Aktuell nybyggnation i Gällivare

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av multiaktivitetshus i Gällivare
Multiaktivitetshuset kommer innehålla verksamheter såsom bad och äventyrsbad, ungdomsverksamhet, skate, bowling, idrott, bio, blackbox, bibliotek, restaurang mm. Stommen i de två nedre våningsplanen kommer att bestå av betong medan trä blir det huvudsakliga materialet i de övre våningsplanen.
Nybyggnad av bostäder i del av södra Repisvaara, etapp 2
Markanvisningsavtal förväntas kunna tecknas i februari 2023.
Nybyggnad av förskola i Repisvaara
Förskola med fem avdelningar för 90 barn.
Nybyggnad av förskola i Gällivare
Avser nybyggnad förskola, ersättning Älvens förskola, 7 avd.
Nybyggnad av industrihus i Gällivare
Avser industritomter. Finns 3 tomter kvar till försäljning.
Nybyggnad av bostäder i Gällivare
Planerad nybyggnad av 20 st småhus och ett flerbostadshus med 20 lgh.
Byte av bro över Råneå älv vid Nattavaara station
BK4 åtgärd, betongbro. Omledningsväg ingår.
Nybyggnad av restaurang i Gällivare
Avser nybyggnad av restaurang samt rivning för del av befintlig byggnad.
Nybyggnad av handel-, lager- & kontor i Gällivare
Nybyggnad av handel-, lager- och kontor. Det går även att hyra mark för tillfällig lagring av byggmaterial och uppställning maskiner, formar mm.
Exploateringsområde för bostäder i Gällivare
Reinvestering infrastruktur Koskullskulle.
Nybyggnad av vattenreningsverk i Sarkasvaara
Upphandling sker i en Tvåstegsupphandling. En ny anläggning för dricksvattenproduktion ska uppföras. Denna anläggning ska bestå av nya byggnader för vattenbehandling och distribution, infiltrationsbassänger, ledningar i mark samt 500 kubikmeter reservoar. Ultraviolett ljus ska användas som reningsmetod. Borrningar för brunnarna är redan utförda.
Nybyggnad av FA-deponicell vid avfallsanläggning i Gällivare
Entreprenaden omfattar mark och VA-arbeten samt anläggande av geomembran för ny deponicell för farligt avfall vid Kavahedens deponianläggning.
Nybyggnad av IFA-deponicell vid avfallsanläggning i Gällivare
Entreprenaden omfattar mark och VA-arbeten samt anläggande av geomembran för ny deponicell för icke farligt avfall vid Kavahedens deponianläggning.
Nybyggnad av industrihus i Gällivare
Bygglov nybyggnad industribyggnad.
Anläggande av ytor utanför Kunskapshuset i Gällivare
Upphandling omfattar dels ytor i direkt närhet till Kunskapshuset, dels en del av ytorna i det kommande Torgprojekt som skisserats i det av kommunen antagna gestaltningsprogrammet för Vassare torg. Avsikten är att färdigställa tillräckligt mycket som behövs för att få en fungerande logistik runt Kunskapshuset samtidigt som den stora markparkeringen, det framtida torget, kan nyttjas under de år som bygget av Multiaktivitetshuset pågår.
Nybyggnad av omlastningsstation i Gällivare
Objektet avser nybyggnad av omlastningsstation för hushållsavfall. Objektet avser utförande av nya byggnader, elinstallationer samt mark- och VA-arbeten. Total bruttoarea ca 610 m2, Bruttovolym ca 5255 m3 samt Behandlad tomtarea ca 3300 m2.
El och styrentreprenad för bränsledepåer i Malmberget
Avser inkoppling av el och fiber mellan framdragna inkopplingspunkter och bränsledepåer. Inkoppling av oljeavskiljare mot bränsledepåer. Leverans och montage av ABB-styrskåp för samtliga bränsledepåer. Leverans, montage och installation av två (2) nya 15m höga belysningsstolpar.
Uppförande av tälthall i Gällivare
Avser bygglov för tälthall.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).