Aktuell nybyggnation i Kalmar län

Borgholm (10)
Emmaboda (2)
Hultsfred (10)
Högsby (3)
Kalmar (31)
Nybro (7)
Oskarshamn (12)
Torsås (1)
Vimmerby (10)
Västervik (15)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 114 st.

Nybyggnad av bad- och friskvårdsanläggning i Kalmar
Avser nybyggnad av bad- och friskvårdsanläggning på 15 000 kvm. Kommer att inrymma en 50-metersbassäng, lekbad, vattenrutschbana, spa, café och gym samt en mängd andra funktioner.
Nybyggnad av par- och radhus i Västervik
Nybyggnad av 10 rad/kedjehus Horn 1:619.
Nybyggnad av bostäder i Funkabo, Kalmar
Avser nybyggnation av 3 - 5 hus med 137 lägenheter.
Nybyggnad av hälsocentral och folktandvård m.m i Högsby
Nybyggnad av hälsocentral samt tandläkarmottagning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av 70-75 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Fjölebro, Kalmar
Avser nybyggnad av 70 lägenheter i hyresrättsform. Byggnaderna varierar i höjd men är alla utformade med ett modernt formspråk.
Nybyggnad av förskola i Nybro
Avser nybyggnad av förskola med plats för ca 144 barn på 10 avdelningar, fördelat på 2 våningar. Förskolan kommer även ha storkök och utesovplatser.
Nybyggnad av äldreboende i Mörbylånga
Avser nybyggnad av äldreboendet med 48 platser för särskilt boende. Fördelat på fyra avdelningar och ett tillagningskök på fastigheten Björnhovda 25:446 i Mörbylånga.
Nybyggnad av bostäder, skola, vård och kontor i Oskarshamns kommun
Nybyggnad av bostäder, skola, vård och kontor.
Nybyggnad av bostäder i Ekerum, Öland
Avser nybyggnation av 59 bostadsrätter i Ekerum på Öland.
Nybyggnad av förskola i Oskarshamn
Nybyggnad av 6 avdelningar för 120 barn.
Nybyggnad av Ambulansstation i Hultsfred
Byggnaden omfattar ca 300 m², en kombinerad garagedel med tvättmöjligheter, två jour rum, en expedition, ett kombinerat dagrum och mötesrum, RWC, tvättstuga, rum för larmställsomklädning och omklädningsrum.
Nybyggnad av flerbostadshus i Snurrom, Kalmar
Avser nybyggnad av ca 40 bostäder i Snurrom, Kalmar.
Nybyggnad av trygghetsboende i Vimmerby
Avser nybyggnad av trygghetsboende i kvarteret Kiosken i Vimmerby.
Nybyggnad av radhus i Hultet, Vimmerby, etapp 1
Avser nybyggnad av 23 radhuslägenheter i första etappen av Brf Stubingränd i Vimmerby.
Nybyggnad av hälsocentral i Gamleby, Västervik
Avser nybyggnad av hälsocentral som ska ersätta den befintliga i Gamleby. Omfattar en 1350 kvm stor hälsocentral.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mönsterås
Nybyggnad av flerbostadshus, 14 bostadsrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Löttorp, Borgholm
Planer finns för nybyggnad av hyresrätter i centrala Löttorp.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borgholm
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Ombyggnad av gammal skola till flerbostadshus.
Nybyggnad av förskola i Vimmerby
Planer finns för nybyggnad av förskola. Detaljplan finns.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av solcellspark i Vimmerby
Avser nybyggnad av Sveriges största solpark ansluten till enbart en industri. Solparken kommer att täcka en yta om 10 hektar och kommer att bidra till att Åbro Bryggeri blir helt självförsörjande på solel.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av flerbostadshus med 25-27 lägenheter samt centrumverksamheter i bottenplan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mörbylånga
Nybyggnad av 38 lägenheter.
Nybyggnad av vindkraftverk i Lebo, Västerviks kommun
Avser nybyggnad av 5 turbiner med en installerad effekt om 6,6 MW vardera.
Nybyggnad av radhus i Kalmar
På Stammen 2 och Kvarnkullen 2 avser vi att bygga 21st radhus i sex huskroppar. Bostäderna kommer vara 115 - 155 kvm och utföras som 2- eller 2,5-planshus. Vi avser uppföra husen i mörkgrå stående träpanel med grått plåttak.
Markområde för handel och lättindustri, Hultsfred
Planens syfte är att ändra markanvändningen från storindustri till lättindustri, det vill säga verksamheter, handel och kontor samt drivmedelsanläggningar för att möjliggöra nyetableringar och utvidgningar av befintliga verksamheter inom området. En nydaning av industriområdet medför även att trafiksituationen och dagvattenhanteringen ses över och förbättras i detaljplanen. Planområdet ligger cirka 1 kilometer nordväst om Hultsfreds centrum.
Nybyggnad av trygghetsboende i Oskarshamn
Nybyggnad av flerbostadshus och garage.
Nybyggnad av flerbostadshus i Oskarshamn
Nybyggnad flerbostadshus.
Nybyggnad av butikslokaler på Berga industriområde, Kalmar
Avser nybyggnad av nya lokaler om 2400 kvm för Axfoods restauranggrossist Snabbgross. Den nya butiken etableras i Berga industriområde.
Nybyggnad av industriradhus i Kalmar, etapp 1
Avser nybyggnad av industriradhus med 36 enheter i Smedby, Kalmar. Varje enhet är 72 kvm.
Nybyggnad av villaområde i Vimmerby
30-talet villatomter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västervik
Nybyggnad av 3 flerbostadshus samt garage/förråd och undercentral.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västervik
Nybyggnad av flerbostadshus.
Anläggande av nya VA-ledningar i Västervik
Anläggande av nya VA-ledningar från vattenverk till bland annat stall.
Nybyggnad av industrihus i Oskarshamn
Nybyggnad av industri och lager.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borgholm
Resedan 11 för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mörbylånga
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borgholm
Detaljplanen syftar till att möjliggöra en bostadsutveckling mellan Borgholm och Köpingsvik samt en utveckling av våtmarksområdet längs kusten vid Solbergaområdet.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borgholm
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder Mörbylånga
Nybyggnad av 14 stycken småhus i enplan/kedjeform och 2plan i parhusform.
Nybyggnad alternativt om- och tillbyggnad av byggvaruhus i Nybro
Tomten eller fastigheten skall vara totalt 5.000 – 8.000 kvm stor, med byggnad, eller möjlighet till byggnad, på upp till 1.600 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mönsterås
Nybyggnad av 15 bostäder i en etapp. Enplans radhus.
Nybyggnad alternativt om- och tillbyggnad av byggvaruhus i Borgholm
Tomten eller fastigheten skall vara totalt 8.000 – 10.000 kvm stor, med byggnad, eller möjlighet till byggnad, på upp till 2.500 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Fjölebro, Kalmar
Avser nybyggnad av 12 lägenheter i bostadsrättsform.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borgholm
Ändringen av detaljplanen syftar till att möjliggöra avstyckning av två nya tomter inom planområdet samt fastighetsreglering för befintliga tomter som angränsar till planområdet.
Nybyggnad av pensionärsbostad i Kalmar
Nybyggnad av ett seniorboende i formen kooperativ.
Nybyggnad av bostäder i Virserum, Hultsfred
Visionen är att uppföra par- eller radhus på mindre tomter för att kunna erbjuda ekonomiska och attraktiva småhus som kan locka barnfamiljer till området och orten. Finns även planer för friliggande villor.
Nybyggnad av radhus/grupphus i Oskarshamn
Förväntad byggstart är under 2022, det är 12 bostäder i 6 parhus.
Nybyggnad av omklädningsrum i Långasjö
Avser nybyggnad av omklädningsrum.
Nybyggnad av flerbostadshus i Högsby
Avser nybyggnad flerbostadshus i 2 plan med 8 lägenheter I Högsby.
Nybyggnad av bostäder i Kalmar kommun
Villatomter. Exploatering pågår på ID 2076821. Flerbostadshus skall byggas på: 2143678, 2143681, 2143682
Nybyggnad av industri i Nybro
Mark till försäljning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av radhus i Fjölebro, Kalmar
Avser nybyggnad av 5-7 radhus i Fjölebro, Kalmar.
Nybyggnad av överföringsledning i Mörbylånga kommun
Avser nybyggnad av överföringsledning mellan Gårdby - Triberga. Omfattar en sträcka på 20 km och ca 230 fastigheter.
Nybyggnad av storvillor i Snurrom, Kalmar
Avser nybyggnad av storvillor i tre plan innehållande 4 lägenheter i varje.
Nybyggnad av affärshus i Västervik
Nybyggnad av affärshus.
Nybyggnad av grupphus i Västervik
Nybyggnad av 8 enbostadshus Horn 1:620,1:673,1:672,1:654,1:653,1:671,1:674,1:652.
Ny 40/10kV-station i Vimmerby
D16- Vallnäs. Ny 40/10 kV-station.
Nybyggnad av parhus i Alsterbro, Nybro
Avser nybyggnation av 2 stycken parhus i Alsterbro i Nybro. Rivningsarbeten på 2133591.
Nybyggnad av kedjehus i Kalmar
Nybyggnad av gruppbebyggelse 8 kedjehus.
Nybyggnad av bostad i Vimmerby
Avser nybyggnad av bostad med 4 lägenheter vid Vimmerby camping.
Nybyggnad av bostäder i Hultsfredsbyn, Hultsfred
Planer finns för att förtäta området med 5 villatomter. Detaljplan finns.
Nybyggnad av lager i Kalmar
Nybyggnad av lager/förråd.
Nybyggnad av parhus i Nybro
5 parhus med 10 lägenheter.
Exploatering för bostäder i Herrstorpet, Hultsfred
Hultsfreds kommun avser att exploatera Herrstorpet ca 2 km söder om Hultsfreds stationsområde för bostäder, enligt gällande detaljplan ”Hultsfred 3:1, Herrstorpet”. Detta objekt avser infrastruktur för exploatering av området öster om järnvägen, och innefattar även anläggande av överföringsledningar för kommunalt vatten och spillvatten till det nya området.
Ny- och ombyggnad av va-ledningar i Frödinge, Vimmerby kommun
Avser nya spill- och vattenledningar längs med Västerviksvägen som skall ersätta de befintliga. Nya ledningar skall även ersättas in på Dalhemsgatan. Befintlig vattenledning i Idrottsvägen skall ersättas med ny vattenledning, spillvattenledningen i Idrottsvägen skall behållas. Befintliga berörda serviser skall ansluta till de nya ledningarna.
Anläggande av passivt fiberoptiskt nät för bredband i Oskarshamn
Avser bredbandsutbyggnad i Kristdala etapp 2.
Nybyggnad av skola i Västervik
Nybyggnad av idrottshall med 2 padelbanor samt 3 tillhörande lektionssalar för skolverksamhet.
Om-, till- och nybyggnation av skola och idrottshall i Nybro
Om-, till- och nybyggnation av skola och idrottshall med strategisk partnering som arbetsform för byggande av ny skola i Västeräng i Nybro.
Nybyggnad av överföringsledning i Borgholm, etapp 1B
Avser nybyggnad av överföringsledningar för dricksvatten, spillvatten och rejektvatten som sträcker sig mellan Ängsgatan i Borgholm och Lilla Solberga i Köpingsvik. Samt nybyggnad av två avloppspumpstationer och sanering av befintlig vatten-, och spillvattenledning i Skåle Grindsvägen.
Nybyggnad av bostäder i Oskarshamn
Nytt bostadsområde, 25-30 villatomter. Tomterna kommer gå till den kommunala tomtkön.
Anläggning av cirkulationsplatser, gata, VA och GC-vägar m.m.
Avser ombyggnad av korsning Norra vägen/Laxgatan till cirkulationsplats samt nybyggnad av Forellvägens förlängning med anslutning mot Sjöstadsvägen med ny cirkulationsplats. Omfattar även nya gång- och cykelvägar samt VA-arbeten.
Nybyggnad av cykelleder på Öland
Torngård - Skärlöv. Ca 8 km. Delar av marken kommer kräva sanering då den ligger på en gammal järnbank.
Nybyggnad av industrihus i Västervik
Nybyggnad av industribyggnad/betongstation.
Nya lokalgator samt utbyggnation och sanering av VA i Hultsfred
Avser VA-sanering samt ombyggnad av Norra Oskarsgatan, ca 1150 m gata inkl. ny gc-väg och nytt parkstråk. Nya lokalgator samt utbyggnation av VA i inom kv. Batteriet, ca 850 m gata med gc-väg.
Exploatering för nytt bostadsområde i Mörbylånga
Ca 35 tomter som ska säljas till privatpersoner.
Nybyggnad av stall i Kalmar
Nybyggnad av stall med lössdriftsfunktion som man även kan göra om till utomhusboxar, 24 boxplatser totalt.
Nybyggnad av klubbhus på Södra utmarken i Kalmar
Avser nybyggnation av klubbhus på Södra utmarken. Omfattar: - Klubbhus, BTA ca 900 kvm. - Parkering, ca 50 platser. - GC-väg
Färdigställande av ny bostadsgata i Kalmar
Avser en ny bostadsgata som ska färdigställas. Vägkroppen och merparten av ledningar och kablar är utbyggda. Färdigställandet består framför allt i anläggande av gatans beläggning, uppförande av belysning och viss plantering.
Ny- och ombyggnad av va-ledningar i Oskarshamns kommun
Avser omläggning/renovering samt nyläggning av va-ledningar i Orrängen, ca 380 m. Ledningssträckorna är belägna i gatumark i Orrevägen i området Orrängen i Oskarshamn.
Utbyggnad av gång- och cykelbana i Oskarshamn
Avser utbyggnad av ca 675 meter gång- och cykelbana med breddning av befintlig körbana på ca 300 meter samt ca 500 meter va-ledningar. Objektet är beläget i Rödsle-området i västligaste delen av Oskarshamns tätort.
VA-sanering i Fagerhult, Högsby kommun
Avser VA-sanering av befintliga vatten- och spillvattenledningar i delar av Stationsvägen i Högsby. En befintlig dagvattenledning ska flyttas från tomtmark till gatumark. Nya ledningar kommer att placeras i samma sträckning som befintliga ledningar. Berg förväntas i hela sträckningen delvis för att befintlig rörgrav behöver breddas för att ge plats för dagvatten. Beställaren utför va-arbeten i egen regi.
Nybyggnad av kontor i Kalmar
Nybyggnad av kontorsbyggnader.
Ny konstgräsplan i Kalmar
Objekten är belägna å fastigheten Åby 25, Kalmar
Nybyggnad av industri i Mörbylånga
Nybyggnad av annan anläggning.
Exploatering för enbostadshus i Orrefors
Mark till försäljning. Cirka 20 tomter.
Nybyggnad av lekplats i Kalmar
I Rockneby kommer det att bli en ny lekpark med djungeltema.
Nybyggnad av industrihus i Borgholm
Nybyggnad av industribyggnad.
Uppförande av permanenta skolmoduler i Figeholm
Uppförande av permanenta skolmoduler, inkl. installationsarbeten i Figeholm.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).