Aktuell nybyggnation i Luleå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av industrianläggning i Luleå
Planer finns att uppföra en industripark för att producera svavelsyra, konstgödsel och sällsynta jordartsmineraler.
Spårbyte längs Pite- och Skelleftebanan, etapp 2
Spårbyte och ballastrening, bandel 141 och 143. Spårbyte på Bastuträsk driftplats bandel 124 ingår, spår 3 och 4. Piteå-Älvsbyn och Skellefteå-Bastuträsk.
Nybyggnad och rivning av skola i Luleå
Rivning och nybyggnad av skola. Entreprenaden indelas i etapper: Etapp 1: Rivning av befintlig skola och tillämpbara markarbeten. Etapp 2: Färdigställande av huvuddel 1, Hus B och C (Skolan), med tillämpbara markarbeten. Etapp 3: Färdigställande av huvuddel 2, Hus A (Sporthall), med tillämpbara markarbeten. Etapp 4: Färdigställande av huvuddel 3, markarbeten innergård, återställande av mark.
Nybyggnad av flerbostadshus i Luleå
Uppföranden av två st. flerfamiljshus med 69+83=152 lägenheter. Mellan husen är det källare med undercentral/förråd och cykelparkering. Lulebo har som mål att bygga Silver, (ej certifiera). För sophantering är det moloker ”nedgrävda” framför husen. Några av parkeringsplatserna utförs i detta projekt men de flesta parkeringarna är redan gjorda i tidigare projekt.
Nybyggnad av bostäder i Luleå, etapp 5
Planer för nybyggnad av flerfamiljshus med bostadsrätter på två till fem rum i kvarteren Kåsan och Ryggsäcken, totalt cirka 170 lägenheter, samt 18 radhus i kvarteret Termosen. Kvarteret Vandraren blir parkeringshus.
Nybyggnad av flerbostadshus, kontorshus och butik i Luleå
Omfattning anpassas efter eventuell hyresgäst. Avser nybyggnad av kontor, bostäder, restauranger och annan urban service. Det blir miljöcertifierade hus och också plats för 250 parkeringar med platser för el-laddning. Kommer utföras i 3 etapper varav det här är den sista.
Rivning och nybyggnad av industrihus i Luleå
Rivning av industribyggnad och schaktning innan nybyggnad av industribyggnad. Hajen 10 och 11.
Nybyggnad av industripark i Luleå
Denna entreprenad avser förberedande mark-, och gatuarbeten, VA-arbeten, ledningsdragning, belysning samt pumpstationer på Hertsöfältet inför fortsatt exploatering.
Nybyggnad av lab- och innovationscenter på Porsön, Luleå
Nybyggnad av Lab & innovationscenter. En byggnad i 3 plan där plan 1 i huvudsak inrymmer verksamhetens laboratorium med utrymmen för bearbetning av material, provberedning, mikroskopering mm. Plan 2 och 3 inrymmer kontor och personalutrymmen. Tillhörande markarbeten, ett teknikhus samt ett fristående varmisolerat garage /förråd. Huvuddelen av byggnaden kommer att uppföras med stomme av KL-trä och målet är att bygget ska certifieras enligt Miljöbyggnad Guld.
Ny 150 kV-ledning i Luleå
Kontraktet omfattar läggning av den 150 kV-ledning som ska gå från Lerbäcken till Hertsöfältet, en första del av förstärkningarna i regionnätet i Luleå. Den omkring 6 kilometer långa ledningen planeras gå i befintlig kraftledningsgata, parallellt med Luleå Energis luftledningar och längs med naturreservatet Ormberget-Hertsölandet.
Utbyggnad av infrastruktur vid Uddebovägen på Svartön i Luleå
Inom Svartöns industriområde (Luleå industripark) skapas utrymme för satsning på framtidens industri. Denna entreprenad avser nyförläggning av VA och dagvattenledningar, fjärrvärmeledningar och gatuarbeten med tillhörande arbeten.
Nybyggnad av terminal och lager i Luleå
Ny allvädersterminal med tillbyggd lagerbyggnad för att möjliggöra en transportkedja av gods utan påverkan av väder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Luleå
Nybyggnad av ett flerbostadshus och förrådsbyggnad bredvid två befintliga flerbostadshus i Kv. Vindmätaren, Hus C.
Nybyggnad av kontor i Luleå etapp 2
Nybyggnad av kontor ca 1500 kvm
Nybyggnad av gruppbostad i Luleå
Avser nybyggnad av gruppboende.
Nybyggnad av gruppbostad på Lövskatan, Luleå
Rivning befintliga byggnader på totalentreprenad samt nybyggnad av gruppboende på utförandeentreprenad.
Nya va-ledningar i Gammelstad
2023: Byte av vatten- och avloppsledningar Bärgarstigen. Så fort tjälen släpper 2024: Återställningsarbete på Bärgarstigen 2024: Byte av vatten- och avloppsanläggningar Slåttervägen. Så fort tjälen släpper 2025: Återställningsarbete på Slåttervägen
Nybyggnad av industrihus i Luleå
Nybyggnad av industribyggnad (industrifack).
Exploatering för styckebyggda enbostadshus i Sunderbyn, Luleå
10 st tomter säljer man från kommunens tomtkö.
Nybyggnad av industrihus i Luleå
Nybyggnad av industribyggnad samt parkeringsplats.
Nybyggnad av fjärrvärmeledning vid Uddebovägen på Svartön i Luleå
Befintlig fjärrvärmeledning längs Uddebovägen på Svartöns industriområde behöver flyttas för att skapa utrymme för ny infrastruktur. Objektet avser nybyggnad av ca 1600 m fjärrvärmeledning av dimension 400/710 samt fördelnings- och servisledningar ca 500 m.
Nybyggnad av datorhall i Luleå
Nybyggnad av datorhall samt uppförande av antenn.
Uppförande av batterilager 10 MW/10 MWh, Luleå Energi AB
Objektet avser uppförande av batterilager 10MW/10MWh för Luleå Energi.
Projekteringsledare Stora Projekt, Norrbotniabanan
Placeringsort Luleå. Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet med ytterligare 1+1+1 år.
Projekteringsledare till Norrbotniabanan
Placeringsort Luleå. Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet med ytterligare 1+1+1 år.
Projekteringsledare Stora Projekt, Norrbotniabanan
Placeringsort Luleå eller Skellefteå. Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet med ytterligare 1+1+1 år. 2 projekteringsledare ska anlitas.
Installation av laddstolpar vid flerbostadshus i Luleå
Planer finns för installation av laddstolpar.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).