Alla aktuella industriprojekt i Södertälje

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av industriverksamhet i Almnäs
Transportföretaget Budbee har köpt 16 600 kvadratmeter mark i Almnäs för att där bygga en logistisk terminal.
Nybyggnad av industrihus i Södertälje
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av lager i Södertälje
Ansökan om bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad.
Installation av moloker m.m. i Södertälje
Projektet avser att installera 40 st moloker för hushållssopor i stadsdelen Ronna i Södertälje.
Nybyggnad av pumpstation i Almnäs, Södertälje
Söderenergi/Telge avser att bygga en ny pumpstation i Almnäs, Södertälje kommun, med 2 framledningspumpar och 2 returledningspumpar. Pumpstationsbyggnaden omfattar processrum, el-rum, operatörsrum med tillhörande ventilation och övriga installationer samt wc. Total byggnadsyta ca: 150 m2. Entreprenaden omfattar mark- och grundläggning inkl installationer rör under mark, montering och ingjutning av anslutande fjärrvärmerör, byggnad (stomme och huskompletteringar) samt VVS.
Nybyggnad av tryckstegringsstation i Södertälje
Avser ny tryckstegringsstation samt rivning av befintlig tryckstegringsstation. Entreprenaden skall genomföras samtidigt som befintlig station är i funktion.
Nybyggnad av lager- och logistiklokaler i Södertälje
Ansökan om bygglov för nybyggnad av industri/lagerbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Södertälje
Tillbyggnad av industri/lagerbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Södertälje
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av lager i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av tält tidsbegränsat.
Nybyggnad av återvinningsstation i Södertälje
Nybyggnad av återvinningsstation.
Utvändigt underhåll av industrihus i Södertälje
Bygglov för fasadändring av industribyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Södertälje
Bygglov för fasadändring och ombyggnad av industribyggnad (b613).
Nybyggnad av pumpstation i Södertälje
Ansökan om bygglov för nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av återvinningsstation i Södertälje
Ansökan om bygglov för uppställning/uppsättning av återvinningsstation.
Nybyggnad av förråd i Södertälje
Ansökan om rivning av befintlig miljöstation samt bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad för askhantering.
Nybyggnad av förråd i Södertälje
Ansökan om rivningslov för rivning av en bod samt bygglov för nybyggnad av 2 st bodar.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.