Aktuell nybyggnation i Norrbottens län

Arjeplog (1)
Boden (21)
Haparanda (5)
Jokkmokk (1)
Kalix (4)
Kiruna (14)
Luleå (26)
Pajala (3)
Piteå (6)
Älvsbyn (4)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av gruva i Pellivuoma
Avser nybyggnad/utbyggnad av gruva.
Nybyggnad av hotell mm i Kiruna nya stadskärna, kv 6
Hotell + Pub & Restaurang. 155 hotellrum, 12 longstayrum, pub/restaurang på bottenplan med entré ut mot handelsgatan. Totalt 1 850 kvm LOA. • Två restauranger om 238 kvm resp. 145 kvm +/- 10 % • Nattklubb 626 kvm +/- 10 % • Sex fristående lokaler som ska kunna nyttjas som butik, frisör eller skönhetssalong om ca 50, 50, 100, 260, 200 och 290 kvm.
Nybyggnad och rivning av skola i Luleå
Rivning och nybyggnad av skola.
Nybyggnad av bostäder, kontor och handel i Gällivare
Bostadsprojektet omfattar 70-80 lägenheter samt en affärslokal (ca 1200m2) och lokaler för handel/kontor (ca 500m2) i markplan mot Lasarettsgatan. Parkering för boende skall lösas genom ett helt eller delvis underjordiskt parkeringsgarage (antal våningar okänt). Omfattar Gladan 1, 3 och 7 i Gällivare.
Nybyggnad av flerbostadshus, kontor mm i Luleå
Avser nybyggnad av kontor, bostäder, restauranger och annan urban service. Planerat för 250 parkeringar med platser för el-laddning. Målsättningen är att miljöcertifiera de nya byggnaderna enligt BREEAM-SE Excellent. Detta är etapp 1 av totalt 3 som planeras byggas i området av Västra Stranden. Västra strandens totala omfattning är ca 18 000 kvadratmeter byggrätt innehållande kontor, bostäder, restaurang och lokaler för annan urban service.
Nybyggnad av kemisk-teknisk industri, mur och förråd i Piteå
Nybyggnad av industribyggnad, mur och plank, komplementbyggnad.
Nybyggnad av badhus på Hertsön, Luleå
Nyproduktion av badhus i Luleå.
Nybyggnad av kontor i Luleå
Nybyggnad av kontor.
Nybyggnad av kontor/tingslokal i Kiruna
Nybyggnad av kontor/tingslokal.
Nybyggnad av lab- och innovationscenter på Porsön, Luleå
Nybyggnad av Lab & innovationscenter. En byggnad i 3 plan där plan 1 i huvudsak inrymmer verksamhetens laboratorium med utrymmen för bearbetning av material, provberedning, mikroskopering mm. Plan 2 och 3 inrymmer kontor och personalutrymmen. Tillhörande markarbeten, ett teknikhus samt ett fristående varmisolerat garage /förråd. Huvuddelen av byggnaden kommer att uppföras med stomme av KL-trä och målet är att bygget ska certifieras enligt Miljöbyggnad Guld.
Nybyggnad av bostäder i Luleå, etapp 1
Nybyggnad av två flerbostadshus, ett underjordiskt garage med plats för 60 parkerade bilar samt cyklar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Boden
Karbinen 6 & 7 Ca 96 st lägenheter.
Nybyggnad av punkthus i Boden
2 punkthus med ca 54 st lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Boden
Avser nybyggnad av flerbostadshus, 54 lgh.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kvarter 2, Kiruna nya stadskärna
Avser projektering och byggnation av flerbostadshus på Kvarter 2 i Nya Kiruna Centrum. I entreprenaden ingår även bl.a. markarbete, parkeringslösning, förråd, miljöstation, utemiljö och på option skyddsrum.
Nybyggnad av ackumulatortank i Haparanda
Haparanda värmeverk (HVV) avser på totalentreprenad uppföra en ny ackumulatortank invid värmeverket på fastigheten Haparanda 3:34. Arbetena omfattar leverans av komplett driftsatt ackumulator exklusive mark och byggnadsarbeten.
Nybyggnad av affärshus i Boden
Bygglov för nybyggnad affärsbyggnad med lager och kontor.
Nybyggnad av hotell i Boden
Nybyggnad av hotell med ca 160 bäddar
Nybyggnad av vätgasstation i Piteå
Förhandsbesked för nyetablering av bensinstation avsedd för vätgas. Planeras för en kapacitet att tanka 200 och 400 kg vätgas per dag med 350 och 700 bar.
Nybyggnad av padelhall och gym i Luleå
Nybyggnad av gym/padelhall och tillhörande parkering med utrymme för ca 45 parkeringsplatser. Padelhallen planeras rymma fem inomhusbanor, en singelbana och ett gym.
Nya bostäder och verksamheter i Kiruna
Bostäder, verksamheter, industri och drivmedelsförsäljning.
Nybyggnad av förskola i Gällivare
Avser nybyggnad förskola, ersättning Älvens förskola, 7 avd.
Nybyggnad av förskola i Boden
Kyrkkläppens nya förskola ska bli en förskola med totalt 6 st portaler/avdelningar, fördelade på två våningsplan. Entreprenaden omfattar rivning av befintlig förskola (4 portaler) samt nybyggnation av en förskolebyggnad som utöver erforderliga pedagogiska lokaler även innehåller ett tillagningskök och matsal. Entreprenaden omfattar även tillskapande av ny förskolegård med komplementbyggnader samt trafikzon med parkeringsytor och ny in-och utfart mot Idrottsgatan samt ny in- och utfart till parkering mot Kyrkgatan.
Nybyggnad av hyresrätter i Gällivare
28 kooperativa hyresrätter i sju hus. Planeras att utföras som svanenmärkta.
Nybyggnad av industrihus i Nyfors
Nybyggnad av industrihus.
Nybyggnad av industrihus i Nyfors
Nybyggnad av industrihus, 4 287 kvm.
Nybyggnad av handel/industrihus i Nyfors
Nybyggnad av industrihus.
Nybyggnad av handel/industrihus i Nyfors
Nybyggnad av industrihus, 7107 kvm.
Nybyggnad av handelshus i Haparanda
Exploateringsarbetet är klart. 1 tomt finns kvar.
Nybyggnad av bostäder i Luleå
23 st rad och parhus. Försäljning beräknas startas innan sommaren 2022. Husen kommer att ha 5 rum, fördelade på 117 kvm och två plan, och byggs som bostadsrätter.
Nybyggnad av verkstad, lager mm i Kiruna
Avser nybyggnad av verkstad, lager, butik och kontorsytor samt en relax. Eventuella hyresgästanpassningar kan förekomma.
Nybyggnad av hälsonav i Bodens kommun
Avser nybyggnad av kontor och hälsonav med gymverksamhet.
Nybyggnad av stugor och konferensanläggning i Klubbviken , Luleå
Planer på utbyggnad av flera stugor. Planen huvudsakliga syfte är att möjliggöra för utveckling av turistisk besöksanläggning, säkra allmänhetens tillgång till badplats och värna höga naturvärden i området.
Om- och tillbyggnad av kontor i Ytterviken, Luleå
Entreprenaden indelas i 2 st entreprenader avseende bygg: 1: Ombyggnad befintlig hall. Ombyggnad omfattas av tilläggsisolering fasad och ny plåtfasad , igenbyggnad av bef fönster, nya dörrar, åtgärder yttertak som motfallskil. 2: Nybyggnad hall, avser nyproduktion av kontor i 2 plan ca 2613 m2.
Nybyggnad av flerbostadshus i Boden
Avser nybygg av flerbostadshus med ca 10-14 lgh. Etapp 3 (2204916)
Nybyggnad av studentbostäder i Boden
Nybyggnad studentbostäder samt kompletterande kontorsytor, kårhus och annan service som är aktuell för att skapa ett levande mini-campus.
Nybyggnad av vätgasstation i Piteå
Avser nyetablering av bensinstation avsedd för vätgas. Planeras för en kapacitet att tanka 200 och 400 kg vätgas per dag med 350 och 700 bar.
Nybyggnad av industrihus i Luleå
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av carports och garage i Kiruna
Avser nybyggnad av carports i varierande storlekar, totalt 58 st, nybyggnad av varmgarage i varierande storlekar, totalt 23 st samt nybyggnad av markparkering 90 platser, yta ca 2 450 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Piteå
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, komplementbyggnad.
Nybyggnad av avloppsreningsverk i Övertorneå
Ansökan om bygglov för avloppsreningsverk.
Nybyggnad av industriområde i Pajala
Ca 2 hektar färdig mark för industriområde. Ligger nordost om Torneälven.
Nybyggnad av verkstad, lager och kontor i Boden
Nybyggnad industribyggnad. Lager, verkstad och kontor.
Anläggande av fjärrvärme- och vattenledning, Luossavaara-Jägarskolan
Projektet innefattar anläggandet av Ny Fjärrvärme-och Vattenledning i delar av Kiruna C.
Nybyggnad av gruppbostad på Lövskatan, Luleå
Avser rivning av befintlig förskola med 2 avdelningar och nybyggnation av gruppbostad med utrymme för 7 platsboende och en personallägenhet. Nybyggnad av gruppbostäder + fristående förrådsbyggnad/soprum.
Nybyggnad av gruppbostad i Luleå
Avser nybyggnad av gruppboende.
Nybyggnad av park och dagvattendamm i Luleå
Avser anläggande av parkytor, dagvattendamm och utbyggnad av VA-ledningar.
Nybyggnad av moské på Hertsön
Planer på att bygga en moské på Hertsön, Luleå.
Nybyggnad av förråd/lager i Pajala
Avser nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Kiruna
Bygglov nybyggnad- affärsbyggnad.
Byte av lågspänningsställverk vid trafikcentralen i Boden
Utbyte av lågspänningsställverk inklusive omkopplingsautomatik.
Nybyggnad av bygghall i Kalix
Nybyggnad av bygghall för gymnasieutbildning.
Uppställning av moduler för studentboende i Kiruna
Avser modul för studentboende i 2 plan innehållande 44 st lägenheter med gemensamma kök och allrum, minst 1 st tvättstuga om minst 12 kvm.
Nybyggnad av vägar i Kiruna
Ny väg till badhuset och en till skolan.
Nybyggnad av stall i Boden
Avser rivning av gamla stallet samt uppförande av ytterligare ett nytt stall, hus E, med 16 boxplatser, BTA ca 310 m². Förfrågan innefattar även en option 1. Optionen avser uppförande av stallet med totalt 20 boxplatser, BTA ca 370m². Byggnaden är projekterad och ska uppföras i enlighet med gällande Miljöbyggnad.
Nybyggnad av fordonshall i Luleå
I denna entreprenad ingår att anlägga och bygga en fullt färdig fordonshall för gasfordon inkluderat MARK, El-, VVS och SÖ-arbeten. Objektet är beläget på Storheden, Luleå Kommun. Fastighet Storheden 1:48.
Om- och nybyggnad av padelhall i Luleå
Projektet är beläget på Vändskivan 5A. Omfattar ombyggnation invändigt och utvändigt av befintlig byggnad, samt nybyggnation av ny hall med 5 st padelbanor. Om och tillbyggnad totalt ca 1630 kvm.
Nybyggnad av industrihus i Boden
Förhandsbesked för nybyggnad av verksamhet/industribyggnad. Fatsigeheten har en byggrätt på totalt 3200 kvm fördelat på 4 tomter.
Nybyggnad av omlastningsstation och räls för kompremering av avfall i Kiruna
Omlastningsstation/tipp avsedd för avfall som ska tippas i containrar för komprimering för att sedan transporteras automatiskt via räls.
Nybyggnad av industrilokaler i Haparanda
Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar att etablera bland annat industri, verkstäder, lager, drivmedelsförsäljning och truckstop inom planområdet.
Nybyggnad av gc-väg i Kalix
Entreprenaden avser anläggning av ny gång- och cykelväg längs Skolgatan i Kalix kommun.
Nybyggnad av fritidshus i Boden
Förhandsbesked för nybyggnad 2 enbostadshus, Förhandsbesked för nybyggnad fritidshus Unbyn 15:36,15:35,15:22.
Nybyggnad av lekplatser i kommunen
Utveckling av lekplatser och skolgårdar i kommunen.
Nybyggnad av rondell i Piteå
Ny rondell vid Sundsgatan/Svartuddsvägen
Nybyggnad av verkstad och kontor i Boden
Avser nybyggnad av verkstad med tillhörande kontor.
Nybygg av torg och ombygg av in/utfart samt gc-väg i Boden
Tre nya punkthus Sävst 9:44, 9:45 17:4, 9:108 samt 10:42, Sävast Torg
Nybyggnad av avloppspumpstation i Luleå
Avverkning och markarbeten för ny avloppspumpstation p23 med nödutlopp samt gc-väg och va-ledningar.
Nytt väderskydd för brännbart avfall vid Kiruna Avfallsanläggning
Entreprenaden omfattar en st. (1) Lager hall med konstruktion för väderskydd vid mellanlagring av brännbart avfall vid Kiruna Avfallsanläggning.
Nybyggnad av datorhall i Luleå
Nybyggnad av datahall samt uppförande av antenn.
Anläggande av dagvattenmagasin i Nya Kiruna Centrum
Omfattar anläggandet av två öppna fördröjningsmagasin av dagvatten i nya Kiruna Centrum samt inkoppling mot existerande dagvattennät.
Nybyggnad av gc-väg i Kalix
Avser ny gång- och cykelväg från Björknäs till Gammelgården.
El och styrentreprenad för bränsledepåer i Malmberget
Avser inkoppling av el och fiber mellan framdragna inkopplingspunkter och bränsledepåer. Inkoppling av oljeavskiljare mot bränsledepåer. Leverans och montage av ABB-styrskåp för samtliga bränsledepåer. Leverans, montage och installation av två (2) nya 15m höga belysningsstolpar.
Nybyggnad av lasthus för transtport av container i Kiruna
Avser byggnad för omlastning av avfallscontainrar som transporteras till byggnaden via räls. Projektet påbörjas efter etapp 1 (1529701).
Nybyggnad av panncentral i Gällivare
Avser nybyggnad av panncentral.
Anläggande av lekpark mm i Koskullskulle
Avser ny lekplats, utegym, pumptrack och umgängesytor med boulebana. Det ingår mark-, anläggnings-, belysningsarbeten och montering av ny utrustning för respektive del i utemiljön. Option för anläggande av grusad yta för parkering och gångväg. Placering mittemot Myranskolan.
Nybyggnad av astrostation i Arvidsjaur
Nybyggnad av astrostation.
Nybyggnad av carport samt parkeringar i Kalix
Entreprenaden avser nybyggnad av carport med cykelförråd, nya parkeringsplatser, ny infartsväg samt uteplats och grönytor.
Nybyggnad av maskinhall/carport i Luleå
Nybyggnad av maskinhall.
Uppställning av moduler i Boden
Bygglov avseende uppställning av moduler.
Steelwork for test setup (bridge testing), Luleå Tekniska Universitet
This procurement concerns the supply of materials and equipment for the manufacture, assembly and treatment of a structural steelwork, including the fixing and fastening of a steel frame.
Upphandling av Reservkraftcentral SDCR 125, Pite Energi AB
Avser upphandling av Reservkraftskåp ABB 125A med inredning.
Uppförande av container i Boden
Avser uppförande av container.
Nytt industritält i Gällivare
Bygglov avseende nytt industritält.
Installation av laddstolpar vid flerbostadshus i Luleå
Planer finns för installation av laddstolpar.
Nybyggnad av skärmtak på flerbostadshus i Boden
Nybyggnad av skärmtak vid entré.
Installation av laddstolpar vid flerbostadshus i Boden
Avser installation av laddstolpar.
Nybyggnad av skärmtak i Piteå
Tillbyggnad av skärmtak vid entré.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).