Aktuell nybyggnation i Piteå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av vård- och omsorgsboende i Piteå
Nybyggnad av vård- och omsorgsboende.
Nybyggnad av flerbostadshus i Piteå
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Förnyelse av transformatorstation i Piteå
Avser förnyelse av transformatorstationen PT3243 Rosvik, genom att uppföra en helt ny inomhusstation invid den befintliga utomhusstationen.
Nybyggnad av butik i Piteå
Ca 1500-1700 kvm.
Nybyggnad av industrihus i Piteå
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad, rivning.
Nybyggnad av padelcenter i Piteå
Avser nybyggnad av padelhall.
Nybyggnad av kontor i Piteå
Upphandlingen avser att på entreprenaden uppföra ett nytt hamnkontor
Nybyggnad av infartsväg till äldreboende i Piteå
Avser nybyggnad av tillfartsväg till äldreboende som ska byggas öster om området Strömnäsbacken och Nötövägen. Infartsvägen som upphandlas är en ca 400 meter lång grusväg där även anläggning av VA-ledningar, fjärrvärmeledningar, tomrör för opto och nya elledningar ingår.
Nybyggnad av kontor i Piteå
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad/kontorsbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Piteå
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad/lager, komplementbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Piteå
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av vindkraftverk i Piteå
Bygglov för nybyggnad.
Nybyggnad av affärshus i Piteå
Bygglov för nybyggnad av affärslokal.
Nybyggnad av förråd i Piteå
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av cistern i Piteå
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av cistern.
Nybyggnad av förråd i Piteå
Bygglov för nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av garage i Piteå
Bygglov för nybyggnad av garage, rivning.
Nybyggnad av garage i Piteå
Bygglov för nybyggnad av garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Piteå
Bygglov för nybyggnad av 2 enbostadshus, komplementbyggnad Renön 1:188,1:191.
Nybyggnad av telestation i Piteå
Bygglov för nybyggnad av 42 m mobilmast med tillhörande teknikbod.
Nybyggnad av plank i Piteå
Bygglov för uppförande av plank/insynsskydd/staket.
Nybyggnad av ställverk i Piteå
Bygglov nybyggnad av transformatorstation (ställverk).
Nybyggnad av förråd i Piteå
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Piteå
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av återvinningsstation i Piteå
Bygglov för nybyggnad av återvinningsstation, mur och plank.
Nybyggnad av återvinningsstation i Piteå
Bygglov för nybyggnad av återvinningsstation.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.