Aktuell nybyggnation i Kalmar

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny- om- och tillbyggnad av lokaler för strålbehandlingsenhet i Kalmar
Ny-, om- och tillbyggnad för onkologi och strålningsbehandling, hus 12 och 38 Plan 1; nybyggnation ca 1400 m2 Plan 2; nybyggnation ca 1400 m2 ombyggnation ca 310 m2 Plan 3; nybyggnation ca 1200 m2, ombyggnation ca 250 m2 Plan 4; nybyggnation ca 1200 m2 Plan 5; nybyggnation ca 450 m2 Plan 6 nybyggnation ca 60 m2
Nybyggnad av flerbostadshus i Smedby, Kalmar
Planer finns för uppförande av ca 100 lägenheter i flerbostadshus. I söder planeras ett 5-våningshus och centrumverksamhet i bottenplan. , i övrigt avses att möjliggöra en varierad bebyggelse i upp till tre våningar för bostäder och/eller kontor.
Nybyggnad av bostäder i Snurrom, Kalmar
Avser nybyggnad av ca 70 bostäder i Snurrom, Kalmar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av flerbostadshus, 44 lägenheter + underjordiskt parkeringsgarage (antal våningar okänt).
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Planer finns för nybyggnation av cirka 200 bostadsrätter på en fastighet mellan Norra vägen och Kungsgårdsvägen i Kalmar. Projektet etappindelas i 4 etapper med cirka 50 lägenheter i varje.
Nybyggnad av kriminalvårdsanstalt i Halltorp, Kalmar
Planer finns för nybyggnation av kriminalvårdsanstalt. Anstalten kommer ha en kapacitet om ca 350 platser-
Nybyggnad av flerbostadshus och radhus i Snurrom, Kalmar
Avser nybyggnad av 56 lägenheter + 7 lägenheter i radhus
Nybyggnad av hotell i Kalmar
Nybyggnad av hotell med 56 rum.
Nybyggnad av flerbostadshus i Snurrom, Kalmar
Avser nybyggnad av ca 40 bostäder i Snurrom, Kalmar.
Förtätning av bostadsområde i Kalmar
Planer finns för nybyggnad av 2 st 4-våningshus med 12-14 lägenheter på Rapsen 5 och 7.
Nybyggnad av särskilt boende i Lindsdal
Avser nybyggnad av särskilt boende med ca 63-64 platser samt gemensamhetslokaler i Lindsdal, Kalmar kommun.
Nybyggnad av inomhushall i Kalmar
Planer finns för byggande av inomhushall och utökande av fotbollsplaner. IFK Kalmar och Kalmar Fotbollsförening har fått markreservation för del av Gasten 1. Markreservationen gäller till och med den 31 maj 2022.
Nybyggnad av bostäder i Kalmar kommun
Nybyggnad av hyresrätter.
Nybyggnad av butikslokaler på Berga industriområde, Kalmar
Avser nybyggnad av nya lokaler om 2400 kvm för Axfoods restauranggrossist Snabbgross. Den nya butiken etableras i Berga industriområde.
Nybyggnad av industrihus i Kalmar
Nybyggnad av småföretagslokaler.
Nybyggnad av amfiteater i Kalmar
Nybyggnad av modern amfiteater vid utomhusarenan i bastionen vid Södra Vallgatan i Kalmar. Materialet ska bestå av kalksten, koppar och ek. Totalt planeras 756 platser på teatern.
Nybyggnad av pensionärsbostad i Kalmar
Nybyggnad av ett seniorboende i formen kooperativ. 80-talet platser.
Nybyggnad av bostäder i Stensö
Nybyggnad av 2 st radhus och 3 st parhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Fjölebro, Kalmar
Avser nybyggnad av 18 lägenheter, äganderätter. Byggstart under 2023.
Nybyggnad av gata och GC-väg i Kalmar
Nybyggnation av ca 950m gata med tillhörande gc-vägar och belysning samt en ny cirkulationsplats på Dokumentvägen. Objektet innefattar även ledningsdragning av VA- och fjärrvärmeledningar samt el- och fiberkablar.
Nybyggnad av kontor i Kalmar
Befintlig kontorsbyggnad rivs och ersätts med ny.
Nybyggnad av grupphus i Kalmar
Nybyggnad av tre enbostadshus samt 3 garage.
Nybyggnad av radhus i Kalmar
Nybyggnad av 14st radhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av flerbostadshus, 10 hyresrätter.
Nybyggnad av bostäder i Jakobsberg, Smedby
Planer finns på att bygga 3st 1,5 plans hus.
Nybyggnad av bilhall i Kalmar
Rivning för delar av byggnaden samt nybyggnad av bilhall.
Tillbyggnad av förskola i Ljungbyholm
Tillbyggnad av 2 avdelningar vid förskolan Fruskogen. Tillbyggnad 369 m² BTA omb 23 m² BRA.
Nybyggnad av kontor i Kalmar
Nybyggnad av kontorsbyggnader.
Exploatering för bostäder i Kalmar
Inom fastigheten Dampehammar 1:63 föreslås småskaliga flerbostadshus eller radhus för att bidra med en blandad bebyggelse till den befintliga villabebyggelsen.
Nybyggnad av bostäder i Kalmar
Inom fastigheten Dampehammar 1:63 föreslås småskaliga flerbostadshus eller radhus för att bidra med en blandad bebyggelse till den befintliga villabebyggelsen. Detaljplan finns.
Nybyggnad av stall i Kalmar
Nybyggnad av stall med lössdriftsfunktion som man även kan göra om till utomhusboxar, 24 boxplatser totalt.
Nybyggnad av maskinhall i Kalmar
Nybyggnad av maskinhall.
Rivning av befintliga toaletter samt leverans av förtillverkade nya toalettbyggnader, Länsstyrelsen Kalmar län
Avser rivning av befintliga toaletter samt leverans av förtillverkade 8 st nya toalettbyggnader. Upphandlingen är delbar, anbud kan lämnas för: • Område Allgunnen (5 toaletter) • Område Öland (3 toaletter), inkluderar rivning av befintliga toaletter.
Anläggande av en bullerskärm i Fjölebro, Kalmars kommun
Ny bullerskärm med tillhörande skötselväg ska anläggas i centrala Fjölebro, Kalmars kommun.
Ny betongbrygga till Ljunäs, Kallmar kommun
Avser brygga av helbetong båtbrygga till Ljungnäs.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).