Aktuell nybyggnation i Gällivare

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i södra Repisvaara, etapp 2 mfl
Ca 600 nya bostäder planeras totalt i flera etapper.
Nybyggnad av F-6 skola samt vård- och omsorgsboende Repisvaara NV, Gällivare
F-6 skola för 190 elever och gymnastikhall 18x36 m samt förskola med fem avdelningar för 90 barn. Vård- omsorgsboende för 85 boende, ersättning Lövberga äldreboende.
Nybyggnad av bostäder, kontor och handel i Gällivare
Totalt föreslås cirka 80 till 100 stycken lägenheter (beroende på lägenhetsstorlek) mellan fyra till sex våningar. En flexibel användning, där såväl bostäder, kontor och handelsverksamhet kan inrymmas. Avser Gladan 3 och 7.
Nybyggnad av flerbostadshus/trygghetsboende i Gällivare
Projektet omfattar nybyggnation av 75-80 lägenheter, varav 30 st skall utföras som trygghetsboenden och resterande anpassade för seniorboende. Parkering skall lösas genom ett underjordiskt parkeringsgarage.
Nybyggnad av flerbostadshus och parkeringsgarage i Gällivare
2 huskroppar med 60 lägenheter i 6 våningar.
Nybyggnad av handels-, industri- & kontorsområde i Gällivare
Nybyggnad av handels-, lättare industri- & kontorsområde. 4 tomter finns.
Nybyggnad av bostäder i Gällivare
20 st småhus och ett flerbostadshus med 20 lgh.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gällivare
Planer finns på nybyggnad av flerbostadshus. Beställare = markägare.
Nybyggnad alternativt om- och tillbyggnad av byggvaruhus i Gällivare
Tomten eller fastigheten skall vara totalt 5.000 – 8.000 kvm stor, med byggnad, eller möjlighet till byggnad, på upp till 1.600 kvm.
Nybyggnad av handel-, lager- & kontor i Gällivare
Nybyggnad av handel-, lager- och kontor. Det går även att hyra mark för tillfällig lagring av byggmaterial och uppställning maskiner, formar mm.
Nybyggnad av parhus i Gällivare
Nybyggnad av parhus.
Nybyggnad av torg i Gällivare
Nybyggnad av torg, Vassara Torg i Gällivare.
Anläggande av gator och VA-ledningar i Gällivare kommun
Avser anläggande av gator och VA-ledningar.
Anläggande av gator & VA-ledningar i Gällivare kommun
Avser anläggande av gator, VA-ledningar och fiber.
Uppförande av ny Disponentvilla, Malmberget
Uppförandet av ny Disponentvilla på Solbacken i Koskullskulle.
Kapten 600, Containerställverk 400V och 6kV, Malmberget
Nytt containerställverk som ersätter gamla befintliga fasta 6kV och 0,4kV.
Nybyggnad av kontor i Gällivare
Nybyggnad av kontor.
Fordonstvätt för Ny laddstation MUJ, Malmberget
Avser konstruktion, tillverkning, leverans och montage av fordonstvätt.
Nybyggnad av kontor och konferensrum, MK3 Vitåfors
Avser nybyggnation i två plan avseende två st. kontor och ett konferensrum Mk3 Vitåfors.
Containerställverk 400V, Ny laddstation MUJ, Malmberget
I LKAB Malmberget pågår byggnation av en ny laddstation placerad underjord i Östergruvan på 1240 m. avv. Denna förfrågan avser leverans av ett 0,4 kV containerställverk med 6 kV och 1 kV:s fördelning samt styrskåp och som kommer att placeras i laddstation.
Containerställverk Ånga MK3, Malmberget
I LKAB Malmberget pågår projekt Ånginjektering i Slurrytank MK3, anläggningens funktion är att höja temperaturen på slurryn som går in i första prosessstegen i MK3 vilket kommer resultera i produktionsökningar.
Uppförande av återvinningsanläggning/Buffertslig vid LKAB Malmberget
LKAB planerar att uppföra en anläggning för återvinning av så kallad Buffertslig. Buffertsligen grävs ur buffertdammar dit material släpps vid problem i verken. Efter uppgrävning lagras materialet på upplag inom industriområdet. Det beräknas finnas omkring 500 000 ton på upplag.
Nybyggnad av sluss i Gällivare
Bygglov nybyggnad av sluss.
Nybyggnad av carport i Gällivare
Bygglov nybyggnad carport.
Nybyggnad av enbostadshus i Gällivare
Bygglov nybyggnad enbostadshus och garage.
Nybyggnad av industrihus i Gällivare
Bygglov nybyggnad industribyggnad.
Nybyggnad av nätstation i Gällivare
Bygglov nybyggnad nätstation kp19328.
Nybyggnad av nätstation i Gällivare
Bygglov nybyggnad nätstation kp42142.
Nybyggnad av nätstation i Gällivare
Bygglov nybyggnad nätstation kp86111.
Nybyggnad av nätstation i Gällivare
Bygglov nybyggnad nätstation ns00589.
Nybyggnad av nätstation i Gällivare
Bygglov nybyggnad nätstation ns07726.
Nybyggnad av nätstation i Gällivare
Bygglov nybyggnad nätstation ns20021.
Nybyggnad av nätstation i Gällivare
Bygglov nybyggnad nätstation ns20179.
Nybyggnad av nätstation i Gällivare
Bygglov nybyggnad nätstation ns34519.
Nybyggnad av nätstation i Gällivare
Bygglov nybyggnad nätstation ns46078.
Nybyggnad av nätstation i Gällivare
Bygglov nybyggnad nätstation ns68046.
Nybyggnad av nätstation i Gällivare
Bygglov nybyggnad nätstation ns74087.
Nybyggnad av nätstation i Gällivare
Bygglov nybyggnad nätstation ns76194.
Nybyggnad av nätstation i Gällivare
Bygglov nybyggnad nätstation ns77243.
Nybyggnad av nätstation i Gällivare
Bygglov nybyggnad nätstation.
Nybyggnad av lager i Gällivare
Bygglov nybyggnad tälthall.
Nybyggnad av enbostadshus i Gällivare
Förhandsbesked nybyggnad enbostadshus och garage.
Nybyggnad av barack i Gällivare
Bygglov manskapsbodar.
Nybyggnad av nätstation i Gällivare
Bygglov nybyggnad 4 nätstationer Avvakko 4:1.
Nybyggnad av industrihus i Gällivare
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad industribyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.