Aktuell nybyggnation i Oskarshamn

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder, skola, vård och kontor i Oskarshamns kommun
Nybyggnad av bostäder, skola, vård och kontor.
Nybyggnad av förskola i Oskarshamn
Nybyggnad av 6 avdelningar för 120 barn.
Nybyggnad av trygghetsboende i Oskarshamn
Nybyggnad av flerbostadshus och garage.
Nybyggnad av flerbostadshus i Oskarshamn
Nybyggnad flerbostadshus.
Nybyggnad av industrihus i Oskarshamn
Nybyggnad av industri och lager.
Nybyggnad av radhus/grupphus i Oskarshamn
Förväntad byggstart är under 2022, det är 12 bostäder i 6 parhus.
Anläggande av passivt fiberoptiskt nät för bredband i Oskarshamn
Avser bredbandsutbyggnad i Kristdala etapp 2.
Nybyggnad av bostäder i Oskarshamn
Nytt bostadsområde, 25-30 villatomter. Tomterna kommer gå till den kommunala tomtkön.
Ny- och ombyggnad av va-ledningar i Oskarshamns kommun
Avser omläggning/renovering samt nyläggning av va-ledningar i Orrängen, ca 380 m. Ledningssträckorna är belägna i gatumark i Orrevägen i området Orrängen i Oskarshamn.
Utbyggnad av gång- och cykelbana i Oskarshamn
Avser utbyggnad av ca 675 meter gång- och cykelbana med breddning av befintlig körbana på ca 300 meter samt ca 500 meter va-ledningar. Objektet är beläget i Rödsle-området i västligaste delen av Oskarshamns tätort.
Uppförande av permanenta skolmoduler i Figeholm
Uppförande av permanenta skolmoduler, inkl. installationsarbeten i Figeholm.
Nybyggnad av industrihus i Oskarshamn
Nybyggnad robotcell för tompallshantering och ny sprinklercentral och lageryta/teknikrum samt demontering av befintligt tält inkl. fundament.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).