Aktuell nybyggnation i Oskarshamn

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Vånevik
cirka 20 villatomter.
Nybyggnad av bostäder, skola, vård och kontor i Oskarshamns kommun
Nybyggnad av bostäder, skola, vård och kontor.
Nybyggnad av industri, Oskarshamn
Nybyggnad av kapselfabrik för montering av kopparkapsalar.
Nybyggnad av flerbostadhus i Oskarshamn
Lägenheterna är på 3 eller 4 rum och mellan 67 och 83 kvadratmeter. Lägenheterna förses med egen uteplats eller balkong. Sex lägenheter per hus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Oskarshamn
Nybyggnad av flerbostadshus och garage.
Nybyggnad av trygghetsboende i Oskarshamn
Kontraktet omfattar 20 trygghetslägenheter samt gemensamhetsdel.
Nybyggnad av flerbostadshus i Oskarshamn
Avser nybyggnad av 14 lägenheter i bostadsrättsform.
Nybyggnad av industrihus i Oskarshamn
Nybyggnad av industri och lager.
Exploatering av mark för villatomter i Oskarshamn
Havsbadsvägen o Skrovgatan, nytt villaområde vid Gunnarsö. 25-30 villatomter
Nybyggnad av radhus/grupphus i Oskarshamn
Förväntad byggstart är under 2022, det är 12 bostäder i 6 parhus.
Nybyggnad av industrihus i Oskarshamn
Nybyggnad av industribyggnad.
Anläggande av passivt fiberoptiskt nät för bredband i Oskarshamn
Arbetena omfattar mark- och fiberarbeten inom projekt Gladbo till Virkvarn i Oskarshamns kommun.
Exploateringsomr för styckebyggda bostäder, Oskarshamn, et 2
Planerat projekt efter etapp 1. Uppskattad byggstart och kostnad. Exploatering för 20-40 tomter.
Nybyggnad av bostäder i Oskarshamn
Nytt bostadsområde, 25-30 villatomter.
Nybyggnad av datorhall i Oskarshamn
Nybyggnad av datacenter, serverhall.
Nybyggnad av väg i Oskarshamn
Avser nybyggnad av ca 380 m internväg för Scania till Kvastmossens logistikcentrum i Oskarshamn.
Nybyggnad av fibernät i Oskarshamns kommun
Avser nybyggnad av fibernät och omfattar projektering, projektledning, schaktarbete, markentreprenad, sjöförläggning, återställning, material, svetsning, blåsning och installation.
Utbyggnad av gc-väg i Oskarshamn
Avser utbyggnad av ca 450 meter av gång och cykelbana med tillhörande gatuombyggnad och omläggning av vatten- och avloppsledningar. Objektets läge: i Svalliden i västligaste delen av Oskarshamns tätort.
Nybyggnad av gruppbostad i Oskarshamn
Nybyggnad av gruppbostad LSS.
Nybyggnad av pumpstation i Oskarshamn
Nybyggnad av pumpbyggnad och markarbeten.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.