Aktuell nybyggnation i Gällivare

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av multiaktivitetshus i Gällivare
Avser nybyggnad av Multiaktivitetshus.
Nybyggnad av flerbostadshus/trygghetsboende i Gällivare
Av de totalt 67 lägenheterna erhålls 32 stycken som trygghetsboende.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gällivare
Avser ca 60 lgh i hyresrätt.
Nybyggnad av handels-, industri- & kontorsområde i Gällivare
Nybyggnad av handels-, lättare industri- & kontorsområde.
Nybyggnad av industrihus i Gällivare
Avser nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gällivare
Planer för 92 lgh från 2 till 6 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gällivare
Planer finns på nybyggnad av flerbostadshus. Beställare = markägare.
Nybyggnad av parhus i Gällivare
Nybyggnad av parhus.
Nybyggnad av förskola i Gällivare
Avser nybyggnad förskola, ersättning Älvens förskola.
Nybyggnad av garage, carport mm i Gällivare
Avser förändring av markytor för att framförallt skapa parkeringsytor. Carportar, garage och även en balkong ska bland annat byggas.
Nybyggnad av vattenreningsverk i Sarkasvaara
En ny anläggning för dricksvattenproduktion ska uppföras. Denna anläggning ska bestå av nya byggnader för vattenbehandling och distribution, infiltrationsbassänger, ledningar i mark samt 500 kubikmeter reservoar.
Anläggande av miljözoner i Malmberget
För delar av Malmbergets centrum kommer en miljözon av mer permanent karaktär att anläggas. Denna kommer att vara tillgänglig för allmänheten och fundera som park, besöksmål och aktivitetsyta under en längre tid. De delar av Malmbergets centrum som denna entreprenad omfattar är Torget, Fokushuset och Norrskensplatsen.
Nybyggnad av kontor, lager mm i Gällivare
Nybyggnad av handels-, lättare industri- & kontorsområde.
Nybyggnad av maskinhall i Gällivare
Avser nybyggnad industribyggnad.
Anläggande av gator & VA-ledningar i Gällivare kommun
Avser anläggande av gator, VA-ledningar och fiber.
Nybyggnad av billackering i Gällivare
Nybyggnad av billackering/plåtverkstad.
Nytt växlingshus för pasteledningar, LKAB Svappavaara
För att underlätta servicearbeten och växling av utsläppspunkter mot dammen i Svappavaara ska ett nytt växlinghus byggas på samma plats som ett mindre ventilhus är placerat nu.
Byte av vägbelysning etapp 2, Vitåfors Malmberget
Avser byte av vägbelysning såsom stolpar, armaturer och kablage inom Vitåfors industriområde av en sträcka på ca 1800 meter.
Ny ställverkscontainer till LKAB Minerals Vitåfors
Avser en ställverkscontainer innehållande ett nytt lågspänningsställverk, högspänningsställverk och transformator inklusive komplett installation och idrifttagning av containerställverket.
Nybyggnad av lekplats i Gällivare
Ansökan om bygglov lekpark forsvallen.
Nybyggnad av nätstation i Gällivare
Bygglov nybyggnad nätstation ns245371.
Nybyggnad av lager i Gällivare
Bygglov nybyggnad tälthall.
Nybyggnad av barack i Gällivare
Bygglov nybyggnad baracker.
Nybyggnad av enbostadshus i Gällivare
Bygglov nybyggnad enbostadshus och garage Gällivare 12:656,5:69.
Nybyggnad av enbostadshus i Gällivare
Bygglov nybyggnad enbostadshus och garage.
Nybyggnad av markanläggning i Gällivare
Ansökan om bygglov för pulkabacke koskullskulle 1:1.
Nya traktorbås till LKAB, Malmberget
Avser 2 st traktorbås. Ett bås ska vara utanför MK3 rökgasrening, ett bås ska stå utanför BUV rökgasrening.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.