Aktuell nybyggnation i Gällivare

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av multiaktivitetshus i Gällivare
Multiaktivitetshuset kommer innehålla verksamheter såsom bad och äventyrsbad, ungdomsverksamhet, skate, bowling, idrott, bio, blackbox, bibliotek, restaurang mm. Stommen i de två nedre våningsplanen kommer att bestå av betong medan trä blir det huvudsakliga materialet i de övre våningsplanen.
Nybyggnad av bostäder, kontor och handel i Gällivare
Bostadsprojektet omfattar 70-80 lägenheter samt en affärslokal (ca 1200m2) och lokaler för handel/kontor (ca 500m2) i markplan mot Lasarettsgatan. Parkering för boende skall lösas genom ett helt eller delvis underjordiskt parkeringsgarage. Omfattar Gladan 1, 3 och 7 i Gällivare.
Nybyggnad av villor och flerbostadshus i Gällivare kommun
Planer finns på nybyggnad av cirka 50 villor och 100 lägenheter inom området.
Ny-, till- och ombyggnad av ridhus i Gällivare
Avser en ny-, till- och ombyggnad av ridanläggning med BTA ca. 3 150 kvm, varav ett stall med tillhörande ytor för verksamhet, en manege, ett traktorgarage samt gödselplatta med skärmtak.
Flytt av väg E10 i Liikavaara
Dragning av en ca 3 km lång ny väg.
Nybyggnad av restaurang i Gällivare
Avser nybyggnad av restaurang samt rivning för del av befintlig byggnad.
Nybyggnad av personalbostäder i Koskullskulle
Entreprenaden omfattar att på totalentreprenad utföra projektering och byggnationer av 20-30 enrumslägenheter för korttidsboende på en ca 3 300 m2 tomt på fastigheten Malmberget 8:17, med adress Sligvägen Koskullskulle.
Nybyggnad av flerbostadshus, carport och bilparkering i Gällivare
Planer finns på nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av verkstadsbyggnad och miljöstation i Malmberget
Anläggande av ny verkstadsbyggnad med en byggnadsarea om 1220 kvm samt ny miljöstation om 1680 kvm. Entreprenaden omfattar Mark/grundläggning, Bygg, Traverser inkl. besiktning och VA/VVS i mark/plattor. Entreprenaden omfattar även El i platta (kanalisation + slingor utanför dörrar/portar. Grundläggning av byggnaderna utförs generellt med sulor på packad undergrund. Stommen består av stålpelare och prefabricerade fackverksbalkar av stål. Tak av trapetskorrugerad, varmförzinkad stålplåt, mineralullsisolering samt papptäckning. Ytterväggar av prefabricerade sandwich-element av plåt på sockel av betongelement.
Nybyggnad av miljöstation i Malmberget
Anläggande av ny miljöstation/verkstadsbyggnad med en byggnadsarea om 1680 kvm. Entreprenaden omfattar mark, bygg samt EL och VVS i mark/platta. Grundläggning av byggnaden utförs generellt med sulor på packad undergrund. Stommen består av stålpelare och prefabricerade fackverksbalkar av stål. Trapetskorrugerad, varmförzinkad stålplåt, mineralullsisolering samt papptäckning. Ytterväggar av prefabricerade sandwich-element av plåt på sockel av betongelement.
Nybyggnad av vattenreningsverk i Sarkasvaara
Upphandling sker i en Tvåstegsupphandling. En ny anläggning för dricksvattenproduktion ska uppföras. Denna anläggning ska bestå av nya byggnader för vattenbehandling och distribution, infiltrationsbassänger, ledningar i mark samt 500 kubikmeter reservoar. Ultraviolett ljus ska användas som reningsmetod. Borrningar för brunnarna är redan utförda.
Exploateringsområde för bostäder i Gällivare
Reinvestering infrastruktur Koskullskulle.
Nybyggnad av kontor, lager mm i Gällivare
Nybyggnad av handels-, lättare industri- & kontorsområde.
Nybyggnad av dagvattenreningsanläggning i Gällivare
Avser nybyggnad av dagvattenreningsanläggning.
Nybyggnad av utbildningslokal i Koskullskulle
Entreprenaden omfattar nybyggnad av utbildningslokal.
Anläggande av gator och VA-ledningar i Gällivare kommun
Avser nybyggnad av gator, belysning, pumpstation, VA, opto och el på kvarter för nya villatomter på området Nuolajärvi i Gällivare.
Nybyggnad av billackering i Gällivare
Nybyggnad av billackering/plåtverkstad.
Nya laddstationer till Centralgaraget, Malmberget
Nya Laddstationer och infrastruktur för elfordon ska installeras för att påskynda omställningen till en fossilfri fordonsflotta i Centralgaraget, Malmberget.
Nybyggnad av FA-deponicell vid avfallsanläggning i Gällivare
Entreprenaden omfattar mark och VA-arbeten samt anläggande av geomembran för ny deponicell för farligt avfall vid Kavahedens deponianläggning.
Nybyggnad av IFA-deponicell vid avfallsanläggning i Gällivare
Entreprenaden omfattar mark och VA-arbeten samt anläggande av geomembran för ny deponicell för icke farligt avfall vid Kavahedens deponianläggning.
Nybyggnad av GC-väg i Malmberget
Avser anläggande av ny belyst GC-väg på Kaptensgården i Malmberget.
Nybyggnad av panncentral i Gällivare
Avser nybyggnad av panncentral.
Anläggande av lekpark mm i Koskullskulle
Avser ny lekplats, utegym, pumptrack och umgängesytor med boulebana. Det ingår mark-, anläggnings-, belysningsarbeten och montering av ny utrustning för respektive del i utemiljön. Option för anläggande av grusad yta för parkering och gångväg. Placering mittemot Myranskolan.
Anläggande av park i Gällivare
Avser anläggande av bryggor mm.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).