Alla aktuella industriprojekt i Stockholms län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av industrihus i Södertälje
Ansökan om bygglov för nybyggnad av två stycken industri/lagerbyggnader och uppförande av stödmurar samt anläggning av parkering.
Nybyggnad av bageri i Arlandastad
Avser nybyggnad av bageri.
Utbyggnad av industriområde i Eriksberg
Planförslaget syftar till att möjliggöra för ett hållbart kontors-, verksamhets- och industriområde
Nybyggnad avlager/logistik i Botkyrka
Bygglov för nybyggnad av annan byggnad, industri.
Nybyggnad av logistikfastighet i Sigtuna
Avser nybyggnad av logostilfastighet i Sigtuna med plats för 2 hyresgäster.
Nybyggnad av lager och logistik i Upplands-Bro
Nybyggnad av lokaler för lager och logistik.
Nybyggnad av industri, kontor eller hotell i Haninge
Fastigheten lämpar sig för industri, kontor eller hotell. För området gäller detaljplan för Albyberg etapp 1. Ca 21 000 kvm mark
Nybyggnad av lager och logistik i Upplands-Bro
Nybyggnad av lokaler för lager och logistik.
Nybyggnad av industrihus i Norrtälje
Avser nybyggnad av industribyggnad (husfabrik).
Nybyggnad av industrihus i Upplands Väsby
Avser nybyggnad av industri/lager med entresol del.
Nybyggnad av industrihus i Sunnerby
Nybyggnad av industri, just nu uppställningsplatser.
Nybyggnad av industrihus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av industri/lagerbyggnad.
Nybyggnad av kontor & industrilokaler i Sollentuna
Ett verksamhetsområde avsedd för bland annat kontor, lättare industri.
Nybyggnad av industrihus i Nykvarn
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av lager i Upplands Väsby
Förhandsbesked för nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Södertälje
Ansökan om bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av verksamhetsområde i Nykvarn
Utveckling av ett verksamhetsområde för lättare verksamheter, lager, logistik och fordonsservice.
Ny bränslesilo vid Igelstaverket i Södertälje
Intill befintliga silos på IKV (3 st) ska en ny bränslesilo 4 byggas. Denna entreprenad avser schaktarbeten, pålningsarbeten, väg- och vatten, grundläggning och betongarbeten inför uppförande av en ny bränslesilo (ca 1000 m2) på bränsleplan för IKV.
Om- och tillbyggnad av industri- och verkstadsbyggnad på Gladö, Huddinge
Bygglov för om- och tillbyggnad industri- och verkstadsbyggnad.
Nybyggnad av verkstad och kontor i Botkyrka
Nybyggnad av verkstadsbyggnad, kontor samt rivning.
Nybyggnad av industrihus i Södertälje
Ansökan om bygglov för nybyggnad av industri/lagerbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Södertälje
Ansökan om bygglov för nybyggnad av industri/lagerbyggnad och kontor och stödmur samt anläggning av parkeringsplatser och container.
Nybyggnad av sandsilo med sandtorksanläggning på Stockholm Arlanda Flygplats
Avser ny sandtorkningsanläggning för beredning av sand till halkbekämpning på Stockholm Arlanda flygplats.
Nybyggnad av industrihus i Norrtälje
Avser nybyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Huddinge
Bygglov för tillbyggnad av industri- och verkstadsbyggnad.
Nybyggnad av kontor & industrilokaler vid Väsjön, Sollentuna
Markområde avsedd för bland annat kontor, lättare industri och bilservice i Väsjön.
Nybyggnad av sopsugsterminal i Kista, Stockholm
Sopsugens maskineri och ledningar tillhandahålls av redan upphandlade resurser, men maskineriet behöver inhysas i en terminalbyggnad som exploateringskontoret ska uppföra. För att uppnå detta krävs ett flertal projekterande konsulter som inom sitt expertområde ska delta i projektering av sopsugsterminalen. Preliminärt planeras därefter en totalentreprenad avseende terminalbyggnaden, men det kan komma att ändras.
Nybyggnad av produktionslokal i Sigtuna
Avser nybyggnation av verksamhetsbyggnad med entresolplan.
Nybyggnad av industrihus i Gustavsberg, Värmdö
Ansökan om bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av lager i Huddinge
Förhandsbesked nybyggnad av byggnad för privat- och företagsförvaring.
Tillbyggnad av industrihus i Haninge
Tillbyggnad av industri.
Nybyggnad av industrilokal i Sollentuna
Nybyggnad av verksamhetslokal på fastigheten överby 10:1 & överby 10:11, gamla stäketvägen 1.
Nybyggnad av industrihus i Upplands Väsby
Nybyggnad av småindustri.
Anpassning av industrilokal i Sollentuna
Anmälan för rivning av bärande konstruktion i verksamhetslokal på fastigheten släpet 2, hammarbacken 6a.
Nybyggnad av lager i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av garage och lagerbyggnad samt personalbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Huddinge
Tillbyggnad av industrihus.
Nybyggnad av lager i Botkyrka
Nybyggnad av lagerbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Norrtälje
Bygglov för tillbyggnad och ändrad användning av industribyggnad.
Nybyggnad av lager i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad.
Installation av solcellsanläggningar på fastigheter för Stockholms Hamnar
För närvarande är planen att upphandla följande objekt: Speditionsbyggnad och tullvisitation i Norviks Hamn, beräknad storlek, 120 000 kWh, Magasin 2, Frihamnen, beräknad storlek, 100 000 kWh, beräknat antal paneler, 460 st., Matargång, Värtahamnen, 150 000 kWh, beräknat antal paneler, 636 st., Terminalbyggnad, Kapellskär, 80 000 kWh, beräknat antal paneler 330 st. samt några mindre anläggningar (minst 50 000 kWh). Vad som ännu ej är fastställt är om alla fastigheter/objekt kommer upphandlas i en och samma upphandling eller om det är en fördel att dela upp objekten på separata upphandlingar. Det är ett exempel på frågeställningar som vi via denna RFI vill få svar på.
Tillbyggnad av tälthall i Södertälje
Anmälan för tillbyggnad av industri/lagerbyggnad, Anmälan för tillbyggnad av lagerbyggnad (modellhall) Lastbilen 4.
Ombyggnad av industrihus i Täby, etapp 3
Avser ombyggnad av industrilokal.
Tillbyggnad av industrihus i Södertälje
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industri/verksamhet.
Nybyggnad av lasthus vid industrihus i Järfälla
Fasadändring av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av industribyggnad för svetsning bockning och tillverkning av armeringkonstruktioner.
Nybyggnad av produktionslokal i Sigtuna
Avser nybyggnation av verksamhetsbyggnad och stödmur.
Nybyggnad av industrihus i Upplands Väsby
Nybyggnad av industribyggnad och ändring av marknivå.
Utvändigt underhåll av industrihus i Norrtälje
Avser underhåll av plåtfasad på industrihus.
Ombyggnad av industrihus i Norrtälje
Avser installation av 2 industriportar på industrihus.
Rivning av industrihus i Stockholm
Rivning av industrilokal.
Nybyggnad av lager i Upplands Väsby
Avser nybyggnad av lager och distribution med mindre kontorsdel.
Utvändigt underhåll av stall i Solna
Anmälan av byggåtgärd ändring av fasad, omläggning samt tvätt av takmaterial, 4h-gård, Anmälan av byggåtgärd ändring av fasad, ändring av takmaterial, stallbyggnad Huvudsta 3:23,3:1.
Ombyggnad av industrihus i Järfälla
Anmälan om ändring planlösning i industribyggnad.
Målning av fasad på industrihus i Järfälla
Bygglov för fasadändring av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Upplands Väsby
Bygglov för fasadändring av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Tyresö
Utvändig ändring av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Huddinge
Bygglov för fasadändring av industri- och verkstadsbyggnad.
Ombyggnad av bageri i Södertälje
Ansökan om bygglov för ändrad användning av garage till bageri.
Utvändigt underhåll av industrihus i Nacka
Bygglov för utvändig ändring av industrilokal.
Utvändigt underhåll av verkstad i Södertälje
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av verkstadsbyggnad.
Byte av ventilation i industrihus i Lidingö
Byte av ventilation i industribyggnad.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).