Aktuell nybyggnation i Boden

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av kontors/handelsområde i Boden
Ca 2 ha byggklar mark för handel och kontor. Beställare=Markägare.
Nybyggnad av hotell i Boden
Nybyggnad av hotell med ca 160 bäddar
Nybyggnad av handelshus i Boden
Avser nybyggnad av handelshus.
Nybyggnad av lagerhall, butik och kontor i Boden
Avser nybyggnad av butik, kontor och lagerhall för byggmaterial.
Nybyggnad av flerbostadshus i Boden
Bygglov för nybyggnad flerbostadshus.
Nybyggnad av industriradhus i Boden
Avser nybyggnad av 20 lokaler om ca 6x12 meter.
Anläggande av tryckstegringsstation i Boden
Bodens kommun avser att anlägga en tryckstegring vid Ågärdan, som ska ersätta befintlig råvattenstation. Tryckstegringen ska pumpa råvatten från Kusön samt motta älvsvatten från befintlig råvattenstation. Avser leverans och installation av ny råvattentryckstegring inklusive anslutningspunkt mot befintliga råvattenledningar.
Nybyggnad av garage i Boden
Avser nybyggnad av två två garage varav en som är ihopkopplad med huvudbyggnad, garagebyggnaden innefattar bland annat laddstolpar för laddning av elbilar, solenergi genom solpaneler som integreras i systemet för laddning. Den andra garagebyggnaden är av enklare art.
Nybyggnad av ridhus i Boden
Bygglov för nybyggnad stall och ridhus, Rivningslov för rivning stall Torpgärdan 4:23.
Nybyggnad av laddstolpar i Boden
Avser installation av laddstolpar.
Installation av laddstolpar vid flerbostadshus i Boden
Planer finns för installation av laddstolpar.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).