Aktuell nybyggnation i Västervik

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av särskilt boende i Västervik
Objektet avser nybyggnad av särskilt boende med 52 lägenheter med tillhörande verksamhetsytor, dagverksamhet, personalutrymme samt skyddsrum för 120 platser.
Nybyggnad av ackumulatortank i Västervik
Projektet avser byggnation av en 70 meter hög ackumulatortank som ska fungera som ett värmelager med varmvatten för fjärrvärme.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västervik
Nybyggnad av 3 flerbostadshus samt garage/förråd och undercentral.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västervik
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av bilverkstad i Västervik
Nybyggnad av industribyggnad (bilverkstad).
Nybyggnad av skola i Västervik
Nybyggnad av idrottshall med 2 padelbanor samt 3 tillhörande lektionssalar för skolverksamhet.
Nybyggnad av industrihus i Västervik
Nybyggnad av industribyggnader/lagerlokaler.
Nybyggnad av industrihus i Västervik
Nybyggnad av industribyggnad. Kontor och lagerutrymme.
Ny anläggning för återinfiltration av råvatten projekt Edsåsen i Västervik
Avser provisorisk anläggning i delskala för återinfiltration av råvatten projekt Edsåsen.
Utbyggnad av båthallar i Västervik
Vituddens båtvarv önskar mer mark för att möjliggöra utbyggnad av båthallar för vinterförvaring av båtar. I den fördjupade översiktsplanen för Södra Norrlandet, 2010, har mark för detta ändamål föreslagits väster om Vituddsvägen. Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten till uppförande av byggnader för vinterförvaring av fritidsbåtar inom del av fastigheten Grantorpet 1:31.
Nybyggnad av hall i Västervik
Uppförande av hallbyggnad samt rivning av bef. lagerbyggnad.
Rivning och nybyggnad av omklädningsrum i Ankarsrum
Rivning av befintligt omklädningsrum samt byggnation av nytt omklädningsrum vid Bruksvallen i Ankarsrum.
Nybyggnad av omklädningsrum i Gamleby
Objektet avser nybyggnad av omklädningsrum för fotbollsspelare och domare, innehållandes duschrum, WC/dusch, åtta WC, HWC/dusch samt städ, två förråd, teknikutrymme för ventilation, värme och el samt utvändig miljö (BYA ca 243 m2). Samt oisolerat garage med takskjutport (BYA 50 m2).
Nybyggnad av vagnhall i Västervik
Avser nybyggnad av vagnhall på cirka 480kvm.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).