Alla aktuella industriprojekt i Huddinge

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av häststall i Huddinge
Stall för ca 40 hästar.
Tillbyggnad av lager i Huddinge
Bygglov för om- och tillbyggnad av lagerbyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Huddinge
Bygglov för ändrad användning av industribyggnad, ytor tas i anspråk för idrottsändamål.
Ombyggnad av verkstad i Huddinge
Bygglov för ändrad användning av parkeringsplatser till bilrekond samt däcklager i kontors- och affärshus.
Nybyggnad av industrihus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad.
Rivning av pumpstation i Huddinge
Rivningslov för rivning av pumpstation.
Nybyggnad av sophus i Huddinge
Bygglov för uppförande av sopmoloker.
Nybyggnad av återvinningsstation i Huddinge
Bygglov för uppförande av återvinningsstation samt plank.
Nybyggnad av förråd i Huddinge
Attefall bygglovsbefriad komplementbyggnad Högmora 3:94,3:95,5:32.
Nybyggnad av förråd i Huddinge
Attefall bygglovsbefriad komplementbyggnad samt ändra bärande konstruktion.
Nybyggnad av förråd i Huddinge
Attefall bygglovsbefriad komplementbyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Huddinge
Bygglov för fasadändring industribyggnad.
Nybyggnad av sophus i Huddinge
Bygglov för flyttbara kärlskåp för sortering av hushållsavfall.
Nybyggnad av förråd i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt rivning samt mur och plank samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad samt komplementbyggnad Timmersvansen 8,1.
Nybyggnad av förråd i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av övrigt samt marklov.
Nybyggnad av förråd i Huddinge
Bygglov för nybyggnad förrådsbod.
Nybyggnad av lager i Huddinge
Bygglov för nybyggnad, lagertält.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.