Aktuell nybyggnation i Kiruna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Kiruna
Projektet Östra Stråket innefattar kvarteren 75, 76, 81 och 82. Avser projektering och byggnation av flerbostadshus uppdelat i två huvuddelar, HD 1 (Kv 75 och 76) och HD 2 (Kv 81 och 82) i Nya Kiruna Centrum. I entreprenaden ska förutom bostadshus även ingå arbeten för parkeringar, cykelparkeringar, förråd, miljörum, skyddsrum samt utemiljö.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kiruna nya stadskärna
Avser nybyggnad av flerbostadshus som byggs ovanpå parkeringsgarage, ovan mark.
Nybyggnad av bostäder i Abisko
Avser bostäder i form av flerbostadshus/radhus/kedjehus/parhus/friliggande småhus. Abisko 1:54: Abisko 1:55, rsm-id 2298765
Nybyggnad av bostäder i Abisko
Avser bostäder i form av flerbostadshus/radhus/kedjehus/parhus/friliggande småhus. Abisko 1:55 Abisko 1:54, rsm-id 1504133
Nybyggnad av kontor, butik och lager i Kiruna
Nybyggnad av en centrumnära byggnad på cirka 2500 kvadratmeter som ska inrymma butiksdel, kontorslokaler samt lager.
Nybyggnad av rastplats vid E10 i Kiruna
Rastplats inklusive rastplatsbyggnad med effektbelysning nedanför Luossavaara.
Nybyggnad av maskinhall och kontor i Kiruna
Avser nybyggnad av maskinhall, kontor och lokaler för utbildning/konferensrum varav kontors och utbildningsytan är ca 300 kvm uppdelad i 2 våningar.
Ny spåranslutning mot LKAB vid Kiruna malmbangård, etapp 2
Ny spåranslutning mot LKAB:s nya sjöbangård. Ny växel, skyddsväxel och skyddsspår på spår 11, kontaktledningsåtgärder och BEST-arbeten. Norra malmbanan, bandel 112 mellan km 1413 och 1415.
Nybyggnad av industrihus i Kiruna
Bygglov nybyggnad- industribyggnad.
Nybyggnad och rivning av flerbostadshus i Jukkasjärvi
Avser nybyggnation av bostäder och centrumverksamhet samt eventuell rivning av två befintliga byggnader, gamla folkets hus samt en bostadsbyggnad med tidsbegränsat bygglov.
Anläggande av fördröjningsmagasin för dagvatten och reningsvåtmark vid Luossajoki, Kiruna kommun
Objektet avser anläggande av Fördröjningsmagasin för dagvatten och reningsvåtmark vid Luossajoki, Kiruna kommun.
Nybyggnad av industrihus i Kiruna
Bygglov nybyggnad- industribyggnad.
Nybyggnad av zipline och aktivitetstorn, Luossavaara
Avser ett aktivitetestorn med tillhörande klättervägg samt station för zipline-bana. Ziplinebanan är planerad från toppen till botten av lusovaarabacken och blir då ca 950 meter lång.
Nybyggnad av maskinhall i Kiruna
Nybyggnad av maskinhall.
Byggplatsuppföljning för BEST-produktioner i Kiruna och Gällivare styrområde
Kontraktsuppföljning i entreprenadskedet. Gäller Kiruna malmbangård ny spåranslutning mot LKAB etapp 2 samt Peuravaara ny spåranslutning mot Copperstone.
Anläggande av pumptrackbana i Kiruna
Entreprenaden avser utförande av en pumptrackbana på en total yta av 1 000–1 500 kvadratmeter. Objektet är beläget i Luossavaarabacken i Kiruna Kommun.
Kontraktsuppföljning/BPU gällande Kiruna malmbangård samt Peuravaara
För kontraktsuppföljning i entreprenadskedet (BPU) gällande Kiruna malmbangård ny spåranslutning mot LKAB etapp 2 samt Peuravaara ny spåranslutning mot Copperstone.
Nybyggnad av telestation i Kiruna
Bygglov nybyggnad- teknikbyggnad.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).