Aktuell nybyggnation i Piteå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av vård- och omsorgsboende i Piteå
Avser nybyggnation av äldreboende inklusive omgivande markarbeten. Objektet är beläget ca 250 meter sydost om Strömnäsbackens förskola (adress till förskolan: Nötövägen 85, 941 41 Piteå), i idag befintlig skogsmark. Möjlighet för option av trygghetslarm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Piteå
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av cisternpark och pumphus i Piteå
Nybyggnad av industribyggnad/lager.
Nybyggnad av industrihus i Rosvik
Ca 45 000 kvm mark. Rosviks industriområde ligger mellan Piteå och Luleå, ca 25 minuters bilfärd från centrum.
Nybyggnad av industrihus i Piteå
Avser nybyggnad av industri. Tomten är ca 750 000 kvm. • Max 35 m byggnadshöjd. • Installerad effekt 40 MW. • Vatten/avloppsanslutning vid tomtgräns. • Hamn/järnväg och vägtillfart som gränsar till platsen. • Nära ett biobaskluster.
Nybyggnad av flerbostadshus med tillhörande parkering i Piteå
Avser stabilisering av mark och nybyggnad av flerbostadshus innehållande 17 st hyresrätter med en en mix av treor, tvåor, ettor och 1,5:or. Marklov för ändring av marknivå. Placering på Nils Edéns väg mitt emot Piteå stadsbibliotek, med baksidan mot Olof Palmes väg.
Nybyggnad av flerbostadshus i Piteå
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, komplementbyggnad.
Nybyggnad av affärshus i Piteå
Nybyggnad av affärslokal och lagerhall samt rivning av lagerhall och plank.
Nybyggnad av maskinhall, kontor mm i Piteå
Bygglov för nybyggnad av industrihall, mur och plank.
Ny- och ombyggnad av oljecisterner vid Furunäsets panncentral, Piteå
Entreprenaden avser att tillverka och installera 1st oljecistern på 402m³ i panncentralen (PC) på Furunäset i Piteå samt att modifiera befintlig oljecistern (1000m³) till invallning. I entreprenaden ingår samtliga mek- och el-arbeten för om och tillbyggnad av cistern.
Nybyggnad av GC-väg samt ombyggnad av gata i Piteå
Omfattar byggnation av ny GC-väg samt avsmalning och förbättring av befintlig gata längs Järnvägsgatan mellan Pitholmsgatan och Furubergsvägen i Piteå kommun.
Upphandling av mobilt reservkraftaggregat, Pite Energi AB
omfattar köp av en (1) styck Mobil reservkraft med option på att köpa ytterligare en (1) styck likadan om behovet skulle uppstå.
Nybyggnad av gc-väg i Piteå
Avser ny gång- och cykelväg längs Nötövägen.
Nybyggnad av industrihus i Piteå
Nybyggnad av industribyggnad/lager.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Piteå
Avser rivning av 2 kallgarage och ett nytt soprum.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).