Aktuell nybyggnation i Västervik

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av vindkraftspark i Västervik
Vindpark om 26 verk, 2,5 - 4 MW, 180 - 220 meter höga.
Nybyggnad av affärshus i Västervik
Nybyggnad av Dollarstore butik.
Nybyggnad av parhus i Västervik
Nybyggnad av 18 bostadsrättslägenheter i 9 parhus,
Nybyggnad av radhus i Västervik
nybyggnad av rad/kedjehus.
Nybyggnad av sydlig infart till Västerviks tätort
Samarbetsprojekt mellan Västerviks kommun och Trafikverket.
Förnyelse av gata/VA i Västervik
ombyggnad av gata med kringliggande mark för del av Västerviksvägen samt omläggning av vatten-, dagvatten- och spillvattenledningar med tillhörande avloppspumpar. Gatusträckan som byggs om är ca 500 m. I entreprenaden ingår gjutning av ny stödmur samt förstärkning av utloppstrumma med galler till Gamlebyån.
Nybyggnad av busshållplatser samt pendlarparkering i Storebro
Två busshållplatser samt en pendlarparkering för 10 personbilar i anslutning till korsningen mellan väg 23/34 och Rampvägen i Vimmerby. Ingår i SÅS 5.
Nybyggnad av vagnhall i Västervik
Avser nybyggnad av vagnhall på cirka 480kvm.
Nybyggnad av affärshus i Västervik
Nybyggnad av affärshus/lager.
Nybyggnad av industrihus i Västervik
Nybyggnad av monteringshall över hamnbassäng.
Nybyggnad av carport i Västervik
Nybyggnad av nybyggnad av carportar med solcellsanläggning.
Nybyggnad av parkeringsplats i Västervik
Nybyggnad av parkeringsplats.
Nybyggnad av transformatorstation i Västervik
Nybyggnad av transformatorstation ib328548.
Nybyggnad av transformatorstation i Västervik
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av nätstation i Västervik
Nybyggnad av övrig byggnad.
Nybyggnad av fritidshus i Västervik
Nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av förråd i Västervik
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Västervik
Nybyggnad av komplementbyggnad/båtförvaring.
Nybyggnad av förråd i Västervik
Nybyggnad av komplementbyggnad/förråd.
Uppförande av modulbyggnad vid hälsocentral i Västervik
Brådskande iordningställande av tillfälliga lokaler exkl. anslutning av brandlarm, el, vatten och avlopp mot befintlig byggnad i Västervik tills planerad ombyggnad av hälsocentralen mimer är färdigställd. Hyrestiden beräknas till 2 år.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.