Aktuell nybyggnation i Kalix

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nytt ridhus mm i Björknäs, Gammelgården
Kalix kommun bygger ett nytt ridhus/stall intill en befintlig ridanläggning. Vid nybyggnaden rivs även ett gammalt stall/förråd.
Nybyggnad av flerbostadshus i centrala Kalix
Nybyggnad av 20 lgh. fördelat på 1 st. hus i 4 vån.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalix
Stiftelsen Kalixbostäder har för avsikt att komplettera ett befintligt trygghetsboende med bland annat ett ytterligare flerfamiljshus med gemensamhetslokaler. Omfattar fastigheterna Duvan 1, 3, 4 och 11.
Exploatering för villabebyggelse i Kalix
Exploatering för villabebyggelse.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalix
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten Nyköping 15.
Nybyggnad av bostäder, kontor mm i Kalix
Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för ändrad användning för före detta förskolan på fastigheterna Grytnäs 1:157-1:161 till bostads-, kontors- och verksamhetsändamål.
Exploatering för bostadsområde i Kalix
Syftet med detaljplanen är skapa planmässiga förutsättningar för att kunna anlägga ett nytt bostadsområde i attraktivt strandnära läge. Planområdet är beläget i närheten av byn Vånafjärden ca 10 km öster om centrala Kalix.
Nya tomter för bostäder i Kalix
Ny detalplan för området Matholmen, Kalix-Nyborg. Planen möjliggör för 14 tomter inom kommunens fastighet Ytterbyn 20:1
Nybyggnad av carport i Kalix
Entreprenaden avser nybyggnad av carport med sophus och cykelförråd samt tillhörande el- och markarbeten på en bostadsgård för flerfamiljshus samt verksamhetslokaler på Tallhedsgatan 1 i Kalix på fastigheten Duvan 1.
Nybyggnad av lager i Kalix
Ansökan om tältbyggnad fastighet affärsmannen 13.
Nybyggnad av förråd i Kalix
Bygglov för förrådsbyggnad på fastigheten ytterbyn 33:2.
Nybyggnad av förråd i Kalix
Bygglov för lekstuga fastighet djuptjärn 1:3.
Nybyggnad av förråd i Kalix
Bygglov för lekstuga.
Nybyggnad av förråd i Kalix
Bygglov för lekstuga. fastighet 9:47 och 5:18.
Nybyggnad av förråd i Kalix
Bygglov för nybyggnad av grillstuga. djuptjärn 1:5.
Nybyggnad av skärmtak i Kalix
Bygglov för nybyggnad av väderskydd på fastigheten svalan 3.
Nybyggnad av skärmtak i Kalix
Bygglov för skärmtak/tält på fastigheten rolfs 26:2.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.