Aktuell nybyggnation i Boden

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av specialbostäder i Boden
Tillfälligt bygglov för specialbostäder i moduler, 14 hus och 660 st bäddar. Svartbyn 8:59,1:128.
Nybyggnad av entreprenörsboende i Boden
Tillfälligt bygglov för uppställning av specialbostäder i moduler.
Nybyggnad av flerbostadshus, drivmedelsanläggning och pendelstation i Boden
Planläggning avser för att möjliggöra förtätning av flerbostadshus samt etablering av drivmedelsanläggning. Planen ska också möjliggöra pendeltågsstation.
Nybyggnad av hotell i Boden
Nybyggnad av hotell, ca 300 bäddar. Boden 56:41 och del av fastigheten Boden 56:9.
Nybyggnad av flerbostadshus i Boden
Nybyggnad av flerbostadshus. Ca 96 st lägenheter. Karbinen 6 & 7.
Ny spåranslutning till Svartbyns industriområde i Boden
Trafikverket bygger växelanslutningar och spår fram till Trafikverkets tomtgräns samt inkoppling av den del av signalsystemet som är kopplat till Trafikverkets anläggning. Bodens Kommun finansierar 100%. Denna del avser inläggning av växlar, spårbyggnad, kontaktledning och inkoppling av signalsystem.
Nybyggnad av entreprenörsboende i Boden
Bygglov för nybyggnad specialbostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Boden
Nybyggnad av flerbostadshus. Boden 56:16,56:9,56:20.
Nybyggnad av förskola i Boden
Nybyggnad av förskola med upp till 8 avdelningar.
Nybyggnad av förskola i Boden
Kyrkkläppens nya förskola ska bli en förskola med totalt 6 st portaler/avdelningar, fördelade på två våningsplan. Entreprenaden omfattar rivning av befintlig förskola (4 portaler) samt nybyggnation av en förskolebyggnad som utöver erforderliga pedagogiska lokaler även innehåller ett tillagningskök och matsal. Entreprenaden omfattar även tillskapande av ny förskolegård med komplementbyggnader samt trafikzon med parkeringsytor och ny in-och utfart mot Idrottsgatan samt ny in- och utfart till parkering mot Kyrkgatan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Boden
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 10-14 lgh. Etapp 2, 2204905.
Nya bostäder och gc-väg i Boden
Detaljplanen syftar till att utveckla området i Trångfors till ett attraktivt bostadsområde samt möjliggöra för ett gång- och cykelstråk längs älven. Syftet är även att tillskapa och möjliggöra för nya bostäder i varierande storlekar, ändamålsenliga platser samt skydda känslig natur- och kulturområden.
Nybyggnad av industrihus i Boden
Avser nybyggnad industribyggnad.
Utbyggnad av infrastruktur för bostäder i Boden
Avser utbyggnad av infrastruktur.
Nybyggnad av verkstad och kontor i Boden
Avser nybyggnad av verkstad med tillhörande kontor.
Nybyggnad av industrihus i Boden
Bygglov för nybyggnad industribyggnad.
Uppförande av garagebyggnad för Räddningstjänsten i Boden
Räddningstjänsten i Boden genomgår en verksamhetsutökning där denna första etapp, med uppförande av garagebyggnad, avser frigöra yta för fler stora fordon i brandstationens vagnhall.
Nybyggnad av turistanläggning i Boden
Avser nybyggnad av turistanläggning.
Nybyggnad av affärshus i Boden
Bygglov för nybyggnad affärsbyggnad.
Nybyggnad av vattenverk i Boden
Bodens kommun avser att bygga ett nytt vattenverk för innevånarna i Gunnarsbyn. Entreprenaden består av uppförande av fyra anläggningsdelar med tillhörande mark- och ledningsarbeten samt övriga arbeten.
Nybyggnad av industrihus i Boden
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av pumptrackbana i Boden
Asfalterad pumptrackbana för fritid och tävling. Den planerade huvudslingan blir 183 meter, det blir en barnslinga på 58 meter och en total area på 2110 kvadratmeter.
Nybyggnad av arbetarbostäder i Boden
Entreprenörsbostäder ca 247 kvm
Nybyggnad av grundläggning i Boden
Bygglovet avser grundläggning. När sista lovet lämnas in kommer området att ha en komplett plan för markanvändning, inklusive infartsvägar, parkeringsplatser, interna vägar, dagvattendammar, avfall och vallar.
Tillfälligt enrteprenöresboende i Boden
Tillfälligt entreprenörsboende, 100 bostäder. 2,5*6 M Monteras 3 st på höjden.
Nybyggnad av industrihus i Boden
Nybyggnad industribyggnad.
Nybyggnad av energilager i Boden
Förhandsbesked för nybyggnad av energilagring 50 MW.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).