Aktuell nybyggnation i Gällivare

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av produktionsanläggning för fossilfritt järn i Gällivare
Nybyggnad av demostrationsanläggning för att framställa stål fossilfritt, med vätgas i stället för kol.
Nybyggnad av bostäder, kontor och handel i Gällivare
Bostadsprojektet omfattar 70-80 lägenheter samt en affärslokal (ca 1200m2) och lokaler för handel/kontor (ca 500m2) i markplan mot Lasarettsgatan. Parkering för boende skall lösas genom ett helt eller delvis underjordiskt parkeringsgarage. Omfattar Gladan 1, 3 och 7 i Gällivare.
Nybyggnad av industrihus i Gällivare
Avser nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gällivare
Planer för 92 lgh från 2 till 6 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gällivare
Planer finns på nybyggnad av flerbostadshus. Beställare = markägare.
Nybyggnad av handel-, lager- & kontor i Gällivare
Nybyggnad av handel-, lager- och kontor. Det går även att hyra mark för tillfällig lagring av byggmaterial och uppställning maskiner, formar mm.
Nybyggnad av församlingshem i Gällivare
Nybyggnad av församlingshem, Kyrkans hus.
Nybyggnad av parhus i Gällivare
Nybyggnad av parhus.
Utbyte av järnvägsbro över Sommarvägen i Koskullskulle
En gc-väg på västra sidan om vägen, separerad med kantsten från biltrafiken, ingår. Bandel 114 Gällivare-Koskullskulle, stråk 21. Ny bro i befintligt läge, bortrivning av den nuvarande bron.
Nybyggnad av garage, carport mm i Gällivare
Avser förändring av markytor för att framförallt skapa parkeringsytor. Carportar, garage och även en balkong ska bland annat byggas.
Nybyggnad av dagvattenreningsanläggning i Gällivare
Avser nybyggnad av dagvattenreningsanläggning.
Nybyggnad av enbostadshus i Gällivare
Bygglov nybyggnad enbostadshus och garage.
Nybyggnad av kontor, lager mm i Gällivare
Nybyggnad av handels-, lättare industri- & kontorsområde.
Anläggande av park i Gällivare
Avser anläggande av park, grönytor.
Anläggande av gator & VA-ledningar i Gällivare kommun
Avser anläggande av gator, VA-ledningar och fiber.
Ny rörbro över Tsåkesjåkkå
Åtgärdande av vandringshinder.
Nybyggnad av grupphus i Gällivare
Bygglov nybyggnad 4 enbostadshus Gällivare 12:729,12:735,12:736,12:763.
Nybyggnad av grupphus i Gällivare
Bygglov nybyggnad 4 enbostadshus Gällivare 12:763,12:736,12:729,12:735.
Nybyggnad av grupphus i Gällivare
Bygglov nybyggnad 4 enbostadshus och komplementbyggnad, Dundret 5:171,5:173,5:174,5:177.
Nybyggnad av stugby i Gällivare
Bygglov nybyggnad av 4 fritidshus Dundret 5:177,5:173,5:171,5:174.
Nybyggnad av kontor i Gällivare
Ansökan om bygglov kontorshus.
Nybyggnad av parkeringsplats i Gällivare
Ansökan bygglov parkeringsplatser.
Nybyggnad av stängsel i Gällivare
Bygglov för industristängsel.
Nybyggnad av mast i Gällivare
Bygglov för mast.
Nybyggnad av enbostadshus i Gällivare
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus, maskinhall med carport, komplementbyggnader och jordkällare.
Nybyggnad av förråd i Gällivare
Bygglov nybyggnad förråd.
Nybyggnad av lager i Gällivare
Bygglov nybyggnad förrådstält.
Nybyggnad av lager i Gällivare
Bygglov nybyggnad industribyggnad, tälthall.
Nybyggnad av transformatorstation i Gällivare
Bygglov nybyggnad isolertransformator.
Nybyggnad av kontor i Gällivare
Bygglov nybyggnad kontorsmodul.
Nybyggnad av nätstation i Gällivare
Bygglov nybyggnad nätstation ns279161.
Nybyggnad av nätstation i Gällivare
Bygglov nybyggnad nätstation ns285921.
Nybyggnad av nätstation i Gällivare
Bygglov nybyggnad nätstation ns287129.
Nybyggnad av nätstation i Gällivare
Bygglov nybyggnad nätstation.
Nybyggnad av pumpstation i Gällivare
Bygglov nybyggnad pumpanläggning.
Nybyggnad av telestation i Gällivare
Bygglov nybyggnad teknikhus järnväg.
Nybyggnad av lager i Gällivare
Bygglov nybyggnad tälthall.
Nybyggnad av parkeringsplats i Gällivare
Bygglov parkering invid lekplats/utemiljö.
Nybyggnad av parkeringsplats i Gällivare
Bygglov parkeringsplatser.
Nybyggnad av enbostadshus i Gällivare
Bygglov nybyggnad av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av garage i Gällivare
Bygglov nybyggnad av garage.
Nybyggnad av barack i Gällivare
Bygglov nybyggnad av modulhus.
Nybyggnad av mast i Gällivare
Bygglov nybyggnad av mätstation.
Nybyggnad av nätstation i Gällivare
Bygglov nybyggnad av nätstation nis244781.
Nybyggnad av nätstation i Gällivare
Bygglov nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Gällivare
Bygglov nybyggnad av nätstationer.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Gällivare
Bygglov nybyggnad bullerplank.
Nybyggnad av carport i Gällivare
Bygglov nybyggnad carport.
Nybyggnad av enbostadshus i Gällivare
Bygglov nybyggnad enbostadshus och garage, kallförråd, bastu samt flytt av 2 byggnader.
Nybyggnad av kontor i Gällivare
Tidsbegränsat bygglov för kontorsbarack.
Nybyggnad av kontor i Gällivare
Tidsbegränsat bygglov för kontorsbodar.
Nybyggnad av kontor i Gällivare
Tidsbegränsat bygglov för kontorsmoduler.
Nybyggnad av skola i Gällivare
Tidsbegränsat bygglov för skolmodul.
Nybyggnad av barack i Gällivare
Tillfälligt bygglov bodetablering.
Nya traktorbås till LKAB, Malmberget
Avser 2 st traktorbås. Ett bås ska vara utanför MK3 rökgasrening, ett bås ska stå utanför BUV rökgasrening.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.