Alla aktuella industriprojekt i Norrtälje

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av industrihus i Norrtälje
Förhandsbesked och strandskyddsdispens för nybyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Rimbo
Avser ombyggnad av rötkammare samt ny extern slammottagning vid Rimbo avloppsreningsverk.
Nybyggnad av industrihus i Norrtälje
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Norrtälje
EgenLokal presenterar ett unikt koncept med friköpta industriradhus där du som företagare eller privatperson har möjlighet att köpa en eller flera kostnadseffektiva lokaler i Karshöjden, Norrtäljes mest expansiva område med ett mycket strategiskt läge nära Norrtälje centrum. I området finns redan ett stort antal företag etablerade med allt från restauranger och detaljhandel till industriverksamheter. Ute vid Karlshöjdens industriområde kommer EGENLOKAL.se att uppföra 24 lokaler om ca 6×12 golvyta + tillhörande entresolplan. Totala ytan blir ca 105 kvm. Varje lokal är en friköpt fastighet som du själv äger.
Nybyggnad av industrihus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av lager i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av två lagerbyggnader.
Tillbyggnad av industrihus i Norrtälje
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Norrtälje
Förhandsbesked för tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av stall i Norrtälje
Nybyggnad av stall (60 hästar).
Nybyggnad av lager i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad samt rivning av befintlig.
Tillbyggnad av slakteri i Norrtälje
Bygglov för tillbyggnad av slakteri.
Rivning av cistern i Norrtälje
Rivningslov för rivning av del av byggnad, bortforsling av cisterner samt tre stycken lagertält.
Nybyggnad av förråd i Norrtälje
Strandskyddispens för nybyggnad av komplementbyggnad och flytt av brygga.
Nybyggnad av lager i Norrtälje
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (2 förrådstält) t.o.m. 2023-05-01.
Nybyggnad av förråd i Norrtälje
Bygglov och strandskyddispens för nybyggnad av två komplementbyggnad samt installation av eldstad.
Nybyggnad av pumpstation i Norrtälje
Bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av pumpstation för kommunalt va.
Nybyggnad av återvinningsstation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av återvinningsstation och plank.
Tillbyggnad av förråd i Norrtälje
Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad samt installation av eldstad, Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad Rödlöga 1:61.
Nybyggnad av lager i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av lusthus/paviljong.
Tillbyggnad av förråd i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av plank och tillbyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (lusthus/paviljong), cykelparkering med tak (hamnparken), offentlig toalett (hamnparken), nybyggnad av transformatorstation (hamnparken) Tälje 3:16, 3:1.
Nybyggnad av sophus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (miljöhus).
Nybyggnad av förråd i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad Älmsta 7:43,Södra Sund 1:4.
Nybyggnad av förråd i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Norrtälje
Anmälan för nybyggnad av komplementbyggnad.
Rivning av förråd i Norrtälje
Anmälan för rivning av komplementbyggnad.
Rivning av förråd i Norrtälje
Anmälan för ändring av eldstad/rökkanal, Rivningslov för rivning av övrigt Spillersboda 1:25.
Ombyggnad av förråd i Norrtälje
Anmälan för ändring av komplementbyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.