Aktuell nybyggnation i Piteå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Förläggning av fiberoptisk anläggning sträckan Harrträsk-Holmfors-Luleå
Förläggning av multidukt. Ca 200 km lång sträcka.
Nybyggnad av flerbostadshus i Piteå
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Förnyelse av transformatorstation i Piteå
Avser förnyelse av transformatorstationen PT3243 Rosvik, genom att uppföra en helt ny inomhusstation invid den befintliga utomhusstationen.
Nybyggnad av butik i Piteå
Ca 1500-1700 kvm.
Nybyggnad av industrihus i Rosvik
Ca 45 000 kvm ledig mark.
Nybyggnad av industrihus i Pitholmen
Totalt ca 500 000 kvm ledig mark.
Nybyggnad av flerbostadshus i Piteå
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, komplementbyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Piteå
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av industrihus i Piteå
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av kontor i Piteå
Upphandlingen avser att på entreprenaden uppföra ett nytt hamnkontor
Utbyggnad av LSP-ställverk vid sjukhus i Piteå
Avser projektering, leverans, installation och idrifttagning/kontroll av 1 st nytt lågspänningsställverk och byte av 4 st elcentraler för A/B-kraft.
Nybyggnad av industrihus i Piteå
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad/lager, komplementbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Piteå
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad, rivning.
Nybyggnad av affärshus i Piteå
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av affärslokal.
Nybyggnad av betongindustri i Piteå
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av betongfabrik.
Nybyggnad av industrihus i Piteå
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av industribyggnad/lager.
Nybyggnad av förråd i Piteå
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av kontor i Piteå
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av kontorshus.
Nybyggnad av samlingslokal i Piteå
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av samlingslokaler.
Nybyggnad av barack i Piteå
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av träningsbox (container).
Nybyggnad av förråd i Piteå
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad, komplementbyggnad.
Nybyggnad av telestation i Piteå
Bygglov för nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Piteå
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av plank i Piteå
Bygglov för uppförande av plank/insynsskydd/staket.
Nybyggnad av fritidshus i Piteå
Bygglov för nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av förråd i Piteå
Bygglov för nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av garage i Piteå
Bygglov för nybyggnad av garage.
Nybyggnad av gastankstation i Piteå
Bygglov för nybyggnad av gastankstation.
Nybyggnad av cistern i Piteå
Bygglov för nybyggnad av cistern.
Nybyggnad av förråd i Piteå
Anmälan om nybyggnad av komplementbyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.