Aktuell nybyggnation i Övertorneå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av konsthall i Risudden
Oklar när konsthallen som ska ligga vid Torne älv planeras byggas. Konsthallen är tänkt att inriktas på visningar av nutida konst och att ha en inomhusyta på 1.500 kvm med tre gallerier på 250, 100 respektive 25 kvadratmeter. Förutom utställningar kommer konsthallen att innehålla butik, restaurang och hörsal för programaktiviteter och konferenser.
Nybyggnad av avloppsreningsverk i Övertorneå
Arbetet omfattar demontering av befintlig avloppsanläggning samt projektering och upprättande av ett nytt avloppsreningsverk för mekanisk, biologisk och kemisk rening.
Ny vattenförsörjning till Luppioberget i Övertorneå
Omfattar anläggande av Tryckstegringsstation och VA-ledningar för att försörja Luppioberget Restaurang och Hotell med dricksvatten och omhändertagande av spillvatten.
Utökning av parkeringsplats i Övertorneå
Objektet avser att i berg/stenhäll och skogsmark bygga, och utöka befintlig parkeringsplats avsedd för Luppiobergets planerade och utökade anläggning för besöksverksamhet.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Övertorneå
Ansökan bygglov för nybyggnad av avloppspumpstation samt rivningslov för den gamla.
Nybyggnad av transformatorstation i Övertorneå
Ansökan om bygglov för transformatorstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.