Aktuell nybyggnation i Övertorneå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny vattenförsörjning till Luppioberget i Övertorneå
Omfattar anläggande av Tryckstegringsstation och VA-ledningar för att försörja Luppioberget Restaurang och Hotell med dricksvatten och omhändertagande av spillvatten.
Nybyggnad av aktivitetscenter i Övertorneå
Ansökan om bygglov för nybyggnad av aktivitetshus.
Nybyggnad av förråd i Övertorneå
Ansökan om bygglov för nybyggnad av flisförråd (135 kvm) samt väderskydd (200 kvm).
Nybyggnad av panncentral i Övertorneå
Ansökan om bygglov för nybyggnad av panncentral, 90 kvm., Ansökan om rivningslov för brandskadad panncentral Korva 2:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Övertorneå
Ansökan om bygglov för nybyggnad av tranformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Övertorneå
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av scen i Övertorneå
Ansökan om bygglov för nybyggnad av trädäck/scen.
Nybyggnad av scen i Övertorneå
Ansökan om bygglov för nylokalisering av friluftsscen.
Nybyggnad av läktare i Övertorneå
Ansökan om marklov för nybyggnad av avlämningsplats för skolelever samt ansökan om bygglov för nybyggnad av läktare/trädäck.
Nybyggnad av förråd i Övertorneå
Ansökan om nybyggnad av replika/fäbod.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.