Alla aktuella industriprojekt i Solna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av industrihus i Solna
Bygglov för nytt tak, ombyggnad av gavelfasad och delvis rivning, industri.
Ombyggnad av miljöstugor i Solna
Omfattar ombyggnation av 5 befintliga miljöstugor samt ombyggnad av ett befintligt cykelhus till miljöstuga. Två tidigare soputrymmen ska även inredas till cykelrum. Miljöstugorna är belägna inom fastigheterna Hallen 9 & 10, Krönet 2, Motorn 11, Ponnyn 2, Ripan 1 och Turkosen 1 i Solna. Miljöstugorna renoveras i varierande omfattning genom byte av fönster och dörrar, kompletterande belysning, installation av automatisk dörröppning, ommålning etc.
Tillbyggnad av lager i Solna
Bygglov för tillbyggnad, lager.
Installation av styr- och övervakningssystem till lablokaler för Karolinska Institutet i Solna
Entreprenaden omfattar installation av system för Styrning Övervakning Verksamhetslarm (SÖV) i byggnad 95:47 IMM, Institutet för Miljömedicin i Solna.
Installation av styr- och övervakningssystem till laboratorielokaler för Karolinska Institutet i Solna
Entreprenaden omfattar installation av system för verksamhetslarmer (SÖV) till byggnad 95:56 Astrid Fagraeus laboratorium (KM-F) i Solna.
Nybyggnad av sophus i Solna
Bygglov för, annan åtgärd, sopbehållare, flerbostadshus.
Nybyggnad av sophus i Solna
Bygglov för installation av 2 st markbehållare för hushållsavfall.
Nybyggnad av förråd i Solna
Bygglov för nybyggnad av förrådsbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Solna
Bygglov för nybyggnad, komplementbyggnad, tomt 181, Bygglov för tillbyggnad, komplementbyggnad, tomt 181 Ulriksdal 2:3.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.