Aktuell nybyggnation i Kalmar län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 106 st.

Nybyggnad av bad- och friskvårdsanläggning i Kalmar
Avser nybyggnad av bad- och friskvårdsanläggning på 15 000 kvm. Kommer att inrymma en 50-metersbassäng, lekbad, vattenrutschbana, spa, café och gym samt en mängd andra funktioner.
Ny- om- och tillbyggnad av lokaler för strålbehandlingsenhet i Kalmar
Ny-, om- och tillbyggnad för onkologi och strålningsbehandling, hus 12 och 38 Plan 1; nybyggnation ca 1400 m2 Plan 2; nybyggnation ca 1400 m2 ombyggnation ca 310 m2 Plan 3; nybyggnation ca 1200 m2, ombyggnation ca 250 m2 Plan 4; nybyggnation ca 1200 m2 Plan 5; nybyggnation ca 450 m2 Plan 6 nybyggnation ca 60 m2
Nybyggnad av par- och radhus i Västervik
Nybyggnad av 10 rad/kedjehus Horn 1:619.
Nybyggnad av räddningsstation i Nybro
Avser nybyggnad av räddningsstation i Nybro.
Nybyggnad av särskilt boende i Borgholm
nytt demens- /vård- och omsorgsboende som ska innehålla lokaler för boende, samt tillhörande utrymmen, för 80 stycken omsorgstagare. I projektet ingår även att projektera och uppföra en teknikbyggnad för sopsugsanläggning, vars storlek ska vara ca 80 kvm BTA (nybyggnad).
Nybyggnad av flerbostadshus i Färjestaden
Rivning av 10-tal byggnader. Däckverkstad, verkstad, förrådsbyggnader med mera. Man har ännu ej fastställt vad som kommer byggas på tomten.
Nybyggnad av särskilt boende i Västervik
Objektet avser nybyggnad av särskilt boende med 52 lägenheter med tillhörande verksamhetsytor, dagverksamhet, personalutrymme samt skyddsrum för 120 platser.
Nybyggnad av bostäder i Snurrom, Kalmar
Avser nybyggnad av ca 70 bostäder i Snurrom, Kalmar.
Nybyggnad av bostäder i Funkabo, Kalmar
Avser nybyggnation av 3 - 5 hus med 137 lägenheter.
Nybyggnad av hälsocentral och folktandvård m.m i Högsby
Nybyggnad av hälsocentral samt tandläkarmottagning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Tidigt skede, planer på flerbostadshus.
Nybyggnad av ackumulatortank i Västervik
Projektet avser byggnation av en 70 meter hög ackumulatortank som ska fungera som ett värmelager med varmvatten för fjärrvärme.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Beställaren har markreservation. 60 - 80 lägenheter planeras. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av flerbostadshus, 44 lägenheter + underjordiskt parkeringsgarage.
Nybyggnad av förskola i Nybro
Avser nybyggnad av förskola med plats för ca 144 barn på 10 avdelningar, fördelat på 2 våningar. Förskolan kommer även ha storkök och utesovplatser.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mörbylånga
Nybyggnad av flerbostadshus som kommer innehålla äldreboende med 48 platser samt verksamhetslokaler och 12 lägenheter.
Nybyggnad av hyresrätter i Oskarshamn
Ombyggnad av skola till 35 lägenheter. Nybyggnation av 24 lägenheter.
Nybyggnad av arena i Västervik
Planer finns för nybyggnation av arena för issporter intill den gamla ishallen i Västervik. Den nya arenan kommer ha plats för 3000 åskådare och byggs ihop med den gamla ishallen genom en gång mellan dem.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nybro
Nybyggnad av 70 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Emmaboda
Planer finns för nybyggnad av radhus, hyreslägenheter och bostadsrätter i hus om två till fyra våningar.
Nybyggnad av hotell i Kalmar
Nybyggnad av hotell med 56 rum.
Nybyggnad av trygghetsboende i Vimmerby
Avser nybyggnad av trygghetsboende i kvarteret Kiosken i Vimmerby.
Nybyggnad av hotell och kontor i Kalmar
Detaljplanen skall möjliggöra för kontor och hotell.
Nybyggnad av förskola i Nybro
Nybyggnad av förskola. 8 avdelningar.
Om och tillbyggnad av varuhandel i Oskarshamn
Om och tillbyggnad av icabutik.
Nybyggnad av radhus i Snurrom, Kalmar
Avser nybyggnad av 33 Svanenmärkta radhuslägenheter i Kalmars nya stadsdel, Snurrom. Fördelat på 7 radhuslängor.
Nybyggnad av flerbostadshus i Löttorp, Borgholm
Planer finns för nybyggnad av hyresrätter i centrala Löttorp.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borgholm
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av hotell och kontor i Kalmar
Nybyggnad av hotell med 200 rum samt restaurang med plats för cirka 120 sittande gäster inomhus och ytterligare 100 gäster på uteserveringen intill gästhamnen. Vid restaurangen finns en cafédel med cirka 20 sittplatser samt en bar. 200 kvadratmeter stor bar på 11:e våningen med tillhörande terrass. Gym & relax: På våning 10 placeras en 280 kvadratmeter stor gym- och relaxavdelning. I anslutning finns det dessutom två terrasser där den ena har en utomhuspool och den andra ett utegym. Konferensavdelning: Hela plan 2 är dedikerat för möten och event. Hotellet får sju möteslokaler på sammanlagt 525 kvadratmeter. Den största konferenslokalen är på 300 kvadratmeter och rymmer upp till 345 personer i biosittning.
Nybyggnad av hyresrätter i Nybro
Nybyggnad av 35 hyresrätter.
Nybyggnad av radhus i Hultet, Vimmerby, etapp 1
Avser nybyggnad av 23 radhuslägenheter i första etappen av Brf Stubingränd i Vimmerby.
Markområde för handel och lättindustri, Hultsfred
Planens syfte är att ändra markanvändningen från storindustri till lättindustri, det vill säga verksamheter, handel och kontor samt drivmedelsanläggningar för att möjliggöra nyetableringar och utvidgningar av befintliga verksamheter inom området. En nydaning av industriområdet medför även att trafiksituationen och dagvattenhanteringen ses över och förbättras i detaljplanen. Planområdet ligger cirka 1 kilometer nordväst om Hultsfreds centrum.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borgholm
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 16 lägenheter. BTA ca 1200 kvm.
Nybyggnad av trygghetsboende i Oskarshamn
Nybyggnad av flerbostadshus och garage.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vimmerby
Avser nybyggnad av 17 bostadsrätter i kvarteret Kiosken i Vimmerby.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vimmerby
Nybyggnad av två sammansvetsade hus med totalt 32 lägenheter
Nybyggnad av överföringsledning i Mörbylånga kommun
Detta objekt avser etapp 5A av VA-utbyggnad till sydöstra Öland och utgörs av överföringsledning ner till Frösslundabäcken norr om Norra Kvinneby samt anslutning av byarna Åby, Sandbäck och Norra Sandby. Huvuddelen av Södra Sandby kommer ut i en särskild entreprenad.
Nybyggnad av bostäder i Kalmar kommun
Nybyggnad av hyresrätter.
Nybyggnad av industriradhus i Kalmar, etapp 1
Avser nybyggnad av industriradhus med 36 enheter i Smedby, Kalmar. Varje enhet är 72 kvm.
Nybyggnad av butikslokaler på Berga industriområde, Kalmar
Avser nybyggnad av nya lokaler om 2400 kvm för Axfoods restauranggrossist Snabbgross. Den nya butiken etableras i Berga industriområde.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borgholm
Detaljplanen syftar till att möjliggöra en bostadsutveckling mellan Borgholm och Köpingsvik samt en utveckling av våtmarksområdet längs kusten vid Solbergaområdet.
Nybyggnad av industrihus i Oskarshamn
Nybyggnad av industri och lager.
Nybyggnad av radhus i Mörbylånga
Nybyggnad av radhus/parhus/kedjehus. (Modulhus)
Nybyggnad av flerbostadshus i Borgholm
Halltorp 1:49 nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borgholm
Ändringen av detaljplanen syftar till att möjliggöra avstyckning av två nya tomter inom planområdet samt fastighetsreglering för befintliga tomter som angränsar till planområdet.
Nybyggnad av radhus i Kalmar
Nybyggnad av 14st radhus.
Nybyggnad av radhus i Borgholm
Ombyggnad av hotell till radhuslägenheter och två parhus plus fasadändring.
Nybyggnad av bostäder i Kalmar kommun
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Kalmar kommun
Nybyggnad av flerbostadshus. Hyresrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borgholm
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av omklädningsrum i Långasjö
Avser nybyggnad av omklädningsrum.
Nybyggnad av bostäder i Grönhögen, Degerhamn
Planer finns för nybyggnation av 8 lägenheter i anslutning till redan befintliga lägenheter på Nybovägen 16, 18 i Grönhögen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Högsby
Avser nybyggnad flerbostadshus i 2 plan med 8 lägenheter I Högsby.
Nybyggnad av kedjehus i Mörbylånga
Nybyggnad av 10 parhus. Husen levereras i mars 23.
Nybyggnad av industri i Nybro
Mark till försäljning.
Rivning och utbyggnad av VA-ledningar i Högsrum
Objektet avser rivning och utbyggnad av VA-ledningar, byggnation av två avloppspumpstationer, samt kompletterande arbeten mellan Högsrum och Rönnerum på Öland.
Nybyggnad av vattenverk i Kalmar
Ny vattenreningsanläggning.
Exploatering av villatomter i Mönsterås
Nya tomter planeras vid Råsnäs. På två naturområden strax norr om Timmernabben vill kommunen nu göra det möjligt att bygga ett 40-50 villatomter.
Nytt exploateringsområde för enbostadshus i Råsnäs
Exoloatering av nya tomter som sedan ska säljas.
Ny 40/10kV-station i Vimmerby
D16- Vallnäs. Ny 40/10 kV-station.
Nybyggnad av hästanläggning i Mönsterås
Avser nybyggnad av stall, ridhus och ridbanor.
Nybyggnad av bostad i Vimmerby
Avser nybyggnad av bostad med 4 lägenheter vid Vimmerby camping.
Nybyggnad av bostäder i Hultsfredsbyn, Hultsfred
Planer finns för att förtäta området med 5 villatomter. Detaljplan finns.
Nybyggnad av lotshus i Kalmar
Ett modernt hus ska byggas i Bottorps hamn. Det gamla lotshuset i Bottorps hamn ska ersättas med ett nytt, i glas och puts.
Ombyggnad av gata, ny GC-väg samt VA-sanering i Hultsfred
Avser VA-sanering samt ombyggnad av Aspedalsgatan i Hultsfred, ca 350 m gata inklusive ny gång- och cykelväg.
Nybyggnad av industrihus i Västervik
Nybyggnad av industribyggnad/betongstation.
Nybyggnad av cykelleder på Öland
Fortsättning på 1444134.
Exploatering för nytt bostadsområde i Mörbylånga
Ca 35 tomter som ska säljas till privatpersoner.
Nybyggnad av industrihus i Nybro
Bygglov - industribyggnad.
Färdigställande av ny bostadsgata i Kalmar
Avser en ny bostadsgata som ska färdigställas. Vägkroppen och merparten av ledningar och kablar är utbyggda. Färdigställandet består framför allt i anläggande av gatans beläggning, uppförande av belysning och viss plantering.
Nybyggnad av industrihus i Borgholm
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Västervik
Nybyggnad av industribyggnad. Kontor och lagerutrymme.
Anläggande av ny intagsledning till Ankarsrums vattenverk
Avser projektering och utförande avseende byte av markförlagd intagsledning ca 120 m med tillhörande anslutningar och anordningar.
Utbyggnad av va-ledningar på Öland, Länsstyrelsen i Kalmar Län
Avser anläggning av överföringsledningar för kommunalt vatten och spillvatten, samt tomrör för fiberanslutning, Ottenby på Ölands södra udde.
Nybyggnad av klubbhus på Södra utmarken i Kalmar
Avser nybyggnation av klubbhus på Södra utmarken. Omfattar: - Klubbhus, BTA ca 900 kvm. - Parkering, ca 50 platser. - GC-väg
Nybyggnad av stall i Kalmar
Nybyggnad av stall med lössdriftsfunktion som man även kan göra om till utomhusboxar, 24 boxplatser totalt.
Anläggande av gc-väg mellan Statoil och fotbollsplan i Högsby
Ny GC-väg utmed V37. Utbyggnad av nytt VA samt VA-sanering.
Utbyggnad av gång- och cykelbana i Oskarshamn
Avser utbyggnad av ca 675 meter gång- och cykelbana med breddning av befintlig körbana på ca 300 meter samt ca 500 meter va-ledningar. Objektet är beläget i Rödsle-området i västligaste delen av Oskarshamns tätort.
VA-sanering i Fagerhult, Högsby kommun
Avser VA-sanering av befintliga vatten- och spillvattenledningar i delar av Stationsvägen i Högsby. En befintlig dagvattenledning ska flyttas från tomtmark till gatumark. Nya ledningar kommer att placeras i samma sträckning som befintliga ledningar. Berg förväntas i hela sträckningen delvis för att befintlig rörgrav behöver breddas för att ge plats för dagvatten. Beställaren utför va-arbeten i egen regi.
Utbyggnad av båthallar i Västervik
Vituddens båtvarv önskar mer mark för att möjliggöra utbyggnad av båthallar för vinterförvaring av båtar. I den fördjupade översiktsplanen för Södra Norrlandet, 2010, har mark för detta ändamål föreslagits väster om Vituddsvägen. Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten till uppförande av byggnader för vinterförvaring av fritidsbåtar inom del av fastigheten Grantorpet 1:31.
Ramavtal avseende stängseltjänster i Kalmar
Upphandlingen omfattar ramavtal för leverans och uppsättning av stängsel av tre typer i hela Kalmar län. -Insultimberstängsel -Övrigt elstängsel -Fårnätsstängsel Varje stängseltyp är ett anbudsområde och anbud kan lämnas på en stängseltyp, flera stängseltyper eller samtliga stängseltyper. Option:2024-11-01 - 2025-10-31 Option:2025-11-01 - 2026-10-31
Exploatering för enbostadshus i Orrefors
Mark till försäljning. Cirka 20 tomter.
Nybyggnad av campingstuga i Borgholm
Nybyggnad av campingstugor. 8st.
Nybyggnad av garage i Oskarshamn
Avser rivning samt nybyggnad av 20 st garage samt markarbeten.
Nybyggnad av industrihus i Vimmerby
Nybyggnad av Panncentral.
Ny konstgräsplan i Kalmar
En befintlig grusplan ska göras om till konstgräs. Pad och infill (sand ochgranulat) återanvänds från en befintlig konstgräsplan och nytt konstgräs köps in. En ny dagvattenledning på ca 200 m anläggs från planen till Åbyån.
Nybyggnad av kontor i Kalmar
Ombyggnad av tälthall till kontor och lager.
Uppförande av permanenta skolmoduler i Figeholm
Uppförande av permanenta skolmoduler, inkl. installationsarbeten i Figeholm.
Nybyggnad av industrihus i Borgholm
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av GC-väg i Västervik
Vimmerby kommun avser att anlägga en cirka 500 m lång gång- och cykelväg utmed Sjöhagavägen i Nosshult, Vimmerby.
VA-arbeten vid Lindgården, Hultsfred
Avser flytt av vatten-, spillvatten och dagvattenledningar vid Lindgården i Hultsfred. VA-arbeten utförs i egen regi. Objektets läge: Lindvägen/Aspedalsgatan, Hultsfred, Hultsfreds kommun.
Nybyggnad av brandstation i Järnforsen
Efter färdigställande av brandstationen ska den uthyras till Hultsfreds kommun under en period om 25 år.
Kanalisering för fibernät i Oskarshamn
Kanalisering för fiber i Jämserum.
Nybyggnation av hängbro i Allgunnens naturreservat, Kalmar
Länsstyrelsen genomför en totalentreprenad avseende uppförande av en hängbro över ån i anslutning till Ullefors, i närheten av Uddevallshyltan i Allgunnens naturreservat.
Direktupphandling av cykeltvätt i Hultsfred
Upphandlingen avser byggnation av utomhusförlagd cykeltvätt i anslutning till den på fastigheten belägna byggnaden.
Uppförande av lagertält i Oskarshamn
Avser lagertält på ca 3000 kvm.
Nybyggnad av maskinhall i Kalmar
Nybyggnad för maskinhall.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västervik
Nybyggnad av flerbostadshus samt mur.
Nybyggnad av tvätthall i Oskarshamn
Nybyggnad av tvätt- och maskinhall.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).