Aktuell nybyggnation i Kiruna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av verkstad, lager mm i Kiruna
Avser nybyggnad av verkstad, lager, butik och kontorsytor samt en relax. Eventuella hyresgästanpassningar kan förekomma.
Nybyggnad av carports och garage i Kiruna
Avser nybyggnad av carports i varierande storlekar, totalt 58 st, nybyggnad av varmgarage i varierande storlekar, totalt 23 st samt nybyggnad av markparkering 90 platser, yta ca 2 450 kvm.
Nybyggnad av industrihus i Kiruna
Avser nybyggnad- industribyggnad samt rivning av 2st komplementbyggnader.
Nybyggnad av industrihus i Kiruna
Avser nybyggnad av maskinhall, kontor och lokaler för utbildning/konferensrum varav kontors och utbildningsytan är ca 300 kvm.
Nybyggnad av toppstuga i Kiruna
Totalentreprenaden omfattar ombyggnation av befintlig betongkonstruktion till Toppbyggnad på Luossavaaratoppen (slalombacken) inom Kiruna-C.
Nybyggnad av väg i Kiruna
Avser anläggandet av ny väg som förbinder Forvägen med Lastvägen samt en ny väg mellan Lastvägen och Malmvägen i Kiruna kommun. Ingående arbeten kommer att bestå av Mark, VA, och Belysning.
Utbyggnad av infrastruktur för bostadsområde i Jukkasjärvi
Objektet avser anläggande av två nya bostadskvarter i Kiruna kommun. Entreprenaden omfattar nybyggnation av gata, VA, dagvatten, skidspår, opto, kraft och belysning.
Nybyggnad av komplementbyggnader i Kalixfors, Kiruna
Objektet omfattar uppförande av komplementbyggnader så som skärmtak för militära fordon, dunkförråd och miljöstation. Vidare ingår färdigställning och finjustering av vägar samt planer kring nyssnämnda byggnader. Entreprenaden omfattar är ca 2000 m² byggnadsyta. Objektet är beläget i Kiruna kommun inom Kalixfors basområde.
Uppställning av moduler för studentboende i Kiruna
Avser modul för studentboende i 2 plan innehållande 44 st lägenheter med gemensamma kök och allrum, minst 1 st tvättstuga om minst 12 kvm.
Nybyggnad av industrihus i Kiruna
Bygglov nybyggnad- industribyggnad.
Anläggande av lokalgata mm på Östra industriområde, Kiruna
Entreprenaden omfattar nybyggnation av gata, VA, dagvatten, belysning och opto.
Anläggande av dagvattenmagasin i Nya Kiruna Centrum
Omfattar anläggandet av två öppna fördröjningsmagasin av dagvatten i nya Kiruna Centrum samt inkoppling mot existerande dagvattennät.
Leverans/Installation av reservkraft till äldreboenden i Kiruna kommun
Objektet innefattar leverans, montage och installation av reservkraftaggregat till Blomstergården, Vittangi samt Videgården, Karesuando.
Nybyggnad av servicehus i Kiruna
Avser nybyggnad för servicehus till gäster och lager för verksamheten.
Nybyggnad av stall i Kiruna
Avser djurstall på ca 170 kvm.
Nybyggnad av vägbelysning i Kiruna
Omfattar drifts- och underhållsarbeten för kommunal vägbelysning i Masugnsbyn. Belysningsanläggningen består av trästolpar och luftledning som behöver bytas ut, placeras om och rivas. Projektet är uppdelat i fyra etapper varav den första etappen ska genomföras.
Nybyggnad av brandförråd i Kiruna
Entreprenaden omfattar nybyggnad av brandförråd åt deltidsbrandkåren i Kuttainen. I entreprenaden ingår mark, bygg och installationsarbeten.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).