Aktuell nybyggnation i Norrbottens län

Arjeplog (13)
Arvidsjaur (17)
Boden (31)
Gällivare (48)
Haparanda (19)
Jokkmokk (7)
Kalix (14)
Kiruna (69)
Luleå (98)
Pajala (11)
Piteå (42)
Älvsbyn (2)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 346 st.

Nybyggnad av fabrik i Luleå
Nybyggnad av fabrik för tillverkning av batterikomponenter.
Nybyggnad samt rivning i Kunskapskvarteret på Luleå Tekniska Universitet, LTU
Befintligt Hus D (ca 19 000 kvm) på Campus Luleå är planerad att rivas och därmed skapas utrymme för en ny byggnad. Detaljplan som vunnit laga kraft 2020 möjliggör en byggrätt på 65 000 – 70 000 BTA. Den nya bebyggelsen på D-hustomten (arbetsnamn Deltakvarteret) kommer innehålla bl.a. kontorsytor, undervisnings- och laboratoriemiljöer, metodsalar samt utåtriktade, publika funktioner.
Nybyggnad av hotell mm i Kiruna nya stadskärna, kv 6
Hotell + Pub & Restaurang. 50 hotellrum, 12 longstayrum, pub/restaurang på bottenplan med entré ut mot handelsgatan. Totalt 1 850 kvm LOA. • Två restauranger om 238 kvm resp. 145 kvm +/- 10 % • Nattklubb 626 kvm +/- 10 % • Sex fristående lokaler som ska kunna nyttjas som butik, frisör eller skönhetssalong om ca 50, 50, 100, 260, 200 och 290 kvm.
Nybyggnad av bostäder i Kvarter 67 & 69, Kiruna nya stadskärna
Avser projektering och byggnation av ca 240 st lägenheter inkl. mark/infra, parkeringar, säsongsförråd, soprum/miljöstationer, cykelförråd samt skyddsrum på kvarter 67 och 69 i Nya Kiruna Centrum.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kiruna
Förutom lägenheter ingår flera större källare som ska kunna fungera som skyddsrum för 800 personer. I avtalet ingår också en option på ytterligare 32 lägenheter i samma område. (2017388)
Nybyggnad av flerbostadshus mm i Luleå
Planuppdrag är beställt för att påbörja exploatering av fastigheten Biet, vid Bergnäsbron i centrala Luleå. Syftet är att bygga både bostäder och kommersiella lokaler.
Anläggande av bergrum för vätgaslagring i Luleå
Svartön 18:32,18:17,Svartöstaden 13:36. Nybyggnad av gaslager och en tre kilometer lång rörledning.
Nybyggnad av trygghetsboende i Bergviken, Luleå
Totalt fyra byggnader med en vinterträdgård i mitten, en restaurang samt gemensamma lokaler för olika typer av samvaro.
Förtätning av bostäder i Luleå
Två olika förslag på förtätning har presenterats som skulle innebära 140 alternativt 190 nya lägenheter. Den nya bebyggelsen i båda alternativen är fyra till fem våningar.
Nybyggnad av antennstation och kontor m.m. i Kiruna
I projektet för Eiscat 3D ingår : Skibotn, Norge - Karesuvanto, Finland - Kiruna, Sverige. I korthet är det 3 hus om ca 150m2 och 3 garage om ca 60m2 vardera. All information angående upphandlingar finns att ta del av på Eiscat Scientific Associations hemsida, under https://eiscat.se/business/tenders/. För nämnda byggnader, se "Tender 5" längre ned på sidan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Luleå
Nybyggnad av flerbostadshus, 115 lgh i 4-5 våningar på Kronanområdet. Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av bostäder i Luleå, etapp 1
Nybyggnad av ca 70 brf lägenheter.
Nybyggnad av kontor i Kiruna
Nybyggnad av kontor.
Nybyggnad av flerbostadshus i Luleå
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus vid Granngården, Gällivare
Norska vägen; ca 220 lägenheter i 2 till 5 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Luleå
Markanvisningen avser del av fastigheten Kronan 1:1 och Logementet 1 i Luleå kommun, benämnt Kvarteret Skidan, och omfattar cirka 6 500 kvm BTA. Magnolia Bostad planerar här att utveckla cirka 120 boenden. Fastigheten har lagakraftvunnen detaljplan.
Nybyggnad av bostäder i Luleå, etapp 1
Nybyggnad av två flerbostadshus, ett underjordiskt garage med plats för 60 parkerade bilar samt cyklar.
Nybyggnad av fabrik i Gammelstad
Avser nybyggnad av fabrik.
Nybyggnad av värmeverksbyggnad i Haparanda
Nybyggnad av värmeverksbyggnad bestående av kontorsdel, pannhall, verkstadsdel och bränslelager samt övriga ytor.
Nybyggnad av flerbostadshus/trygghetsboende i Gällivare
Av de totalt 67 lägenheterna erhålls 32 stycken som trygghetsboende.
Utbyggnad av skidanläggning i Kåbdalis
Anläggningen kommer få 150 nya småhus, 50 nya radhus, 60 nya husvagnsplatser, två nya liftar och 150 nya parkeringsplatser
Nybyggnad av kontor, Porsön i Luleå
Avser nybyggnad av kontorshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gällivare
Avser ca 60 lgh i hyresrätt.
Förläggning av fiberoptisk anläggning sträckan Harrträsk-Holmfors-Luleå
Förläggning av multidukt. Ca 200 km lång sträcka.
Nybyggnad av bostadshus i Måttsund, Luleå
Planens huvudsakliga syfte är att pröva förutsättningarna för ny bostadsbebyggelse med 30-50 småhustomter i Lillvikholmen, Måttsund.
Nybyggnad av parhus i Luleå
Nybyggnad av parhus, carportar och förråd.
Nybyggnad av flerbostadshus i Luleå
Nybyggnad av kooperativt boende i Kronandalen Luleå.
Nybyggnad av handels-, industri- & kontorsområde i Gällivare
Nybyggnad av handels-, lättare industri- & kontorsområde. 4 tomter finns.
Nybyggnad av forskningsanläggning i Kiruna
Esrange Space Center ligger utanför Kiruna och är SSC:s anläggning för uppsändning av höghöjdsballonger och sondraketer. Där finns också världens mest använda civila markstation för satelliter. SSC planerar en ny anläggning för att möjliggöra att skjuta upp större sondraketer för att placera satelliter i omloppsbana.
Nybyggnad av industrihus i Gällivare
Avser nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus och garage under mark i Luleå
Man har önskemål att bygga totalt 31 lgh, i första hand ett trygghetsboende, samt ett underjordisk garage med 38 st platser.
Om- och nybyggnad av bostäder på Hertsön, Luleå
Omfattar även ombyggnad av gamla Norrbottensgården.
Nybyggnad av industrihus i Luleå
Nybyggnad av industribyggnad samt rivning av industribyggnad.
Nybyggnad av bostäder, etapp 1 i Kiruna
Det sker en stadsomvandling i Kiruna där en tredjedel av staden ska flyttas. Vi på TitanBygg har fått möjligheten att bygga radhus på två markanvisade tomter. Totalt planerar vi att bygga 35 bostäder i två etapper. Etapp 1 består av 18 radhus med en familjeanpassad planlösning med 4 sovrum i 2-plan på 115 kvm, varje bostad har tillgång till 2 parkeringsplatser.
Förtätning av bostäder i Luleå
Detaljplanens huvudsakliga syfte är att pröva förutsättningarna för att möjliggöra bebyggelse med flerfamiljshus.
Nybyggnad av industrihus i Luleå
Rivning samt nybyggnad av industribyggnad Storheden 1:82,1:54.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kiruna
Byggs på stenhäll, sprängning krävs. Troligen byggmoduler då det är kort byggtid pga kort sommarsäsong.
Nybyggnad av handelshus i Haparanda
Exploateringsarbetet är klart. 1 tomt finns kvar.
Byte av järnvägsbro vid Malmbergsvägen i Gällivare
Ny betongbro i befintligt läge. Bandel 114.
Nytt ridhus mm i Björknäs, Gammelgården
Kalix kommun bygger ett nytt ridhus/stall intill en befintlig ridanläggning. Vid nybyggnaden rivs även ett gammalt stall/förråd.
Nybyggnad av flerbostadshus i centrala Kalix
Nybyggnad av 20 lgh. fördelat på 1 st. hus i 4 vån.
Nybyggnad av flerbostadshus i Piteå
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av uppskjutningsramp för satelliter i Kiruna
Avser nybyggnad av uppskjutningsramp för satelliter. Esrange Space Center ligger utanför Kiruna och är SSC:s anläggning för uppsändning av höghöjdsballonger och sondraketer. Där finns också världens mest använda civila markstation för satelliter. SSC planerar en ny anläggning för att möjliggöra att skjuta upp större sondraketer för att placera satelliter i omloppsbana.
Ny infrastruktur deponi och servicetrafik (NIDS), SAK
Projektet SAK-NIDS (Ny Infrastruktur Deponi och Servicetrafik) omfattar vägar och El-arbeten (kraftmatning, belysning).
Nybyggnad av industrihus i Kiruna
Bygglov nybyggnad industribyggnad.
Förnyelse av transformatorstation i Piteå
Avser förnyelse av transformatorstationen PT3243 Rosvik, genom att uppföra en helt ny inomhusstation invid den befintliga utomhusstationen.
Nybyggnad av butik i Luleå
Avser nybyggnad av livsmedelsbutik.
Nybyggnad av handelshus på Björkaområdet, Haparanda
1 tomt finns kvar, granne med IKEA.
Nybyggnad av butik i Piteå
Ca 1500-1700 kvm.
Nybyggnad av industrihus i Rosvik
Ca 45 000 kvm ledig mark.
Nybyggnad av industrihus i Luleå
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av handel-, lager- & kontor i Gällivare
Nybyggnad av handel-, lager- och kontor. Det går även att hyra mark för tillfällig lagring av byggmaterial och uppställning maskiner, formar mm.
Nybyggnad av industrihus i Kiruna
Nybyggnad industribyggnad.
Nybyggnad av industri i Haparanda
Tomtarea 100 000 m2.
Nybyggnad av industri i Haparanda
Tomtarea 80 000 m2.
Nybyggnad av industrihus i Pitholmen
Totalt ca 500 000 kvm ledig mark.
Nybyggnad av affärshus i Luleå
Nybyggnad av affärshus.
Nybyggnad av industrihus i Kiruna
Avser nybyggnad industribyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Piteå
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, komplementbyggnad.
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Luleå
Nybyggnad av 16 verksamhetslokaler i brf form.
Nybyggnad av återvinningsanläggning i Boden
Nybyggnad av återvinningsanläggning.
Nybyggnad av avloppsreningsverk i Arjeplog
Dimensionering, projektering och utförande av ett nytt avloppsreningsverk.
Ombyggnad till cirkulationsplats i Gäddvik
Projektet avser ombyggnad av befintlig 4-vägskorsning (väg 968/616) till en cirkulationsplats med passager för gående och cyklister. Samåkningsparkering och hållplatser för länstrafiken.
Nybyggnad av väg i Kiruna
Nybyggnad av väg
Nybyggnad av förskola i Boden
Nybyggnad av förskola med upp till 6 avdelningar.
Nybyggnad av förskola i Boden
Nybyggnad av förskola med upp till 8 avdelningar.
Nybyggnad av pumpstation KP30, LKAB Kiruna
I samband med en planerad höjning av Klarningsmagasinets dammkrön och vattenyta avser LKAB att ersätta den befintliga Pumpstationen KP04 ny Pumpstation benämnd KP30.
Nybyggnad av fängelse i Luleå
Avser nybyggnad av anstalt i säkerhetsklass två, ca 50 platser.
Ersättningsbyggnad för Kallaxflyg AB, LKAB
Avser byggnation av verkstadslokal på ca 2825 kvm innehållande spolhall, verkstadsdel, kontorslokaler med erforderliga utrymmen. Byggnaden är på platta på mark med betongsockel, stålstomme och byggelement. Kontorsdelen är i två plan med bl.a. omklädningsrum, lunchrum, kontor, förråd mm. Objektet, Grunden 1, är beläget på nya industriområdet i Kiruna mellan flygplatsen och Nya Kiruna Centrum.
Nybyggnad av konsthall i Risudden
Oklar när konsthallen som ska ligga vid Torne älv planeras byggas. Konsthallen är tänkt att inriktas på visningar av nutida konst och att ha en inomhusyta på 1.500 kvm med tre gallerier på 250, 100 respektive 25 kvadratmeter. Förutom utställningar kommer konsthallen att innehålla butik, restaurang och hörsal för programaktiviteter och konferenser.
Nybyggnad av vattenreningsverk i Sarkasvaara
En ny anläggning för dricksvattenproduktion ska uppföras. Denna anläggning ska bestå av nya byggnader för vattenbehandling och distribution, infiltrationsbassänger, ledningar i mark samt 500 kubikmeter reservoar.
Exploateringsområde för bostäder i Gällivare
Reinvestering infrastruktur Koskullskulle.
Ny väganslutning i Kiruna kommun
En väganslutning mellan Lokstallet och ny E10.
Anläggande av slaggyta på Kiruna avfallsanläggning
Avser byggnation av en ny verksamhetsyta inne på anläggningen där slaggrus används i konstruktionen. Den nya ytan kommer att användas som uppläggningsyta för kommande ask-/slaggrester från förbränningspannorna (Kiruna Värmeverk).
Nybyggnad av flerbostadshus i Piteå
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av industrihus i Piteå
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Anläggande av ny infrastruktur vid nya Kiruna centrum
Entreprenaden omfattar anläggande av infrastruktur för del av ny centrumkärna vid nya Kiruna centrum, kallat Infra Gula raden. I huvudsak omfattas arbeten av VA, fjärrvärme, Opto, El och gata. Gata ska anläggas till understa lagret asfalt (AG).
Ny tillsatsmedelsanläggning vid KA1, LKAB Kiruna
En ny väderskyddad anläggning ska byggas för att förbättra både arbetsmiljön och samtidigt ge förutsättningar för en stabilare och mer underhållsvänlig process.
Nybyggnad av parkeringsplats vid Sunderby sjukhus i Luleå
Ny parkering på västra sidan om sjukhuset mot väg 97. Avser nybyggnad av 200 p-platser med motorvärmare och laddstationer för elbilar.
Anläggande av miljözoner i Malmberget
För delar av Malmbergets centrum kommer en miljözon av mer permanent karaktär att anläggas. Denna kommer att vara tillgänglig för allmänheten och fundera som park, besöksmål och aktivitetsyta under en längre tid. De delar av Malmbergets centrum som denna entreprenad omfattar är Torget, Fokushuset och Norrskensplatsen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Boden
Bygglov för nybyggnad flerbostadshus.
Nybyggnad av maskinhall i Kiruna
Bygglov nybyggnad maskinhall/verkstad.
Nybyggnad av veterinärstation i Kiruna
Nybyggnad distriktsveterinärstation.
Projekteringsledare till Norrbotniabanan
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1+1 år. Gäller projekteringsledning vid framtagandet av förfrågningsunderlag/bygghandlingar till entreprenadskedet.
Nybyggnad av industrihus i Boden
Nybyggnad av industribyggnad.
Utbyggnad av mark och infrastruktur för kulturhus i Nuolajärvi, Gällivare
På grund av utbredning av markdeformationer från gruvbrytningen i Malmberget ska LKAB enligt avtal med Gällivare kommun med flytta 14 kulturbyggnader till det nya bostadsområdet Nuolajärvi i Gällivare. För att det ska kunna ske behöver området dit byggnaderna ska flytttas markberedas och anläggas med gator, vägar, vatten och avlopp, belysning etc.
Anläggning av Nya Torget i Kiruna
Tekniska verken bygger Stadshusets torgytor vilket omfattar arbete med bl.a. planteringsytor omgärdade av cortenplåtsarger, solsoffa i nivåer, lek yta, belysning, vindskydd för handikapparkering, VA-ledningar samt torgets markbeläggning mm.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.