Aktuell nybyggnation i Kalmar

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av häkte i Kalmar
Avser nybyggnad av häktesbyggnad i sju plan. Byggnaden ska innehålla ca 60 bostadsrum (celler för intagna) samt lokaler för aktivitet, friskvård, storkök, kontor, garage m.m. Ca 10000 kvm i LOA
Nybyggnad av tillverkningsanläggning i Kalmar
Avser nybyggnad av tillverkningsanläggning på ca 20 000 kvm.
Nybyggnad av produktionslokal i Kalmar
Nybyggnad av logistik- och produktionsanläggning.
Rivning samt nybyggnad av ishall i Kalmar
Rivning av befintlig ishall och uppförande av ny enligt ishockeyförbundets krav gällande Allsvensk ishall. Publikhallen ska byggas för att inrymma ca 2500 personer på läktarna.
Nybyggnad av inomhushall i Kalmar
Planer finns för byggande av inomhushall och utökande av fotbollsplaner. IFK Kalmar och Kalmar Fotbollsförening har fått markreservation för del av Gasten 1. Markreservationen gäller till och med den 31 maj 2022.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Tidigt skede, planer på flerbostadshus.
Nybyggnad av Råvattenledning Bottorp, Kalmar
Avser nybyggnad av råvattenledning mellan Bottorp – Kalmar. Projektet är uppdelat i 5 etapper. Projekten kommer utföras i följande ordning, etapp 1, etapp 4, etapp 2&3 och slutligen etapp 5.
Nybyggnad av serverhall och regionarkiv vid sjukhus i Kalmar
Avser byggnation av en ny serverhall med redundant geoseparation och hög säkerhet om ca. 4 700 m² inkl. att byggnaden också planeras för framtida komplettering med länsgemensamt regionarkiv. Objektet är beläget vid Länssjukhuset i Kalmar, Hus 47.
Nybyggnad av butikslokaler på Berga industriområde, Kalmar
Avser nybyggnad av nya lokaler om 2400 kvm för Axfoods restauranggrossist Snabbgross. Den nya butiken etableras i Berga industriområde.
Nybyggnad av flerbostadshus i Fjölebro, Kalmar
Avser nybyggnad av 18 lägenheter, äganderätter. Byggstart under 2023.
Nybyggnad av värmeverk i Kalmar
Kalmar Energi Värme AB har för avsikt att bygga en helt ny panncentral för spets- och reservproduktion av fjärrvärme norr om Kalmar. Panncentralen skall eldas med bioolja och bestyckas med en panna med en effekt av 16 MW.
Nybyggnad av kontor i Kalmar
Befintlig kontorsbyggnad rivs och ersätts med ny.
Nybyggnad av kontor i Kalmar
Nybyggnad av kontor och lager.
Nybyggnad av bostäder i Jakobsberg, Smedby
Markanvisad. Nybyggnad av 4st villor.
Nybyggnad av industrihus i Kalmar
Nyuppförande av industrihall med mindre fack avsett för förråd och dylikt.
Nybyggnad av studentlägenheter i Kalmar
Nybyggnad av skolmatsal samt 10 studenbostäder ovanpå. Rivning av befintlig del av byggnad (2 plan).
Anläggande av en bullerskärm i Skälbyviken, Kalmars kommun
Avser uppförande av en bullerskärm som är ca 100 m lång. Skärmen är ca 2 m hög, som ska ställas och förankras i en grundmur med varierande visningshöjd. Iordningställande av vegetationsytor samt plantering ingår.
Nybyggnad av skärmbassäng i Kalmar
Avser anläggning av skärmbassäng i lindöfjärden.
Produktion av återvunnet vatten för bevattning, Kalmar kommun
Anläggningen ska producera ”återvunnet vatten” från renat kommunalt avloppsvatten i syfte att använda det för bevattning av växter på allmänna grönytor i Kalmar kommun. Reningsanläggningen ska vara fristående med eget skalskydd. Det återvunna bevattningsvattnet hämtas med tankbil.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).