Aktuell nybyggnation i Västervik

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av psykiatribyggnad i Västervik
Avser nybyggnation av specialistpsykiatri, huset planeras med 6 våningar, indragen fläktrumsvåning, samt källare. Byggnaden omfattar totalt ca 24 500 m2 golvyta, Huskroppens form bildar ett slags stadskvarter med en utomhusgård i mitten.
Nybyggnad av affärshus i Västervik
Nybyggnad av Dollarstore butik.
Nytt bostadsområde i Stenhamra, Västervik
Detaljplanearbetet har EJ startat. Omfattning oklar. Uppskattad byggstart. Kostnadsuppgift saknas.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västervik
Tävlingstomten utgörs av fastigheten Mullskopan 3 om 6036 kvadratmeter. Fastigheten är planlagd för bostadsändamål. Det ska påpekas att det skett en planändring som medger en högre bygghöjd om 20 meter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västervik
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av särskilt boende i Västervik
Objektet avser nybyggnad av särskilt boende med 52 lägenheter med tillhörande verksamhetsytor, dagverksamhet, personalutrymme samt skyddsrum för 120 platser.
Nybyggnad av sydlig infart till Västerviks tätort
Samarbetsprojekt mellan Västerviks kommun och Trafikverket.
Nybyggnad av grupphus i Västervik
Nybyggnad av 8 enbostadshus Horn 1:620,1:673,1:672,1:654,1:653,1:671,1:674,1:652.
Ombyggnad av modulhus till hyresrätter i Ankarsrum, Västervik
Avser ombyggnad och renovering av de gamla modulhusen som Migrationsverket använt sig av till hyresrätter. Det är 4 huskroppar med totalt 8 lägenheter.
Anläggning av cirkulationsplatser, gata, VA och GC-vägar m.m.
Avser ombyggnad av korsning Norra vägen/Laxgatan till cirkulationsplats samt nybyggnad av Forellvägens förlängning med anslutning mot Sjöstadsvägen med ny cirkulationsplats. Omfattar även nya gång- och cykelvägar samt VA-arbeten.
Nyförläggning av fjärrvärmeledning i Gamleby, Västervik kommun
Avser nyförläggning av fjärrvärmeledningar längs Storgatan, Brogatan, Loftagatan samt infartsväg mot Gamlebygymnasiet i Gamleby.
Nybyggnad av punkthus i Västervik
Nybyggnad av 2 punkthus med tillhörande gårdshus och parkeringar.
Nybyggnad av vagnhall i Västervik
Avser nybyggnad av vagnhall på cirka 480kvm.
Nybyggnad av enbostadshus i Västervik
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt installation av eldstad.
Nybyggnad av kontor i Västervik
Bygglov för nybyggnad av hangar/kontor.
Nybyggnad av skärmtak i Västervik
Bygglov för nybyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av transformatorstation i Västervik
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation ib3302065.
Nybyggnad av transformatorstation i Västervik
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation ib332065.
Nybyggnad av transformatorstation i Västervik
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av fritidshus i Västervik
Nybyggnad av fritidshus och carport.
Nybyggnad av gatukök i Västervik
Nybyggnad av gatukök.
Nybyggnad av parkeringsplats i Västervik
Nybyggnad av parkeringsplats.
Nybyggnad av plank i Västervik
Nybyggnad av plank samt marklov för hårdgörande av mark.
Nybyggnad av radiomast i Västervik
Nybyggnad av tele- eller radiomast / torn.
Nybyggnad av transformatorstation i Västervik
Nybyggnad av transformatorstation - utbyte av befintlig.
Nybyggnad av transformatorstation i Västervik
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av förråd i Västervik
Nybyggnad av cykelförråd.
Nybyggnad av mur i Västervik
Uppförande av mur.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.