Aktuell nybyggnation i Gällivare

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av multiaktivitetshus i Gällivare
Avser nybyggnad av Multiaktivitetshus.
Nybyggnad av F-6 skola samt vård- och omsorgsboende Repisvaara NV, Gällivare
F-6 skola för 190 elever och gymnastikhall 18x36 m samt förskola med fem avdelningar för 90 barn. Vård- omsorgsboende för 85 boende, ersättning Lövberga äldreboende.
Nybyggnad av flerbostadshus/trygghetsboende i Gällivare
Av de totalt 67 lägenheterna erhålls 32 stycken som trygghetsboende.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gällivare
Avser ca 60 lgh i hyresrätt.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gällivare
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av bostadsrätter i Gällivare
Nybyggnad av bostadsrätter.
Nybyggnad av handels-, industri- & kontorsområde i Gällivare
Nybyggnad av handels-, lättare industri- & kontorsområde. 4 tomter finns.
Nybyggnad av handel-, lager- & kontor i Gällivare
Nybyggnad av handel-, lager- och kontor. Det går även att hyra mark för tillfällig lagring av byggmaterial och uppställning maskiner, formar mm.
Nybyggnad av parhus i Gällivare
Nybyggnad av parhus.
Exploateringsområde för bostäder i Gällivare
Reinvestering infrastruktur Koskullskulle.
Nybyggnad av vattenreningsverk i Sarkasvaara
En ny anläggning för dricksvattenproduktion ska uppföras. Denna anläggning ska bestå av nya byggnader för vattenbehandling och distribution, infiltrationsbassänger, ledningar i mark samt 500 kubikmeter reservoar.
Utbyte av järnvägsbro över Sommarvägen i Koskullskulle
En gc-väg på västra sidan om vägen, separerad med kantsten från biltrafiken, ingår.
Utbyggnad av mark och infrastruktur för kulturhus i Nuolajärvi, Gällivare
På grund av utbredning av markdeformationer från gruvbrytningen i Malmberget ska LKAB enligt avtal med Gällivare kommun med flytta 14 kulturbyggnader till det nya bostadsområdet Nuolajärvi i Gällivare. För att det ska kunna ske behöver området dit byggnaderna ska flytttas markberedas och anläggas med gator, vägar, vatten och avlopp, belysning etc.
Nybyggnad av småhus på Repisvaara i Gällivare
Avser nybyggnad av totalt 3 lgh på Talgoxegränd i Gällivare.
Containerställverk Ånga MK3, Malmberget
I LKAB Malmberget pågår projekt Ånginjektering i Slurrytank MK3, anläggningens funktion är att höja temperaturen på slurryn som går in i första prosessstegen i MK3 vilket kommer resultera i produktionsökningar.
Kapten 600, Containerställverk 400V och 6kV, Malmberget
Nytt containerställverk som ersätter gamla befintliga fasta 6kV och 0,4kV.
Nybyggnad av sprinklercistern vid Is & Evenemangsarenan i Gällivare
Objektet omfattas av nybyggnad av sprinklercistern vid is- och evenemangsarenan samt markarbeten mellan sprinklercistern och is- och evenemangsarenan. Nybyggnadsyta Hus: BTA, ca 57 m2, utvändig mark: ca 50 m2.
Vägbyggnad vid huvudnivå Fabian 1250, Malmberget, etapp 2
Objektet är beläget i Malmberget, Vitåfors, MUJ.
Ny ställverkscontainer till LKAB Minerals Vitåfors
Avser en ställverkscontainer innehållande ett nytt lågspänningsställverk, högspänningsställverk och transformator inklusive komplett installation och idrifttagning av containerställverket.
Alliansen krossanläggning ställverkscontainer, LKAB Malmberget
Avser en ställverkscontainer som skall förse Alliansen krossanläggning med kraft. Containern skall inrymma separata utrymmen för högspänningsställverk, transformator samt lågspänningsställverk.
Fordonstvätt för Ny laddstation MUJ, Malmberget
Avser konstruktion, tillverkning, leverans och montage av fordonstvätt.
Byte av ställverk 6 kV i Malmberget
Avser konstruktion, tillverkning, leverans och montage av Ställverk 6kV mm.
Nybyggnad av kontor och konferensrum, MK3 Vitåfors
Avser nybyggnation i två plan avseende två st. kontor och ett konferensrum Mk3 Vitåfors.
Nybyggnad av tennishall i Gällivare
Bygglov nybyggnad idrottsanläggning.
Nybyggnad av mast i Gällivare
Bygglov nybyggnad mast.
Nybyggnad av nätstation i Gällivare
Bygglov nybyggnad nätstation ns280865.
Nybyggnad av nätstation i Gällivare
Bygglov nybyggnad nätstation ns281505.
Nybyggnad av parkeringsplats i Gällivare
Bygglov nybyggnad parkeringsplatser.
Nybyggnad av lager i Gällivare
Bygglov nybyggnad tälthall.
Nybyggnad av pumpstation i Gällivare
Bygglov nybyggnad vattenkiosk Gällivare 76:1,Robsam 1:3.
Nybyggnad av mast i Gällivare
Bygglov för mast samt teknikbod.
Nybyggnad av mast i Gällivare
Bygglov för mast.
Nybyggnad av enbostadshus i Gällivare
Bygglov nybyggnad enbostadshus och garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Gällivare
Bygglov nybyggnad enbostadshus samt rivning av befintligt bostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Gällivare
Bygglov nybyggnad enbostadshus.
Nybyggnad av personallokal i Gällivare
Nybyggnad av tillfälliga personalbostäder.
Nybyggnad av enbostadshus i Gällivare
Förhandsbesked nybyggnad enbostadshus och garage.
Nybyggnad av verkstad i Gällivare
Avser nybyggnad av verkstad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.