Aktuell nybyggnation i Boden

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Boden
Karbinen 6 & 7. Ca 96 st lägenheter.
Nybyggnad av punkthus i Boden
2 punkthus med ca 50 st lägenheter.
Nybyggnad av skola i Bodens kommun
Denna entreprenad, etapp 1, består i nybyggnation av kompletterande skolbyggnad, hus D, innehållande storkök, matsal, idrottshall, 3 st lärområden med 3 st klassrum i vardera och därtill tillhörande skolgård och parkeringsytor samt rivning av befintlig förskola.
Nybyggnad av flerbostadshus i Boden
Avser nybyggnad av ca 80 lägenheter fördelat på 5 punkthus. Innefattande olika storlekar från ettor upp till fyror.
Nybyggnad av flerbostadshus i Boden
Avser nybyggnad av flerbostadshus, 54 lgh.
Nybyggnad av lager och kontor i Boden
Nybyggnad av lager och kontor.
Nybyggnad av flerbostadshus i Boden
Bygglov för nybyggnad flerbostadshus om 3-4 våningar. Innefattande olika storlekar från ettor upp till fyror. Bullerreducerande åtgärder kan bli aktuell som t.ex. fönster och fönsterdörrar med ljudreduktion.
Nybyggnad av hotell i Boden
Nybyggnad av hotell med ca 160 bäddar
Nybyggnad av förskola i Boden
Kyrkkläppens nya förskola ska bli en förskola med totalt 6 st portaler/avdelningar, fördelade på två våningsplan. Entreprenaden omfattar rivning av befintlig förskola (4 portaler) samt nybyggnation av en förskolebyggnad som utöver erforderliga pedagogiska lokaler även innehåller ett tillagningskök och matsal. Entreprenaden omfattar även tillskapande av ny förskolegård med komplementbyggnader samt trafikzon med parkeringsytor och ny in-och utfart mot Idrottsgatan samt ny in- och utfart till parkering mot Kyrkgatan.
Nybyggnad av handelshus i Boden
Avser nybyggnad av handelshus.
Nybyggnad av träningsanläggning i Boden
Avser nybyggnad av träningsanläggning.
Renovering av garagebyggnad samt nybyggnad av verkstadsbyggnad i Boden
Entreprenaden omfattar mark-, bygg-, elinstallations-, VVS-installations- och styrinstallationsarbeten gällande två byggnader enligt nedan. Byggnad K0107.006 Garagebyggnad som renoveras, tilläggsisoleras och byggs om. En vidbyggd byggnadsdel rivs i sin helhet. BTA som rivs ca 240m² och BTA som renoveras ca 730m². Byggnad K0107.020 Nybyggnad av verkstadsbyggnad med tillhörande förrådshall. BTA ca 740m².
Nybyggnad av flerbostadshus i Boden
Bygglov för nybyggnad flerbostadshus.
Nybyggnad av hälsonav i Bodens kommun
Avser nybyggnad av kontor och hälsonav med gymverksamhet.
Nybyggnad av bensinstation i Boden
Avser nybyggnad av bensinstation.
Nybyggnad av industrihus och kontor i Boden
Avser nybyggnad av industri- och kontorshus. Beställare=Markägare
Nybyggnad av butik i Boden
Nybyggnad av butikslokaler.
Nybyggnad av ridhus i Boden
Denna etapp 3, omfattar uppförande av nytt ridhus, hus A, BTA ca 2150m². Byggnaden innehåller även kompletterande lokaler såsom verkstad, garage, förråd samt kallt gäststall med 9 boxar. Förfrågan innefattar även en option. Optionen avser solcellsanläggning, ca 80 kWp, med panelplacering på ridhusets tak och med centralutrustning i teknikrum.
Byte av lågspänningsställverk vid trafikcentralen i Boden
Utbyte av lågspänningsställverk inklusive omkopplingsautomatik.
Nybyggnad av industri- och kontorslokal i Boden
Avser nybyggnad av industri- och kontorsbyggnad.
Nybyggnad av maskinhall i Boden
Entreprenaden avser projektering och nybyggnad av maskinhall inkl tillhörande markarbeten på fastigheten Svartbjörsbyn 2:53 del av, Boden. Byggnaden är i ett plan och innehåller bland annat en maskinhall och spolhall som ska användas för underhåll, mindre reparationer och tvätt av maskiner samt förvaring och upptining av maskiner. Byggnaden har en bruttototalarea (BTA) på ca 560 kvm
Nybyggnad av väg i Boden
Objektet består av nyanläggning av väg för framtida industrietableringar inom Cleantech-området mellan Brännkläppens avfallsanläggning och Svalgets bergtäkt i Bodens kommun
Nybyggnad av verkstad och kontor i Boden
Avser nybyggnad av verkstad med tillhörande kontor.
Nybygg av torg och ombygg av in/utfart samt gc-väg i Boden
Tre nya punkthus Sävst 9:44, 9:45 17:4, 9:108 samt 10:42, Sävast Torg
Nyanslutning till mast i Boden
Entreprenaden omfattar luftledningsbyggnation 20 kV, kabelschakt 0,4 kV, anläggning av stolpstation 0,4-20 kV vid Brändberget-Norriån Bodens kommun.
Nybyggnad av industrihus i Boden
Bygglov för nybyggnad industribyggnad.
Nybyggnad av affärshus i Boden
Bygglov för nybyggnad affärsbyggnad.
Nytt teknikrum vid skola i Boden
Entreprenaden omfattar uppförande av nytt teknikrum för fjärrvärme och el.
Förstärkning av hagar vid ridanläggning i Boden
Arbetet omfattar förstärkning av hagområde samt omhändertagande av dagvatten.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).