Alla aktuella industriprojekt i Södertälje

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av industri och logistikverksamhet i Almnäs
Projektet avser en logistikanläggning. Projektet omfattar mark-, bygg- och installationsarbeten för terminalområde, terminalbyggnad och kontorslokaler. Total BTA på 17 500 m2 och behandlad tomtmark är ca 89 500 m 2 (inklusive byggnadsområdet).
Byggnation för driftverksamhet i Södertälje
Planarbetet för området Åkerkullan, intill bussdepån och Hovsjö arbetsområde, dit man vill flytta den kommunala driftverksamheten.
Nybyggnad av industrihus i Södertälje
Nybyggnad av industrihall i plåt, med 16 portar på ca 2600 kvm, med en höjd av 7m + ca 1000 kvm i entresolplan.
Nybyggnad av industrihus i Södertälje
Ansökan om bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Installation av moloker m.m. i Södertälje
Projektet avser att installera 40 st moloker för hushållssopor i stadsdelen Ronna i Södertälje.
Tillbyggnad av bilverkstad i Södertälje
Bygglov för tillbyggnad av verksamhet.
Nybyggnad av pumpstation i Hölö, Södertälje
Ansökan om bygglov för nybyggnad av pumpstation och dagvattenmagasin.
Renovering av spillvattenpumpstation i Södertälje
Avser renovering av pumpstation för spillvatten vid Nyköpingsvägen i Södertälje.
Utvändigt underhåll av industrihus i Södertälje
Bygglov för fasadändring av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Södertälje
Anmälan för tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Södertälje
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av återvinningsstation i Södertälje
Ansökan om bygglov för uppställning/uppsättning av återvinningsstation.
Utvändigt underhåll av verkstad i Södertälje
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av lackverkstad.
Nybyggnad av återvinningsstation i Södertälje
Ansökan om bygglov och marklov för uppsättning av återvinningsstation samt flytt/nya p-platser.
Nybyggnad av pumpstation i Södertälje
Ansökan om bygglov för nybyggnad av pumpstation och dagvattenmagasin.
Nybyggnad av skärmtak i Södertälje
Ansökan om bygglov för nybyggnad av skärmtak, förråd, lekstuga och pergola.
Nybyggnad av förråd i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av sophus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av sophus/källsorteringshus.
Nybyggnad av förråd i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av övrigt.
Tillbyggnad av förråd i Södertälje
Bygglov för nybyggnad och tillbyggnad av verksamhet samt installation av eldstad.
Nybyggnad av förråd i Södertälje
Anmälan om nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av cistern i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av cistern.
Ombyggnad av lager i Södertälje
Bygglov för utvändig och invändig ändring samt nybyggnad av stödmur.
Ombyggnad av industrihus i Södertälje
Bygglov för ändrad användning av industribyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.