Alla aktuella industriprojekt i Sollentuna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av kontor & industrilokaler vid Väsjön, Sollentuna
Markområdet är avsett för kontorsverksamt alt ej störande industri.
Om- & tillbyggnad av panncentral i Sollentuna
Objektet avser om- och tillbyggnad av befintlig panncentral inklusive erforderliga rivningsarbeten samt tillhörande markarbeten. Tillbyggnaden omfattar höjning av Takfotsplan från 3,65 m till 6,25 m. Byggnadsarea omfattar dryga 78 m2.
Rivning av förråd i Sollentuna
Rivningslov för förråd samt nybyggnad av parkeringsplats på fastigheten expressen 2, flintlåsvägen 24-36.
Nybyggnad av lager i Sollentuna
Tidsbegränsat lov för komposithall tom 2026-01-01 på fastigheten rotorn 3, bergkällavägen 21.
Nybyggnad av förråd i Sollentuna
Tidsbegränsat lov för säljbod och skyltar till 2025-12-31, på fastigheten tårpilen 11, sollentunavägen 132d.
Nybyggnad av sophus i Sollentuna
Tidsbegränsat marklov för 4 sopskåp tom 2030-12-31 på fastigheten centrum 3.
Nybyggnad av sophus i Sollentuna
Tidsbegränsat marklov för sopskåp tom 2030-12-31 på fastigheten tureberg 25:1,.
Nybyggnad av förråd i Sollentuna
Anmälan för bygglovsbefriad komplementbyggnad på fastigheten eldgaffeln 18, väsjövägen 6a.
Nybyggnad av förråd i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (förråd) på fastigheten eldsläckaren 11, hövdingevägen 98.
Tillbyggnad av förråd i Sollentuna
Bygglov för tillbyggnad av förråd på fastigheten expressen 1, flintlåsvägen 2-22.
Ombyggnad av kallförråd i Sollentuna
Bygglov för ändrad användning av garage till kallförråd på fastigheten Träbiten 14,Träflisan 15.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.