Aktuell nybyggnation i Västervik

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av ackumulatoranläggning vid Stegeholmsverket i Västervik
Västervik Miljö & Energi AB bygger en ny ackumulatoranläggning för ackumulering av ca 1 000 MWh hetvatten inklusive ställverk mm. Rörentreprenaden utgörs av följande huvuddelar: - Fjärrvärmeinstallationer i nytt pumphus. - Fjärrvärmeinstallationer i befintligt pumprum. - Ång- och kondensatledningar.
Nybyggnad av flerbostadshus, par och radhus i Västervik
Totalt BTA för hela projektet etapp 1-4 ca 10 000 kvm BTA. Rad- och parhus form med blandade upplåtelseformer. Antal lgh totalt ca 130-140 lgh.
Nybyggnad av industrihus i Västervik
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av lekplats i Västervik
Avser en konceptualiserad aktivitetslekpark med tema kopplat till maskoten Lysse och hans vänner.
Ny parkering och finplanering i Västervik
Entreprenaden omfattar: Nya parkeringsytor och körytor med gatubelysning. Anslutningar för VA och avvattningsytor (växtbäddar). Infrastruktur för laddstolpar. Nya ytor kommer tillhöra befintlig hälsocentral och särskilt boende.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).