Alla aktuella industriprojekt i Norrtälje

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av reningsverk i Norrtälje
Avser utbyggnad av Lindholmens avloppsreningsverk till 50 000 pe. Uppdraget omfattas av projektering gällande process, maskin, bygg, mark, VVS och el/styr avseende om- och tillbyggnad av Lindholmens avloppsreningsverk. Tälje 3:289, Tälje 2:48, Tälje 3:32115
Nybyggnad av industrihus i Norrtälje
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Norrtälje
EgenLokal presenterar ett unikt koncept med friköpta industriradhus där du som företagare eller privatperson har möjlighet att köpa en eller flera kostnadseffektiva lokaler i Karshöjden, Norrtäljes mest expansiva område med ett mycket strategiskt läge nära Norrtälje centrum. I området finns redan ett stort antal företag etablerade med allt från restauranger och detaljhandel till industriverksamheter. Ute vid Karlshöjdens industriområde kommer EGENLOKAL.se att uppföra 24 lokaler om ca 6×12 golvyta + tillhörande entresolplan. Totala ytan blir ca 105 kvm. Varje lokal är en friköpt fastighet som du själv äger.
Nybyggnad av lager i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av två lagerbyggnader.
Ny avloppsanläggning på Ängsö
Projektet avser tömning, rivning och bortforsling av en trekammarbrunn med infiltrationsbädd, föråldrade brunnar, ledningar osv och leverans, installation, driftsättning och provning av en ny minireningsverk.
Nybyggnad av industrihus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad Rimbo-vallby 5:8,5:10.
Rivning av förråd i Norrtälje
Rivningslov för rivning av del av förrådsbyggnad.
Rivning av förråd i Norrtälje
Rivningslov för rivning av förråd och uteplats.
Rivning av förråd i Norrtälje
Rivningslov för rivning av övrigt.
Nybyggnad av förråd i Norrtälje
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av två containrar (förråd).
Nybyggnad av förråd i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av tre komplementbyggnader.
Nybyggnad av cistern i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av gasolcistern samt upplag för gasolanläggning.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.