Aktuell nybyggnation i Luleå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av demonstrationsanläggning för fossilfritt järn i Luleå
Nybyggnad av demonstrationsanläggning med en höjd på 150-250 m för att framställa stål fossilfritt, med vätgas i stället för kol. En pilotanläggning byggd sedan tidigare i Luleå: 1498919.
Nybyggnad av fabrik för tillverkning av batterikomponenter i Luleå
Nybyggnad av fabrik för tillverkning av batterikomponenter.
Nybyggnad och rivning av skola i Luleå
Rivning och nybyggnad av skola. Entreprenaden indelas i etapper: Etapp 1: Rivning av befintlig skola och tillämpbara markarbeten. Etapp 2: Färdigställande av huvuddel 1, Hus B och C (Skolan), med tillämpbara markarbeten. Etapp 3: Färdigställande av huvuddel 2, Hus A (Sporthall), med tillämpbara markarbeten. Etapp 4: Färdigställande av huvuddel 3, markarbeten innergård, återställande av mark.
Nybyggnad av flerbostadshus och garage, parkeringshus i Luleå
Avser bostäder på 9 våningar och parkering/garage i bottenplan och i våning under mark. Antal lägenheter uppskattas till ca 72 st. Nybyggnad av kontor, bostäder, restauranger och annan urban service. Miljöcertifierade hus, 250 parkeringar med platser för el-laddning. Kommer utföras i 3 etapper varav det här är den andra etappen.
Nybyggnad av hotell, kontorshus och butik i Luleå
Omfattning anpassas efter eventuell hyresgäst. Avser nybyggnad av kontor, bostäder, restauranger och annan urban service. Det blir miljöcertifierade hus och också plats för 250 parkeringar med platser för el-laddning. Kommer utföras i 3 etapper varav det här är den sista.
Nybyggnad av flerbostadshus i Luleå
Avser nybyggnad av 70 st hyresrätter.
Nybyggnad av industri av konstgödsel och grön ammoniak i Norrbotten
Avser nybyggnad av industri för framställande av grön ammoniak.
Rivning och nybyggnad av industrihus i Luleå
Rivning av industribyggnad och schaktning innan nybyggnad av industribyggnad. Hajen 10 och 11.
Nybyggnad av flerbostadshus och garage under mark i Luleå
Avser nybyggnad av flerbostadshus. Etapp 1, 1095705. Etapp 2, 1649117 Etapp 3, 2223433 (denna) Etapp 4, 2412934
Nybyggnad av ishall, gym, hotell mm
Luleå Hockey vill utveckla området kring sin hemmaarena, inte bara med ytterligare en ishall och gym utan även med bostäder och hotell.
Nybyggnad av bostäder, kontor mm i Luleå
Inom kvarteret ska en blandad bebyggelse, till exempel bostäder och centrumändamål, uppföras av aktören. Inom fastigheten ska även ett nytt parkeringsgarage uppföras.
Uppförande av batterilager 10 MW/10 MWh, Luleå Energi AB
Objektet avser containerlösning, uppförande av batterilager 10MW/10MWh för Luleå Energi.
Exploatering för nytt industriområde i Luleå
Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggnation av industri och verksamheter. Del av Rutvik 14:17 m.fl.
Nybyggnad av parkeringshus i Luleå
Nybyggnad av parkeringshus i fyra våningar med omkring 135 parkeringsplatser för bil.
Nybyggnad av gruppbostad i Luleå
Entreprenaden omfattar nybyggnad av gruppboende som utförs som utförandeentreprenad. I kontraktsarbetena ingår även utförandet av en solcellsanläggning som utförs på totalentreprenad.
Nybyggnad av förrådsbyggnad i Norrbotten, Fortifikationsverket
Avser Förrådsbyggnad i platsgjuten betong. Entreprenaden utförs i Norrbottens län.
Nybyggnad av överföringsledning i Råneå
En etapp till med överföringsledning mellan Luleå och Råneå
Nybyggnad av industrihus i Luleå
Nybyggnad av industribyggnad (industrifack).
Nybyggnad av moské på Hertsön
Planer på att bygga en moské på Hertsön, Luleå.
Nybyggnad av destilleri och bryggeri i Luleå
Nybyggnad av destilleri och bryggeri.
Nybyggnad av industrihus i Luleå
Nybyggnad av industribyggnad samt parkeringsplats.
Nybyggnad av industripark i Luleå
Nybyggnad av industripark, Svartön.
Nybyggnad båthall, bryggor och hamn i Harrviken, et 2
Nybyggnad av marina, ca 100 st båtplatser.
Ny träningslokal och omklädningsrum till gymnasiet och grundskolan i Luleå
Avser hyra av träningslokal och omklädningsrum för gymnasiet och grundskolan i centrala Luleå. Avtalstid 2024-09-01 - 2025-08-31 med möjlighet till 1 + 1 + 1 års förlängning.
Nybyggnad av maskinhall på Junkön, Luleå
Avser nybyggnad av maskinhall på Junkön, Luleå skärgård.
Förläggning av sjökabel mellan Storbrändön och Junkön
Entreprenaden avser förläggning av sjökabel ca 9 km mellan Storbrändön och Junkön via fyr på Larsgrundet. På Storbrändön ska kabel förläggas fram till befintlig luftledningsstolpe, på Junkön ska kabel förläggas till befintlig nätstation och vid Larsgrundet ska båda kablarna dras in fyr.
Nybyggnad av carportar i Råneå
Avser nybyggnad av två (2) stycken carportar med 22 bilplatser till hemtjänsten i Råneå.
Nybyggnad av lekplats i Luleå
Nybyggnad av lekplatsutrustning.
Flytande sopsorteringsstation till Junkön i Luleå
Upphandlingen omfattar en flytande sopsorteringsstation till Junkön i Luleå Skärgård. Syftet med upphandlingen är att tillgodose Luleå kommuns behov av en (1) sopsorteringsstation som ska utrustas med tre (3) stycken container som möjliggör sortering av avfall.
Nybyggnad av stängsel i Luleå
Nybyggnad av mast med radarantenn samt tillhörande teknikbyggnad inkl. reservkraftverk, stängsel med containertråd runt.
Nybyggnad av lekplats i Luleå
Nybyggnad av lekplats med enklare lekutrustning.
Nybyggnad av vedförvaring och förråd i Luleå
Nybyggnad av byggnad för vedförvaring och förråd.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).