Alla aktuella industriprojekt i Södertälje

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av logistikhallar i Södertälje
Nybyggnad av två logistikhallar och uppförande av stödmurar samt anläggning av parkering.
Tillbyggnad av industrihus i Södertälje
Avser tillbyggnad för ventilation samt teknikrum.
Nybyggnad av industri i Södertälje
Etablering av industri.
Om- och tillbyggnad av industrihus i Södertälje
Anmälan för ändring av bärande konstruktion byggnad 270 samt tillbyggnad av industribyggnad och utvändig ändring av industri Bilbyggaren 1.
Nybyggnad av industri och logistikverksamhet i Almnäs, del 2a
Nybyggnad av industribyggnad. Detaljplanen syftar till att ändra naturmark (två diken) till kvartersmark för industri.
Byggnation för driftverksamhet i Södertälje
Planarbetet för området Åkerkullan, intill bussdepån och Hovsjö arbetsområde, dit man vill flytta den kommunala driftverksamheten.
Nybyggnad av verkstad, lager å kontor i Södertälje
Avser nybyggnad av däckverstad/lagerbyggnad, uppförande av mur och uppsättande av skyltar samt anläggande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av industrihus i Södertälje
Ansökan om bygglov för nybyggnad av industri/lagerbyggnad, Ansökan om bygglov för nybyggnad av tält Lastbilen 4.
Nybyggnad av cistern i Södertälje
Detaljplanen syftar en planändring av maximalhöjder samt prickmark. Avsikten med planen är att möjliggöra byggnation av cementcistern på 42 meter samt underlätta för utvecklingen av hamnverksamheten inom området.
Ombyggnad av industrihus i Södertälje
Anmälan för inre ändringar i industribyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Södertälje
Ansökan om bygglov för ändrad användning av industribyggnad.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).