Aktuell nybyggnation i Luleå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av fabrik i Luleå
Nybyggnad av fabrik för tillverkning av batterikomponenter.
Nybyggnad samt rivning i Kunskapskvarteret på Luleå Tekniska Universitet, LTU
D-huset på Campus Luleå kommer att rivas och därmed skapas utrymme för en nybyggnation av ett nytt kvarter. Den nya bebyggelsen på D-hustomten kommer innehålla kontorsytor, undervisnings- och laboratoriemiljöer, metodsalar etc. samt utåtriktade, publika funktioner. Omfattar rivning av D-huset ca 18000 kvm samt nybyggnad av ca 65-70 000 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus mm i Luleå
Planuppdrag är beställt för att påbörja exploatering av fastigheten Biet, vid Bergnäsbron i centrala Luleå. Syftet är att bygga både bostäder och kommersiella lokaler.
Anläggande av bergrum för vätgaslagring i Luleå
Svartön 18:32,18:17,Svartöstaden 13:36. Nybyggnad av gaslager och en tre kilometer lång rörledning.
Nybyggnad av trygghetsboende i Bergviken, Luleå
Totalt fyra byggnader med en vinterträdgård i mitten, en restaurang samt gemensamma lokaler för olika typer av samvaro.
Förtätning av bostäder i Luleå
Två olika förslag på förtätning har presenterats som skulle innebära 140 alternativt 190 nya lägenheter. Den nya bebyggelsen i båda alternativen är fyra till fem våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Luleå
Nybyggnad av flerbostadshus, 115 lgh i 4-5 våningar på Kronanområdet. Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av flerbostadshus, hyresrätter, i Luleå
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Luleå
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av badhus på Hertsön, Luleå
Nyproduktion av badhus i Luleå.
Nybyggnad av bostäder i Luleå, etapp 1
Nybyggnad av två flerbostadshus, ett underjordiskt garage med plats för 60 parkerade bilar samt cyklar.
Nybyggnad av kontor i Luleå
Avser nybyggnad av 3500 m2 kontorsbyggnad.
Nybyggnad av kontor, Porsön i Luleå
Avser nybyggnad av kontorshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Luleå
Nybyggnad av kooperativt boende i Kronandalen Luleå.
Nybyggnad av industrihus i Luleå
Rivning samt nybyggnad av industribyggnad Storheden 1:82,1:54.
Nybyggnad av industrihus i Luleå
Nybyggnad av industribyggnad samt rivning av industribyggnad.
Förtätning av bostäder i Luleå
Detaljplanens huvudsakliga syfte är att pröva förutsättningarna för att möjliggöra bebyggelse med flerfamiljshus.
Rivning och nybyggnad av flerbostadshus i Gammelstad, Luleå
Nybyggnad av 2 stycken flerbostadshus. Rivning av 2 befintliga flerbostadshus.
Utökning av verksamhetsområde i Luleå
Efter att planen vunnit laga kraft kommer planområdet (Storheden 1:1 och Öhemmanet 1:11) att styckas i en eller flera nya fastigheter. Beställare = markägare.
Nybyggnad av industrihus i Luleå
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av affärshus i Luleå
Nybyggnad av affärshus.
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Luleå
Nybyggnad av 16 verksamhetslokaler i brf form.
Nybyggnad av parhus i Luleå
Nybyggnad av parhus, garage/carportar och förråd.
Nybyggnad av flerbostadshus i Luleå
Nybyggnad av flerbostadshus samt carport.
Nybyggnad av destination med destilleri i Luleå
Nybyggnad av destination med destilleri.
Nybyggnad av omklädningsbyggnad i Luleå
Avser nybyggnad av omklädningsbyggnad.
Nybyggnad av processbyggnad för fjärrvärmepumpar mm i Luleå
Byggnaden är under uppförande Inne i byggnaden skall ett från byggnadskonstruktionen fristående ramverk av pelare och balkar som bär och styr fjärrvärmerör till och från pumparna samt ventilationskanaler uppföras. Ramverket skall också bära upp bjälklag för ventilation samt andra gångplan för betjäning och kommunikation samt trappor och lejdare. Vidare skall ramverket bära upp telferbalkar och andra lyftbalkar för underhåll.
Utbyggnad av fiberoptiskt transportnät från Örarna till Bensbyn, Luleå
Entreprenaden omfattar schakt och förläggning av 40/32 rör för att förbinda 2 stycken accessnoder. Delar av sträckan omfattar även förläggning av 110 rör och jordlina. Objektet är beläget längs väg 596, sträckningen Örarna-Bensbyn, Luleå Kommun.
Nya lågspänningsställverk till projekt Nytt Energilager i Luleå
Upphandlingen avser tre lågspänningsställverk för kraftmatning av processutrustning inom projektet Nytt Energilager.
Ny lekplats i Stadsparken i Luleå
Arbeten som ingår i uppdraget är: Markarbete, Utrustning till lekplats, Projektering av uppdraget samt Montering av utrustning.
Anläggande av konstgräsplan i Luleå
Avser anläggande av konstgräsplan med belysning.
Förläggning av sjökabel mellan Luleå centrum - Bergnäset
Entreprenaden avser förläggning av sjökabel 52kV mellan Luleå centrum och Bergnäset.
Nybyggnad av garage i Luleå
Avser nybyggnad av 3 st kallgarage på Hertsön S:25 och S:26. Gatuadress: Smultronstigen garage G4 och Åkerbärsstigen garage G1 och G2.
Projekteringsledare, ledningssamordning till Norrbotniabanan
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1+1 år.
Projekteringsledare till Norrbotniabanan
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1+1 år. Gäller projekteringsledning vid framtagandet av förfrågningsunderlag/bygghandlingar till entreprenadskedet.
Nybyggnad av kyl- och frysterminal i Luleå
Nybyggnad av kyl/frysterminal samt parkeringsplatser.
Nybyggnad av maskinhall i Luleå
Nybyggnad av maskinhall.
Nybyggnad av tvättinrättning i Luleå
Nybyggnad av tvättstuga.
Nybyggnad av garage i Luleå
Nybyggnad av industribyggnad/garage.
Nybyggnad industrilokal i Luleå
Nybyggnad av industrihall med 10 portar.
Nybyggnad av kontor i Luleå
Nybyggnad av kontorshus, carportsbyggnad.
Uppställning av moduler för samlingslokal i Luleå
Avser uppställning av moduler för samlingslokal/ kontor.
Nybyggnad av kylanläggning i Luleå
Borttagning av befintliga kylmaskiner, ersätts av en stålcontainer på 40'' fot m inbyggd kylmaskin.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Luleå
Ansökan om strandskyddsdispens för bygge av padelbana.
Nybyggnad av regionnät i Luleå
Ansökan om strandskyddsdispens för ny elledning. Solskensberg 3:5,3:2,3:3,3:1.
Nybyggnad av fritidshus i Luleå
Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av pumpstation i Luleå
Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnation av pumpstation samt nätstation.
Nybyggnad av barack i Luleå
Nybyggnad av baracker för personalutrymmen samt förrådstält och garage.
Nybyggnad av förråd i Luleå
Nybyggnad av container som ska användas som förråd.
Nybyggnad av enbostadshus i Luleå
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av drivhus i Luleå
Nybyggnad av enkelt drivhus.
Nybyggnad av förråd i Luleå
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av förråd i Luleå
Nybyggnad av förrådsbyggnad.
Nybyggnad av garage i Luleå
Nybyggnad av garage.
Nybyggnad av parkeringsplats i Luleå
Nybyggnad av parkeringsplatser.
Nybyggnad av telestation i Luleå
Nybyggnad av teknikbod för fjärrvärme på befintlig ledningsrätt för fjärrvärmeledningar.
Nybyggnad av transformatorstation i Luleå
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av barack i Luleå
Upplag arbetsbodar för utrustning, maskiner, lunch, omklädning och kontor samt skyltanordning.
Nybyggnad av barack i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för byggbaracker t.o.m 2021-10-31.
Nybyggnad av barack i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för byggbod/arbetsbod.
Nybyggnad av parkeringsplats i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för parkeringsplats för husbil.
Nybyggnad av parkeringsplats i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för parkeringsplats.
Nybyggnad av plank i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för plank staket.
Nybyggnad av stängsel i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för stängsel t.o.m 2031-02-05.
Nybyggnad av barack i Luleå
Tidsbegränsat bygglov/marklov för bodetablering.
Nybyggnad av fritidshus i Luleå
Denna upphandling avser nybyggnation av en stuga för uthyrning på ön Junkön.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.