Alla aktuella industriprojekt i Lidingö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Kringåtgärder vid Bodalshallen på Lidingö
Följande kringåtgärder, i stora drag, ingår i denna entreprenad: Ett sophus för den nya hallens sopkärl byggs i anslutning till Bodalsskolans sophus på fastigheten Matrosen 1. Hallen behöver kompletteras med en ny brandpost, där ledning utgår från Bodalsvägen och brandposten placeras norr om fastigheten 8:30. En stentrappa från Bodalsskolan, som har tagits bort ska återbyggas i nytt läge. Gångvägar runt hallen samt breddning av gångväg på hallens norra sida, ska iordningställas. Cykelparkering, parkeringsplatser för rörelsehindrade, åsnetrappa, plantering på norra sidan av hallen, samt en bom ska uppföras.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).