Aktuell nybyggnation i Piteå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny infrastruktur för bostäder i Piteå
Planeras för ca 200 bostäder fördelat på ca 70 villor, 50 par-/radhus samt 80–90 lägenheter, skola och idrottshall.
Nybyggnad av kontor i Piteå
Avser nybyggnad av kontorhus med 60 kontorsplatser i Piteå.
Nybyggnad av flerbostadshus i Piteå
Avser nybyggnation av flerbostadshus innehållande 16 lägenheter och tillhörande carport.
Nybyggnad av hamburgerbar i Piteå
Bygglov för nybyggnad av hamburgebar samt mur och plank.
Nybyggnad av gruppbostad i Piteå
Nybyggnation av gruppbostad med solceller på tak, inklusive komplementbyggnader och omgivande markarbeten.
Nybyggnad av 40 kV friledning mellan Pitsund-Jävre
Avser en ny 52 kV friledning mellan Pitsund och ställverket PT4411 Jävre, bredvid befintlig ledning. Uppdraget omfattar all materiel, uppförande, montage, idrifttagning och dokumentation av den nya ledningen. Befintlig ledning raseras av PiteEnergi i ett senare skede.
Färdigställande av infartsväg mm på Strömnäsbacken i Piteå
Avser färdigställande av befintlig infartsväg samt byggnation av GC-väg till nytt område i projektet Stadsutveckling öster. I projektet ingår två tillgänglighetsanpassade busshållplatser samt trafiksäkerhetshöjande åtgärder som passager. Nötövägens anslutning till Svartuddsvägen vid Strömnäsbackens förskola dras samtidigt om.
Nybyggnad av toalett i Piteå
Toalettbyggnad, norrstrand.
Upphandling av mobil reservkraftsanläggning, Piteå Näringsfastigheter AB
Målet med upphandlingen är att tillgodose Piteå Näringsfastigheters behov av reservkraft i en containerlösning.
Ny konstgräsplan i Piteå
Nybyggnad av konstgräsplan.
Uppsättning av tälthall och utvändigt underhåll av affärshus i Piteå
Bygglov för nybyggnad av tält, fasadändring av affärslokal, samt skyltlov.
Nybyggnad av staket i Piteå
Staket inklusive grindar Badhusparken.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).