Alla aktuella industriprojekt i Ekerö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Renovering av vattenverk i Lovö
Avser renovering/ombyggnad av Lovös Vattenverk. Rivning av befintliga snabbfilterbassänger och bjälklag samt uppbyggnad av nya snabbfilter.
Nybyggnad av verksamhetslokal i Ekerö
Bygglov för nybyggnad av verksamhetsbyggnad, hall 1, på fastigheten ekebyhov 1:41, Bygglov för uppsättande av stödmurar på fastigheten ekebyhov 1:41 Ekebyhov 1:41.
Utbyggnad av avloppsreningsverk på Ekerö
Avser utbyggnad av Ekerövattens reningsverk i Kungsberga, Ekerö Kommun. Reningsverket är av typ Emendo med rening genom biobädd, uppfört 1989. Entreprenaden avser utbyggnad av reningsverkets kapacitet, från idag 500 pe till 1000 pe.
Nybyggnad av köttdjursstall på kriminalvårdsanstalten Svartsjö
Projektet avser nybyggnad av oisolerat dikostall inkl gödselvårdsanläggning, byggnadsyta på mark ca 1200 kvm.
Nybyggnad av industrihus i Ekerö
Avser nybyggnad av två industribyggnader.
Ombyggnad av förråd i Ekerö
Bygglov för ersättning av byggnad (slagbås) på fastigheten rinkeby 1:2, kungl.drottningholms golfklubb.
Nybyggnad av pumpstation i Ekerö
Bygglov för nybyggnad av pumphus på fastigheten tappsund 1:1.
Utvändigt underhåll av industrihus i Ekerö
Bygglov för utvändig ändring av industribyggnad på fastigheten ekebyhov 1:548.
Ombyggnad av industrihus i Ekerö
Bygglov för ändrad användning av industribyggnad på fastigheten vifärna 3:76.
Tillbyggnad av industrihus i Ekerö
Förhandsbesked för tillbyggnad av växthus/industribyggnad på fastigheten torslunda 1:7.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.