Alla aktuella industriprojekt i Södertälje

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av industri och logistikverksamhet i Almnäs
Projektet avser en logistikanläggning. Projektet omfattar mark-, bygg- och installationsarbeten för terminalområde, terminalbyggnad och kontorslokaler. Total BTA på 17 500 m2 och behandlad tomtmark är ca 89 500 m 2 (inklusive byggnadsområdet).
Nybyggnad av industrihus i Södertälje
Markarbete, tomt 6000m2 Pålning Grund 2800m2 Stålhall, 62x44m, bygghöjd=13m, 2800m2, entresol 300m2, 3 portar FTX ventilation Fjärrvärme 400m2 ska inredas: 2 omklädningsrum, 6 duschar, 4 wc, 1 bastu, 3 rum, innertak, belysning, el, vent, vvs.
Nybyggnad av industrihus i Södertälje
Ansökan om bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Installation av moloker m.m. i Södertälje
Projektet avser att installera 40 st moloker för hushållssopor i stadsdelen Ronna i Södertälje.
Tillbyggnad av bilverkstad i Södertälje
Bygglov för tillbyggnad av verksamhet.
Byggrätt för lätt industri och eller lager i Södertälje
30,000 kvm mark finns på Almnäsområdet. Här får det byggas för lätt industri och eller lager.
Nybyggnad av pumpstation i Hölö, Södertälje
Ansökan om bygglov för nybyggnad av pumpstation och dagvattenmagasin.
Nybyggnad av industrihus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Södertälje
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Södertälje
Bygglov för ändrad användning av industribyggnad.
Nybyggnad av sophus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av sophus/källsorteringshus Sjöboden 4,5,Hemmanet 7,Hemmanet 6,Fäboden 3,Gården 2,Gården 3 Sjöboden 1,4.
Nybyggnad av sophus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av sophus/källsorteringshus.
Nybyggnad av förråd i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av övrigt.
Tillbyggnad av förråd i Södertälje
Bygglov för nybyggnad och tillbyggnad av verksamhet samt installation av eldstad.
Nybyggnad av förråd i Södertälje
Anmälan om nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av skärmtak i Södertälje
Ansökan om bygglov för nybyggnad av skärmtak, förråd, lekstuga och pergola.
Tillbyggnad av industrihus i Södertälje
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av återvinningsstation i Södertälje
Ansökan om bygglov för uppställning/uppsättning av återvinningsstation och 4 st. parkeringsplatser.
Nybyggnad av återvinningsstation i Södertälje
Ansökan om bygglov för uppställning/uppsättning av återvinningsstation.
Utvändigt underhåll av hamnmagasin i Södertälje
Ansökan om bygglov för utvändig ändring, tillbyggnad av gästhamnsbyggnad samt mur/plank och marklov.
Nybyggnad av återvinningsstation i Södertälje
Ansökan om bygglov och marklov för uppsättning av återvinningsstation samt flytt/nya p-platser.
Utvändigt underhåll av industrihus i Södertälje
Bygglov för fasadändring av industribyggnad.
Nybyggnad av cistern i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av cistern.
Nybyggnad av industrihus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad tidsbegränsat.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.