevbyggnad med betongsockel, träfasad och sadeltak. Även tillbyggnad av befintlig stallbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Järfälla
Avser nybyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av tvättinrättning och kontorslokal i Västertorp
Ändring av tvätthall till 4 tvättstugor och 2 grovtvättstugor samt kontorslokal, installation av plattformshiss mellan entréplan och plan 3, brandtrappa på fasad m.m.
Utbyggnad av avloppsreningsverk på Ekerö
Avser utbyggnad av Ekerövattens reningsverk i Kungsberga, Ekerö Kommun. Reningsverket är av typ Emendo med rening genom biobädd, uppfört 1989. Entreprenaden avser utbyggnad av reningsverkets kapacitet, från idag 500 pe till 1000 pe.
Nybyggnad av bilverkstad, biltvätt samt kontor i Järfälla
Bygglov för nybyggnad av bilverkstad mm.
Installation av värmepumpar vid reningsverk i Nacka
Avser leverans, installation, deltagande i projektering, idrifttagning m.m av två värmepumpar med en sammanlagd effekt på ca 10 MW.
Nybyggnad av industrihus i Huddinge
Avser nybyggnad av butikslokal samt padelhall.
Nybyggnad av industrihus i Huddinge
Avser nybyggnad av en industribyggnad med 2 padelbanor.
Installation av moloker m.m. i Södertälje
Projektet avser att installera 40 st moloker för hushållssopor i stadsdelen Ronna i Södertälje.
Tillbyggnad av bilverkstad i Södertälje
Bygglov för tillbyggnad av verksamhet.
Nybyggnad av industrihus i Nykvarn
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad. Nya kontor med bättre arbetsmiljö för containeranpassningar.
Ny återvinningsstation i Lindholmen, Vallentuna
Planer finns för nybyggnad av en ny återvinningsstation i Lindholmen. Vallentuna- Åby 1:174 : 1635888
Nybyggnad av industrihus i Upplands Väsby
Nybyggnad av småindustri.
Nybyggnad av industrihus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av lager i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av två lagerbyggnader.
Byggrätt för lätt industri och eller lager i Södertälje
30,000 kvm mark finns på Almnäsområdet. Här får det byggas för lätt industri och eller lager.
Nybyggnad av industribyggnad i Loviseberg, Botkyrka
Avser nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av verkstad i Botkyrka
Avser nybyggnad av verkstad och kontor.
Tillbyggnad av industrihus i Botkyrka
Avser tillbyggnad av industribyggnad samt rivning.
Om- & tillbyggnad av panncentral i Sollentuna
Objektet avser om- och tillbyggnad av befintlig panncentral inklusive erforderliga rivningsarbeten samt tillhörande markarbeten. Tillbyggnaden omfattar höjning av Takfotsplan från 3,65 m till 6,25 m. Byggnadsarea omfattar dryga 78 m2.
Nybyggnad av tvätthall i Vällingby
Nybyggnad av 12 lång automatbiltvätt, belyst infoskylt, rivning av databod.
Installation av styr- och övervakningssystem till laboratorielokaler för Karolinska Institutet i Solna
Entreprenaden omfattar installation av system för verksamhetslarmer (SÖV) till byggnad 95:56 Astrid Fagraeus laboratorium (KM-F) i Solna.
Ny belysningsstyrning till laboratorielokaler för Karolinska Institutet i Solna
Entreprenaden omfattar leverans och installation av belysningsstyrning avseende Astrid Fagræus Laboratorium (AFL), Karolinska Institutets Campusområde i Solna.
Ombyggnad av miljöstation på S:t Görans sjukhus, Stockholm
Projektet avser ombyggnad av Byggnad 2 plan 01, total BTA ca 475 kvm.
Tillbyggnad av industrihus i Norrtälje
Tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av köttdjursstall på kriminalvårdsanstalten Svartsjö
Projektet avser nybyggnad av oisolerat dikostall inkl gödselvårdsanläggning, byggnadsyta på mark ca 1200 kvm.
Ombyggnad av återvinningscentral Eriksö, Vaxholm
Entreprenaden omfattar markarbeten samt uppförande av byggnader och containerramp.
Ombyggnad av sopsugsterminal i Flemingsberg
Entreprenaden syftar till att byta ut sopsugsutrustningen i terminalen samt göra en kontroll av befintliga sop- och tilluftsventiler i anläggningen.
Ombyggnad av miljöstugor i Solna
Omfattar ombyggnation av 5 befintliga miljöstugor samt ombyggnad av ett befintligt cykelhus till miljöstuga. Två tidigare soputrymmen ska även inredas till cykelrum. Miljöstugorna är belägna inom fastigheterna Hallen 9 & 10, Krönet 2, Motorn 11, Ponnyn 2, Ripan 1 och Turkosen 1 i Solna. Miljöstugorna renoveras i varierande omfattning genom byte av fönster och dörrar, kompletterande belysning, installation av automatisk dörröppning, ommålning etc.
Ombyggnad av panncentral vid Livgardet i Kungsängen
Objektet avser att riva gammal oljepanna, installera och ansluta ny pelletspanna (200 kW-1,2 MW), utbyte av ventilation i pannhall samt styr/övervakning i befintligt system.
Ny reservkraftsanläggning vid Himmerfjärdsverket, Grödinge
Objektet avser en funktionsleverans inkluderande bland annat konstruktion, leverans, provning och inställning av parametrar etc. till driftfärdigt reservkraftaggregat.
Nybyggnad av tryckstegringsstation i Södertälje
Avser ny tryckstegringsstation samt rivning av befintlig tryckstegringsstation. Entreprenaden skall genomföras samtidigt som befintlig station är i funktion.
Nytt sopsugssystem till Kv Vandraren och Skidåkaren, Sundbyberg
Avser ett nytt sopsugssystem inklusive inkast för de två fastigheterna Kv Vandraren 9 och Kv Skidåkaren 7. Totalt 10 st inkastpunkter med mellan fem och nio inkast vardera, rördragning i mark och garage på totalt ca 700 m.
Nybyggnad av lager i Nykvarn
Bygglov för nybyggnad av lagerhall.
Nybyggnad av lager i Nykvarn
Avser återuppnybyggnad av lager efter brand.
Nybyggnad av lagerhall i Märsta
Nybyggnad av lager med måtten 16x 20 meter ( nockhöjd 10 m, vägghöjd 6,5 m) , betong platta

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.