Aktuell nybyggnation i Kalmar län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 103 st.

Ny- om- och tillbyggnad av lokaler för strålbehandlingsenhet i Kalmar
Ny-, om- och tillbyggnad för onkologi och strålningsbehandling, hus 12 och 38 Plan 1; nybyggnation ca 1400 m2 Plan 2; nybyggnation ca 1400 m2 ombyggnation ca 310 m2 Plan 3; nybyggnation ca 1200 m2, ombyggnation ca 250 m2 Plan 4; nybyggnation ca 1200 m2 Plan 5; nybyggnation ca 450 m2 Plan 6 nybyggnation ca 60 m2
Ev Nybyggnad av hockeyarena i Oskarshamn
Planer finns för nybyggnation av en ny hockeyarena för IK Oskarshamn. Publikkapaciteten skulle uppgå till ca 4500 åskådare i den nya hallen.
Nybyggnad av räddningsstation i Nybro
Avser nybyggnad av räddningsstation i Nybro.
Nybyggnad av särskilt boende i Västervik
Objektet avser nybyggnad av särskilt boende med 52 lägenheter med tillhörande verksamhetsytor, dagverksamhet, personalutrymme samt skyddsrum för 120 platser.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Nybyggnation av bostäder och lokaler för handel i flervåningshus i 4-6 våning med underjordsgarage.
Nybyggnad av ackumulatortank i Västervik
Projektet avser byggnation av en 70 meter hög ackumulatortank som ska fungera som ett värmelager med varmvatten för fjärrvärme.
Nybyggnad av hälsocentral och folktandvård m.m i Högsby
Nybyggnad av hälsocentral samt tandläkarmottagning. Projektet kommer att miljöcertifieras.
Nybyggnad av centrumverksamhet i Torsås
Mark för centrumverksamhet kommer säljas under hösten 21.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av flerbostadshus för snurrom 2.
Nybyggnad av brandstation i Mörbylånga
Planer finns för nybyggnation av en brandstation i Mörbylånga.
Nybyggnad av kriminalvårdsanstalt i Halltorp, Kalmar
Planer finns för nybyggnation av kriminalvårdsanstalt. Anstalten kommer ha en kapacitet om ca 350 platser-
Nybyggnad av flerbostadshus i Nybro
Nybyggnad av 70 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nybro
Nybyggnad av 3 flerbostadshus i 3 plan med totalt 65 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av 4 st. flerbostadshus samt komplementbyggnader. Certifieras med Miljöbyggnad silver.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mörbylånga
Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för ny bostadsbebyggelse med centralt och havsnära läge i form av flerbostadshus i del av kvarteret Matrosen 1. Detaljplanen föreslår ändrad markanvändning och innebär att ett 50-tal lägenheter skall tillskapas i flerbostadshus fördelade i fyra olika byggnader. Byggnationen kan genomföras i etapper, med en byggnad i taget.
Nybyggnad av hotell i Kalmar
Nybyggnad av hotell med 56 rum.
Om och tillbyggnad av varuhandel i Oskarshamn
Om och tillbyggnad av icabutik.
Nybyggnad av förskola i Eriksmåla, Emmaboda
Förskole byggnad med 2 avdelningar och ett mottagningskök.Med plats för 28 barn och 5 pedagoger.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borgholm
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av radhus/parhus/kedjehus och enbostadshus i Färjestaden, Mörbylånga
Planens syfte är skapa möjligheter för nya bostäder i östra Färjestaden. Avsikten är att möjliggöra byggnation av parhus, kedjehus, radhus såväl som friliggande enfamiljsbostäder på fastigheterna Torslunda 1:26 och Björnhovda 21:3.
Nybyggnad av radhus i Hultet, Vimmerby, etapp 2
Avser nybyggnad av 20-talet lägenheter i etapp 2 av Brf Stubingränd i Vimmerby.
Nybyggnad av hyresrätter i Nybro
Nybyggnad av 35 hyresrätter.
Nybyggnad av industriverksamhet i Mönsterås
Byggklara industritomter. Nordöstra delen av samhället, norr om Emån.
Nytt verksamhetsområde i Nybro
Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av butikslokaler på Berga industriområde, Kalmar
Avser nybyggnad av nya lokaler om 2400 kvm för Axfoods restauranggrossist Snabbgross. Den nya butiken etableras i Berga industriområde.
Nybyggnad av personallokal i Mönsterås
Nybyggnad av personalbyggnad.
Nybyggnad av särskilt boende i Lindsdal
Avser nybyggnad av särskilt boende med ca 63-64 platser samt gemensamhetslokaler i Lindsdal, Kalmar kommun.
Nybyggnad av inomhushall i Kalmar
Planer finns för byggande av inomhushall och utökande av fotbollsplaner. IFK Kalmar och Kalmar Fotbollsförening har fått markreservation för del av Gasten 1. Markreservationen gäller till och med den 31 maj 2022.
Ny-/ombyggnad av butik i Vimmerby
Avser etablering av en Willys-butik i Vimmerby där Erikshjälpen håller till idag. Det är för dagen oklart om den befintliga byggnaden ska byggas om eller om man river den för att ge plats för en ny byggnad. Butiksytan blir ca 3000 kcm.
Nybyggnad av bostäder i Kalmar kommun
Nybyggnad av hyresrätter.
Nybyggnad av bostäder Mörbylånga
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av kontor i Algutsrum, Mörbylånga
Avsre etablering av ny lokal för Växa på Algutsrums industriområde.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västervik
Nybyggnad av 3 flerbostadshus samt garage/förråd och undercentral.
Nybyggnad av industrihus i Kalmar
Nybyggnad av småföretagslokaler.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borgholm
Resedan 11 för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av garage i Borgholm
Avser nybyggnad av garagebyggnad som skall för uppställning av fordon, förvaring. Aktuell markyta är avschaktad och tom.
Etablering av industri och verksamheter, Nybro
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra etablering av industri och verksamheter i ett strategiskt läge nära befintlig kombiterminal. Syftet är även att upphäva strandskyddet inom planområdet. Planområdet ligger i östra Nybro, cirka 2 kilometer från centrum, norr om väg 25.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västervik
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av pensionärsbostad i Kalmar
Nybyggnad av ett seniorboende i formen kooperativ. 80-talet platser.
Nybyggnad av lokaler för folktandvård och hälsocentral på Norrliden, Kalmar
Avser nybyggnad av lokaler för hälsocentral och folktandvård i Norrliden. Hälsocentralen placeras på entréplan och omfattar ca 2000 kvm och folktandvården på plan 1 tr och omfattar 1000 kvm.
Nybyggnad av bostäder Mörbylånga
Nybyggnad av 8 stycken parhus i två plan. Etapp 3: 2187672
Nybyggnad av brandstation i Järnforsen
Efter färdigställande av brandstationen ska den uthyras till Hultsfreds kommun under en period om 25 år.
Nybyggnad av grupphus i Kalmar
Nybyggnad av tre enbostadshus samt 3 garage.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av flerbostadshus, 10 hyresrätter.
Nybyggnad av industrihotell i Oskarshamn
Planer finns för uppförande av industrihotell i Oskarshamn. Plats ej fastställd.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mörbylånga
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Virserum, Hultsfred
Visionen är att uppföra par- eller radhus på mindre tomter för att kunna erbjuda ekonomiska och attraktiva småhus som kan locka barnfamiljer till området och orten. Finns även planer för friliggande villor.
Nybyggnad av bostäder i Grönhögen, Degerhamn
Planer finns för nybyggnation av 8 lägenheter i anslutning till redan befintliga lägenheter på Nybovägen 16, 18 i Grönhögen.
Nybyggnad av bostäder i Jakobsberg, Smedby
Planer finns på att bygga 3st 1,5 plans hus.
Nybyggnad av industrihotell i Hultsfred, etapp 2
Planer finns för ytterligare nybyggnation av industrihotell/företagshotell på kvarteret Batteriet i Hultsfred.
Nytt bostadsområde i Kalmar
Mark till försäljning. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av bilverkstad i Västervik
Nybyggnad av industribyggnad (bilverkstad).
Nybyggnad av skola i Mönsterås
Nybyggnad av en skolbyggnad i två etapper. Etapp ett byggs en paviljong på 180 kvadratmeter och etapp två byggs det till med 180 kvadratmeter.
Nybyggnad av bilhall i Kalmar
Rivning för delar av byggnaden samt nybyggnad av bilhall.
Nytt exploateringsområde för enbostadshus i Råsnäs
Exoloatering av nya tomter som sedan ska säljas. 40-50 villatomter.
Tillbyggnad av förskola i Ljungbyholm
Tillbyggnad av 2 avdelningar vid förskolan Fruskogen. Tillbyggnad 369 m² BTA omb 23 m² BRA.
Nybyggnad av spannmålslager med foderberedning, Ottenby Kungsgård Öland
Avser uppförande av ett spannmålslager med foderberedning om ca 1 600 kvm. Byggnaden kommer vara oisolerad.
Ny kabel i Löttorp
Ny 50kV-kabel mellan Löttorp och Böda, cirka sex kilometer.
Nybyggnad av bostad i Vimmerby
Avser nybyggnad av bostad med 4 lägenheter vid Vimmerby camping.
Infodring av spillvattenledningar i Kristdala
Ledningarna som ska renoveras är självfallsledningar för spillvatten förlagda i Trafikverkets väg 728, även kallad Västerviksvägen, i Kristdala. Den aktuella ledningssträckan är ca 580 m lång och ledningarna som ska renoveras är betongledningar i dimension 225 mm. Längs sträckan ska 15 st servisanslutningar öppnas och 13 st nedstigningsbrunnar renoveras. Läggningsdjup troligen ca 2-3 m (ej kontrollerat).
Nybyggnad av bostäder i Kalmar
Inom fastigheten Dampehammar 1:63 föreslås småskaliga flerbostadshus eller radhus för att bidra med en blandad bebyggelse till den befintliga villabebyggelsen. Detaljplan finns.
Ny råvattenledning och intagspumpstation i Borgholm
Avser nybyggnation av råvattenledning och råvattenpumpstation, samt kompletterande arbeten mellan Lindby och Sättra på Öland.
Nybyggnad av lager i Kalmar
Nybyggnad av lager/förråd.
Nybyggnad av stugby i Nybro
Nybyggnad av stugor i stugby.
Exploatering för bostäder i Kalmar
Inom fastigheten Dampehammar 1:63 föreslås småskaliga flerbostadshus eller radhus för att bidra med en blandad bebyggelse till den befintliga villabebyggelsen.
Nybyggnad av grupphus i Borgholm
Nybyggnad av 4 bostadshus permanentboende och förråd samt installation av eldstad Halltorp 1:92,1:91,1:90,1:89.
Markberedning för villabebyggelse i Borgholm
Markberedning för bostadstomter, villabebyggelse. Detaljplanen syftar till att möjliggöra en bostadsutveckling mellan Borgholm och Köpingsvik samt en utveckling av våtmarksområdet längs kusten vid Solbergaområdet.
Nybyggnad av skola i Västervik
Nybyggnad av idrottshall med 2 padelbanor samt 3 tillhörande lektionssalar för skolverksamhet.
Nybyggnad av stugor i Mörbylånga
Nybyggnad av 6 stugor.
Nybyggnad av industrihus i Västervik
Nybyggnad av industribyggnader/lagerlokaler.
Exploatering av mark i Borgholm
Sanering av mark kommer genomföras på 1199131.
Nybyggnation av parhus i Högsby
Avser nybyggnad av parhus, med 2 st lägenheter samt förråd, utformat som enplanshus med placering inom Högsby kommun.
Nybyggnad av stall i Kalmar
Nybyggnad av stall med lössdriftsfunktion som man även kan göra om till utomhusboxar, 24 boxplatser totalt.
Ny anläggning för återinfiltration av råvatten projekt Edsåsen i Västervik
Avser provisorisk anläggning i delskala för återinfiltration av råvatten projekt Edsåsen.
Nybyggnad av bostäder i Nybro
Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av industrihus i Västervik
Nybyggnad av industribyggnad. Kontor och lagerutrymme.
Nybyggnad av klubbhus på Södra utmarken i Kalmar
Avser nybyggnation av klubbhus på Södra utmarken. Omfattar: - Klubbhus, BTA ca 900 kvm. - Parkering, ca 50 platser. - GC-väg
Nybyggnad av hall i Västervik
Uppförande av hallbyggnad samt rivning av bef. lagerbyggnad.
Utbyggnad av båthallar i Västervik
Vituddens båtvarv önskar mer mark för att möjliggöra utbyggnad av båthallar för vinterförvaring av båtar. I den fördjupade översiktsplanen för Södra Norrlandet, 2010, har mark för detta ändamål föreslagits väster om Vituddsvägen. Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten till uppförande av byggnader för vinterförvaring av fritidsbåtar inom del av fastigheten Grantorpet 1:31.
Nybyggnad av personallokal i Västervik
Nybyggnad av komplementbyggnad (personalbostad för säsongspersonal).
Nybyggnad av garage i Oskarshamn
Avser rivning samt nybyggnad av 20 st garage samt markarbeten.
Nybyggnad av produktionslokal i Mörbylånga
Byggnation av två fristående verksamhetsbyggnader för förvaring av byggmaterial.
Nybyggnad av rälsbussgarage i Virserum
Nybyggnad av rälsbussgarage.
Nybyggnad av produktionslokal i Mörbylånga
Tillbyggnad av lager/verkstad.
Nybyggnad av maskinhall i Kalmar
Nybyggnad av maskinhall.
Rivning och nybyggnad av omklädningsrum i Ankarsrum
Rivning av befintligt omklädningsrum samt byggnation av nytt omklädningsrum vid Bruksvallen i Ankarsrum.
Nybyggnad av omklädningsrum i Gamleby
Objektet avser nybyggnad av omklädningsrum för fotbollsspelare och domare, innehållandes duschrum, WC/dusch, åtta WC, HWC/dusch samt städ, två förråd, teknikutrymme för ventilation, värme och el samt utvändig miljö (BYA ca 243 m2). Samt oisolerat garage med takskjutport (BYA 50 m2).
Kanalisering för fibernät i Oskarshamn
Kanalisering för fiber i Jämserum.
Nybyggnad av ställverk i Hultsfred
Nybyggnad av ställverk.
Nybyggnad av vagnhall i Västervik
Avser nybyggnad av vagnhall på cirka 480kvm.
Nybyggnad av skola i Nybro
Nybyggnad av skolbyggnad.
Rivning av befintliga toaletter samt leverans av förtillverkade nya toalettbyggnader, Länsstyrelsen Kalmar län
Avser rivning av befintliga toaletter samt leverans av förtillverkade 8 st nya toalettbyggnader. Upphandlingen är delbar, anbud kan lämnas för: • Område Allgunnen (5 toaletter) • Område Öland (3 toaletter), inkluderar rivning av befintliga toaletter.
Anläggande av en bullerskärm i Fjölebro, Kalmars kommun
Ny bullerskärm med tillhörande skötselväg ska anläggas i centrala Fjölebro, Kalmars kommun.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).