Aktuell nybyggnation i Västervik

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av affärshus i Västervik
Nybyggnad av handelsbyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västervik
Tävlingstomten utgörs av fastigheten Mullskopan 3 om 6036 kvadratmeter. Fastigheten är planlagd för bostadsändamål. Det ska påpekas att det skett en planändring som medger en högre bygghöjd om 20 meter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västervik
Nybyggnad av 3 flerbostadshus samt garage/förråd och undercentral.
Nybyggnad av industrihus i Västervik
Ny byggnad innehållande monteringshall, kontor, personal, teknik och lager.
Nybyggnad av gruppbostad i Västervik
Avser nybyggnation av gruppbostad, komplementbyggnader samt carport med 4 platser.
Nybyggnad av industrihus i Västervik
Nybyggnad av industribyggnad efter brand.
Nybyggnad av uthyrningsstugor i Västervik
Entreprenaden gäller byggnation och 11 st stugor för uthyrningsverksamhet. Stugorna ska levereras helt klara och i ett stycke, ej i moduler. Beställaren ombesörjer plintar och anslutning av vatten, el , avlopp och datanätverk.
Nybyggnad av verkstad i Västervik
Nybyggnad av verkstad och skärmtak samt 14 nya parkeringsplatser.
Nybyggnad av skatepark i Västervik
Blir kombinerad skridskobana/skatepark.
Nybyggnad av konstgräsplan i Västervik
Entreprenaden omfattar anläggning av en 11-manna konstgräsplan inkl. dränering, uppvärmning, nätstängsel, asfaltering, belysning, undercentral och carport, granulatfällor mm.
Nybyggnad av servicebyggnader i Västervik
Entreprenaden gäller byggnation och 3 st servicestugor till Västervik Resort. Servicestugorna ska levereras så gott som helt klara och endast mindre montagearbete, av fåtal moduler, får göras på plats. Beställaren ombesörjer grundsättning och anslutningsmöjlighet av kallvatten, VVC, el, avlopp och vattenburen värme.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).