Aktuell nybyggnation i Kalmar

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Tidigt skede, planer på flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus på Fredriksskansområdet i Kalmar
Planer finns för att bygga bostäder med inriktning för olika målgrupper och med blandade upplåtelseformer. Det blir två bostadsrättsföreningar varav den ena blir en så kallad Bonum-förening, Riksbyggens seniorboendekoncept. Den andra föreningen blir en bostadsrättsförening med lägenheter i storlek två till fem rum och kök, totalt 76 bostadsrätter. Dessutom uppför Riksbyggen 67 hyresrätter med fokus på mindre lägenheter i storlek ett till tre rum och kök.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Projektet avser nybyggnad av 162 hyreslägenheter i en huskropp. Byggnaden kommer att ha en låg energiförbrukning och är i sju våningar.
Nybyggnad av skolbyggnad samt skolkök i Rinkabyholm
Hus 01 (årskurs 4-6) Nybyggnad av en 3-parallellig skola i 4 plan inkl. fläktrum. Träslöjdslokalen förbereds även för framtida högstadiebyggnad. Intilliggande GC-väg och bilväg anläggs för tillgänglighet fram till byggnaden. Inom fastighet Fullträffen 1 anläggs en vändplats och 1 st parkering för personer med funktionsnedsättning. Hus 02 (tillagningskök och matsal) Hus 03 (miljöstation) Tillagningskök för ca 700 portioner. På taket kommer det att installeras solceller. Intill hus 02 byggs även en miljöstation (hus 03). Nuvarande parkeringsplatser intill sporthallen ska vara tillgängliga för besökare till sporthallen under entreprenadtiden.
Nybyggnad av parkeringshus i Kalmar
Nybyggnad av parkeringshus. 116 parkeringsplatser.
Nybyggnad av flerbostadshus på Fredriksskansområdet i Kalmar
Avser nybyggnad av 35 lägenheter. Sanering utförs på ID: 1474528
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av flerbostadshus, 42 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Avser nybyggnad av 22 lägenheter.
Ny- om- och tillbyggnad av lokaler för strålbehandlingsenhet i Kalmar
Ny-, om- och tillbyggnad för onkologi och strålningsbehandling, hus 12 och 38 Plan 1; nybyggnation ca 1400 m2 Plan 2; nybyggnation ca 1400 m2 ombyggnation ca 310 m2 Plan 3; nybyggnation ca 1200 m2, ombyggnation ca 250 m2 Plan 4; nybyggnation ca 1200 m2 Plan 5; nybyggnation ca 450 m2 Plan 6 nybyggnation ca 60 m2
Utbyggnad av bredbandsinfrastruktur i Kalmar län
Uppdraget omfattar projektledning, projektering och kalkylering inom ramen för projektet ”Investeringsbehov för bredbandsinfrastruktur i Smålandslänen”.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av 2 st flerbostadshus, 44 lgh.
Nybyggnad av radhus i Kalmar
Nybyggnad av 3 st radhus. Husleverantören tyvärr för oss okänd.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av flerbostadshus med 25-27 lägenheter samt centrumverksamheter i bottenplan.
Nybyggnad av restaurang i Kalmar
Nybyggnad av restaurang, 2st samt anpassning av parkeringsytor.
Nybyggnad av radhus i Kalmar
Avser 14 bostäder i form av radhus med stadskaraktär. Tilldelad markanvisning.
Nybyggnad av markbostäder i Kalmar
Omfattning oklar. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av kulvert i Kalmar
Nybyggnad av transportkulvert.
Nybyggnad av padelhall, Kalmar
Projektet avser nybyggnad av padelhall med 17 banor samt loungeområde med cafeteria samt en centercourt.
Nybyggnad av fjärrvärmekulvert i Kalmar
Objektet avser schakt för förläggning av ny fjärrvärmekulvert, VS, el, data och tele. Ledningsomdaningen är Etapp 1 av en helhetsomdaning på fastigheterna Gnejsen 1 och Graniten 1. Projektet har till syfte att frikoppla 5 huskroppar för att möjliggöra rivning samt förbättra ledningsnätet.
Ny infrastruktur till Snurrom, Kalmar
Nybyggnad av VA-ledningar, utbyggnad av gator, gc-vägar, gatubelysning. Entreprenaden omfattar i huvudsak utförande av: Ca 2200 m ny gata Ca 300 m ny gång- och cykelväg Uppfyllning av framtida utbyggnad av gator Belysningsanläggning Avvattning för gata/gc-väg
Nybyggnad av bostäder i Kalmar
Avser nybyggnad av 6 gavelställda ladhus i minimalistisk stil, med carport och förråd.
Nybyggnad av hotell i Kalmar
Detaljplaneärende för möjlig nybyggnad av hotell.
Nybyggnad av bullerskärm och GC-väg i Kalmar
Nybyggnation av bullerskärm längs Ängöleden (130m) samt Gröndalsvägen (70m) i anslutning till nya Tallhagsskolan. I entreprenaden ingår även ny gång- och cykelväg längs Gröndalsvägen (300m).
Exploateringsarbeten för nytt bostadsområde i Kalmar, Etapp 1
Avser nybyggnad av va-ledningar, el- och fiberkablar samt utbyggnad av gator, gc-vägar och gatubelysning. Objektet är beläget i tätorten Trekanten, väster om Kalmar.
Nybyggnad av bilprovningsanläggning i Kalmar
Nybyggnad av bilprovningsanläggning.
Rivning och nybyggnad av danspaviljong i Kalmar
Avser rivning och nybyggnad av danspaviljong i folkets park. I den nya byggnaden ska seniorföreningarna få husera för att bland annat dansa och spela bridge. I samband med detta finns också planer på att rusta upp den gamla vaktmästarbostaden och låta den bli expeditionslokaler för dessa föreningar.
Nybyggnad av lekplats i Kalmar
Avser nybyggnad av lekplats, Kronlyckans lekpark kommer ha en lekdel för mindre barn med karusell som kan användas även med rullstol. Dessutom finns en blomsteräng och plats för spontanidrott.
Nytt lågspänningsställverk, Kalmar
Objektet avser att ersätta befintligt högspänningsabonnemang med flera lågspänningsabonnemang. Bef. hög- och lågspänningsställverk, transformatorer, reservkraftsintag etc. demonteras och bortforslas. Nytt lågspänningsställverk med erforderligt antal el-abonnemang anordnas till vilka befintliga huvudledningar och några nya huvudledningar ansluts. Markarbeten utförs för ny lågspänningsservis.
Nybyggnad av gc-väg i Kalmar
Gc-bana och bygdeväg rockneby-drag.
Nybyggnad av grupphus i Kalmar
Nybyggnad av 6 enbostadshus och carport Tekoppen 3,4,5,6,7,8.
Nybyggnad av kontor i Kalmar
Nybyggnad av kontor och lager.
Nybyggnad av mur i Kalmar
Nybyggnad av mur och grind.
Nybyggnad av nätstation i Kalmar
Nybyggnad av nätstation (n152688).
Nybyggnad av nätstation i Kalmar
Nybyggnad av nätstation (n152691).
Nybyggnad av nätstation i Kalmar
Nybyggnad av nätstation (n154552).
Nybyggnad av nätstation i Kalmar
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Kalmar
Nybyggnad av parkering, 28st.
Nybyggnad av parkeringsplats i Kalmar
Nybyggnad av parkering.
Nybyggnad av cistern i Kalmar
Nybyggnad av bränsletank.
Nybyggnad av automatstation i Kalmar
Nybyggnad av drivmedelsanläggning.
Nybyggnad av telestation i Kalmar
Nybyggnad av fackverkstorn och teknikbod.
Nybyggnad av förråd i Kalmar
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av garage i Kalmar
Nybyggnad av garage och trapphus.
Nybyggnad av förråd i Kalmar
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av barack i Kalmar
Ansökan om tidsbegränsat lov för 2st byggbodar till och med 2022-07-31.
Nybyggnad av barack i Kalmar
Ansökan om tidsbegränsat lov för byggbodar.
Nybyggnad av barack i Kalmar
Ansökan om tidsbegränsat lov för nybyggnad av bod.
Nybyggnad av barack i Kalmar
Ansökan om tidsbegränsat lov för nybyggnad av bodar.
Nybyggnad av plank i Kalmar
Nybyggnad av plank.
Nybyggnad av barack i Kalmar
Nybyggnad av två containrar.
Nybyggnad av förråd i Kalmar
Nybyggnad av två förråd.
Nybyggnad av lager i Kalmar
Nybyggnad av tält.
Nybyggnad av sjöbod i Kalmar
Nybyggnad av sjöbod.
Nybyggnad av mur i Kalmar
Nybyggnad av stödmur.
Nybyggnad av transformatorstation i Kalmar
Nybyggnad av transformatorkiosk.
Nybyggnad av transformatorstation i Kalmar
Nybyggnad av transformatorstation (n156612).
Nybyggnad av transformatorstation i Kalmar
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av barack i Kalmar
Tidsbegränsat lov för arbetsbodar och container till och med 2021-07-30.
Nybyggnad av barack i Kalmar
Tidsbegränsat lov för bod, container, upplag och vepor.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.