Aktuell nybyggnation i Kiruna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Gruvbrytning i Vittangi, Kiruna
Avser ny gruva för utvinning av grafit. Planeras i södra, norra & östra Niska samt Nunaasvaaras norra och södra område.
Nybyggnad av hotell mm i Kiruna nya stadskärna, kv 6
Hotell + Pub & Restaurang. 155 hotellrum, 12 longstayrum, pub/restaurang på bottenplan med entré ut mot handelsgatan. Totalt 1 850 kvm LOA. • Två restauranger om 238 kvm resp. 145 kvm +/- 10 % • Nattklubb 626 kvm +/- 10 % • Sex fristående lokaler som ska kunna nyttjas som butik, frisör eller skönhetssalong om ca 50, 50, 100, 260, 200 och 290 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kvarter 75, 76, 81 och 82, Kiruna nya stadskärna
Projektet Östra Stråket innefattar kvarteren 75, 76, 81 och 82 som är belägna inom nya Kiruna centrum (NKC) och ska utgöra planerade ersättningsfastigheter för LKAB Fastigheter AB samt bostadsrätter. Projektet omfattar att entreprenör på totalentreprenad ska utföra projektering och byggnation av flerbostadshus uppdelat i två huvuddelar (HD), HD 1 (Kv 75 och 76) och HD 2 (Kv 81 och 82) i Nya Kiruna Centrum. I entreprenaden ska förutom bostadshus även ingå arbeten för parkeringar, cykelparkeringar, förråd, miljörum, skyddsrum samt utemiljö.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kiruna
Avser nybyggnation av flerbostadshus. 66 lägenheter med inglasade balkonger.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kvarter 2, Kiruna nya stadskärna
Avser projektering och byggnation av flerbostadshus på Kvarter 2 i uppdelat i tre huvuddelar (HD), HD 1, HD 2 och HD 3, som kan vara oberoende av varandra i Nya Kiruna Centrum. I entreprenaden ingår även bl.a. markarbete, parkeringslösning, förråd, miljöstation, utemiljö och på option skyddsrum.
Nybyggnad av byggvaruhandel i Kiruna
Byggmaterialhandel inkl kontor.
Nybyggnad av hotell i Kiruna
Planer finns för nybyggnad av hotell på Kiruna Airport.
Nybyggnad av carports och garage i Kiruna
Avser nybyggnad av carports i varierande storlekar, totalt 58 st, nybyggnad av varmgarage i varierande storlekar, totalt 23 st samt nybyggnad av markparkering 90 platser, yta ca 2 450 kvm.
Nybyggnad av återvinnings-anläggning i Kiruna
Ny anläggning för materialåtervinning. IFA-anläggning för icke farligt avfall där bland annat planglas och gips ska återvinnas. Även andra material ska kunna behandlas.
Nya busshållplatser längs E10 vid Abisko östra
Två nya busshållplatser vid Naturvetenskapliga stationen. Ny busshållplats vid Abisko östra. Nytt körfält för vänstersväng vid infart till Abisko östra. Ca 200 meter kantstensbunden gång- och cykelväg längs Kalle Jons väg. Strukturering av korsning inklusive hastighetsdämpande åtgärd längs Kalle Jons väg och Karvens väg.
Ny kontaktledning till TG47 i Kiruna
Kirunagruvan planerar nu att förlänga sin befintliga huvudnivå längre söderut med ytterligare en så kallad tapp-grupp. Detta för att kunna bryta malm i området med direktlastning via bergschakt till tapp. Denna förfrågan avser kontaktledning till den nya tappgruppen TG47.
Upphandling av moduler för förskola med 4 avdelningar i Kiruna
Avser moduluppställning för förskola med 4 avdelningar i Kiruna centrum.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).