Alla aktuella industriprojekt i Täby

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Kapacitetsförstärkning gällande spillvatten inom Täby Park, Täby kommun
Södra VA-anslutningen är en kapacitetsförstärkning gällande spillvatten till kommande boende i Täby park. En pumpstation kommer anläggas mellan före detta galoppbanans södra del och E18 och därmed ansluta till befintliga spillvattenledningar i kommunens dagvattentunnel belägen söder om E18.
Renovering av industrihus i Täby
Avser ut- och invändigt underhåll av industribyggnad/lagerbyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Täby
Avser ändring av planlösning i industri- och lagerbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Täby
Avser tillbyggnad av industrilokal/industribyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Täby, etapp 2
Avser ombyggnad av insustrilokal.
Uppförande av skärmtak på Hagby återvinningsanläggning
Upphandlingen avser en totalentreprenad av gjutning av betongplatta, asfaltering och uppförande av två skärmtak för förvaring av Farligt avfall (FA) och elektronik på SÖRABs återvinningsanläggning Hagby, i Täby.
Ombyggnad av industrihus i Täby
Bygglov för ändring av industrilokal/industribyggnad,.
Nybyggnad av förråd i Täby
Anmälan lovfri åtgärd, uppförande av komplementbyggnad attefall.
Nybyggnad av cistern i Täby
Bygglov för tidsbegränsad tillfällig mobil oljecistern.
Nybyggnad av återvinningsstation i Täby
Bygglov för uppförande av återvinningsstation och skylt.
Utvändigt underhåll av industrihus i Täby
Bygglov för utvändig ändring av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Täby
Bygglov för utvändig ändring av industrilokal/industribyggnad.
Utvändigt underhåll av skorsten i Täby
Bygglov för utvändig ändring av skorsten.
Tillbyggnad av industrihus i Täby
Ändring av industrilokal/industribyggnad.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.