Aktuell nybyggnation i Kalmar

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bad- och friskvårdsanläggning i Kalmar
Avser nybyggnad av bad- och friskvårdsanläggning på 15 000 kvm. Kommer att inrymma en 50-metersbassäng, lekbad, vattenrutschbana, spa, café och gym samt en mängd andra funktioner.
Ny- om- och tillbyggnad av lokaler för strålbehandlingsenhet i Kalmar
Ny-, om- och tillbyggnad för onkologi och strålningsbehandling, hus 12 och 38 Plan 1; nybyggnation ca 1400 m2 Plan 2; nybyggnation ca 1400 m2 ombyggnation ca 310 m2 Plan 3; nybyggnation ca 1200 m2, ombyggnation ca 250 m2 Plan 4; nybyggnation ca 1200 m2 Plan 5; nybyggnation ca 450 m2 Plan 6 nybyggnation ca 60 m2
Nybyggnad av parkeringshus i Kalmar
Detaljplanearbetet omfattar p-servicehus och eventuellt bostäder. Området ligger vid Stagnelisskolans matsal.
Nybyggnad av parkeringshus i Kalmar
Nybyggnad av parkeringshus. 600 parkeringsplatser.
Nybyggnad av bostäder i Funkabo, Kalmar
Avser nybyggnation av 3 - 5 hus med 137 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av flerbostadshus, 44 lägenheter + underjordiskt parkeringsgarage.
Nybyggnad av flerbostadshus i Fjölebro, Kalmar
Avser nybyggnad av 70 lägenheter i hyresrättsform. Byggnaderna varierar i höjd men är alla utformade med ett modernt formspråk.
Nybyggnad av radhus i Snurrom, Kalmar
Avser nybyggnad av 33 Svanenmärkta radhuslägenheter i Kalmars nya stadsdel, Snurrom.
Nybyggnad av bostäder i Kalmar
Vunnen markreservation. Nybyggnad av 31 bostadsrätter. Området Karlssons äng ligger mellan Norra vägen, Norrlidsvägen och Brunnslätsvägen.
Nybyggnad av bostäder i Kalmar
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 48 lägenheter.
Nybyggnad av radhus i Kalmar
Avser nybyggnad av 13 radhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Omfattar flerbostadshus. 60 - 70 lgh.
Nybyggnad av radhus i Kalmar
På Stammen 2 och Kvarnkullen 2 avser vi att bygga 21st radhus i sex huskroppar. Bostäderna kommer vara 115 - 155 kvm och utföras som 2- eller 2,5-planshus. Vi avser uppföra husen i mörkgrå stående träpanel med grått plåttak.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av flerbostadshus med 25-27 lägenheter samt centrumverksamheter i bottenplan.
Nytt bostadsområde i Kalmar
Detaljplan saknas. Uppskattad byggstart. Okänd kostnad.
Nybyggnad av Råvattenledning Bottorp, Kalmar.
Avser nybyggnad av råvattenledning mellan Bottorp – Kalmar. Projektet är uppdelat i 5 etapper, varav detta förfrågningsunderlag avser etapp 1. Projekten kommer utföras i följande ordning, etapp 1, etapp 4, etapp 2&3 och slutligen etapp 5.
Nybyggnad av butikslokaler på Berga industriområde, Kalmar
Avser nybyggnad av nya lokaler om 2400 kvm för Axfoods restauranggrossist Snabbgross. Den nya butiken etableras i Berga industriområde.
Nybyggnad av bostadsområde i Kalmar
Tidiga planer. Avser nybyggnad av bostadsområde med ca 150 till 250 lägenheter.
Nybyggnad av radhus i Kalmar
Avser 14 bostäder i form av radhus med stadskaraktär. Tilldelad markanvisning.
Nybyggnad av amfiteater i Kalmar
Nybyggnad av modern amfiteater vid utomhusarenan i bastionen vid Södra Vallgatan i Kalmar. Materialet ska bestå av kalksten, koppar och ek. Totalt planeras 756 platser på teatern.
Nybyggnad av lägenhetshotell i Kalmar
Stomleverantören är tyvärr för oss okänd.
Nybyggnad av bostäder i Kalmar kommun
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Stensö
Nybyggnad av flerbostadshus 6 st bostäder i tre parhus.
Nybyggnad av markbostäder i Kalmar
Omfattning oklar. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Fjölebro, Kalmar
Avser nybyggnad av 12 lägenheter i bostadsrättsform.
Nybyggnad av radhus i Kalmar
Nybyggnad av 14st radhus.
Nybyggnad av storvillor i Snurrom, Kalmar
Avser nybyggnad av storvillor i tre plan innehållande 4 lägenheter i varje.
Nybyggnad av radhus i Fjölebro, Kalmar
Avser nybyggnad av 5-7 radhus i Fjölebro, Kalmar.
Nybyggnad av hotell i Kalmar
Detaljplaneärende för möjlig nybyggnad av hotell.
Nybyggnad av kedjehus i Kalmar
Nybyggnad av gruppbebyggelse 8 kedjehus.
Nybyggnad av radhus i Kalmar
Nybyggnad av radhus, 9st.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Kalmar
Avser nybyggnad av avloppspumpstation. Objektet är beläget inom norra Kalmar stad, ca 500 m öster om Norra vägen och ca 40 m norr om Norrlidsvägen.
Byte av VA-ledningar i Kalmar
Avser förnyelse av ledningsnätet för dricksvatten och spillvatten längs Slottsvägen och i delar av gamla stan. Dagvattennätet kommer också att förstärkas/byggas ut.
Rivning och nybyggnad av danspaviljong i Kalmar
Entreprenaden omfattar rivning av Danspaviljongen i Folket Park, Kalmar. Byggnaden består av källare, entréplan och ett mindre vindsutrymme med bland annat fläktaggregat. Projektet avser rivning av huset i sin helhet. Ingående delar som rivs är bland annat stomme, installationer, beklädnader, fönster, dörrar, tak, väggar, husgrund.
Nybyggnad av padelhall i Kalmar
Nybyggnad av padelhall. 48,9 x 32,0 (1565 kvm) Byggnadshöjd 8m.
Nybyggnad av ställverk i Kalmar
Byggnaden omfattar ca 160 m², en byggnad för ställverk uppdelad på tre rum.
Färdigställande av Norra Långgatan i Kalmar
Avser färdigställande av ca 250 m gågata. Omfattar arbeten med ny markbeläggning i sten. Även montering av linjeavvattning ingår.
Nybyggnad av fjärrvärmeledning i Kalmar
Fjärrvärmeledning, norra långgatan.
Nybyggnad av kontor i Kalmar
Förhandsbesked för nybyggnad av kontorsbyggnader.
Nybyggnad av pensionärsbostad i Kalmar
Nybyggnad av ett seniorboende i formen kooperativ.
Nybyggnad av stall i Kalmar
Nybyggnad av stall.
Nybyggnad av lager i Kalmar
Nybyggnad av lager.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Rivning och nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av kontor i Kalmar
Nybyggnad av kontor/lager.
Nybyggnad av radhus i Kalmar
Nybyggnad av flerbostadshus av totalt 33 st radhus fördelat på 7 st olika radhuslängor.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av flerbostadshus, 91 lgh.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av kontor i Kalmar
Nybyggnad av förrådslokaler samt ett kontor.
Nybyggnad av fritidshus i Kalmar
Nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av lager i Kalmar
Nybyggnad av lager och skärmtak.
Nybyggnad av sophus i Kalmar
Nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av nätstation i Kalmar
Nybyggnad av nätstation, n158273.
Nybyggnad av nätstation i Kalmar
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av toalett i Kalmar
Nybyggnad av offentlig toalett.
Nybyggnad av plank i Kalmar
Rivning av befintlig staket samt uppföra nytt staket/plank.
Nybyggnad av parkeringsplats i Kalmar
Nybyggnad av sex st. nya p-platser.
Nybyggnad av transformatorstation i Kalmar
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av verkstad i Kalmar
Nybyggnad av verkstadslokal på 120 kvm.
Nybyggnad av skärmtak i Kalmar
Nybyggnad av parkering samt cykeltak 3 st.
Nybyggnad av parkeringsplats i Kalmar
Nybyggnad av parkeringar.
Nybyggnad av återvinningsstation i Kalmar
Nybyggnad av plank samt uppställning av containrar för återvinning.
Nybyggnad av mast i Kalmar
Nybyggnad av fackverksmast samt rivning av befintlig mast.
Nybyggnad av förråd i Kalmar
Nybyggnad av 2 st cykelförråd.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Kalmar
Nybyggnad av 2 st padelbanor.
Nybyggnad av carport i Kalmar
Nybyggnad av carport/förråd.
Nybyggnad av förråd i Kalmar
Nybyggnad av cykelförråd.
Nybyggnad av enbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av enbostadshus samt ett garage.
Nybyggnad av barack i Kalmar
Ansökan om tidsbegränsat lov för bodetablering från och med 2022-03-07 t.o.m. 2022-12-31.
Nybyggnad av barack i Kalmar
Ansökan om tidsbegränsat lov för bodetablering.
Nybyggnad av barack i Kalmar
Ansökan om tidsbegränsat lov för tillfällig kompletterande modulbyggnad fr. 2022-01-30.
Nybyggnad av barack i Kalmar
Tidsbegränsat lov för förskola: t.o.m. 2025-01-01.
Nybyggnad av lager i Kalmar
Tidsbegränsat lov för lagertält tom 2023-02-15.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.