Alla aktuella industriprojekt i Stockholms län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av produktionscenter och logistikcenter för Kungliga Operan och Dramaten i Flemingsberg
Fabege kommer att skapa teatrarnas ateljéer och verkstäder (innehållande smedja, snickeri, måleri och tapetseri), två repetitionssalar samt kostymförråd i en helt ny byggnad på cirka 12000 kvm som beräknas stå klar under 2024. Både Operan och Dramaten har ett uppdrag från staten att vårda och vidareutveckla hantverksskickligheten i sina ateljéer och verkstäder, en tradition som har bedrivits sedan 1700-talet.
Nybyggnad av livsmedelslager i Botkyrka
Fastigheten kommer att bebyggas med en sammanhängande byggnad i två plan, där den ena delen har upp till 12,6 meters takhöjd, och den andra har fyra meters takhöjd. Anläggningen ska stå klar under Q3 2023.
Nybyggnad av industrihus och kontor på Länna, Huddinge
Detaljplanen syftar till att justera gatu- och kvartersstruktur samt att medge en mer flexibel användning av marken i den norra delen av Länna industriområde.
Nybyggnad av logistikbyggnad i Brunna
Nybyggnad av logistikbyggnad.
Nybyggnad av verkstad och kontor Arlandastad Sigtuna
Nybyggnad av verkstad och kontor Arlandastad.
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Vallentuna
Norr om Väsbyvägen med ca 50000 kvm byggklar mark på Vargmötet 2:3 mfl. Det finns 2st tomter kvar.
Nybyggnad av bunker- och lagringsdepå i Norra Värtahamnen/Energihamnen, Stockholm
Markanvisningen till Stockholms Hamnar är tänkt att möjliggöra uppförande av en ny depå för lagring och hantering av bunkerolja och viss lagring av bränslen för samhällsviktiga funktioner. Stockholms hamnar avser att upphandla en koncession för uppförande och driften av en bunkerstation i den del av Värtahamnen som kallas energihamnen.
Rivning samt nybyggnad av av industrihus i Ekerö
Avser rivning samt nybyggnad av industrihus.
Nybyggnad av industrihus i Österåker
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av verkstad i Kista, Stockholm
Nybyggnad av fordonsverkstad och kontor.
Nybyggnad av bilhall i Sigtuna
Avser nybyggnad av bilhall.
Nybyggnad av produktionslokal i Sigtuna
Bygglov för nybyggnation av verksamhetsbyggnad.
Ombyggnad av Scheelelaboratoriet Hus D, Campus Solna
Scheele djurhus skall byggas om för ny hyresgäst. Ombyggnaden omfattar del av B-huset (f.d. akvatisk avdelning) ca 450 m2, samt D-huset (f.d. djurhuset) ca 950 m2.
Tillbyggnad av industrihus i Norrtälje
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Upplands Väsby
Nybyggnad av industribyggnad med entresol, 1500 i LOA.
Nybyggnad av industriområde i Nynäshamn
Älby verksamhetsområde invid väg 73 mellan Lidatorp och Ösmo. 6-8 hektar ny verksamhetsmark. Det utökade området detaljplaneras för småindustri.
Nybyggnad av produktionslokal i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad verksamhetslokal på fastigheten överby 10:15, överby ladugården 5.
Nybyggnad av sopsugsterminal i Kista, Stockholm
Sopsugens maskineri och ledningar tillhandahålls av redan upphandlade resurser, men maskineriet behöver inhysas i en terminalbyggnad som exploateringskontoret ska uppföra. För att uppnå detta krävs ett flertal projekterande konsulter som inom sitt expertområde ska delta i projektering av sopsugsterminalen. Preliminärt planeras därefter en totalentreprenad avseende terminalbyggnaden, men det kan komma att ändras.
Nybyggnad av industri i Nynäshamn
Industriområdet är ett av kommunens sex verksamhetsområden och ligger beläget i norra Sorunda. Här finns idag ett antal verksamheter med diverse inriktningar och kommunen letar efter ännu en företagare som vill vara med och bidra till utvecklingen av området.
Tillbyggnad av industrihus i Vallentuna
Tillbyggnad av industri/lager.
Nybyggnad av produktionslokal i Österåker
Bygglov för nybyggnad av verksamhetslokal ullna kvarn, Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad, Bygglov för nybyggnad av enbostadshus - strandskyddsdispens, Anmälan om nybyggnad av komplementbyggnad - strandskyddsdispens Rydboholm 2:1.
Nybyggnad av lager och kontor i Sigtuna
Avser nybyggnation av ca 10000 kvm lager och 1000 kvm kontor. Byggnaden kommer bli ca 15 meter hög.
Tillbyggnad av produktionslokal i Sigtuna
Bygglov för tillbyggnad av verksamhetsbyggnad.
Nybyggnad av stall i Nacka
Avser nybyggnad av ridanläggning.
Renovering av stall mm i Solna
Kommer utföras i etapper. Utvändiga arbeten utförs först.
Nybyggnad av industrihus i Kungsängen
Bygglov för nybyggnad av industri.
Nybyggnad av industrihus i Järfälla
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad samt uppförande av mur/plank.
Nybyggnad av lager i Södertälje
Ansökan om bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Rivning av industrihus i Vårby, Huddinge
Rivningslov för rivning av hel byggnad samt ändra marknivå.
Nybyggnad av industrihus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av produktionslokal i Gustavsberg, Värmdö
Ansökan om bygglov för nybyggnad av verksamhetslokal som ersätter befintlig.
Tillbyggnad av produktionslokal i Sigtuna
Bygglov för tillbyggnad av verksamhetsbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Haninge
Nybyggnad av industri.
Nybyggnad av industrihus i Nykvarn
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad/lagerbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Kungsängen
Bygglov för nybyggnad av industri.
Nybyggnad av industrihus i Kungsängen
Bygglov för nybyggnad av industri.
Nybyggnad av produktionslokal i Sigtuna
Bygglov för nybyggnation av verksamhetsbyggnad.
Nybyggnad av ladugård i Österåker
Tillbyggnad av ladugård med kostall för mjölkproduktion.
Nybyggnad av lager i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Upplands Väsby
Nybyggnad av industribyggnad och ändring av marknivå.
Installation av sprinklersystem i lagerbyggnad i Spånga, Stockholm
Installation av sprinklersystem. Uppförande av sprinklertank som ska rymma ca 700 m3.
Bottenreparation på cistern 2 vid Solnaverket i Solna
Solnaverket har en cistern med en volym på 1180 m3 som är i behov av bottenreparation. Cisternen är placerad inomhus och lagrar eldningsolja 3. Bottenplåtarna korroderar underifrån och behöver bytas ut. Cisternfundamentet behöver även åtgärdas för att säkerhetsställa att korrosionen underifrån upphör.
Ombyggnad av industrihus i Upplands Väsby
Avser ombyggnad av lasthus.
Nybyggnad av lager i Nykvarn
Avser återuppbyggnad av lager efter brand.
Installation av solceller på industrihus i Huddinge
Bygglov för fasadändring av industri och verkstadsbyggnad.
Nytt sopsugssystem till bostadsområde i Sundbyberg
Totalentreprenaden omfattar byggnation av inkast och rörsystem på kvartersmark i Kv. Gullvivan Hallonbergen, Sundbyberg. Totalentreprenaden omfattar även 2 st miljöhus. Inkasten skall betjäna 117 lägenheter på gården och vara fördelade på två inkastpunkter som placeras i miljöhusen.
Ombyggnad av återvinningscentral Ingmarsö, Österåkers kommun
Entreprenaden omfattar markarbeten samt uppförande av skärmtak.
Nybyggnad av industrihus i Upplands Väsby
Förhandsbesked för industribyggnad (Serverhall).
Nybyggnad av industrihus i Norrtälje
Nybyggnad av industribyggnad.
Uppförande av utlastningsficka vid återvinningscentral i Södertälje
Avser byggnation av en utlastningsficka med tak och väggar. Objektet är beläget vid Tveta Återvinningscentral.
Nybyggnad av industrihus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Rivning av lasthus i Sollentuna
Rivningslov för rivning av 14 st lasthus på fastigheten rankan 1, sollentunaholmsvägen 13.
Tillbyggnad av industrihus i Nacka
Tillbyggnad av industrilokal.
Utvändigt underhåll av industrihus i Nacka
Utvändig ändring av industrilokal.
Nybyggnad av industrihus i Huddinge
Nybyggnad av industri och verkstadsbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Södertälje
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industri/lagerbyggnad.
Nybyggnad av återvinningsstation i Nacka
Bygglov för upplag, återvinningsstation.
Utvändigt underhåll av industrihus i Danderyd
Fasadändring av industribyggnad samt nybyggnad av reservaggregat.
Tillbyggnad av industrihus i Södertälje
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industri/lagerbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Haninge
Nybyggnation av byggnader för avsaltningsverk.
Nybyggnad av industri samt parkering i Tullinge, Botkyrka
Nybyggnad av industri och parkeringsplatser.
Nybyggnad av industrihus i Kungsängen
Marklov för industrifastighet.
Nybyggnad av lager i Nykvarn
Bygglov för nybyggnad av 2 st kontor- och lagerbyggnader.
Tillbyggnad av växthus på Ekerö
Bygglov för tillbyggnad av industri på fastigheten torslunda 1:7.
Utvändigt underhåll av industrihus i Kungsängen
Bygglov för ändring av fasad på industri.
Ombyggnad av industrihus i Kungsängen
Bygglov för ombyggnad av industri.
Tillbyggnad av industrihus i Kungsängen
Bygglov för tillbyggnad av industri.
Ombyggnad av industrihus i Ekerö
Bygglov för ändrad användning av lagerbyggnad till industri på fastigheten ekebyhov 1:394.
Ombyggnad av produktionslokal i Sigtuna
Bygglov för fasadändring av verksamhetsbyggnad samt ändring av ventilation.
Rivning av industrihus i Upplands Väsby
Rivning av industri/lager.
Utvändigt underhåll av produktionslokal i Sigtuna
Bygglov för fasadändring av verksamhetsbyggnad.
Rivning av produktionslokal i Sigtuna
Anmälan för rivning av två verksamhetsbyggnader.
Nybyggnad av industrihus i Nykvarn
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad/lagerbyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Järfälla
Bygglov för fasadändring av industribyggnad samt bygglov för uppförande av cicterner.
Utvändigt underhåll av industrihus i Järfälla
Bygglov för fasadändring av industribyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Järfälla
Bygglov för fasadändring, tillbyggnad skärmtak och ändring av/i planlösning av industribyggnad.
Rivning av industrihus i Flemingsberg, Huddinge
Rivningslov för rivning av industri och verkstad.
Ombyggnad av produktionslokal i Sigtuna
Ska bygga till ett entresolplan samt installera en trappa på utsidan för utrymningsväg.
Nybyggnad av produktionslokal i Sigtuna
Bygglov för nybyggnation av verksamhetsbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Södertälje
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad och rivningslov för befintlig byggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Södertälje
Bygglov för fasadändring av industribyggnad.
Ombyggnad av sophus i Älvsjö, Stockholm
Ombyggnad för matavfall och målning utvändigt
Tillbyggnad av lager i Ekerö
Bygglov för tillbyggnad av lager på fastigheten Nyckelby 4:32.
Utvändigt underhåll av produktionslokal i Sigtuna
Bygglov för fasadändring av verksamhetsbyggnad samt rivning av skärmtak.
Nybyggnad av lagerlokal i Sigtuna
Bygglov för nybyggnation av lager.
Omläggning av yttertak på stall på Gålö, Haninge
Entreprenaden omfattar komplett om- och nyläggning av yttertak.
Tillbyggnad av industrihus i Upplands Väsby
Bygglov för tillbyggnad av lager.
Ombyggnad av industrihus i Södertälje
Anmälan om ändring av vatten och avlopp i industribyggnad.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).