Alla aktuella industriprojekt i Stockholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av kontor och datahall i Akalla
Överskottsvärmen från all utrustning kommer att användas till uppvärmning av fjärrvärmeanslutna hus i Stockholm.
Nybyggnad av produktionsanläggning i Farsta
Den planerade byggnaden är 32 000 kvadratmeter stor fördelad på två våningar och ska innehålla en produktions- och logistikanläggning med hög grad av automation. I projektet ingår också ett fristående parkeringshus på 9 000 kvadratmeter.
Upprustning/modernisering på Kristinebergs IP
Upprustning av läktarbyggnad. Naturgräset på fotbollsplanen ska bytas ut till konstgräs. Allvädersbeläggningen på rundbanor ska läggas om och nya teknikytor för längd-, höjd-, och stavhopp samt kulstöt ska byggas.
Ombyggnad alternativt nybyggnad av bilprovningsanläggning i Stockholm
Avser ombyggnad till bilprovningsanläggning.
Ombyggnad av lab och kontorslokaler på KTH Kemi i Stockholm
Hus 43:15 i Kemikvarteret, hyrs idag av KTH för laboratorie- och kontorsverksamhet. Ombyggnation för 2MILab planeras i de tomställda kontorsytorna på plan 5 i den västra flygeln. Efter färdigställande av 2MILab kommer frigjorda laboratorier och kontor på plan 4, 6 och 7 renoveras och byggas om enligt rumsfunktionsprogram från KTH. Totalt berörs ca 4000 m² av ombyggnaden + övriga ytor pga installationsförändringar.
Påbyggnad av logistikterminal i Västberga
Avser ca 2500 kvm tillbyggnad.
Nytt vattenreningsverk för lakvatten/länsvatten, Norra Djurgårdsstaden
Entreprenaden omfattar ett vattenreningsverk i anslutning till projekt Norra Djurgårdsstaden. Vattenreningsverket ska främst syfta till att rena vatten från en våtsiktsanläggning som planeras vara färdig under våren 2021. Vattenreningsanläggningen ska också kunna hantera volymer av avrinningsvatten från schaktmassor som lagras i området.
Rivning av byggnader inom Slakthusområdet, Stockholm
Entreprenaden omfattar rivning av byggnader och tillhörande markkonstruktioner, plank, staket och ledningar med tillhörande schakt, sanering och återfyllningsarbeten. Rivning och schakt etc omfattar bl a 8 st byggnader (hus 50, 55, 56, 57, 58, 62, 63, del av hus 44 fd nätstation).
Nybyggnad av sopsugsterminal i Kista
Sopsugens maskineri och ledningar tillhandahålls av redan upphandlade resurser, men maskineriet behöver inhysas i en terminalbyggnad som exploateringskontoret ska uppföra. För att uppnå detta krävs ett flertal projekterande konsulter som inom sitt expertområde ska delta i projektering av sopsugsterminalen. Preliminärt planeras därefter en totalentreprenad avseende terminalbyggnaden, men det kan komma att ändras.
Nybyggnad av bensinstation och tvättanläggning i Bällsta
Projektet innehåller en servicestation med pumpar, butik och tvätthall. Bällstavägen/Ulvsundavägen.
Ombyggnad av verkstad i Stockholm
Ombyggnad av bef. plåt och lackverkstad.-Nedgrävning av ny gasoltank med en brandavskiljande vägg.-Ny fläkthuv lik den befintliga.-Byta ut all el, rör och ventilation invändigt.
Marksänkning samt rivning av byggnader inom Slakthusområdet, Stockholm
Avser markarbeten och rivning av markkonstruktioner samt schakt (jord och berg), marksanering och återfyllningsarbeten. Objekten är belägna i Slakthusområdet i Stockholm Hallvägen/Rökerigatan
Nybyggnad av avloppspumpstation på Skeppsholmen, Stockholm
Projektet avser nybyggnad av avloppspumpstation på Skeppsholmen i anslutning till byggnad 36 inklusive mark- och anläggningsarbeten. Schaktning, spontning och grundläggning av pumpstationen utgör en stor del av entreprenaden.
Renovering av klimatkammare i kyltekniska laboratoriet, KTH Stockholm
KTH ska i det kyltekniska laboratoriet hos KTH Energiteknik på totalentreprenad låta utföra ombyggnation av klimatkammare och labb där befintligt kylsystem ska ersättas med ny systemlösning. Nominellt ska ny systemlösning bestå av nytt kylsystem som betjänar klimatkammare och en köldbärartank.
Rivning av verkstad i Stockholm
Rivning av f.d verkstad.
Tillbyggnad av servicehall i Stockholm
Tillbyggnad av servicehall med ca 35-40 kvm.
Nybyggnad av vagnförråd i Stockholm
Avser nybyggnad av ett förråd för barnvagnar.
Ombyggnad av soprum i Stockholm
Avser ombyggnad av soprum.
Rivning/upprustning av bryggor, byggnader och sjösättningsramper på Ulvsunda Varvsområde
Entreprenaden avser att riva, rusta upp och bygga nya bryggor och sjösättningsramper samt riva och bygga nytt mastskjul och båtställage.
Ombyggnad av lager i Stockholm
Ändrad användning från lastkaj till lager. Befintlig lastgata överdeckas med förhöjt golv som kommer att utgöra nytt lagergolv. Den nya ytan blir till lager bestående av kylrum och uppställningsyta för dagliga leveranser. Bta 340 m2.
Nybyggnad av förråd i Stockholm
Uppförande av ett mindre cykelförråd. Bra 21 m2.
Utvändigt underhåll av industrihus i Stockholm
Solcellsinstallation på två industrifastigheter.
Nybyggnad av förråd i Stockholm
Rivning av cykelförråd, nybyggnation av cykelförråd samt nybyggnad av plank/skärmar. .
Rivning av förråd i Stockholm
Rivning av enklare förrådsbyggnad och uppförande av Attefallsbyggnad. Bta 24,5 m2.
Nybyggnad av förråd i Stockholm
Nybyggnad av cykelförråd.
Utvändigt underhåll av industrihus i Stockholm
Installera ny port i fastigheten (industri/kontor).
Åtgärdstekniker för att reducera DDT mm vid nedlagda skogsplantskolor, SGU
Avser åtgärdstekniker för att reducera DDT och dess nedbrytningsprodukter vid nedlagda skogsplantskolor.

Ovan har vi listat upp ett urval av alla aktuella bygg- och anläggningsprojekt av olika kategorier i Stockholm Stad. Med aktuella byggprojekt avser vi byggen där det hänt något och rapporterats något från vår ständigt pågående marknadsundersökning den senaste månaden (kan då vara händelser i olika skeden) och/eller där byggstarten har varit eller är inom ett intervall av tre månader bakåt och tre månader framåt.

Som du ser i listan bevakar vi både nya aktuella byggen och aktuella ombyggnader, renoveringar samt tillbyggnationer. Här kan du specifikt se aktuell nybyggnation i Stockholm Stad. Här kan du se aktuella renoveringar, ombyggnationer och tillbyggnationer i Stockholm Stad.

Du kan även specifikt titta på aktuella bostadsprojekt i Stockholm här, anläggningsprojekt i Stockholm här, industriprojekt i Stockholm här eller aktuella kontor, skolor, sjukhus, hotell, butiker etc. i Stockholm här.

Vill du istället för aktuella byggprojekt i Stockholm hitta planerade, kommande byggprojekt i Stockholm kan du göra det här.

Hittar du inte den typ av aktuella byggprojekt i Stockholm som du söker? Vi har väldigt detaljerade urvalsmöjligheter i vår betaltjänst och är det någon specifik typ av aktuell byggnation du vill ha koll på i Stockholm eller övriga landet kan du titta i vårt urvalsformulär för att se vilka möjligheter det finns att skräddarsy en bevakning av precis den typ av aktuella byggprojekt som intresserar dig. Där finns allt från aktuella parkeringshus till bibliotek, laboratorium eller bensinstationer. Är du ute efter aktuella anläggningsprojekt i Stockholm hittar du även broar, tunnlar, rondeller, parker etc. i en mer detaljerad nivå.

Vill du ha aktuell byggstatistik för Stockholm har vi även tjänster för det via våra Marknadsanalys med projekteringsindex och byggstartsindex. Statistiken bygger på vår rapportering av byggprojekt som är aktuell utifrån att de antingen projekteringsstartat eller byggstartat och statistiken går att bryta ner på olika typ av byggprojekt samt geografiskt för att se vad och var byggandet ökar eller minskar. Läs mer om aktuell byggstatistik här.

De senaste åren har det byggstartat aktuella byggprojekt i Stockholm Stad till ett värde av mellan 30–36 miljarder årligen.

Vi vet mycket om byggprojektmarknaden i Stockholm, de aktuella byggprojekten i Stockholm och de aktuella aktörerna i Stockholms byggmarknad så kontakta oss här om du vill veta mer. Vi kanske inte har svar på hur många inom byggbranschen i Stockholm som håller på AIK, Djurgården eller Hammarby – men vi vet mycket annat om byggandet i Stockholm.

Vi har Sveriges mest använda tjänst för att bevaka, bearbeta och analysera byggprojektmarknaden i Stockholm.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.