Alla aktuella industriprojekt i Huddinge

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av industrihus och kontor på Länna, Huddinge
Detaljplanen syftar till att justera gatu- och kvartersstruktur samt att medge en mer flexibel användning av marken i den norra delen av Länna industriområde.
Nybyggnad av industrihus i Huddinge
Avser nybyggnad av butikslokal samt padelhall.
Nybyggnad av industrihus i Huddinge
Avser nybyggnad av en industribyggnad med 2 padelbanor.
Ombyggnad av sopsugsterminal i Flemingsberg
Entreprenaden syftar till att byta ut sopsugsutrustningen i terminalen samt göra en kontroll av befintliga sop- och tilluftsventiler i anläggningen.
Nytt cykelgarage vid huvudentrén på Huddinge sjukhus
Avser nybyggnad av ett oisolerat cykelgarage om ca 75 kvadratmeter med väggar av härdat glas på en platta av betong. I uppdraget ingår elinstallationer och sanitetsinstallationer.
Ombyggnad av industrihus i Huddinge
Bygglov för fasadändring/installation av hiss industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad industribyggnad, marklov för ändrade marknivåer och rivningslov, Bygglov för uppsättning av skylt, Rivningslov för rivning av hel byggnad Segmentet 2.
Tillbyggnad av industrihus i Huddinge
Bygglov för om och tillbyggnad av industri och verkstadsbyggnad.
Ombyggnad av verkstad i Huddinge
Bygglov för säsongsbegränsat bygglov däckverkstad pop up store.
Tillbyggnad av skärmtak i Huddinge
Bygglov för tillbyggnad av befintlig samt ett skärmtak.
Nybyggnad av skärmtak i Huddinge
Bygglov för uppsättning av skyltar och skärmtak.
Ombyggnad av forskningsanläggning i Huddinge
Bygglov för uppsättning av ventilationsanordningar.
Rivning av förråd i Huddinge
Rivningslov för rivning av hel byggnad.
Nybyggnad av lager i Huddinge
Tidsbegränsat bygglov för anordnande av industribyggnad/lagertält tom 23 januari 2025.
Nybyggnad av sophus i Huddinge
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av sophus.
Nybyggnad av industrihus i Huddinge
Tidsbegränsat bygglov för uppställning/uppförande av industri och verkstadsbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av cistern i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av gasolcistern och container.
Nybyggnad av sophus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av kärlskåp.
Nybyggnad av pumpstation i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av återvinningsstation i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av återvinningsstation samt rivning.
Ombyggnad av industrihus i Huddinge
Anmälan om ändring planlösning i industri och verkstadsbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Huddinge
Attefall bygglovsbefriad komplementbyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.