Aktuell nybyggnation i Kalmar

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus på Fredriksskansområdet i Kalmar
Planer finns för att bygga bostäder med inriktning för olika målgrupper och med blandade upplåtelseformer. Det blir två bostadsrättsföreningar varav den ena blir en så kallad Bonum-förening, Riksbyggens seniorboendekoncept. Den andra föreningen blir en bostadsrättsförening med lägenheter i storlek två till fem rum och kök, totalt 76 bostadsrätter. Dessutom uppför Riksbyggen 67 hyresrätter med fokus på mindre lägenheter i storlek ett till tre rum och kök.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Projektet avser nybyggnad av 162 hyreslägenheter i en huskropp. Byggnaden kommer att ha en låg energiförbrukning och är i sju våningar.
Nybyggnad av skolbyggnad samt skolkök i Rinkabyholm
Hus 01 (årskurs 4-6) Nybyggnad av en 3-parallellig skola i 4 plan inkl. fläktrum. Träslöjdslokalen förbereds även för framtida högstadiebyggnad. Intilliggande GC-väg och bilväg anläggs för tillgänglighet fram till byggnaden. Inom fastighet Fullträffen 1 anläggs en vändplats och 1 st parkering för personer med funktionsnedsättning. Hus 02 (tillagningskök och matsal) Hus 03 (miljöstation) Tillagningskök för ca 700 portioner. På taket kommer det att installeras solceller. Intill hus 02 byggs även en miljöstation (hus 03). Nuvarande parkeringsplatser intill sporthallen ska vara tillgängliga för besökare till sporthallen under entreprenadtiden.
Ny stadsdel i Rinkabyholm, Kalmar etapp 1
I denna etapp planeras förskolor, skolor, villor och flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus på Fredriksskansområdet i Kalmar
Avser nybyggnad av 35 lägenheter. Sanering utförs på ID: 1474528
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Avser nybyggnad av 22 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Kalmar
Inom fastigheten Dampehammar 1:63 föreslås småskaliga flerbostadshus eller radhus för att bidra med en blandad bebyggelse till den befintliga villabebyggelsen.
Nybyggnad av hotell i Kalmar
Nybyggnad av hotell med 56 rum.
Ny- om- och tillbyggnad av lokaler för strålbehandlingsenhet i Kalmar
Ny-, om- och tillbyggnad för onkologi och strålningsbehandling, hus 12 och 38 Plan 1; nybyggnation ca 1400 m2 Plan 2; nybyggnation ca 1400 m2 ombyggnation ca 310 m2 Plan 3; nybyggnation ca 1200 m2, ombyggnation ca 250 m2 Plan 4; nybyggnation ca 1200 m2 Plan 5; nybyggnation ca 450 m2 Plan 6 nybyggnation ca 60 m2
Nybyggnad av vindkraftverk i Kalmar
Nybyggnad av vindkraftverk Krankelösa 2:2,1:4,Sundtorp 3:1,Österhultsmåla 2:5,Österhultsmåla 2:2,Ölvingstorp 13:2.
Nybyggnad av radhus i Kalmar
Nybyggnad av 3 st radhus. Husleverantören tyvärr för oss okänd.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av flerbostadshus med 25-27 lägenheter samt centrumverksamheter i bottenplan.
Nybyggnad av Råvattenledning Bottorp, Kalmar.
Avser nybyggnad av råvattenledning mellan Bottorp – Kalmar. Projektet är uppdelat i 5 etapper, varav detta förfrågningsunderlag avser etapp 1.
Nybyggnad av särskilt boende i Lindsdal
Avser nybyggnad av särskilt boende med ca 63-64 platser samt gemensamhetslokaler i Lindsdal, Kalmar kommun.
Nybyggnad av seniorvillor i Kalmar
Söker tomt i Kalmar samt kringliggande kommuner.
Nybyggnad av bostäder i Kalmar
Avser nybyggnad av bostäder. Omfattning oklar.
Nybyggnad av radhus i Kalmar
Avser 14 bostäder i form av radhus med stadskaraktär.
Nybyggnad av restaurang i Kalmar
Nybyggnad av restaurang, 2st samt anpassning av parkeringsytor.
Nybyggnad av hotell i Kalmar
Stomleverantören är tyvärr för oss okänd.
Nybyggnad av radhus i Kalmar
Nybyggnad av radhus, 13st.
Nybyggnad av markbostäder i Kalmar
Omfattning oklar. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av padelhall, Kalmar
Projektet avser nybyggnad av padelhall med 17 banor samt loungeområde med cafeteria samt en centercourt.
Nybyggnad av radhus i Kalmar
Nybyggnad av radhus, 8st.
Nybyggnad av fjärrvärmekulvert i Kalmar
Objektet avser schakt för förläggning av ny fjärrvärmekulvert, VS, el, data och tele. Ledningsomdaningen är Etapp 1 av en helhetsomdaning på fastigheterna Gnejsen 1 och Graniten 1. Projektet har till syfte att frikoppla 5 huskroppar för att möjliggöra rivning samt förbättra ledningsnätet.
Nybyggnad av bostäder i Kalmar
Avser nybyggnad av 6 gavelställda ladhus i minimalistisk stil, med carport och förråd.
Nybyggnad av parhus i Kalmar
Nybyggnad av 1 parhus och 2 radhus (8 bostäder) samt 6 carport och 6 förråd.
Nybyggnad av bilprovningsanläggning i Kalmar
Nybyggnad av bilprovningsanläggning.
Nybyggnad av kontor i Kalmar
Nybyggnad av kontor-, verkstad- och lagerlokal.
Nybyggnad av lekplats i Kalmar
Avser nybyggnad av lekplats, Kronlyckans lekpark kommer ha en lekdel för mindre barn med karusell som kan användas även med rullstol. Dessutom finns en blomsteräng och plats för spontanidrott.
Ny konstgräsplan i Kalmar
Entreprenaden avser en renovering av befintlig konstgräsplan där den befintliga konstgräsplanen, inklusive sand och granulat rivs. En ny konstgräsplan ska installeras. Samtidigt görs området omkring planen i ordning med bland annat nytt staket, hårdgjorda ytor, nya ledningar för dagvatten.
Nybyggnad av bullerskärm och GC-väg i Kalmar
Nybyggnation av bullerskärm längs Ängöleden (130m) samt Gröndalsvägen (70m) i anslutning till nya Tallhagsskolan. I entreprenaden ingår även ny gång- och cykelväg längs Gröndalsvägen (300m).
Nybyggnad av padelhall i Kalmar
Nybyggnad av padelhall.
Nybyggnad av tennishall i Kalmar
Nybyggnad av padeltennishall.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av flerbostadshus och komplementbyggnader. Kontakta byggherren för mer information.
Nybyggnad av förråd i Kalmar
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av garage i Kalmar
Nybyggnad av garage.
Nybyggnad av småbåtshamn i Kalmar
Nybyggnad av gästhamnsbrygga.
Nybyggnad av parkeringsplats i Kalmar
Nybyggnad av parkering.
Nybyggnad av parkeringsplats i Kalmar
Nybyggnad av parkeringsplatser, 17 st.
Nybyggnad av parkeringsplats i Kalmar
Nybyggnad av parkeringsyta.
Nybyggnad av plank i Kalmar
Nybyggnad av plank.
Nybyggnad av sophus i Kalmar
Nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av nätstation i Kalmar
Nybyggnad av nätstation samt höjning av mark.
Nybyggnad av nätstation i Kalmar
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av toalett i Kalmar
Nybyggnad av offentlig toalett.
Nybyggnad av toalett i Kalmar
Nybyggnad av offentlig toalettbyggnad samt rivning.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Kalmar
Nybyggnad av padelbana, 6 st.
Nybyggnad av isbana i Kalmar
Ansökan om tidsbegränsat lov för isbana med 4st belysningsmaster och 2st bodar.
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Kalmar
Ansökan om tidsbegränsat lov till och med 2031-02-01 för obemannad livsmedelsbutik.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Kalmar
Nybyggnad av bullerskärm.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Kalmar
Nybyggnad av bullervall.
Nybyggnad av läktare i Kalmar
Nybyggnad av 2st läktare.
Nybyggnad av nätstation i Kalmar
Rivning och nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av skärmtak i Kalmar
Nybyggnad av skärmtak, 4st.
Nybyggnad av skärmtak i Kalmar
Nybyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av mur i Kalmar
Nybyggnad av stödmur.
Nybyggnad av barack i Kalmar
Tidsbegränsat lov för arbetsbodar och container till och med 2021-07-30.
Nybyggnad av barack i Kalmar
Tidsbegränsat lov för byggbod och materialupplag.
Nybyggnad av barack i Kalmar
Tidsbegränsat lov för byggbodar och materialupplag.
Nybyggnad av skärmtak i Kalmar
Tidsbegränsat lov för väderskydd till och med 2021-04-.
Nybyggnad av verkstad i Kalmar
Tillbyggnad av monterings - och tvätthall.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.