Alla aktuella industriprojekt i Solna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av industrihus i Solna
Bygglov för nytt tak, ombyggnad av gavelfasad och delvis rivning, industri.
Installation av styr- och övervakningssystem till laboratorielokaler för Karolinska Institutet i Solna
Entreprenaden omfattar installation av system för verksamhetslarmer (SÖV) till byggnad 95:56 Astrid Fagraeus laboratorium (KM-F) i Solna.
Ny belysningsstyrning till laboratorielokaler för Karolinska Institutet i Solna
Entreprenaden omfattar leverans och installation av belysningsstyrning avseende Astrid Fagræus Laboratorium (AFL), Karolinska Institutets Campusområde i Solna.
Ombyggnad av miljöstugor i Solna
Omfattar ombyggnation av 5 befintliga miljöstugor samt ombyggnad av ett befintligt cykelhus till miljöstuga. Två tidigare soputrymmen ska även inredas till cykelrum. Miljöstugorna är belägna inom fastigheterna Hallen 9 & 10, Krönet 2, Motorn 11, Ponnyn 2, Ripan 1 och Turkosen 1 i Solna. Miljöstugorna renoveras i varierande omfattning genom byte av fönster och dörrar, kompletterande belysning, installation av automatisk dörröppning, ommålning etc.
Byte av styrsystem vid Haga växlarstation, Solna
Avser nytt styrsystem till Haga Växlarstation, som är placerad i den gamla värmecentralen på Karolinska Sjukhuset.
Ombyggnad av industrihus i Solna
Bygglov för höjning av tak, industri.
Nybyggnad av förråd i Solna
Bygglov för nybyggnad, cykelförråd, uteplats, mur, flerbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Solna
Bygglov för nybyggnad, cykelförråd.
Nybyggnad av växthus i Solna
Bygglov för nybyggnad, växthus.
Tillbyggnad av förråd i Solna
Bygglov för tillbyggnad, montering av träningsställning, pergola och markis.
Tillbyggnad av sophus i Solna
Bygglov för utökning av källsortering, avfallsbehållare.
Utvändigt underhåll av förråd i Solna
Bygglov för ändring av fasad, komplementbyggnad flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av förråd i Solna
Bygglov för ändring av fasad, komplementbyggnad Hallen 9,Krönet 2.
Utvändigt underhåll av förråd i Solna
Bygglov för, annan åtgärd, komplementbyggnad, fasadändring samt montering av dörrautomatik miljöstuga-turkosen 1 Ponnyn 2,Turkosen 1.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.