Aktuell nybyggnation i Boden

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Mark och infrastrukturarbete för stålindustri i Svartbyn, Boden
Avser markarbete och infrastruktur på ett område av 270 hektar industriområde för nybyggnation av stålverk. Arbetet innefattar nybyggnation av väg, staket, bullerskyddsåtgärder, förberedande för kontor och utskitstorn. Samt att leda om en bäck och åtgärder för att leda bort grundvatten från jord och bergskärning. Svartbyn 7:46 m fl
Nybyggnad av bostäder i Boden
Tre nya punkthus Sävst 9:44, 9:45 17:4, 9:108 samt 10:42, Sävast Torg
Om- och Nybyggnad av flerbostadshus i Boden
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Boden
Avser nybyggnad av ca 80 lägenheter fördelat på 5 punkthus. Innefattande olika storlekar från ettor upp till fyror.
Nybyggnad av flerbostadshus i Boden
Bodens kommun har beslutat om planuppdrag inom fastigheterna Björken 3, Guldhamstern 1, Boden 56:43 samt Boden 56:19 som syftar till att möjliggöra ny bebyggelse för bostäder och samhällsservice.
Nybyggnad av affärshus i Boden
Bygglov för nybyggnad affärsbyggnad med lager och kontor.
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Sävast
Avser nybyggnad av livsmedelsbutik.
Nybyggnad av flerbostadshus i Boden
Avser nybygg av flerbostadshus med ca 10-14 lgh. Etapp 3 (2204916)
Nybyggnad av industrihus och kontor i Boden
4 hektar byggklar mark. Beställare=Markägare
Nybyggnad av industrihus i Boden
Bygglov för nybyggnad industribyggnad.
Nybyggnad av personallokal i Boden
Bygglov för nybyggnad entreprenörsboende.
Nybyggnad av stall i Boden
Avser rivning av gamla stallet samt uppförande av ytterligare ett nytt stall, hus E, med 16 boxplatser, BTA ca 310 m². Förfrågan innefattar även en option 1. Optionen avser uppförande av stallet med totalt 20 boxplatser, BTA ca 370m². Byggnaden är projekterad och ska uppföras i enlighet med gällande Miljöbyggnad.
Nybyggnad av anläggning för avfallshantering i Boden
Nybyggnad av avfallsanläggning. Projektet genomförs i flera etapper.
Nybyggnad av fritidshus i Boden
Förhandsbesked för nybyggnad 2 enbostadshus, Förhandsbesked för nybyggnad fritidshus Unbyn 15:36,15:35,15:22.
Nybyggnad av kontor i Boden
Avser nybyggnad av industri med tillhörande kontor.
Nybygg av torg och ombygg av in/utfart samt gc-väg i Boden
Tre nya punkthus Sävst 9:44, 9:45 17:4, 9:108 samt 10:42, Sävast Torg
Byte av lågspänningsställverk vid trafikcentralen i Boden
Utbyte av lågspänningsställverk inklusive omkopplingsautomatik.
Nybyggnad av industrihus i Boden
Bygglov för nybyggnad industribyggnad.
Nybyggnad av mötesplats i Boden
Avser område med nya odlingslotter, grönskande pergola med sittplatser, trädgård med frult & bär, grillplats, konstgräs för spontanidrott, trapp upp på en befintlig kulle, schaktarbete av Kullens slänter samt anlägga en ny ny lekpark. Gångvägar görs med packat material så personer med fysiska funktionsvariationer kan röra sig inom området. Projektet kan kommas att delas upp i etapper.
Nybyggnad av samlingslokal i Boden
Bygglov för nybyggnad samlingslokal.
Uppförande av lagertält i Boden
Avser lagertält på ca 1400 kvm.
Förstärkning av hagar vid ridanläggning i Boden
Arbetet omfattar förstärkning av hagområde samt omhändertagande av dagvatten.
Uppförande av container i Boden
Avser uppförande av container.
Nybyggnad av trall med tält i Boden
Bygglov för nybyggnad av trall samt tält.
Installation av laddstolpar vid flerbostadshus i Boden
Avser installation av laddstolpar.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).