Aktuell nybyggnation i Pajala

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bro över Tärendö älv
Stålbalksbro över Tärendö älv, ny anslutande väg samt breddning och förstärkning av befintlig vägsträcka. Ingår i Projekt Malmtransporter. Totalt ca 4,3 km väg. 152 m lång bro i stål och betong, ca 8 m bred.
Exploateringsområde för enbostadshus i Haparanda
10-talet tomter. Beställare=markägare.
Nybyggnad av avloppsreningsverk i Pajala kommun
Avser nytt avloppsreningsverk med tillhörande mark- och ledningsarbeten i Pajala tätort.
Nybyggnad av förråd i Pajala
Ansökan om bygglov komplementbyggnad/kåta.
Nybyggnad av garage i Pajala
Nybyggnad garage.
Nybyggnad av förråd i Pajala
Nybyggnad komplementbyggnad.
Nybyggnad av nätstation i Pajala
Nybyggnad nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Pajala
Nybyggnad transformatorstation.
Nybyggnad av lodge/stuga i Pajala
Lodge/stugor samt hund- och personalutrymmen.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.