Alla aktuella industriprojekt i Stockholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
VA och fast släcksystem FSE905 Förbifart Stockholm
Avser VA-system inklusive VA-station, pump- och dränstationer för avlopps- och släckvatten till brandposter, fast släcksystem för trafikutrymmet för hela sträckan.
Nybyggnad av datahall i Akalla, etapp 2
Överskottsvärmen från all utrustning kommer att användas till uppvärmning av fjärrvärmeanslutna hus i Stockholm. Etapp 2 avser nybyggnad av 3 st datahallar.
Ombyggnad av lab och kontorslokaler på KTH Kemi i Stockholm
Hus 43:15 i Kemikvarteret, hyrs idag av KTH för laboratorie- och kontorsverksamhet. Ombyggnation för 2MILab planeras i de tomställda kontorsytorna på plan 5 i den västra flygeln. Efter färdigställande av 2MILab kommer frigjorda laboratorier och kontor på plan 4, 6 och 7 renoveras och byggas om enligt rumsfunktionsprogram från KTH. Totalt berörs ca 4000 m² av ombyggnaden + övriga ytor pga installationsförändringar.
Nybyggnad av förrådshotell i Larsboda
Nybyggnad av lagerhotell, 24storage verksamhet.
Nybyggnad av bunker- och lagringsdepå i Norra Värtahamnen/Energihamnen
Markanvisningen till Stockholms Hamnar är tänkt att möjliggöra uppförande av en ny depå för lagring och hantering av bunkerolja och viss lagring av bränslen för samhällsviktiga funktioner. Stockholms hamnar avser att upphandla en koncession för uppförande och driften av en bunkerstation i den del av Värtahamnen som kallas energihamnen.
Nybyggnad av datorhall i Akalla
Nybyggnad av datacenter.
Nybyggnad av lager i Stockholm
Nybyggnation av lagerbyggnad med tillhörande industrihandel. Bta 5160 m2.
Upprustning av fordonstvättar i tunnelbanedepåer i Nyboda och Vällingby
Utbyte av tvättanläggningar inklusive reningsverk. Renovering av ytskikt, installationer mm.
Ombyggnad av tvättinrättning och kontorslokal i Västertorp
Ändring av tvätthall till 4 tvättstugor och 2 grovtvättstugor samt kontorslokal, installation av plattformshiss mellan entréplan och plan 3, brandtrappa på fasad m.m.
Nybyggnad av tvätthall i Vällingby
Nybyggnad av 12 lång automatbiltvätt, belyst infoskylt, rivning av databod.
Ombyggnad av soprum i Stockholm
Avser ombyggnad av soprum.
Nybyggnad av industrihus i Stockholm
Nybyggnation av industrihall i anslutning till bef. kontorsbyggnad. Bta 5935 m2.
Nybyggnad av industrihus i Stockholm
Nybyggnad av industri (produktion/tillverkning) - På Kylhuset 26, Mötesplats för mat, kultur och upplevelser så planerar Atrium Ljungberg att utveckla Kylhuset 26 till en destination som kretsar kring mat & dryck, arbetsplatser & kultur. Bta 2315 m2.
Utvändigt underhåll av industrihus i Stockholm
Fasadrenovering och fasadänrding av industrilokal samt nytt staket. Bta 57 m2.
Utvändigt underhåll av produktionslokal i Stockholm
Fasadändring med nya fönsteröppningar/glaspartier på lager/produktion/kontor. Bta 650 m2.
Rivning och nybyggnad av lager i Stockholm
Rivning av befintligt kallager och istället uppföra lager/tillverkningshus. Total byggyta plan 23,7x15,9 = 376,8 m2.
Utvändigt underhåll av industrihus i Stockholm
Utvändig ändring av industri - Bef fönsterband med tillhörande bröstningar rivs och nya fönster och fasadpartier monteras. Bta ca 7300 m2.
Utvändigt underhåll av industrihus i Stockholm
Utvändig ändring av industri - Delar av fastighetens fasad skall målas om i ny kulör.
Rivning av verkstad i Stockholm
Rivning av verkstadsbyggnad, Bta ca 80 m2.
Nybyggnad av växthus i Stockholm
Anmälan - Nybyggnad av växthus.
Ombyggnad av tvättinrättning i Stockholm
Idag tomställd lägenhet, byggs om till tvättstuga för 71 lägenheter. Bta 45 m2.
Nybyggnad av fläktrum i Stockholm
Nybyggnation av flärktrum på tak om 8,7 m x 4,4 m = 38 m2.
Nybyggnad av vagnförråd i Stockholm
Avser nybyggnad av ett förråd för barnvagnar.

Ovan har vi listat upp ett urval av alla aktuella bygg- och anläggningsprojekt av olika kategorier i Stockholm Stad. Med aktuella byggprojekt avser vi byggen där det hänt något och rapporterats något från vår ständigt pågående marknadsundersökning den senaste månaden (kan då vara händelser i olika skeden) och/eller där byggstarten har varit eller är inom ett intervall av tre månader bakåt och tre månader framåt.

Som du ser i listan bevakar vi både nya aktuella byggen och aktuella ombyggnader, renoveringar samt tillbyggnationer. Här kan du specifikt se aktuell nybyggnation i Stockholm Stad. Här kan du se aktuella renoveringar, ombyggnationer och tillbyggnationer i Stockholm Stad.

Du kan även specifikt titta på aktuella bostadsprojekt i Stockholm här, anläggningsprojekt i Stockholm här, industriprojekt i Stockholm här eller aktuella kontor, skolor, sjukhus, hotell, butiker etc. i Stockholm här.

Vill du istället för aktuella byggprojekt i Stockholm hitta planerade, kommande byggprojekt i Stockholm kan du göra det här.

Hittar du inte den typ av aktuella byggprojekt i Stockholm som du söker? Vi har väldigt detaljerade urvalsmöjligheter i vår betaltjänst och är det någon specifik typ av aktuell byggnation du vill ha koll på i Stockholm eller övriga landet kan du titta i vårt urvalsformulär för att se vilka möjligheter det finns att skräddarsy en bevakning av precis den typ av aktuella byggprojekt som intresserar dig. Där finns allt från aktuella parkeringshus till bibliotek, laboratorium eller bensinstationer. Är du ute efter aktuella anläggningsprojekt i Stockholm hittar du även broar, tunnlar, rondeller, parker etc. i en mer detaljerad nivå.

Vill du ha aktuell byggstatistik för Stockholm har vi även tjänster för det via våra Marknadsanalys med projekteringsindex och byggstartsindex. Statistiken bygger på vår rapportering av byggprojekt som är aktuell utifrån att de antingen projekteringsstartat eller byggstartat och statistiken går att bryta ner på olika typ av byggprojekt samt geografiskt för att se vad och var byggandet ökar eller minskar. Läs mer om aktuell byggstatistik här.

De senaste åren har det byggstartat aktuella byggprojekt i Stockholm Stad till ett värde av mellan 30–36 miljarder årligen.

Vi vet mycket om byggprojektmarknaden i Stockholm, de aktuella byggprojekten i Stockholm och de aktuella aktörerna i Stockholms byggmarknad så kontakta oss här om du vill veta mer. Vi kanske inte har svar på hur många inom byggbranschen i Stockholm som håller på AIK, Djurgården eller Hammarby – men vi vet mycket annat om byggandet i Stockholm.

Vi har Sveriges mest använda tjänst för att bevaka, bearbeta och analysera byggprojektmarknaden i Stockholm.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.