Aktuell nybyggnation i Boden

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Boden
Nybyggnad av flerbostadshus, 60-70 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus mm i Boden
Bodens kommun har beslutat om planuppdrag inom fastigheterna Björken 3, Guldhamstern 1, Boden 56:43 samt Boden 56:19 som syftar till att möjliggöra ny bebyggelse för bostäder och samhällsservice.
Nybyggnad av förskola i Boden
Nybyggnad av förskola, 6 avdelningar. Entreprenaden omfattar nybyggnation av förskolebyggnad som utöver erforderliga pedagogiska lokaler även innehåller ett tillagningskök och matsal. Utöver huvudbyggnaden omfattar entreprenaden även tillskapande av ny förskolegård med komplementbyggnader samt trafikzon med parkeringsytor och ny in-och utfart mot Trångforsvägen.
Nybyggnad av lagerhall, butik och kontor i Boden
Avser nybyggnad av butik, kontor och lagerhall för byggmaterial.
Nybyggnad av träningsanläggning i Boden
Avser nybyggnad av träningsanläggning.
Om- och Nybyggnad av flerbostadshus i Boden
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av skoterbutik i Boden
Avser nybyggnad av lokal för handel av skotrar.
Nybyggnad av lägenhetshotell i Boden
Avser nybyggnad av lägenhetshotell.
Nybyggnad av turistanläggning i Boden
Avser nybyggnad av turistanläggning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Boden
Bygglov för nybyggnad flerbostadshus.
Nybyggnad av garage i Boden
Avser nybyggnad av garage.
Nybyggnad av gym och padelhall i Boden
Avser nybyggnad av gym och padelhall.
Nybyggnad av restaurang i Boden
Bygglov för nybyggnad restaurang.
Nybyggnad av industrihus i Boden
Bygglov för nybyggnad av datahall.
Nybyggnad av garage i Boden
Avser nybyggnad av garage, kallt.
Ny/tillbyggnad av hotell i Boden
Bygglov för till- eller nybyggnad hotell.
Nybyggnad av carport i Boden
Bygglov för nybyggnad carport.
Nybyggnad av skärmtak i Boden
Bygglov för nybyggnad skärmtak.
Nybyggnad av transformatorstation i Boden
Bygglov för nybyggnad transformatorstation.
Nybyggnad av pumpstation i Boden
Bygglov för nybyggnad tryckstegringsstation.
Nybyggnad av lager i Boden
Bygglov för nybyggnad tälthall.
Nybyggnad av pumpstation i Boden
Bygglov för nybyggnad vattenkiosk.
Nybyggnad av garage i Boden
Bygglov för nybyggnad garage.
Nybyggnad av förråd i Boden
Bygglov för nybyggnad komplementbyggnad.
Nybyggnad av nätstation i Boden
Bygglov för nybyggnad nätstation.
Uppförande av tält/industrihall i Boden
Avser uppförande av tält/industrihall.
Nybyggnad av parkeringsplats i Boden
Bygglov för anordnande parkeringplats.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.